Av |

Internationell SEO

Internationell SEO är när ni strukturerar och skalar ert innehåll (eller er produktdatabas) till andra marknader och andra språk. Internationell Sökmotoroptimering är en typ av SEO-strategi kring ett mer specifikt SEO-problem, dvs flerspråkig SEO.

 

Om du behöver hjälp eller råd inom internationell eller flerspråkig SEO, kontakta Christian Rudolf på 0708 140 833 eller [email protected]!

 

Vem behöver Global SEO och när?

Om du känner igen dig i någon av frågeställningarna nedan är det troligt att ni behöver internationell SEO:

 • Ni är en e-handlare som skall skala sin verksamhet till fler länder.
 • Ni är på väg att genomföra en internationell expansion.
 • Ni skulle vilja genomföra en internationell expansion men känner er osäkra på hur man gör och värdet av en sådan expansion.
 • Ni upplever er webbplats som rörig och inte välfungerande i ett internationellt perspektiv.
 • Ni vill veta om ni har gjort något fel när ni genomförde internationell SEO tidigare.

 

Hur gör Topdog internationell SEO?

Internationell SEO är en nischad SEO-strategi för ett specifikt problem.  Vi skapar en SEO-strategi och hjälper er att genomföra handlingsplanen utifrån samma filosofi och principer som för andra SEO-projekt. En strategi för internationell sökmotorsoptimering måste besvara

 • Vad skall göras
 • Vem skall göra det
 • När skall det göras
 • Hur skall det göras, för er

Primärt vill vi att kunden skall göra så mycket som möjligt av jobbet. Dels är det av kostnadsskäl men också för att det blir bättre. SEO-konsulten känner inte till så mycket av er verksamhet som ni som kund gör.

Vad ingår i internationell SEO?

Det finns ett antal faktorer som måste hanteras i en strategi för internationell SEO. Strategin behöver besvara ett antal frågor för att bli framgångsrik:

 • Vilka aktiviteter behöver utföras för att er SEO skall bli framgångsrik på avsedda marknader?
 • Hur skall aktiviteterna göras?
 • Vem skall genomföra aktiviteterna?
 • När skall aktiviteterna genomföras?.

Utöver detta finns det ett antal beslut som företagsledningen behöver fatta för att SEO-strategin ska bli framgångsrik. Inför besluten behövs vissa data och insikter.

 

Exempel på frågor som strategin för internationell SEO besvarar

Här följer några exempel på frågeställningar som tas upp i en strategisk plan för internationell eller global SEO:

 • Skall vi använda toppdomäner eller foldrar?
 • Vilka användarmässiga anpassningar behövs för varje land?
 • Hur ska vi hantera texter, översättningar och unikt innehåll?
 • Vilka tekniska åtgärder behöver göras (t.ex. flaggsida och hreflang)?
 • Hur skall länkar hanteras i respektive land?
 • Hur ska vi namnge URL:ar?

 

Hur genomför Topdog en strategi för internationell SEO?

Den största svårigheten inom SEO är genomförandet. Nästan alla organisationer har svårt att klara av SEO-genomförandet. Det betyder att vi på Topdog alltid försöker strukturera informationen så aktiviteterna blir lättare att genomföra. Exempel på det kan vara att tekniska aktiviteter dokumenteras inne i projektstödsystemet för kundens teknikavdelning, så att de i god ordning kan gås igenom och få feedback av teknikavdelningen. Vi säkerställer också att företagets ledning till fullo har förstått konsekvenserna av alla aktiviteter. Vi hjälper också också ledningen att fatta insiktsfulla beslut, så att genomförandet blir enklare.

 

Många av våra kunder väljer att låta Topdog projektleda förbättringsåtgärderna när de genomför en strategi för internationell SEO.

 

Om du är intresserad av att låta Topdog hjälpa er med internationell sökmotoroptimering, kontakta Christian Rudolf på 0708 140 833 eller [email protected]!

 

Exempel från en strategi för internationell SEO

 

SEO handlar om genomförande i en komplex miljö. Exempel på detta är att ofta är flera avdelningar inblandade när SEO skall göras. Därför är en planering av internationell sökmotorsoptimering viktig. Nedan har ni ett exempel på hur en planering kan se ut, när Topdog genomför ett projekt inom internationell SEO

 

Internationell SEO
Tydliga planeringar är viktiga inom Internationell SEO, då det ofta är ett komplext projekt med många åtgärder som behövs genomföras för att det skall fungera.

 

Andra SEO tjänster från Topdog

SEO-strategi 

-När du behöver mer än bara råd om internationell sökmotoroptimering. Detta är en helhetslösning inom content, länkar, teknik och användarupplevelse

Teknisk SEO

-Detta är klassisk sökmotoroptimering och värdefullt speciellt för er med stora sajter

Länkbygge

-När du behöver stärka upp din websida med länkar kan vi skapa en process eller strategi för länkanskaffning

Sökordsanalys

-När du vill förstå vad dina användare söker på i Google

Lokal sökmotoroptimering

– När du behöver bygga en digital struktur för att möta dina användare lokalt.

Sökmotoroptimering för e-handlare

-Ehandels SEO är speciellt då den handlar om att bygga en teknisk infrastruktur kring era produkter, så de kan möta fler användare i Google.

Ägare & Sökmotorkonsult på Topdog SEO
Med +10000 timmar av Sökmotoroptimering och Processutveckling kan jag hjälpa ditt företag att skaffa sig ett försprång i Google!
 • iab sweden
 • webbdagarna
 • internetworld
 • DAGENS MEDIA
 • DiGital
 • BREAKIT