Topdog SEO, tydliga & trygga processer för Sökmotoroptimering!

Våra processer tar dig till toppen av Google!

Kontakta oss idag

 • 0708 140 833
 • Sankt Erikksgatan 37 , 112 34 Stockholm
 • Måndag – Fredag | 09:00 – 18:00
Rating Rating Rating Rating Rating 5.0 / 5.0

pa 4 kundomdömen

Våra kunder

 • Svedea logotyp
 • Snusbolaget logotyp
 • Flygresor logotyp
 • Ambea logotyp

1 Fungerande sökmotoroptimering 2021

Vi tror att många prövat sökmotoroptimering men inte lyckats. Därför har vi tagit fram en SEO-process som leder till de resultat som vi har kommit överens om / önskat resultat.

Sökoptimering kan ge mycket bra resultat, men det är inte enkelt att lyckas. Många har satsat på SEO utan att få önskade resultat. Det är en krånglig ekvation med många aspekter som spelar in. Det är lätt att gå vilse, och det har vi stor förståelse för.

Om kanske har försökt och misslyckats med SEO? Du kanske har anlitat en expert och ändå inte fått er SEO att fungera?

Mer än en gång har det hänt att en expert på sökmotoroptimering inte har lyckats leverera det som kunden önskar sig.

Orsakerna kan vara många:

 • För lågt satta budgetar
 • Sökoptimeringen inte integrerad i verksamheten
 • Oregelbundna och otydliga mätningar och kalibreringar
 • Bristande helhetssyn i SEO-satsningen
 • Ingen planering
 • Ingen insikt hos kunden om varför vissa förändringar måste till

2 Vad krävs för att lyckas med SEO?

Tänk dig en fantastisk musiker. Varför är hon fantastisk? För att hon kan läsa noter? För att hon har övat upp en bländande teknik? Är det hennes utvecklade förmåga att lyssna till och kalibrera sitt instrument som gör det? Eller hennes engagerade sätt att samverka med andra musiker?

Vi tror att alla delar behövs. För att bli fantastisk måste man kontrollera alla pusselbitarna.Så är det även för sökmotoroptimerare. För en lyckad SEO-satsning behöver man kontrollera fyra delar av sökoptimering:

  • Teknik
  • Länkar
 • Content (text)
 • Användarupplevelse

Dessutom måste allt integreras och samverka både med kundens organisation och marknadsföring.

3 Hur ser verkligheten ut inom Sökmotoroptimering i Sverige idag?

Det saknas ofta helhetssyn på SEO-arbetet. SEO-arbetet vävs inte in i organisationen utan pågår som i en svart låda, på sidan om övriga verksamheten. Det är oklart vem som äger frågan. Vem tar på sig helhetsansvaret för att sökmotoroptimeringen blir framgångsrik?

Konsulterna kanske inte tydliggör den kommersiella nyttan med sökmotoroptimeringen? Vad kostar det om vi vill synas i Google, och vad ger det tillbaka? Hur står sig den investeringen i förhållande till annat som vi kan lägga pengar på?

Många företag har suttit fast i långa och konstiga avtal med sina SEO-konsulter. Men om man vet vad man ger sig in på blir avtalen enkla och tydliga. Vi på Topdog tycker det är viktigt att man förstår vad man ger sig in på.

En annan vanlig svaghet är en alltför försiktig approach. Om satsningen på SEO och Gogle är för liten, nå man inte hela vägen upp till toppen. Och det är bara de översta placeringarna i Googles sökresultat som kan påverka verksamhetens resultat. Om man inte når topplaceringar för viktiga sökfraser är pengarna som man lägger på sökordsoptimering bortkastade.

4 Topdogs process för lyckad sökmotoroptimering

När Topdog tar sig an en ny kund, börjar vi alltid med kundens processer. Vi gör upp en plan för hur SEO-satsningen ska vävas in i den befintliga verksamheten. Hur blir SEO en naturlig del i företagets organisation? Vi anpassar SEO-projektet till företagets existerande sätt att arbeta. Vi placerar SEO-projektet i befintliga processer och system, som ärendehanteringssystem och rapportering.


I de SEO-projekt som vi leder, jobbar vi alltid iterativ och agiltt, med nsatser och tydligt mätbara mål. Vi följer upp varje insats med mätningar och avstämningar och kalibrerar vår metod inför nästa insats. På det här sättet kan vi garantera att vi i slutänden uppnår de mål som vi har satt upp tillsammans.

Det är det processtyrda arbetet som är Topdogs styrka. Vi tar fram en analys och en handlingsplan. Vi tar ägarskapet för SEO-satsningen och driver processerna tillsammans med företage och era resursert. Vi sitter alltid i samma båt.

Vi tar ofta fram en projektplan. Planen skall besvara ett antal frågor:

 • Vad är värdet av SEO? Vad får ni ut av ett SEO-projekt? Syftet är att ni ska kunna fatta ett insiktsfullt beslut.
 • Vad behöver göras inom de olika områdena – content, länkar, teknik, användarupplevelse?
 • Hur skall det göras? Varje kund är unik och åtgärderna måste anpassas till kundens verklighet.
 • Vem gör vad och hur mycket resurser behövs? En del arbetsuppgifter i SEO-projektet står Topdog för, andra måste kundens egen personal lösa, till exempel förändringar i tekniken. Till en del uppgifter kanske vi behöver ta in en tredje part, till exempel er webbyrå.
 • När skall det göras. Projektet måste planeras och följas upp, men det behöver också synkas med er övriga planering. Om SEO-projektet inte är anpassat blir det inte genomfört, eller det blir inte optimalt genomfört.
 • Alla dessa ärenden bryts ner för att passa era  agila arbetsmetoder.
 • När i har en plan på plats, går vi igenom den med er organisation och ser till att alla har förstått planen. Om det behövs justerar vi planen ytterligare.

Vi håller ett eller flera möten tillsammans för att alla som berörs ska förstå planeringen, och vi fattar beslut om hur eventuella problem längs vägen skall hanteras. Topdogs löfte till er är förståelse, och vi har så många möten som krävs för att nå full insikt.

Topdog har kontor i Stockholm men jobbar med kunder över hela landet och utomlands.

5 Topdogs process för genomförande av SEO

SEO är en komplex process då den består av flera olika typer av aktiviteter: Content, Teknik, Länkar och Användarupplevelse. Ofta hanteras dessa delar av olika avdelningar och flera personer är involverade i SEO-projektet.

Det som också ökar komplexiteten i genomförandet av SEO är att projektet utvärderas utifrån ranking och trafik från Google, inte tid spenderat på projektet.

För att hantera denna komplexitet på ett effektivt sätt har vi en process i form av en metod och ett tankesätt som vi applicerar.

Steg 1 – Analys, planering och insikt

Steg 1 handlar om planering, vilket behövs då kunden ofta står för en stor del av leveransen.

Det kan vara att teknikdelen måste hanteras av kundens teknikavdelning och innehållet hanteras av en extern leverantör. Detta gör att planering blir mycket viktigt för annars blir det svårt att genomföra projektet.

En viktig aspekt av planeringen är också att skapa insikt hos kunden så att nödvändiga beslut fattas redan i planeringsfasen.

Topdogs planeringar besvarar följande frågor för content, länkar, teknik och användarupplevelse:

Vad ska göras?Vem ska göra det?
Hur ska det göras?När ska det göras?
Ekonomi och målRisker

Steg 2 – Genomförande av Sökmotoroptimering

För att genomföra ett SEO-projekt behöver man någon som är van vid att genomföra. Det beror på att man mäter projektet i ranking och trafik, inte hur många timmar som spenderas på det. Därför behövs Topdog även i steg 2. I praktiken kan ytterst få organisationer genomföra SEO på egen hand.

När man rör sig mot toppen av Google upptäcker man nya saker och SEO-projekten behöver kalibreras något. Alla segment fungerar olika.

När vi genomför ett projekt så behövs projektmöten. Man kan förslagsvis ha ett möte var 14e dag då man går igenom de ärenden som blivit klara de senaste 14 dagarna. Ärendena utvärderas och nya ärenden bestäms för den kommande perioden.
Mellan möten har man kontakt och säkerställer att målen nås.

Kontakta Topdog SEO!

Om du vill komma i kontakt med Christian på Topdog

 • 0708 140 833
 • Sankt Erikksgatan 37 , 112 34 Stockholm
 • Måndag – Fredag | 09:00 – 18:00

Våra kunder berättar hur det är att arbeta med Topdog!

Kundcase Lifesum SEO i USA (video)

Kundcase, SEO i USA. Mattias Storm, VP Growth hos Lifesum, berättar om sin upplevelse av Topdog SEO.

Läs mer
Anders Sjöberg om Topdog

Anders Sjöberg, fd Onlinemanager på Svedea, berättar om hur man som köpare skall tänka kring SEO och hur Topdog passar in i stora företags processer

Läs mer
Consector om Topdog

Videointervju med Consectors VD om hur det är att genomföra ett sökmotoroptimerings-projekt med Topdog SEO

Läs mer

Resurser inom SEO & Sök från Topdog

SEO-Videos

SEO-Videos

Resurser från Topdog inom Sök

Resurser från Topdog inom Sök
 • Google uppdateringar i kronologisk ordning & kunskap om uppdateringarna. Läs mer

 • Med Länkscouten kan du enkelt hitta många länkmöjligheter! Läs mer

 • Lista över Sveriges största annonsörer i Google 2019. Listan uppdateras Läs mer

SEO-bloggen

SEO-bloggen
 • En hemsida och dess tillhörande sidor måste indexeras av Google Läs mer

 • I denna video lär du dig vad en SEO specialist Läs mer

Vad är din upplevelse av Topdog SEO?

 • 0/5
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Fler åsikter om Topdog

Rating Rating Rating Rating Rating 5 / 5

Jag har lärt mig mycket om SEO av Topdog, det märks att de har hög kompetens. Jag tycker också att de är vädligt hjälpsamma och bra att ha att göra med.

Jag vet ingen i Sverige som kan komplex SEO lika väl som Christian och TopDog. Vi arbetade tidigare tillsammans med SEO för Betsson, och de kunskapsresurser i form av videos och inlägg som fortsätter att delas här levererar närmast unika insikter för dig som beställare.

Topdog hjälpte till att implementera SEO i vår organisation och utbilda vår personal. Det var mycket efterlängtat och uppskattat.

Christian på Topdog ger mig bra svar om hur Google funkar när jag behöver lite extra stöd!

Jag vänder mig alltid till Topdag när jag behöver SEO-byrå. Här finns kunskap, fokus och passion. Christian och hans team levererar varje gång.

Oerhört nöjd med samarbetet med Topdog. Alltid intresserade och engagerade i att förstå vår verksamhet och att hjälpa till. Genom vårt samarbete har vårt företag uppnått otroliga resultat i vår sökmotoroptimering som annars inte skulle vara möjligt på egen hand. Tack för ett framgångsrikt samarbete! /Fredrik, grundare Shiplink.se

I took over as Head of SEO for Betsson after Christian. My job was less difficult since Christian and team left us a solid foundation to further build SEO success. The entire handover process was the best I will ever experience. If you are CMO of any company and thinking of scaling up your SEO, topdog.nu is your place to start. /Punit former head of SEO at Betsson

Har följt Christian och Topdog i flera år. Kan intyga att Topdog har insikter om SEO och hur man verkligen ändrar på företag. /Fredrik, Marknadschef Hungrig.se

TopDog tillhör de få företag som delar trovärdig och pålitlig kunskap om sökmotoroptimering och digital marknadsföring i övrigt. Christian Rudolf och TopDog är idag en av de mest inflytelserika i branschen, vilket är välförtjänt och något som uppnåtts genom hårt arbete.

Vanliga frågor om SEO

 • Vad är SEO?

  SEO är content, länkar, användarupplevelse och innehåll

 • Vad är viktigast för att lyckas med SEO?

  Man har en tydlig genomförande process och en planering över vad som skall göras

 • Varför skall man använda Todog SEO?

  Våra tydliga & trygga processer tar er till toppen av Google