Internationell SEO 2024 med Topdog

 • Väx på flera marknader & språk med internationell SEO
 • Tydliga och mätbara mål
 • Beprövade internationella processer
 • Agila metoder som anpassas efter er situation
 • Låt er webbplats nå fler med global SEO

Kontakta oss idag

Rating Rating Rating Rating Rating 5.0 / 5.0

25 kundomdömen

Behöver ni hjälp med Internationell SEO?

 • Kontakta oss

  Kontakta oss för mer information om Internationell SEO.

 • Boka ett möte

  Vi bokar in ett möte och diskuterar hur vi kan hjälpa er.

 • Analys

  Vi gör en analys utifrån er unika situation.

 • Offertering

  Vi lämnar ett projekt- & kostnadsförslag.

Internationell SEO innebär att ni strukturerar och skalar ert innehåll (eller er produktdatabas) till andra marknader och andra språk. Internationell Sökmotoroptimering är en typ av SEO-strategi som fokuserar på ett mer specifikt SEO-problem, det vill säga flerspråkig SEO.

Om du behöver hjälp eller råd inom internationell eller flerspråkig SEO, tveka inte att kontakta oss på Topdog!

Vem behöver Global SEO och när?

Om ni känner igen er i någon av frågeställningarna nedan är det troligt att ni behöver internationell SEO:

 • Ni är en e-handlare som skall skala sin verksamhet till fler länder.
 • Ni är på väg att genomföra en internationell expansion.
 • Ni skulle vilja genomföra en internationell expansion men känner er osäkra på hur man gör och värdet av en sådan expansion.
 • Ni upplever er webbplats som rörig och inte välfungerande i ett internationellt perspektiv.
 • Ni vill veta om ni har gjort något fel när ni genomförde internationell SEO tidigare.

Hur gör Topdog Internationell SEO?

Internationell SEO är en nischad SEO-strategi med fokus på ett specifikt problem. Vi skapar en SEO-strategi och hjälper er att genomföra handlingsplanen utifrån samma filosofi och principer som för andra SEO-projekt. En strategi för internationell sökmotoroptimering måste besvara:

 • Vad ska göras?
 • Vem ska göra det?
 • När ska det göras?
 • Hur ska det göras?

Primärt vill vi att kunden ska göra så mycket som möjligt av jobbet. Dels är det av kostnadsskäl men också för att det blir bättre. SEO-konsulten känner inte er verksamhet på samma sätt som ni som kund gör.

Vad ingår i internationell SEO?

Det finns ett antal faktorer som måste hanteras i en strategi för internationell SEO. Strategin behöver besvara ett antal frågor för att bli framgångsrik:

 • Vilka aktiviteter behöver utföras för att er SEO i Google ska bli framgångsrik på avsedda marknader?
 • Hur ska aktiviteterna göras?
 • Vem ska genomföra aktiviteterna?
 • När ska aktiviteterna genomföras?.

Utöver detta finns det ett antal beslut som företagsledningen behöver fatta för att SEO-strategin ska bli framgångsrik. Inför besluten behövs vissa data och insikter.

Exempel på frågor som strategin för internationell SEO besvarar

Här följer några exempel på frågeställningar som tas upp i en strategisk plan för internationell eller global SEO:

 • Ska vi använda toppdomäner eller foldrar?
 • Vilka användarmässiga anpassningar behövs för varje land?
 • Hur ska vi hantera texter, översättningar och unikt innehåll?
 • Vilka tekniska åtgärder behöver göras (t.ex. flaggsida och hreflang)?
 • Hur ska länkar hanteras i respektive land?
 • Hur ska vi namnge URL:ar?

Hur genomför Topdog en strategi för internationell SEO?

Den största svårigheten inom SEO är genomförandet. Nästan alla organisationer har svårt att klara av SEO-genomförandet. Det betyder att vi på Topdog alltid försöker strukturera informationen på ett sätt som gör att aktiviteterna blir lättare att genomföra. Det kan till exempel vara att tekniska aktiviteter dokumenteras inne i projektstödsystemet för kundens teknikavdelning, så att de i god ordning kan gås igenom och få feedback av teknikavdelningen. Vi säkerställer också att företagets ledning till fullo har förstått konsekvenserna av alla aktiviteter. Vi hjälper också också ledningen att fatta insiktsfulla beslut, så att genomförandet blir enklare.

Många av våra kunder väljer att låta Topdog projektleda förbättringsåtgärderna när de genomför en strategi för internationell SEO.

Om du är intresserad av att låta Topdog hjälpa er med internationell sökmotoroptimering i exempelvis Stockholm, Uppsala, Göteborg eller Malmö, tveka inte att kontakta oss!

Exempel från en strategi för internationell SEO

SEO handlar om genomförande i en komplex miljö. Det är exempelvis ofta flera olika avdelningar inblandade när SEO görs. Därför är en planering av internationell sökmotoroptimering viktig. Nedan finner ni ett exempel på hur en planering kan se ut när Topdog genomför ett projekt inom internationell SEO.

Internationell SEOTydliga planeringar är viktiga inom Internationell SEO, då det ofta är ett komplext projekt med många åtgärder som behövs genomföras för att det skall fungera.

 

Våra tjänster relaterade till Internationell SEO

Våra kunder

Varför ska ni anlita Topdog för Internationell SEO?

Vi på Topdog erbjuder

 • Trygga och tydliga processer
 • Tydlig projektplanering
 • Genomförande som leder till resultat
 • Genuint intresse för er som kund
 • Anpassning efter er unika situation
Varför anlita Topdog

Omdömen

Lämna omdöme