1 Fungerande sökmotoroptimering 2019

Vi tror att många prövat sökmotoroptimering men inte lyckats. Därför har vi tagit fram en SEO-process som leder till de resultat som vi har kommit överens om / önskat resultat.

Sökoptimering kan ge mycket bra resultat, men det är inte enkelt att lyckas. Många har satsat på SEO utan att få önskade resultat. Det är en krånglig ekvation med många aspekter som spelar in. Det är lätt att gå vilse, och det har vi stor förståelse för.

Om kanske har försökt och misslyckats med SEO? Du kanske har anlitat en expert och ändå inte fått er SEO att fungera?

Mer än en gång har det hänt att en expert på sökmotoroptimering inte har lyckats leverera det som kunden önskar sig.

Orsakerna kan vara många:

 • För lågt satta budgetar
 • Sökoptimeringen inte integrerad i verksamheten
 • Oregelbundna och otydliga mätningar och kalibreringar
 • Bristande helhetssyn i SEO-satsningen
 • Ingen planering
 • Ingen insikt hos kunden om varför vissa förändringar måste till

2 Vad krävs för att lyckas med SEO?

Tänk dig en fantastisk musiker. Varför är hon fantastisk? För att hon kan läsa noter? För att hon har övat upp en bländande teknik? Är det hennes utvecklade förmåga att lyssna till och kalibrera sitt instrument som gör det? Eller hennes engagerade sätt att samverka med andra musiker?

Vi tror att alla delar behövs. För att bli fantastisk måste man kontrollera alla pusselbitarna.Så är det även för sökmotoroptimerare. För en lyckad SEO-satsning behöver man kontrollera fyra delar av sökoptimering:

Dessutom måste allt integreras och samverka både med kundens organisation och marknadsföring.

3 Hur ser verkligheten ut inom Sökmotoroptimering i Sverige idag?

Det saknas ofta helhetssyn på SEO-arbetet. SEO-arbetet vävs inte in i organisationen utan pågår som i en svart låda, på sidan om övriga verksamheten. Det är oklart vem som äger frågan. Vem tar på sig helhetsansvaret för att sökmotoroptimeringen blir framgångsrik?

Konsulterna kanske inte tydliggör den kommersiella nyttan med sökmotoroptimeringen? Vad kostar det om vi vill synas i Google, och vad ger det tillbaka? Hur står sig den investeringen i förhållande till annat som vi kan lägga pengar på?

Många företag har suttit fast i långa och konstiga avtal med sina SEO-konsulter. Men om man vet vad man ger sig in på blir avtalen enkla och tydliga. Vi på Topdog tycker det är viktigt att man förstår vad man ger sig in på.

En annan vanlig svaghet är en alltför försiktig approach. Om satsningen på SEO och Gogle är för liten, nå man inte hela vägen upp till toppen. Och det är bara de översta placeringarna i Googles sökresultat som kan påverka verksamhetens resultat. Om man inte når topplaceringar för viktiga sökfraser är pengarna som man lägger på sökordsoptimering bortkastade.

4 Topdogs process för lyckad sökmotoroptimering

När Topdog tar sig an en ny kund, börjar vi alltid med kundens processer. Vi gör upp en plan för hur SEO-satsningen ska vävas in i den befintliga verksamheten. Hur blir SEO en naturlig del i företagets organisation? Vi anpassar SEO-projektet till företagets existerande sätt att arbeta. Vi placerar SEO-projektet i befintliga processer och system, som ärendehanteringssystem och rapportering.


I de SEO-projekt som vi leder, jobbar vi alltid iterativ och agiltt, med nsatser och tydligt mätbara mål. Vi följer upp varje insats med mätningar och avstämningar och kalibrerar vår metod inför nästa insats. På det här sättet kan vi garantera att vi i slutänden uppnår de mål som vi har satt upp tillsammans.

Det är det processtyrda arbetet som är Topdogs styrka. Vi tar fram en analys och en handlingsplan. Vi tar ägarskapet för SEO-satsningen och driver processerna tillsammans med företage och era resursert. Vi sitter alltid i samma båt.

Vi tar ofta fram en projektplan. Planen skall besvara ett antal frågor:

 • Vad är värdet av SEO? Vad får ni ut av ett SEO-projekt? Syftet är att ni ska kunna fatta ett insiktsfullt beslut.
 • Vad behöver göras inom de olika områdena – content, länkar, teknik, användarupplevelse?
 • Hur skall det göras? Varje kund är unik och åtgärderna måste anpassas till kundens verklighet.
 • Vem gör vad och hur mycket resurser behövs? En del arbetsuppgifter i SEO-projektet står Topdog för, andra måste kundens egen personal lösa, till exempel förändringar i tekniken. Till en del uppgifter kanske vi behöver ta in en tredje part, till exempel er webbyrå.
 • När skall det göras. Projektet måste planeras och följas upp, men det behöver också synkas med er övriga planering. Om SEO-projektet inte är anpassat blir det inte genomfört, eller det blir inte optimalt genomfört.
 • Alla dessa ärenden bryts ner för att passa era  agila arbetsmetoder.
 • När i har en plan på plats, går vi igenom den med er organisation och ser till att alla har förstått planen. Om det behövs justerar vi planen ytterligare.

Vi håller ett eller flera möten tillsammans för att alla som berörs ska förstå planeringen, och vi fattar beslut om hur eventuella problem längs vägen skall hanteras. Topdogs löfte till er är förståelse, och vi har så många möten som krävs för att nå full insikt.

Topdog har kontor i Stockholm men jobbar med kunder över hela landet och utomlands

5 Vad är det Topdog gör?

Sökmotoroptimering
Content marketing
Projektledning SEO & Content marketing
Content produktion
Sajt & Domänmigreringar
Analys, planering & Rådgivning
Processutveckling
Sökordsanalyser
Internationell SEO
Naturligt länkbygge

Kontakta Topdog SEO!

Om du vill komma i kontakt med Christian på Topdog

Våra kunder berättar hur det är att arbeta med Topdog!

Kundcase Lifesum SEO i USA (video)

Kundcase, SEO i USA. Mattias Storm, VP Growth hos Lifesum, berättar om sin upplevelse av Topdog SEO.

Läs mer
Anders Sjöberg om Topdog

Anders Sjöberg, fd Onlinemanager på Svedea, berättar om hur man som köpare skall tänka kring SEO och hur Topdog passar in i stora företags processer

Läs mer
Consector om Topdog

Videointervju med Consectors VD om hur det är att genomföra ett sökmotoroptimerings-projekt med Topdog SEO

Läs mer

Resurser inom SEO & Sök från Topdog

SEO-Videos

SEO-Videos
 • Kundcase, SEO i USA. Mattias Storm, VP Growth hos Lifesum, Läs mer

 • Även när väljer att gör aSEO, på egen hand, är Läs mer

 • I denna videon besvarar jag frågan vem som är bäst Läs mer

Resurser från Topdog inom Sök

Resurser från Topdog inom Sök
 • Google uppdateringar i kronologisk ordning & kunskap om uppdateringarna. Läs mer

 • Med Länkscouten kan du enkelt hitta många länkmöjligheter! Läs mer

 • Lista över Sveriges största annonsörer i Google 2019. Listan uppdateras Läs mer

SEO-bloggen

SEO-bloggen
 • Anticimex väljer Topdog att hjälpa dem med Anticimex internationella SEO Läs mer

 • Google gör c 3200 uppdateringar per år. Här finner ni Läs mer

 • Sportamore väljer Topdog SEO som SEO-byrå Läs mer

Vad är din upplevelse av Topdog SEO?

 • 0/5
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Fler åsikter om Topdog