Topdog, tydliga & trygga processer för Sökmotoroptimering 2024!

 • Ordning och reda i sökmotoroptimering
 • Datadrivna, tydliga och mätbara mål
 • Beprövad och gemensam process
 • Sökoptimering anpassad efter era omständigheter

 

SEO

Läs mer här vad sökmotoroptimering är, varför det är viktigt för svenska företag och hur man lyckas med SEO-projekt.

Kontakta oss idag

Rating Rating Rating Rating Rating 5.0 / 5.0

25 kundomdömen

Topdogs SEO-tjänster

left arrow right arrow

Det svåra med Sökmotoroptimering

Det svåra med sökmotoroptimering är inte att veta hur Google fungerar, det är att genomföra sökmotoroptimering och uppnå önskat resultat, oftast konverteringar. 

Att sökmotoroptimera en webbplats för sökmotorer är svårt eftersom SEO består av fyra olika områden: teknik, innehåll, användarupplevelse och externa länkar. Få individer och företag är skickliga inom alla dessa discipliner.

Inte heller företagen är redo att genomföra förändringar som sträcker sig mellan olika avdelningar, De flesta företag har olika avdelningar som hanterar de olika aktiviteterna och de är dåliga på att synkronisera sig. Ibland kan det till och med vara så att olika avdelningar inom samma företag ansvarar för olika delar av webbplatsen. Det kan till exempel leda till att olika SEO-byråer är inblandade i samma webbplats.

Dessutom är det vanligt att andra företag är involverade. Det kan tex  vara konsulter inom innehåll, teknik, konvertering, webbanalys eller design.

Det är på grund av denna, komplexa, organisation kring en webbplats som svenska företag inte alltid lyckas så bra med sin sökordsoptimering. Därför är det svårt för nästan alla svenska företag att genomföra och lyckas med SEO. Det är detta problemet, genomförande av sökmotoroptimering, som Topdog anser sig vara riktig vass på att lösa.

Nedan har du fler anledningar till varför svenska företag inte lyckas med sin hemsida i Google:

 • För låga budgetar när man köper SEO tjänster.
 • Sökoptimering som inte är integrerad i verksamheten
 • Bristande engagemang från ledningen
 • Oregelbundna och otydliga mätningar och kalibreringar
 • Bristande helhetssyn i SEO-ansträngningen
 • Ingen planering
 • Bristande förståelse hos kunden om varför vissa förändringar måste prioriteras och genomföras.
 • För mycket fokus på korta kampanjer och ovilja att göra långsiktiga investeringar.

Hur genomför Topdog sökmotoroptimering

Nedan ser du en översikt av Topdogs process för bra sökordsoptimering, som är en klassisk projektprocess. Vår process bygger på insikt, planering och genomförande. Ofta är Topdog den som genomför och driver projekten.

 • Insikt är viktigt för att beslutsfattare i företagen ska kunna fatta rätt beslut. Ingen fattar rätt beslut utan att först förstå varför.
 • Planering av Google optimering är en nödvändighet i kundens komplexa organisation.
 • Genomförande av bra sökmotoroptimering kräver att många detaljer fungerar tillsammans tex teknik, organisation, externa konsulter och insikt hos beslutsfattare.

 

Hur Topdog genomför seo project

Vår process som fokuserar på problem, resurser, genomförande och affärsnytta är något som skiljer oss från de flesta andra sökmotoroptimeringsföretag

 

Skillnader mellan Topdog och andra SEO-byråer:

 • Vi lägger 15-20% av projektets resurser på insikt och planering. Anledningen till det är ingen ändrar sig utan att först veta varför. Utöver det, om planering saknas, kommer man ej kunna genomföra projektet inom den angivna tidsramen.
 • Senioritet. Alla SEO-konsulter hos Topdog har +10 års erfarenhet av SEO, Content och internationella SEO-projekt.
 • Det personliga engagemanget. Detta då att genomföra SEO-projekt, med många deltagare och resursbrist, kräver det stora extra av oss.
 • Hos Topdog är det experten som driver förbättringar av er SEO. Inga juniorer, key accounts eller projektledare.
 • För att åstadkomma förändring behöver man anpassa sig till kundens förutsättningar. Topdogs sökexperter är duktiga på att anpassa sig, då om man ej gör det, genomför man inga förbättringar av er sökoptimering.
 • Topdog har tydliga och beprövade processer för att förbättra er sökoptimering.
 • Topdog är vana att automatisera processer, dvs mindre manuellt duttande. Vi löser problem mha teknik.
 • Vi småduttar inte med er SEO och hoppas att det fungerar utan har  en tydlig genomprocess. Processen tar Er till toppen av Google
 • Det är ordning och reda i ert SEO projekt.

SEO-case som riktmärke på SEO-projektet

För att det ska fungera i verkligheten gör vi ofta business case tillsammans med våra kunder. Det beror på att det i praktiken inte fungerar att generellt applicera  Vi på Topdog har lärt oss att alltid tillsammans med kunden peka ut en tydlig riktning. Detta gör att vi inte utesluter kundens organisation i vår genomförande. Exempel på inriktningar kan vara förbättringar av varumärkes- och kategorisidor hos en e-handlare.

Dessa case ska besvara följande frågor:

 • Värde, ofta i form av trafik och konverteringar
 • Inriktning och berättelse, det vill säga hur detta kommer att manifesteras på webbsidan.
 • Åtgärder som behöver vidtas inom teknik, content, användarupplevelse och länkar.
 • Hur man arbetar tillsammans
 • Resursåtgång, både externt och internt
 • Risker

 

Varför anlitar företag Topdog?

 • Senioriteten och expertisen hos Topdogs konsulter. SEO-experter hos Topdog besitter en erfarenhet på minst 10 år av arbete med SEO, internationellt.
 • Hos Todog arbetar du direkt med en SEO-konsult, utan några mellanhänder, som projektledare eller key accounts
 • Det personliga engagemanget är en central del av Topdogs verksamhet.
 • Topdogs SEO konsulter har en tydlig process för att genomföra SEO och content.
 • Topdog SEO specialister är  skickliga på att driva och hantera SEO projekt, vilket resulterar i bestående förändringar.
 • Topdogs sökmotoroptimerare är särskilt duktiga på genomföra teknisk SEO och content.
 • Topdog experter anpassar sig utmärkt till olika omständigheter hos våra kunder.
 • Med hjälp av Topdog kan man snabbt skala upp content, teknisk SEO och automatisering.
 • Kunskapsöverföring. En bieffekt av vår projektprocess är kunskapsöverföring till kundens medarbetare.

 

Med Topdogs SEO-process kommer du att hamna där du vill Google. Då vi tillsammans skapat insikt blir problemen på vägen är färre. Om du har insikt i hur och varför du bör göra SEO blir det lättare att addera rätt mängd resurser. 

Effekt av Topdogs sökoptimering

Nedan är ett axplock av de SEO-projekten som Topdog genomfört de senaste 5 åren:

Från finansbranschen. Klickkostnaden i Google Ads är ca 300 SEK/klick för detta företag

Utvecklingen i Google för ett bolag som förmedlar lånUtvecklingen i Google från en av Topdogs kunder i finansbranschen

Ett B2B företag. Utmaningen för b2b företag inom sökordsoptmiering är att skapa upp content marketing och få ut mycket content i Google.

Utvecklingen i Google för ett b2b företag som Topdog genomfört SEO förLyckad B2B SEO

Nedan är från ett SEO projekt vi genomfört åt ett stort svenskt globalt företag. Det som är speciellt med detta projektet är att det innehöll en stor del automatisering av innehåll. Vi skapade +25000 nya sidor mha teknik. Vi jobbade med 4 av deras varumärken.

SEO case b2b och utveckling i GoogleI bilden syns tydligt när vi lanserade lösningen och effekten i Google.

Vad tycker Topdogs kunder om att jobba med oss?

Topdog har genomfört +100 SEO och content projekt i +10 länder sedan vi startade. Nedan finner du videos där några av våra kunder berättar hur det är att låta Topdog hjälpa dem med sökmotoroptimering. På denna sidan hittar du +25 andra åsikter och effekter av vår SEO

 

Viktor Ström på Lannebo berättar nedan hur det är att arbeta med Topdog

Navigation för videon Siffrorna anger när frågan ställs i videon så du enkelt kan scrolla dit

0.06: Hur är det att samarbeta med Topdog?

”Jag tycker att från början var det tydligt att målet var att nå resultat. Målet var inte att maximera antalet arbetade timmar eller att genomföra ett projekt på ett sätt som det var förutbestämt.”

0.43: Vad tycker du sticker ut med Topdogs metodik för sökmotoroptimering?

”Topdog har flexibilitet i sin metodik för sökmotoroptimering och en vilja att göra det som krävs för att nå det önskade resultatet.”

1.50: Hur upplevde du samarbetet och resultatet i sökmotoroptimeringsprojektet?

”Det finns inte en massa onödigt krångel. Det finns inte en massa saker som bara är till för syns skull, utan det är fokuserat på effektivitet. De viktiga delarna framträder direkt, inte gömda i onödig byråkrati.”

2.49: Hur upplevde övriga organisationen arbetet med Lannebos sökmotoroptimering?

Det som fick mig att reagera var inte från min egen organisation utan när man började höra från konkurrenter ”ni syns på en mängd platser i Google”. Min organisation märkte våra ansträngningar inom sökoptimering på ungefär samma sätt.”

4.32: Vad har du lärt dig i samarbetet med Topdog?

Tidigare hade jag en övergripande förståelse för sökmotoroptimering i Google, men jag hade inte arbetat med det så praktiskt som vi har gjort nu. Så jag tycker att jag har fått en bättre förståelse för hur de olika komponenterna, det vill säga teknik och innehåll, vävs samman och varför det är viktigt att ha en helhetssyn.”

Nedan berättar Anders Sjöberg på Anticimex om sin upplevelse av att genomföra sökordsoptimering med Topdog internationellt.

0:17 Vilka är de tre faktorer för framgångsrik sökmotoroptimering?
För att uppnå framgång inom sökmotoroptimering (SEO) är det avgörande att arbetet präglas av långsiktighet, målmedvetenhet och helhjärtat engagemang. Dessa grundpelare säkerställer att insatserna inte bara är effektiva utan även hållbara över tid.

1:02 Hur uppfyller Topdog dessa faktorer som SEO-leverantör?
I min erfarenhet med Topdog som SEO-leverantör har de exemplifierat dessa framgångsfaktorer på ett sätt som står ut. De förstår vikten av att SEO kräver ett långsiktigt åtagande, inte bara från dem utan även från klientens sida. Detta inkluderar att säkerställa att projektet har stöd från hela organisationen, inte bara från en enskild beslutsfattare. Topdog skiljer sig från konkurrenterna genom sin förmåga att hjälpa sina klienter att navigera internt, vinna över och engagera nyckelpersoner och finansiärer. Denna omfattande tillvägagångssätt säkerställer att alla inom organisationen är inriktade och engagerade i SEO-arbetet, vilket är avgörande för långsiktig framgång och framgången i de SEO-projekten vi genomfört tillsammans.

2:27 Kan du ge ett exempel på hur Topdog stöttade Anticimex organisation i ett projekt?

Under vårt projekt med Anticimex stod Topdog ut genom sitt sätt att anpassa sin kommunikation och sitt stöd för att tillgodose olika intressenters behov inom organisationen. De lyckades balansera leveransen av konkreta, kvantifierbara mål för att övertyga finansiärerna om projektets värde, medan de samtidigt förmedlade projektets inverkan på den dagliga verksamheten till medarbetarna. Detta dubbla fokus på både de hårda siffrorna och de mjukare värdena var avgörande för att säkerställa organisationens helhjärtade engagemang och framgångsrikt genomförande av SEO-strategin.

3:37 Hur stöttar Topdog organisationen i att förstå tidsramen för effekten av SEO?

Ett konkret exempel på hur Topdog har bidragit till att förtydliga förväntningarna kring SEO-effekter är deras förmåga att kommunicera både kort- och långsiktiga vinster. De har varit skickliga på att illustrera hur initiala förbättringar kan observeras relativt snabbt, medan de mer betydande, långsiktiga resultaten kräver tålamod och kontinuerliga insatser. Genom att regelbundet visa på framstegen mot de övergripande målen har Topdog hjälpt oss och våra finansiärer att förstå värdet av att vara uthållig. Deras expertis och stöd i att hålla oss motiverade och fokuserade på det långsiktiga målet har varit viktigt.

Carl Pilo Kart från Snusbolaget berättar hur det är att göra sökoptimering i Google, med Topdog.

0:01 Vad tycker du har varit tongivande i samarbetet med Topdog?
Tillgänglighet! Även om jag inte kontaktar er frekvent, så får jag alltid snabba svar när jag väl gör det, vilket jag uppskattar enormt. Flexibilitet har också spelat en stor roll, speciellt när vi står inför nya utmaningar eller måste anpassa oss till nya marknader.

Det här flexibla förhållningssättet har verkligen stärkt mig i min roll och bidragit positivt till företagets expansion.

Dessutom, istället för en överflöd av rapporter, uppskattar jag den struktur och de konkreta resultaten vi uppnår genom vårt fokus på effektiva processer.

1:15 Vad skulle du säga att du har lärt dig något som vi har bidragit till din kunskapsbank inom sökoptimering?
Varje möte med er är som att så få frö av kunskap som sedan växer och utvecklas. Senaste mötet om USA-marknaden inspirerade mig att utforska nya idéer och perspektiv. Processerna vi diskuterat har inte bara cementerat min uppskattning för strukturerade arbetsmetoder utan också gjort mig till en intern förespråkare för varför och hur dessa processer bidrar till vårt gemensamma mål.

2:24 Hur tycker du att Topdog har påverkat ert bolags organisation i SEO-genomförandet?
Ert tillvägagångssätt, speciellt i projekt som rör hanteringen av vår online-närvaro, har infört en tydlig struktur och process som vi har kunnat följa. Rekommendationen att lyfta fram och kommunicera interna framgångar har skapat en ökad förståelse för SEO:s värde i organisationen.

Det har lett till mätbara resultat som inte bara förbättrat vår SEO-strategi utan även positivt påverkat angränsande områden såsom sociala medier, vilket i sin tur har förstärkt vår kommunikation och synlighet.

3:51 Hur ser du att Topdog SEO skiljer sig från andra SEO-byråer?
Vår syn på SEO överensstämde redan från början. I stället för att förlita oss på SEO-jargong eller paketlösningar, fokuserade våra diskussioner på det som verkligen betyder något – våra kunder och hur vi bäst kan tillgodose deras behov. Denna kundcentrerade SEO strategi har inte bara undvikit förvirrande ”buzzwords” utan också säkerställt att vårt fokus ligger på att skapa värde för våra kunder, vilket skiljer er markant från andra byråer.

5:20 Kan du rekommendera Topdog och i så fall varför? För vilka typer av kunder inom sökmotoroptimering tror du att Topdog passar?

Jag rekommenderar definitivt Topdog för företag som är seriösa med sin närvaro online och som vill utveckla sin affärsverksamhet snarare än att bara ”kryssa i en box”. Topdog är idealiskt för de som ser vikten av en långsiktig och strategisk satsning på sökmotoroptimering, inte bara för att lösa ett enskilt problem. Det är för de företag som verkligen vill växa och stärka sin position på nätet. För de som vill få en konkurrensfördel.

Ruth Länsman på Ambea om sin upplevelse av  att arbeta med Topdog

Vad ansåg du vara Ambeas största utmaning inom Sökoptimering, som du såg framför dig?

För vår del, jag tror att det handlar om att vi har ganska begränsat med interna resurser för genomförnade och förbättring. Jag var bekymrad över de tekniska delarna och även det redaktionella. Att vi kunde producera tillräckligt mycket innehåll för att möta behovet eller kunna uppnå det vi ville.

När vi träffades så upplevde jag att ni ville göra mycket Google optimering själva. Är det så du själv skulle definiera projektet?

Ja, precis. Ni har gett oss insikterna och kraven att komma igång. För att projektet ska lyckas och bli en del av organisationen tror jag att det är viktigt att vi tar ägandeskap själva. Hela organisationen, inte bara jag, måste lära sig vad det handlar om. Det tycker jag faktiskt att vi har uppnått i det här projektet.

Hur upplevde dina kollegor SEO-projektet? 

Jag har velat att vi ska jobba ganska brett för att få en bred förankring av SEO. Att ha en bred förståelse i organisationen för vad SEO är och varför det är viktigt. Det tycker jag vi har uppnått.

Hur reagerade dina kollegor när ni införde nya arbetssätt?

Det har varit lite olika reaktioner. Till en början tyckte vissa att det var överväldigande och skapade osäkerhet. Hur ska vi kunna skriva hundra unika texter om samma sak? Men vi har tillsammans med er lyckats hitta genomförbara lösningar. Det har varit toppar och dalar, men vissa har känt att det är skönt att äntligen göra detta och se resultat.

Vad tyckte du om hur vi förankrade projektet i er organisation

Jag tycker att förankringsdelarna har varit jättebra. Ni är väldigt duktiga och generösa med er kunskap om sökordsoptimering https://topdog.nu/sokmotoroptimering/viktigaste-seo-kunskapen/. Det uppskattar vi mycket. Det känns inte som att ni försöker tjäna pengar på oss, utan att ni har en genuin glädje och välvilja för oss som kunder. Ni har varit otroligt engagerade och det har varit kul att jobba med er.

Skulle du rekommendera Topdog till andra?

Ja, absolut. Jag tycker att ni är otroligt duktiga på att förankra SEO i bredare delar av organisationen och skapa en djupare förståelse. Jag skulle definitivt rekommendera Topdog till andra.

Våra kunder

Varför är SEO viktigt?

SEO i kundresan

Varför investerar företag i sökoptimering?

En anledning är att det i svenska Google görs omkring 50–70 miljoner sökningar varje dag i Sverige och i ca 10 % av fallen har användaren pengarna i handen och är redo att spendera dem. Genom att sökmotoroptimera sajten ökar sannolikheten att de hittar till just dig. Men det finns naturligtvis fler värdefulla anledningar.

SEO genererar trafik och sälj

Den vanligaste anledningen till att många gör SEO är att de vill öka trafiken till sajten och nå fler kunder. 

Skapar återkommande kunder

När dina kunder Googlar och hittar dig gång på gång blir det mycket enklare att sälja mer till dem.

Gör dig mer relevant

Om du inte finns i topp 10 eller topp 5 i Google är du inte så relevant inom det du gör.

Ökar varumärkeseffekten

Ju mer tid dina besökare spenderar på din sajt, desto mer varumärkeseffekt får du. Det samma gäller antalet sidor de besöker och läser.

Engagerar Googles användare

När användarna hittar ditt innehåll kan du engagera dem.

Ökar delningen av innehåll i sociala medier

När du lockar fler besökare till ditt innehåll och det uppskattas får du fler delningar i sociala medier.

Attraherar länkar från andra sajter

De som är aktiva på nätet letar ofta efter bra innehåll att länka till. Om de hittar ditt innehåll när de googlar kan det leda till att de länkar till din sajt.

Topdogs referenser

Lämna omdöme
 • 🎩 Hur gör Topdog sökmotoroptimering 2024?

  Sökmotoroptimering är avancerat då det består av teknik, content, externa länkar och användaruppelvelse. För att få sökmotoroptimering att generera bra ROI, behöver man göra alla fyra aktiviteterna. Vi har en tydlig genomförande process du kan läsa om på denna sidan.

 • 🐾 Hur ser Topdogs process ut för sökmotoroptimering

  Processen för sökmotoroptimering handlar om att förbättra teknik, länkar, content och användarupplevelse. Klicka på denna länken och läs mer om vår tydliga genomförande process av dessa fyra aktivieter.

 • 👓 Vad är sökmotoroptimering

  Sökmotoroptimering är content, länkar, användarupplevelse och innehåll. Utöver det är genomförande förmåga viktigt. Då det lätt blir komplext med när du har fyra faktorer att förbättra.

 • 💵 Varför gör man sökmotoroptimering?

  När man får sökmotoroptimering rätt är det oftast den billigaste och bästa marknadsföringen du kan göra

 • 🥇Vad skiljer Topdogs process för sökmotoroptimering från andras byråer

  Topdogs process bygger på a) insikt, om du inte förstår, ändrar du inte på dig b) Tydlig mål och riktning på projektet c) Tydlig gemensam genomförandeprocess

 • 💰Vad kostar Topdogs sökmotoroptimering

  Topdogs modell bygger på projekt och priset anpassas till vad vi skall göra tillsammans. Vanligen lägger Topdogs kunder 200-600000 SEK på SEO under ett år

 • 🎯Vad menas med sökmotoroptimering

  Sökmotoroptimering är en strategi som syftar till att förbättra en webbplats synlighet och placering i sökmotorernas organiska sökresultat. Genom att optimera olika delar av webbplatsen, kan man öka chansen att webbplatsen rankas högt för relevanta söktermer. Detta leder i sin tur till ökad trafik och potentiella kunder.

 • ❗Varför är sökmotoroptimering viktigt

  Varje dag görs 50-70 miljoner sökningar i Svenska Google. För ca 10% av dessa har användaren pengarna i handen. Gör du inte sökoptimering, syns du inte mot dessa.