Länkstrategi med Topdog

 • Ordning och reda med en ordentlig länkstrategi
 • Tydliga och mätbara mål
 • Beprövad och gemensam länkprocess
 • Agila metoder – anpassade efter er situation
 • Naturligt och skalbart länkbygge

Kontakta oss idag!

Rating Rating Rating Rating Rating 5.0 / 5.0

25 kundomdömen

Behöver ni hjälp med er Länkstrategi?

 • Kontakta oss

  Kontakta oss för mer information om hur vi gör länkstrategier.

 • Möte

  Vi bokar in ett möte och diskuterar hur vi kan hjälpa er.

 • Analys

  Vi gör en analys utifrån er unika situation som underlag till strategin

 • Offertering

  Vi lämnar ett projekt- & kostnadsförslag.

Länkar är en av de faktorer inom SEO som är svårast att kontrollera. Detta då andra måste addera länkar till din sajt på sin sajt. Anledningen till att de adderar länkar till din sajt är att de gillar den och du tillför något värde. Därför behöver du en länkstrategi.

Vad består en länkstrategi av?

En länkstrategi för sökmotoroptimering för Google ska besvara följande frågeställningar:

Hur arbetar era konkurrenter med länkar?

Genom att göra en konkurrentanalys kan ni se hur långt före eller hur långt efter era konkurrenter är och vad de gör inom länkar.

Vilka länktaktiker ska ni genomföra?

Det krävs vanligtvis flera taktiker för att lyckas, men det kan vara svårt att hitta skalbara metoder som fungerar över tid.

Hur ska länkprocessen implementeras?

För att länkarbetet ska fungera behöver det byggas en länkprocess i ert företag. Topdog är ofta medaktör eller ägare av denna process. På så sätt kan vi säkerställa att den fungerar över tid.

Vad finns det för risker med länkar?

Vi har ofta en diskussion avseende olika regler för länkar. Vi talar både om generella regler och svensk marknadsföringslagstiftning. Anledningen till att vi gör detta är att det inte sker någon förändring om inte kunden har full insikt i länkar och hur det fungerar.

Hur gör Topdog länkstrategier?

Topdog är en av Sveriges mest erfarna byråer inom naturligt länkbygge. Vi har inte ett länknätverk som många andra SEO-byråer i Sverige har. Vi tänker så här:

Nulägesanalys

Vi försöker hitta länkmönster som upprepas löpande, alltså en händelser som gör att andra länkar till er och era konkurrenter. Därefter adderar vi vår kunskap kring hur man kan göra för att attrahera länkar. Detta blir sedan skarpa förslag på hur ni kan göra och vilka processer vi behöver bygga.

Insikt

Om ni inte förstår vad som händer i ert segment, vad ni behöver göra och vad ni kan göra kommer det inte att ske någon förändring. Därför säkerställer vi på Topdog att ni till fullo förstår det universum ni agerar i och vad ni behöver göra för att lyckas.

Processer för länkar

Vi tar fram processer och åtgärder som vi behöver genomföra tillsammans för att ni ska lyckas med er länkanskaffning.

Förankring av länkstrategi SEO

Vi säkerställer att ni till fullo förstår den länkstrategi vi tar fram och att den är anpassad till er verksamhet och era förutsättningar.

Genomförande av länkstrategi

Topdog är experter på genomförande och processbygge. I de flesta fall behöver vi även vara med i genomförandefasen för att kunna säkerställa att processerna fungerar.

Exempel på länktaktik

Ett av de bästa sättet att bygga länkar på är att bygga dem via ert varumärke. Ett varumärke innefattar relationer och löften. Länkar skapas tack vare relationer och löften.

För att exemplifiera hur det kan göras har vi byggt ett enkelt analysverktyg som heter Länkscouten. Verktyget letar upp länkmöjligheter som bygger på ett varumärke och sammanställer dessa i en lista. Sedan kan man kontakta dessa sajter och fråga om de skulle kunna omvandla de omnämnanden som verktyget hittat till länkar. Denna metod kallas mention länkbygge på fackspråk.

Vem gör länkstrategier 2024?

Det är framförallt företag som är mycket beroende av SEO som gör länkstrategier. Dessa företag har även en inbyggd komplexitet i sin organisation, det vill säga att de har en eller flera länkprocesser som pågår löpande. Några exempel är:

 • E-handlare.
 • B2B-bolag som jobbar med digitala leads.
 • Stora företag som har lokal förankring genom exempelvis lokala kontor.
 • Startups.

När gör man en länkstrategi?

En länkstrategi görs vanligtvis i samband med att man vill göra annan SEO inom teknik eller content.

Våra kunder

Varför ska ni anlita Topdog för att skapa er Länkstrategi?

Vi på Topdog erbjuder

 • Trygga och tydliga processer
 • Tydlig teknisk projektplanering
 • Anpassning till er teknikavdelning
 • Genuint intresse för er som kund
 • Anpassning efter era förutsättningar
 • Genomförande med er som leder till resultat
Varför anlita Topdog

Omdömen

Lämna omdöme