Av

Uppdaterad: Februari 21, 2022

Boosta varumärkesmedvetenheten med SEO

Hör varumärkesmedvetenhet och sökmotoroptimering ihop? Absolut! I den här artikel tittar vi närmare på kopplingen mellan SEO och varumärkesmedvetenhet, samt hur du med hjälp av SEO kan göra kunderna mer bekanta med ditt varumärke.

Varumärkesmedvetenhet och SEO

Vad är varumärkesmedvetenhet?

Varumärkesmedvetenhet handlar om i vilken utsträckning er målgrupp är välbekant med era produkter eller tjänster. Det syftar också till hur väl målgruppen förknippar varumärket med vilka ni är och vad ni erbjuder. Detta kallas för ”brand awareness” på engelska och är ett centralt koncept inom marknadsföring.   

Två aspekter av varumärkesmedvetenhet

Inom marknadsföring talar man om att det finns två aspekter av varumärkesmedvetenheten hos människor:

  • Varumärkesåterkallelse– kan er målgrupp namnge ert varumärke?
  • Varumärkesigenkänning– hur väl känner målgruppen till de produkter / tjänster eller det företag som står bakom ert varumärke?

Dessa två kan förekomma var för sig eller tillsammans. Ifall någon nämner Topdog som ett av svaren vid en förfrågan om att namnge SEO-byråer har personen varumärkesåterkallelse. Om den tillfrågade dessutom har en känsla för hur Topdog arbetar med sökmotoroptimering i praktiken har personen varumärkesigenkänning också. 

Varför är det viktigt?

Ett inarbetat varumärke gör det lättare att sälja. Ifall någon är medveten om ert varumärke kan man i praktiken säga att personen har accepterat det som något naturligt. Det gör att personen inte tvekar när de ska lägga pengar på en av era produkter eller tjänster. Ert varumärke är kanske till och med det första personen tänker på när hen behöver en viss produkt eller tjänst. Tänk dig exempelvis varumärken som Apple, Coca Cola eller Volvo. Alla känner igen dessa varumärken – de flesta vet även vad företagen erbjuder och kan beskriva deras produkter.

Så kan SEO stödja varumärkesmedvetenheten

Sökmotoroptimering är ett utmärkt verktyg för att bygga ett varumärke. De flesta människor vänder sig idag till Google för att hitta svar på frågor, lösningar på problem eller när de ska fatta ett köpbeslut. En del vet dessutom precis vilket varumärke, företag eller hemsida de söker och googlar för att hitta dit. Det innebär att du redan när användarna befinner sig i sökmotorn har möjlighet att påverka målgruppens varumärkesmedvetenhet. Oavsett vilken sökintention användarna har kan du med hjälp av SEO stärka varumärkesmedvetenheten i målgruppen. Här är några av SEO-metoderna som är värda att använda.

Använd SEO för konsekventa sökresultat

Det första användare ser när de googlar efter något är sökmotorns sökresultatlista. Sökresultatet består av flera delar, varav title och description är de viktigaste:

  • Title (rubriken): Klickbar och blåfärgad länk.
  • Description: En kort förklaring om vad som sökaren kan förvänta sig på sidan.

Du kan själv ange vilken title och description webbsidorna ska ha, oavsett om det är produktsidor, kategorisidor, landningssidor eller blogginlägg. I en del fall använder emellertid Google inte den information som finns, utan hittar själv på en metatitel och metabeskrivning som sökmotorn anser passa bättre. Det är dock best practice inom SEO att alltid ange title och description även om Google själv hittar på lämpliga varianter om du inte gör det. Här finns alltså en möjlighet att kommunicera med målgruppen redan innan någon ens har trillat in på webbsajten.

Det är fördelaktigt för varumärkesmedvetenheten att skapa titles och descriptions som är i samklang med företagets brand guidelines. Det kan exempelvis handla om hur värdeord som exempelvis ”trygg”, ”kraftfull” eller ”billig” används. Ett företag som inte vill profilera sig mot konsumenterna som billigt eller budget bör inte heller ha med sådana ord i Googles sökresultat. Det kan även handla om detaljer som huruvida du ska skriva ”och” eller ”&” i title och description. Välskrivna title och description ökar inte bara er varumärkesmedvetenhet. Det kan dessutom leda till fler besökare och i slutändan nya kunder genom en bättre genomklickningsfrekvens (CTR). Därför är de i sig en viktig del av sökoptimeringen.

Skapa innehåll som stärker varumärkesmedvetenheten

Vad möter användarna när de har klickat sig vidare till sajten via sökresultatet i Google? För att vidare stärka varumärkesmedvetenhet i målgruppen är det viktigt att innehållet på webbplatsen är bra och konsekvent. Det är också en stor del av SEO-arbetet. Innehållet behöver vara utformat så att det är i samklang med det varumärke ni vill bygga och vilka ni är. Det handlar om att använda de värdeord som ni vill förknippas med, men även om att utforma ert content på ett sätt som är stilistiskt genomtänkt och konsekvent.

Det första en besökare ser är huvudrubriken H1. Här har ni möjlighet att ge ett bra första intryck. Därefter kommer ingressen. En välstrukturerad och lättläst sida är sedan uppdelad i olika underrubriker – H2 och ibland även ytterligare en nivå, H3. Använd dessa för att skicka rätt budskap till besökaren. Det kommer att bidra till varumärkesmedvetenheten. Givetvis behöver även själva texten (body) vara skriven på ett professionellt sätt som förmår förmedla ert koncept och bidra till att ni får ett inarbetat varumärke.

Sträva efter ökad exponering genom SEO

För att skapa varumärkesmedvetenhet måste företaget synas. SEO är ett av de viktigaste verktygen du kan använda för att synas online. Content som rankar högt i Google och under en lång tid konsumeras av många. Fler visningar i Google leder i sin tur till att sajten får fler besökare som kan ta del av ert budskap. Om någon tillbringar ett antal minuter genom att läsa er blogg eller titta på era produkter ger det en exponering av ert varumärke som är bättre än vilken reklam som helst.

Inte bara det – varumärkesmedvetenheten stärks varje gång ert varumärke exponeras i Google, även när sökaren inte klickar vidare. Gradvis byggs er image upp och kännedomen kring varumärket ökar. Med tiden ökar det sannolikheten att någon klickar vidare och köper produkten. Denna varumärkesmedvetenhet kan till och med bidra till att öka era konverteringar i andra försäljningskanaler än Google.  För att lyckas med detta behöver ni en strategi för att publicera stora mängder bra content som kan ranka högt i sökmotorerna och gradvis bidra till att just ert varumärke blir en favorit.

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.