SEO-texter

 • SEO texter som rankar högt i Google & bygger ert varumärke
 • Ordning & reda i contentproduktionen
 • Datadriven produktion & mätbara mål för er SEO
 • Texter anpassat efter era omständigheter & er affär
 • Skalbar & anpassad leverans med hjälp av AI

Kontakta oss idag!

Rating Rating Rating Rating Rating 5.0 / 5.0

25 kundomdömen

Behöver du hjälp med SEO-texter?

 • Kontakta oss

  Kontakta oss för mer information om SEO-texter.

 • Möte

  Vi bokar in ett möte och diskuterar hur vi kan hjälpa er.

 • Analys

  Vi gör en analys utifrån er unika situation.

 • Offertering

  Vi lämnar ett projekt- & kostnadsförslag.

Saknar din hemsida texter som både möter användarens behov och rankar bra bland Googles sökresultat? Topdog producerar konkurrenskraftiga SEO-texter med fokus på kundresan.

 • Strategi som skräddarsys efter era affärsmål.
 • Innehåll som ger tydliga, mötbara och långvariga resultat.
 • Informerande och fängslande texter som anpassas efter användarnas sökbeteenden.och ert varumärke.
 • Skalbara och kvalitativa leveranser med hjälp av AI

Vad är en bra SEO-text?

En bra SEO-text är en text som rankar högt i Google och genererar trafik till er hemsida, konverterar och samtidigt som den speglar det varumärke ni vill förmedla. Men vilka aspekter är det då som avgör om SEO-texternas kvalitet?

Sökordsanalys

En SEO-text behöver besitta vissa egenskaper som sökmotorerna gillar. Det innebär att textens ämne och utformning har baserats på en sökordsanalys som visat vilka sökord som är mest relevanta.

Uppfyller sökarens och användarens behov

Grunden i SEO anpassade texter är att de möter användarens behov. På SEO språk kallas det ”Search intent”. Utan att på ett tydligt och enkelt sätt göra detta är det omöjligt att ranka innehållet, oavsett hur bra du tycker att det är.

Välfungerande teknik

Hur sajten är uppbyggd avgör hur inbjudande texterna blir för sökmotorer att läsa av. Genom att se till att det inte finns några tekniska fel och arbeta med hemsidans struktur, UX , prestanda blir innehållet betydligt mer attraktivt.

Följer varumärkesstrategin

Texten behöver följa de riktlinjer som finns kring företagets kommunikation för att säkerställa varumärkeskonsistens. Det gör att användarens relation till varumärket förbättras och fördjupas. Texterna blir inte heller ”spretiga” och kommunikationen blir mer konsekvent och förutsägbar.

I linje med affärsmålen

Det är viktigt att det finns ett tydligt samband mellan affärsmål och sajtens texter – för att de ska leda till önskat resultat måste de riktas mot rätt målgrupp. Det finns ingen anledning att producera texter som varken har en koppling till företaget eller är av intresse för målgruppen.

Compliance

Om verksamheten omfattas av olika lagar och regler behöver innehållet anpassas därefter. Annars kan företaget riskera att få juridiska problem och förlora användarnas förtroende.

Hjälper användaren framåt i kundresan

Oavsett var användaren befinner sig i sin köpresa behöver texterna utformas så att de hjälper kunden framåt. Det leder både till fler konverteringar och att kunden får ett bättre helhetsintryck av varumärket.

Hur gör man bra SEO-texter?

Att skapa bra SEO-texter är en process som i grunden handlar om att sätta användaren i första rum, inte Google. Så här gör Topdog sökmotoroptimerade texter:

 1. Research 

Vi behöver så mycket information som möjligt om er verksamhet, varumärkesstrategi och guidelines kring content. Det är viktigt att vi har en dialog där ni framför era egna krav, er målsättning med projektet och att vi får möjlighet att ta del av er expertis. Det ger oss bättre förutsättningar att se till att innehållet håller hög kvalitet och fungerar dynamiskt med ert varumärke.

 1. Sajtstruktur

Hur er hemsida är uppbyggd lägger grunden för hur stor effekt SEO-texterna kommer att få, och därför behöver vi sätta oss in i sajtstrukturen eller skapa en. Därefter planerar hur artiklarna ska hänga ihop innan textproduktionen sätts igång. 

 1. Kravställning

Vi behöver analysera och utforma kravställningar för varje text som ska produceras. I det ingår att göra en sökordsanalys, identifiera teman som ska ingå i texten och hur innehållet ska passa ihop med tekniken på sidan.

 1. Produktion av textmaterial

Kravställningen utformas sedan tillsammans med ert eget material till en textspecifikation som våra skribenter utgår från när de producerar texterna.

 1. Process för feedback

För att säkerställa att texterna uppfyller alla kriterier har vi ett agilt förhållningssätt vad gäller feedback. I praktiken innebär det att texterna först granskas av oss och att ni sedan får gå igenom dem och ge feedback. 

 1. Publicering

När eventuella ändringar implementerats och materialet formaterats är texterna redo att publiceras.

SEO-texter för reglerade branscher

Att du driver bolag inom en bransch som omfattas av olika regleringar, såsom läkemedel, tobak, bank eller finans, behöver inte sätta stopp för en SEO-satsning. Topdog har stor erfarenhet att producera innehåll åt företag som är föremål för lagregleringar, och vana av att utforma effektiva processer där texterna även kontrolleras juridiskt innan de publiceras.

Vem behöver SEO-texter?

Varje dygn görs 50-70 miljoner sökningar bara i Sverige, och cirka hälften av dem görs för att användaren söker svar – gärna i form av en artikel. Det betyder att oavsett vilket område du är verksam inom finns det sannolikt användare som är intresserade av din tjänst eller produkt. Genom att sökmotoroptimera din hemsida och skapa artiklar som besvarar användarens frågor ger ditt företag ett mer förtroendeingivande intryck, vilket ökar chansen att användaren ska bli just din kund. 

Alla företag med en digital närvaro har nytta av SEO-texter, men de som har extra mycket att vinna på det är:

 • b2b-företag
 • bank och finans
 • läkemedelsbolag
 • väletablerade varumärken
 • affiliates
 • startups.

Skala upp företagets textproduktion med Topdog

För att din SEO-satsning ska ge avkastning i form av mer trafik och fler konverteringar krävs att texterna faktiskt produceras och publiceras. I videon nedan beskriver Christian varför produktionstiden spelar roll när du ska genomföra ett SEO-projekt.   

 


 

Om du behöver hjälp med att bygga upp strukturer och producera sökmotoroptimerade texter ska du vända dig till oss på Topdog. Vi är contentbyrån som har utformat tydliga processer där inga detaljer förbises och har kapacitet att producera en stor mängd artiklar till varje enskild kund. Er investering kommer leda till mätbara resultat.

Våra kunder

Varför ska du anlita Topdog för SEO-texter?

Vi på Topdog erbjuder

 • Trygga och tydliga processer för SEO-texter
 • Tydlig redovisning av analysresultatet
 • Anpassning till er situation och era processer
 • Genuint intresse för er som kund och er affär
 • Anpassning efter era förutsättningar
 • insikter som  leder till resultat
Varför anlita Topdog

Omdömen

Lämna omdöme