Sökordsanalys 2024 med Topdog

 • Ordning och reda  på er webbsida med en sökordsanalys
 • Tydliga och mätbara mål
 • Beprövad & gemensam process för sökordsstrategi
 • Tydlig sajtstruktur att jobba efter & skapa insikt i er organisation
 •  Skalbara implementationer av sökordsanalysen

 

Kontakta oss idag

Rating Rating Rating Rating Rating 5.0 / 5.0

25 kundomdömen

Behöver ni hjälp med er Sökordsanalys?

 • Kontakta oss

  Kontakta oss för mer information om Sökordsanalysen.

 • Boka ett möte

  Vi bokar in ett möte och diskuterar hur vi kan hjälpa er.

 • Analys

  Vi gör en analys utifrån er unika situation.

 • Offertering

  Vi lämnar ett projekt- & kostnadsförslag.

Sökordsanalysen är själva grunden inom sökmotoroptimering. Vad beror det på? Jo, syftet med ett SEO-projekt är att synas för vissa sökbeteenden. Då måste man börja med att definiera vilka sökbeteenden som är viktiga för just er.

Vad är en sökordsanalys?

Syftet med en sökordsanalys är att är att identifiera relevanta sökord att optimera webbplatsen i Google. Saknas en välgjord sökordsanalys är det nästintill omöjligt att arbeta med SEO 2024. Sökordsanalysen är med andra ord en av grundbultarna i en SEO-satsning.

Varför är sökordsanalysen viktig?

Det finns många anledningar till att sökordsanalyser är viktiga vid sökmotoroptimering. Den främsta orsaken är att man vid SEO vill skapa innehåll som täcker nästintill allt inom ett ämne eller subämne. Genom att analysera vilka sökord användaren använder och vilka behov användaren vill tillfredsställa är det möjligt att säkerställa att innehållet är så heltäckande som möjligt. En sajt som täcker alla delar av ett ämne rankar bättre och får ta del av mer trafik kopplad till det specifika ämnet. Nedan följer ytterligare sju anledningar till att göra en sökordsanalys:

 1. Sökordsanalysen hjälper dig att förstå ditt varumärke och din verksamhet utifrån användarens perspektiv.
 2. Den ger dig viktig information om vilka sökord du rankar på, hur hög konkurrensen om dem är, vilka sökord dina konkurrenter rankar på och hur mycket trafik du kan få om du rankar på sökordet.
 3. Du utgår från vad användare faktiskt söker efter, snarare än vad du tror att de söker efter.
 4. Sökordsanalysen hjälper dig att strukturera webbsidan på det mest optimala sättet utifrån användarnas sökbeteenden. En optimal struktur tar webbplatsen till toppen i Google för många relevanta sökord inom segmentet.
 5. När du skapar innehåll vars syfte är att ranka i Google ligger sökordsanalysen till grund för hur artikeln ska struktureras och vilka frågor den behöver besvara. Den underlättar dessutom för skribenten vid skapandet av en artikel eller landningssida som presterar väl i sökmotorn.
 6. Analysen hjälper dig att beräkna den ekonomiska nyttan av projektet. Nyttan beräknas ofta utifrån antal relevanta sökord och deras sökvolym i Google.
 7. Sökordsanalysen är behjälplig vid framtagning av title och description då valet av primära och sekundära sökord baseras på dess info. Den underlättar även framtagningen av användbara hjälpord som ”billiga” och ”bra”.

När ska man göra en sökordsanalys?

En sökordsanalys görs i princip vid fyra tillfällen:

 1. När ni vill lära er mer om dina användare
 2. När ni vill veta värdet av SEO och vilken potentiell affärsnytta det har för er
 3. När ni skall göra en sajtstruktur för er webbplats
 4. När ni skall ta fram content till bland annat en artikel eller landningssida

Sökordsanalyser förser dig med värdefull data som du kan använda vid både on-page- och off-page-optimering. Analysen kan med fördel göras vid exempelvis:

On-page-optimering

 • Sajtstruktur
 • Navigation
 • Internlänkning
 • Titel, metabeskrivning och H1
 • URL:er
 • Innehållsproduktion

Off-page-optimering

 • SERP snippet-optimering
 • Inbound marketing (content marketing + PR + länkbygge)
 • Online reputation management (ORM)

Du behöver en sökordsanalys när du ska skapa en struktur för hela webbsidan eller för en folder i exempelvis WordPress. Det är viktigt att strukturen blir rätt. Dels för att Google ska förstå att du är en auktoritet i ämnet, dels för att olika sökningar behöver struktureras på olika nivåer.

SajtstrukturFör att kunna bygga en struktur som är tydlig för Google behöver man göra en sökordsanalys.

 

När ni ska skapa content som ska ranka bra i Google behöver ni göra en noggrann sökordsanalys. Det är inte bara viktigt att definiera vilka nyckelord en artikel ska ranka på utan även relaterade sökord. Google har en helhetssyn på vad som är relevant och inte. Om ni utesluter vissa sökord, blir ni helt enkelt mindre relevanta i Googles ögon.

 

Exempel på relaterade sökningarFör att kunna vara auktoritativ i Google behöver man täcka flera underämnen. Gör man inte det blir man helt enkelt mindre relevant och rankar sämre. Dessa subämnen kan du upptäcka med hjälp av en sökordsanalys.

Hur gör Topdog en sökordsanalys?

Vi på Topdog tycker att en sökordsanalys skall innehålla

 • En sajtstruktur som visar hur er sajt ser ut när analysen är till fullo implementerad
 • Strategi för hur man tar sig dit
 • De faktiska primärorden, dvs de orden man skall ta fram innehåll som skall ranka i Google.

I videon nedan beskriver vi kortfattat hur vi tänker och hur vi brukar göraMånga tenderar att enbart sammanställa en lång lista med sökord när de gör en sökordsanalys utan någon djupare tanke bakom. Det gör inte Topdog. Ett av våra mål är att du ska kunna använda sökordsanalysen på ett bra sätt. Vi skapar därför även en sajtstruktur med utgångspunkt i sökordsanalysen. Denna sajtstruktur klargör hur allt hänger ihop på sajten. Sökordsanalysen i kombination med sajtstrukturen skapar på så sätt ordning och reda både i SEO-projektet och på din hemsida. Den säkerställer dessutom att inga åtgärder eller möjligheter faller mellan stolarna.

En sökordsanalys från Topdog kan bland annat visa vilket innehåll som ska tas fram, hur navigationen ska struktureras, hur innehållet ska prioriteras och vilka interna länkar som ska läggas till. När vi på Topdog gör sökordsanalyser utgår vi därför från tre perspektiv:

 • Sökbeteenden – hur ser användarnas sökbeteenden i Google ut?
 • Sajtstruktur – hur ska sajtstukturen se ut baserat på användarnas sökbeteenden?
 • Sidmallar – vilka sidmallar ska användas vid vilka sökningar?

I likhet med andra SEO-aktiviteter använder vi oss även vid sökordsanalyser av en beprövad SEO-process. Vår arbetsprocess vid sökordsanalys kan delas in i fyra steg:

 • Förberedelser – vi sparkar alltid igång sökordsanalysprojektet med att undersöka din hemsida och ha ett möte med dig.
 • Planering – i detta steg går vi igenom den information vi samlat in under mötet och skapar en intern tidsplan med tydliga milstolpar.
 • Arbetsflöde – i detta steg påbörjar vi sökordsanalysen.
 • Leverans – när sökordsanalysen färdig sammanställer vi resultatet och delar det med dig. Därefter diskuterar vi tillsammans vad resultatet innebär för dig och din sajt.

Precis som inför mycket annat är förberedelserna inför sökordsanalysen minst lika viktiga som själva analysen. Vi börjar därför med att boka in ett möte tillsammans med dig. Syftet är att vi ska lära känna varandra, få en djupare förståelse för din verksamhet och säkerställa att vi förstår varandra. Inför mötet tar vi en titt på din hemsida för att få en övergripande bild av hur den ser ut och vad ditt företag gör. Under mötet kommer vi bland annat att ställa frågor kring ert arbetssätt, era strategier, behov, mål och bransch.

Med avstamp i vårt möte skapar vi sedan en intern tidsplan med tydliga milstolpar. På så sätt kan vi säkerställa att vi levererar sökordsanalysen enligt vår överenskommelse. Om projektet är stort eller om vi behöver arbeta från grunden skapar vi en mindre mind map. Med hjälp av den skapar vi oss en tydlig bild av din sajt och vad som ska förbättras.

När mötet och planeringen är utfört kavlar vi upp ärmarna och sätter i gång med din sökordsanalys. Vi gör en konkurrentanalys där vi går igenom dina konkurrenters hemsidor och undersöker vilka ord de rankar på. Vi börjar även samla in sökord, analysera beteendemönster, definiera sökordsgrupper och strukturer, samt identifierar vilka möjligheter som finns. Sökordsanalysen sammanställs sedan i Google Kalkylblad och delas med dig och övriga involverade. Projektet avslutas sedan med ett möte där vi går igenom kalkylbladet och våra analyser.

Video som visar hur Topdog gör sökordsanalyser & sökordstrategier


Ta del av Christians presentation från videon här.

Vad är en vinnande sökordsstrategi?

En vinnande sökordsstrategi innehåller sökord som:

 • är relevanta för företaget
 • har tillräckligt hög sökvolym
 • har låg konkurrens
 • har long-tail-möjligheter.

Sökefterfrågan sökord

Bra verktyg att använda vid sökordsanalys

Nedan följer en lista över verktyg som du med fördel kan använda vid sökordsanalys.

 • Google Sökordsplanerare
 • Ahrefs
 • SEMrush
 • Keywordtool.io
 • Ubersuggest
 • AnswerThePublic
 • Moz Keyword Explorer
 • WordStream Keyword Tool
 • Keywords Everywhere
 • KWFinder

Behöver du en sökordsanalys?

Känner du igen dig i något av följande påståenden eller brottas med liknande frågor? Då behöver du genomföra en sökordsanalys. Tveka inte att kontakta oss!

 • Du vet inte vilka målgrupper som är relevanta för dig i Google.
 • Du vet inte hur strukturen på din webbplats ska se ut.
 • Du vill veta vilket innehåll som är relevant för din sajt.
 • Du vill veta hur du förbättrar innehållet på din webbplats?
 • Du vill förbättra konverteringen på dina landningssidor eller kategorisidor.
 • Du vill veta när du ska skapa en vanlig artikel och när du ska skapa en landningssida som konverterar väldigt bra.
 • Du vill sänka era kostnader för Google Ads genom att bygga en bättre sajtstruktur och skapa artiklar och landningssidor.
 • Du vill få trafik från Google som stärker ert varumärke och skapar nya relationer.

Vem behöver en sökordsanalys?

Flera olika roller inom ett företag kan ha behov av en noggrann och konkret sökordsanalys:

 • Marknadschefer – när de vill förstå mer om användarna eller veta värdet av sökmotoroptimering
 • Teknikchefer – när de skall skapa en sajtstruktur eller en mall för en viss sidtyp, till exempel för kategorisidor
 • Skribenter – när de skall skapa content för artiklar eller landningssidor
 • VD:ar – när de ska fatta beslut om ett SEO-projekt. Informationen får man fram genom att göra en sökordsanalys.

 

Visste du? Sökordsanalys kallas ibland ”nyckelordsanalys” och sökord kallas ofta ”nyckelord” eller keywords.

Vill ni ha hjälp med att göra en sökordsanalys? Tveka inte att kontakta oss!

Andra tjänster inom sökmotoroptimering

Våra kunder

Detta innehåller en Sökordsanalys från Topdog

Vi på Topdog erbjuder

 • Trygga och tydliga processer
 • Tydlig struktur som underlättar genomförande
 • Genuint intresse för er som kund & er affär
 • Anpassning efter er unika situation
Sökordsanalys video

Omdömen

Lämna omdöme

Vanliga frågor i ämnet sökordsanalys

 • Behöver man alltid en sökordsanalys?

  Ja, en sökordsanalys är grundbulten inom SEO. När man har en sådan har man a) Tydliga mål b) Vet hur man skall strukturera sajten, c) mer insikt kring användaren d) Vilket content som behöver skapas.

 • Vem behöver en sökordsanalys?

  Alla, även de som ej gör så mycket SEO. Anledningen till det är att en sökordsanalys handlar om att förstå ens användare och kunder bättre. Alla företag behöver mer förståelse kring sina kunder och användare.

 • Om jag skall köpa en sökordsanalys, vad skall jag tänka på?

  En sökordsanalys är inte bara en hög med ord i excel. Den måste vara användningsbar. Vi på topdog brukar kombinera en sökordsanalys med en sajtstruktur. Detta då det blir lättare att ranka om er struktur är rätt.

 • Vad kostar en sökordsanalys?

  Det beror helt på storleken och vad man önskar använda den till. Vi på Topdog brukar ta 40-100 000 SEK för en analys. Då är den specialanpassad efter era behov.

 • Vad innehåller en sökordstrategi

  a) Data b) ny sajtstruktur, anpassad för att ni skall lyckas i Google c) insikter om vad som krävs för att lyckas