Av |

Sökordsanalys – Grunden inom SEO

Sökordsanalysen är själva grunden inom sökmotoroptimering. Vad beror det på? Jo, syftet med ett SEO-projekt är att synas för vissa sökbeteenden. Då måste man börja med att definiera vilka sökbeteenden som är viktiga.

 

Innehåller listan frågeställningar som du känner igen från er verksamhet? Då är det en sökordsanalys ni behöver. Kontakta Christian Rudolf på 0708 140 833 eller [email protected]!

Varför är sökordsanalys viktigt?

 

Sökordsanalys används vid flera tillfällen i ett SEO-projekt. Här är några exempel:

 1. Hur en webbsida eller folder är strukturerad är viktigt inom SEO. För att kunna skapa en struktur, behöver man ta reda på alla viktiga sökbeteenden i det aktuella segmentet. Först då kan man skapa en optimal struktur. En optimal struktur är i detta fallet en struktur som tar webbplatsen till toppen i Google för många relevanta sökord inom segmentet.
 2. Om man skall skriva en artikel vars syfte är att ranka i Google, är sökordsanalysen också viktig. Sökordsanalysen ligger till grund för hur artikeln ska struktureras och vilka frågor den behöver besvara. Sökordsanalysen gör det lättare för en skribent att skapa en artikel eller landningssida som presterar väl i sökmotorn.
 3. Ekonomin i ett SEO-projekt är viktigt. Den ekonomiska nyttan beräknas ofta på hur många sökord man betraktar som relevanta och hur stor deras sökvolym är i Google.
 4. Title och Description är viktiga content-element. För att kunna skapa effektiva Title och Description behöver man bestämma ett primärt och några sekundära keywords. Man behöver också ha koll på användbara hjälpord som “billiga”, “bra” eller andra ord som målgruppen använder när de söker kring er tjänst eller produkt.

Behöver ni en sökordsanalys?

Ni behöver genomföra en sökordsanalys om ni känner igen er i något av följande:

 1. Jag vet inte vad som är relevant målgrupp för oss i Google.
 2. Hur skall strukturen på vår webbplats se ut?
 3. Vilket innehåll är relevant för vår sajt?.
 4. Hur förbättrar vi innehållet på vår webbplats?
 5. Hur förbättrar vi konverteringen på våra landningssidor eller kategorisidor?
 6. När skall vi skapa en vanlig artikel och när skall vi skapa en landningssida som konverterar väldigt bra?
 7. Ni vill sänka era kostnader för Adwords genom att bygga en bättre sajtstruktur och skapa artiklar och landningssidor.
 8. Ni vill få trafik från Google som stärker ert varumärke och skapar nya relationer.

Hur gör Topdog en sökordsanalys?

När man beställer en sökordsanalys är det vanligt att man får ett Excel-dokument där alla ord ligger i en stor hög. Problemet är inte att det är fel i sig, men som kund har du svårt att göra något konkret av den här informationen.

 

I denna videon förklarar jag hur vi på gör sökordsanalyser och vad strategin bakom är:

Längst ned på sidan finner du en transkribering av videon om keywordanalys.

 

SEO handlar om genomförande. Informationen som skapas måste vara lätt att koppla till en handling, en åtgärd. Därför skapar vi på Topdog alltid våra sökordsanalyser kring URL:er och anger vilka sökord varje URL skall ranka på. På så sätt blir det lättare för dig som kund att sätta upp aktiviteter baserat på informationen. Till exempel att skapa en välstrukturerad artikel så att den stärker sidans SEO för rätt sökord.

 

Det är också viktigt att få med alla sökord som en URL behöver ranka på. För varje viktigt sökord finns det andra ord som relaterar till detta och som därför behöver finnas med i innehållet.

 

Här ser vi ett exempel på en sökordsanalys. Datan är till ett resebolag som säljer resor, och det gemensamma för orden är att de är tänkta för en viss URL.

 

Exempel på Hur en sökordsanalys kan se ut när Topdog gör den
Exempel på sökordsanalys inom resesegmentet

 

En genomförd sökordsanalys har flera användningsområden. Tex kan man räkna ut värdet av att ranka bättre i Google

Värde av SEO
När du vet målen kan du räkna ut ett värde av SEO. Detta värde kan sedan användas för att jämföra SEO med andra projekt internt.

Vem behöver en sökordsanalys?

Flera olika roller inom ett företag kan ha behov av en noggrann och konkret sökordsanalys:

 • Marknadschefer – när de vill förstå mer om användarna eller veta värdet av sökmotoroptimering
 • Teknikchefer – när de skall skapa en sajtstruktur eller en mall för en viss sidtyp, till exempel för kategorisidor
 • Skribenter – när de skall skapa content för artiklar eller landningssidor
 • VD:ar – när de ska fatta beslut om ett SEO-projekt. Informationen får man fram genom att göra en sökordsanalys.

 

Om du skall skapa content som skall ranka i bra i Google behöver man göra en noggrann analys. Det är inte bara viktigt att definera vilka nyckelord en artikel skall ranka på utan även relaterade sökord. Google har en helhetsyn på vad som är relevant och inte. Utesluter man vissa sökord, blir man helt enkelt mindre relevant.

 

Exempel på relaterade sökningar
För att kunna vara auktoritativ i Google behöver man täcka flera underämnen. Gör man inte det blir man helt enkelt mindre relevant och rankar sämre. Det är med sökordsanalys man upptäcker dessa subämnen

 

När gör man en sökordsanalys?

En sökordsanalys behövs i princip vid fyra tillfällen:

 1. När du vill lära dig mer om dina användare
 2. När ni vill veta värdet av SEO och vilken potentiell affärsnytta det har för er
 3. När ni skall göra en sajtstruktur för er webbplats
 4. När ni skall ta fram content, t.ex. för en artikel eller landningssida.

En sökordsanalys behövs tex när man skall skapa en struktur för hela din websida eller för en folder. Denna strukturen är viktig att den blir rätt. Dels för att Google skall förstå att du är en auktoritet i ämnet. Olika sökningar behöver även struktureras på olika nivåer.

För att kunna skapa en sidstruktur behövs en sökordsanalys
För att kunna bygga en struktur som är tydlig för Google behöver man en sökordsanalys

 

Visste du: Sökordsanalys kallas ibland “nyckelordsanalys”, och sökord kallas ofta “nyckelord” eller keywords.

 

Om du vill att Topdog skall hjälpa er med en sökordsanalys, kontakta Christian Rudolf på 0708 140 833 eller [email protected]!

 

Andra tjänster inom Sökmotoroptimering från Topdog

Lokal SEO – När du vill ranka på lokala kommersiella ord, tex ”Tandläkare Uppsala”

Internationell Sökmotoroptimering –  När du skall skala din affär till många länder

Strategi för sökmotoroptimering –  När du behöver en plan för att lyckas i Google

Bygga länkar –  länkar är fortfarande en viktig del av Googles algoritm

Teknisk SEO –  När du behöver en teknisk infrastruktur som Google gillar.

SEO för Ehandel – När du vill att din produktdatabas skall ranka bra i Google.

Youtube SEO –  För er som vill hitta användare i världens näst största sökmotor

Byta hemsida – Har du mycket trafik från Google och skall migrera till ny design och nytt CMS, behöver du denna tjänst

 

Transkribering av videon om hur Topdog gör Sökordsanalyser:

Hej,
i den här videon vill jag beskriva hur vi på Topdog gör sökordsanalyser. Det som är viktigt för oss när vi gör en sökordsanalys är att man liksom inte har ett excelark där det ligger mängder av sökord huller om buller. När vi gör sökordsanalyser så strukturerar vi dem efter syfte. Så alla ord som ligger i en grupp – för vi grupperar dem – har en gemensam faktor; de har samma landningssida. Och det är helt enkelt så att när man gör så, så blir det tydligare och enklare att koppla en handling till sökordsanalysen. För det är ju så att man inte bara ska stanna vid en sökordsanalys, den ska leda till någonting – oftast till content eller en sajtstruktur.

Och när man grupperar dem så här efter en sida så kan man använda dem lättare. Man kan lättare skapa en contentbrief så att innehållet kan skapas, man kan lättare se vilka ord som ska in i title och description för en specifik url, man kan lättare skapa ekonomi; vad är vinsten av att ranka den här sidan? när man vet sökord, sökvolym och pris. Så det finns en mängd fördelar kring att strukturera sökordsanalysen på rätt sätt. Anledningen till det är att SEO är en aktivitet som måste leda till en handling, och det innebär inte bara en powerpoint, ett google doc eller ett excelark med sökord. Allt du gör måste vara på ett sätt som gör det enkelt att koppla till handlingar. Och när du strukturerar sökordsanalyserna på det här sättet – och jag klipper i en bild här så att du tydligt kan se vad jag menar – så blir det enklare att förstå vad som behöver göras, och det finns fler användningsområden för sökordsanalyser.
Tack.

Ägare & Sökmotorkonsult på Topdog SEO
Med +10000 timmar av Sökmotoroptimering och Processutveckling kan jag hjälpa ditt företag att skaffa sig ett försprång i Google!
 • iab sweden
 • webbdagarna
 • internetworld
 • DAGENS MEDIA
 • DiGital
 • BREAKIT