Topdogs SEO-process tar Er till toppen av Google

SEO & Content 2021 är en process där många går vilse i vägen mot toppen. För att skapa Tydlighet & Trygghet har vi en process som ger trafik & affärer.

Läs mer här!
Eugene Melnykov
Arrow

Eugene Melnykov

Senior Technical SEO Consultant

Isabelle Arding
Arrow

Isabelle Arding

SEO Project Manager

Christian Rudolf
Arrow

Christian Rudolf

Founder & CEO

Topdogs Kunder

Hjälp med SEO eller content marketing?

 • KONTAKTA OSS

  Kontakta oss för mer information om hur man gör ett SEO/Content-projekt.

 • Möte

  Vi bokar in ett möte där diskuterar hur vi kan hjälpa er…

 • Analys

  Vi gör en analys utifrån er unika situation.

 • Offert

  Vi lämnar ett projekt- & kostnadsförslag som löser Ert problem.

Topdogs Tydliga & Trygga processer ser till ni lyckas med Er digitala marknadsföring

Sökoptimering kan ge mycket bra resultat, men det är inte enkelt att lyckas. Många har satsat på SEO utan att nå önskade resultat. Digital marknadsföring är en krånglig ekvation med många aspekter som spelar in, det handlar inte bara om Google.

För att lyckas behöver Er organisation röra sig åt rätt håll tillsammans. En viss mängd resurser krävs. Det krävs tydliga mål och en löpande kalibrering av projektet. Inga uppgifter får falla mellan stolarna i organisationen. Och det är nödvändigt att sikta mot den absoluta toppen i sökmotorn för att få tillräcklig avkastning på investeringen.

Det är därför vi på Topdog har skapat en process för det här, som driver er mot toppen. Läs mer om Topdogs filosofi här.

Sökoptimering kan ge mycket bra resultat, men det är inte enkelt att lyckas. Många har satsat på SEO utan att nå önskade resultat. Digital marknadsföring är en krånglig ekvation med många aspekter som spelar in, det handlar inte bara om Google.

För att lyckas med SEO krävs ett antal saker av projektet och organisationen i sin helhet:

 • Hela organisationen måste röra sig åt rätt håll tillsammans.
 • Man måste avsätta tillräckliga resurser under tillräckligt lång tid för att nå ”kritisk massa”.
 • Man måste sätta upp tydliga affärsmässiga mål.
 • Projektet måste kalibreras och trimmas in löpande.
 • Inga uppgifter får falla mellan stolarna i organisationen.
 • Man måste sikta mot den absoluta toppen i sökmotorn för att få tillräcklig avkastning på investeringen.

 

Det är för att uppnå allt detta som vi på Topdog har skapat en process som driver er mot toppen. Läs mer om Topdogs filosofi här.

Vem köper digitala tjänster av SEO Byrån Topdog?

Företag som kommer till oss har insett att SEO inte är en enkel affär. Många har egna erfarenheter efter en eller flera misslyckade satsningar, andra har helt enkelt läst på och hört sig för om hur man gör bra SEO.

Det är ofta chefer med affärsansvar i en etablerad verksamhet. De är ovilliga att satsa sin budget på ett osäkert kort. Att kasta pengar i sjön är otaktiskt. Som affärsansvarig vill de ha förutsägbarhet. De förväntar sig att man jobbar mot tydliga kommersiella mål och de behöver känna en rimlig säkerhet i att investeringen kommer leda till tillräckligt stora förbättringar.

Innan man tar beslut om en massiv satsning på SEO och digital marknadsföring är det en lång rad krav som måste uppfyllas:

Förutsägbarhet: Tillsammans ställer vi upp tydliga affärsmål för projektet, som vi sedan löpande följer upp på, så att projektet leder till det överenskomna resultatet.

Effektivitet: Med en tillräckligt stark satsning och vår beprövade process tar ni er till toppen i sökresultaten, där de stora trafikströmmarna passerar.

Trygghet: Vi och ni jobbar tillsammans i ett gemensamt projekt med en agil process som tar er till toppen på ett förutsägbart och kontrollerat sätt.

Kontroll: Genom att allting som måste till för att förändringen ska bli verklighet – teknik, content, användbarhet osv – ser vi löpande till att inget faller mellan stolarna i er organisation och blir liggande ogjort.

Förbättring: Som en följd av vårt intima samarbete under projektets gång uppstår som en oundviklig konsekvens att kundens medarbetare suger upp kunskap om hur SEO och digital marknadsföring fungerar i samarbete med övriga funktioner i verksamheten. Det är en förbättring som kvarstår efter projektets slut.

Tydlighet med syfte: Vi sätter inte igång några konkreta åtgärder innan projektet har försetts med tydliga kommersiella mål som också har förankrats i ledningen på kundens företag.

Ansvar: Under vårt gemensamma projekt tar Topdog ansvaret för att processen tillsammans med kunden fungerar. Vi tar ägarskapet över den nödvändiga förändringen och gör er framgång till vår mission.

Förändring: En nyckelfaktor är att projektet hela tiden behöver kalibreras och arbetets inriktning justeras. När ny info finns på bordet anpassar Topdog projektet så att vi hela tiden rör oss mot de överenskomna förändringarna.

Helhet för kunden: Topdogs filosofi är att hela kundens organisation ska ta ett steg framåt genom vårt gemensamma projekt, och ledningen ska förses med alla viktiga insikter både före och under arbetets gång. Vi fyller alla väsentliga funktioner där kundens egen organisation har luckor.

Topdogs beprövade process för SEO & digital marknadsföring

Topdogs styrka är vårt processtyrda sätt att arbeta med SEO och digital marknadsföring. Istället för att bara genomföra ett antal åtgärder på kundens sajt, tar vi ägarskapet för kundens hela satsning. Vi gör kundens affärsmål till våra.

För att kunna uppnå de överenskomna målen med hög grad av säkerhet jobbar vi inte på egen hand utifrån, utan vi som Byrå, jobbar inne i kundens processer tillsammans med resurserna i kundens egen organisation. Framgångsrik SEO är något som måste inbegripa Er organisation, och för att uppnå det leder vi nödvändiga förändringsprocesser inom kundens organisation. Att kunna jobba med kundens organisation är något som gör Topdog ganska unika på SEO och content marknaden.

Innan det konkreta arbetet börjar ser vi till att upplägget och affärsmålen är fast förankrade hos ledningen, så att både förståelsen för processen och viljan till förändring har stöd hela vägen upp till sista instans i beslutskedjan.

Vi sätter oss i er båt, helt enkelt. Och vi ror med varsin åra tills vi når till andra sidan, där alla kliver av lite starkare.

 

Läs mer

Topdog brukar synas i branschmedia med insikter & Åsikter om digital marknadsföring

Svedea – Med Topdogs hjälp slår David Goliat inom försäkrings-SEO

Långvarigt SEO-samarbete med starka siffror som resultat. Det är inte alltid den starkaste som vinner – vass kompetens spelar roll. Svedea, ett mindre försäkringsbolag kom till Topdog med en vilja: Man ville besegra de stora försäkringsjättarna i sökmotorn. Framför allt på kommersiella sökord som är centrala för Svedeas verksamhet, som ”hundförsäkring”. Hur lyckades Topdog? Dels genom ett kompetent SEO-projekt, för att få alla viktiga delar på plats. Dels genom ett långsiktigt arbete med sajtens innehåll – samt att lyfta detta innehåll med hjälp av vass content marketing.

Consector – Från botten till Toppen av Google

Consector verkar inom det som råkar vara det näst svåraste SEO-segmentet i Sverige. Att lyckas inom Google för kommersiellt värdefulla sökningar inom lån och kredit kräver både spetskunskap och ett långsiktigt åtagande. I ett pågående SEO-samarbete med Consector (numera Lånekoll) har Topdog ansvarat för tekniken, innehållet, länkanskaffningen och projektledningen av SEO-åtgärderna. Läs mer hur vi gjorde här.

Ambea – Projektplanering SEO & utbildning

Ambea – SEO-utbildning och projektplanering Topdog bidrog med grundförutsättningarna inför en stor SEO-satsning på två sajter inom omsorgskoncernen Ambea: Vi kravställde SEO-projektet och byggde upp en projektplan i enlighet med Topdogs skräddarsydda process. Innan projektet sjösattes genomförde vi även en skräddarsydd SEO-utbildning med kundens medarbetare så att de på egen hand skulle kunna genomföra projektet. Läs mer om hur man går i land med en sådan jätteutmaning här!

Anticimex – samordning av internationell SEO

I ett internationellt SEO-projekt i Danmark, Norge och Spanien samordnade Topdog innehållsleverantörerna på de lokala kontoren. Vårt åtagande bestod i dels att se till att sajtens teknik var SEO-säkrad, dels att uppnå överenskommen Google-rankning för utvalda sökfraser – som "skadedyrsbekæmpelse københavn", "skadedyrkontroll oslo" och ”control de plagas madrid”. Här handlar det alltså om lokal SEO men i ett internationellt sammanhang, en klurig utmaning som vi löste på ett klurigt sätt – läs mer här!

Läs mer här!

Topdogs Referenser

Senaste Från Topdog!

More Articles

Så fungerar Googles indexering

Frida Tverelv

Frida Tverelv

September 17, 2021

28 onlineverktyg för SEO-test

Frida Tverelv

Frida Tverelv

September 6, 2021

Vad gör en SEO-Specialist?

Christian Rudolf

Christian Rudolf

Augusti 21, 2021

More Articles