Sökordsanalys med Topdog

Kontakta oss idag

 • 0708 140 833
 • Sankt Erikksgatan 37 , 112 34 Stockholm
 • Måndag – Fredag | 09:00 – 18:00
Rating Rating Rating Rating Rating 5.0 / 5.0

pa 4 kundomdömen

Behöver ni hjälp med er Sökordsanalys?

 • Kontakta oss

  Kontakta oss för mer information om Sökordsanalys.

 • Boka ett möte

  Vi bokar in ett möte och diskuterar hur vi kan hjälpa er.

 • Analys

  Vi gör en analys utifrån er unika situation.

 • Offertering

  Vi lämnar ett projekt- & kostnadsförslag.

Sökordsanalysen är själva grunden inom sökmotoroptimering. Vad beror det på? Jo, syftet med ett SEO-projekt är att synas för vissa sökbeteenden. Då måste man börja med att definiera vilka sökbeteenden som är viktiga.

Varför är sökordsanalys viktigt?

Sökordsanalys används vid flera tillfällen under både SEO-analyser och SEO-projekt. Här är några exempel:

 1. Hur en webbsida eller folder är strukturerad är viktigt inom SEO. För att kunna skapa en struktur, behöver man ta reda på alla viktiga sökbeteenden i det aktuella segmentet. Först då kan man skapa en optimal struktur. En optimal struktur är i detta fallet en struktur som tar webbplatsen till toppen i Google för många relevanta sökord inom segmentet.
 2. Om man skall skriva en artikel vars syfte är att ranka i Google, är sökordsanalysen också viktig. Sökordsanalysen ligger till grund för hur artikeln ska struktureras och vilka frågor den behöver besvara. Sökordsanalysen gör det lättare för en skribent att skapa en artikel eller landningssida som presterar väl i sökmotorn.
 3. Ekonomin i ett SEO-projekt är viktigt. Den ekonomiska nyttan beräknas ofta på hur många sökord man betraktar som relevanta och hur stor deras sökvolym är i Google.
 4. Title och Description är viktiga content-element. För att kunna skapa effektiva Title och Description behöver man bestämma ett primärt och några sekundära keywords. Man behöver också ha koll på användbara hjälpord som “billiga”, “bra” eller andra ord som målgruppen använder när de söker kring er tjänst eller produkt.

Behöver ni en sökordsanalys?

Känner ni igen er i något av följande påståenden eller brottas med liknande frågor? Då behöver ni genomföra en sökordsanalys. Tveka inte att kontakta oss!

 • Vi vet inte vad som är en relevant målgrupp för oss i Google.
 • Hur ska strukturen på vår webbplats se ut?
 • Vilket innehåll är relevant för vår sajt?.
 • Hur förbättrar vi innehållet på vår webbplats?
 • Hur förbättrar vi konverteringen på våra landningssidor eller kategorisidor?
 • När skall vi skapa en vanlig artikel och när skall vi skapa en landningssida som konverterar väldigt bra?
 • Ni vill sänka era kostnader för Adwords genom att bygga en bättre sajtstruktur och skapa artiklar och landningssidor.
 • Ni vill få trafik från Google som stärker ert varumärke och skapar nya relationer.

Hur gör Topdog en sökordsanalys?

När man beställer en sökordsanalys är det vanligt att resultatet levereras i ett Excel-dokument med sökord som ligger i en stor hög. Att resultatet levereras på detta sätt är inte fel i sig. Problemet är att det kan vara svårt som kund att göra något konkret med den här informationen.

SEO handlar om genomförande. Informationen måste vara lätt att koppla till en handling, en åtgärd. Därför skapar vi på Topdog alltid våra sökordsanalyser kring URL:er och anger vilka sökord varje URL ska ranka på. På så sätt blir det lättare för er som kund att skapa konkreta aktiviteter baserat på den information ni får. Ni kan exempelvis skapa en välstrukturerad artikel som stärker sidans SEO inom rätt sökord.

Det är också viktigt att få med alla sökord som en URL behöver ranka på. För varje viktigt sökord finns det andra ord som relaterar till detta och som därför behöver finnas med i innehållet.

Här ser vi ett exempel på en sökordsanalys. Datan är framtagen för ett resebolag som säljer resor. Det gemensamma för orden är att de är tänkta för en viss URL.

Exempel på Hur en sökordsanalys kan se ut när Topdog gör denExempel på sökordsanalys inom resesegmentet

 

En genomförd sökordsanalys har flera användningsområden. Man kan exempelvis räkna ut värdet av att ranka bättre i Google.

Värde av SEONär du vet målen kan du räkna ut ett värde av SEO. Detta värde kan sedan användas för att jämföra SEO med andra projekt internt.

 

Vem behöver en sökordsanalys?

Flera olika roller inom ett företag kan ha behov av en noggrann och konkret sökordsanalys:

 • Marknadschefer – när de vill förstå mer om användarna eller veta värdet av sökmotoroptimering
 • Teknikchefer – när de skall skapa en sajtstruktur eller en mall för en viss sidtyp, till exempel för kategorisidor
 • Skribenter – när de skall skapa content för artiklar eller landningssidor
 • VD:ar – när de ska fatta beslut om ett SEO-projekt. Informationen får man fram genom att göra en sökordsanalys.

När ni ska skapa content som ska ranka bra i Google behöver ni göra en noggrann sökordsanalys. Det är inte bara viktigt att definiera vilka nyckelord en artikel ska ranka på utan även relaterade sökord. Google har en helhetssyn på vad som är relevant och inte. Om ni utesluter vissa sökord, blir ni helt enkelt mindre relevanta i Googles ögon.

Exempel på relaterade sökningarFör att kunna vara auktoritativ i Google behöver man täcka flera underämnen. Gör man inte det blir man helt enkelt mindre relevant och rankar sämre. Dessa subämnen kan du upptäcka med hjälp av en sökordsanalys.

 

När görs en sökordsanalys?

En sökordsanalys görs i princip vid fyra tillfällen:

 1. När ni vill lära er mer om dina användare
 2. När ni vill veta värdet av SEO och vilken potentiell affärsnytta det har för er
 3. När ni skall göra en sajtstruktur för er webbplats
 4. När ni skall ta fram content till bland annat en artikel eller landningssida

En sökordsanalys behövs exempelvis när ni ska skapa en struktur för hela webbsidan eller för en folder i exempelvis WordPress. Det är viktigt att strukturen blir rätt. Dels för att Google ska förstå att ni är en auktoritet i ämnet, och dels för att olika sökningar behöver struktureras på olika nivåer.

För att kunna skapa en sidstruktur behövs en sökordsanalysFör att kunna bygga en struktur som är tydlig för Google behöver man göra en sökordsanalys.

 

Visste du? Sökordsanalys kallas ibland “nyckelordsanalys”, och sökord kallas ofta “nyckelord” eller keywords.

Vill ni ha hjälp med att göra en sökordsanalys i exempelvis Stockholm, Uppsala, Göteborg eller Malmö? Tveka inte att kontakta oss!

Läs mer

Andra tjänster inom sökmotoroptimering

Våra kunder

 • Ambea logotyp
 • Flygresor logotyp
 • Snusbolaget logotyp
 • Svedea logotyp

Detta innehåller en Sökordsanalys från Topdog

Vi på Topdog erbjuder

 • Trygga och tydliga processer
 • Tydlig struktur som underlättar genomförande
 • Genuint intresse för er som kund
 • Anpassning efter er unika situation
Sökordsanalys video

Omdömen

Lämna omdöme

Vanliga frågor i ämnet sökordsanalys

 • Behöver man alltid en sökordsanalys?

  Ja, en sökordsanalys är grundbulten inom SEO. När man har en sådan har man a) Tydliga mål b) Vet hur man skall strukturera sajten, c) mer insikt kring användaren d) Vilket content som behöver skapas.

 • Vem behöver en sökordsanalys?

  Alla, även de som ej gör så mycket SEO. Anledningen till det är att en sökordsanalys handlar om att förstå ens användare och kunder bättre. Alla företag behöver mer förståelse kring sina kunder och användare.

 • Om jag skall köpa en sökordsanalys, vad skall jag tänka på?

  En sökordsanalys är inte bara en hög med ord i excel. Den måste vara användningsbar. Vi på topdog brukar kombinera en sökordsanalys med en sajtstruktur. Detta då det blir lättare att ranka om er struktur är rätt.

 • Vad kostar en sökordsanalys?

  Det beror helt på storleken och vad man önskar använda den till. Vi på Topdog brukar ta 40-100 000 SEK för en analys. Då är den specialanpassad efter era behov.