Av

Uppdaterad: Maj 08, 2024

6 viktiga SEO trender 2024?

  1. Köpmönster för sökannonsering ändras
  2. Google SGE introduceras?
  3. Zero click-sökningar blir fler
  4. Ämnesauktoritet blir viktigare
  5. Fler uppdateringar från Google
  6. Blackhat blir lättare

I den här artikeln presenterar vi 6 viktiga SEO-trender 2024 och går igenom vad de innebär och varför de trendar. Du kan också ta del av trendspaningen i form av ett inspelat webinarium:

Här kan du ladda ner presentationen.

Köpmönster för sökannonsering ändras

Lågkonjunkturen gör att företag lägger färre resurser på Google. Det gäller både Google Ads och SEO.
Många bolag som av ekonomiska skäl minskar sin annonsbudget gör samma sak med sin sökmotoroptimering.

När det satsas mindre på sökmotoroptimering överlag gör det att de företag som trots konjunkturen fortsätter att satsa på SEO på sin hemsida får konkurrensfördelar.

Konjunkturen gör också att e-handlare går i konkurs och försvinner från serpen. Sajter som tidigare låg längre ner hoppar då automatiskt upp ett steg.

Diagram som illustrerar SEO-trend 1; Ändrade köpmönster för sökannonsering i Google

Stapeldiagram som illustrerar SEO-trend 1; Ändrade köpmönster för sökannonsering i Google

Google SGE introduceras?

När Google SGE, sökmotorns AI-sök, lanseras skarpt kommer det att förändra hur e-handlare får organisk trafik.

Det är inte fastställt när SGE lanseras. Inte heller vet vi exakt hur det kommer att se ut eller fungera. Men en tidig version dyker upp ibland när man googlar i vissa länder.

Den visar oss att en av de största förändringarna troligtvis blir att webbhandlarnas kategorisidor skjuts undan till fördel för AI-genererade produktsammanställningar. Detta gör att e-handlarnas produkter blir viktigare. Välskrivna och givande produkttexter kommer att innebära större chans att synas i Google SGE.

För att förbereda sig för denna SEO-trend behöver du som e-handlare se över hur du presenterar produkterna i din butik. Skriv unika produkttexter som ger köparen användbara insikter om produkten.

SEO-trend 2; Introduktion av Google SGE

Zero click-sökningar blir fler

Andelen Googlesökningar som inte leder till några klick i serpen fortsätter att öka. Det är en trend inom sökmotoroptimering sedan många år tillbaka. Detta beror främst på att Google levererar mer och mer information direkt i sökresultaten. Sökaren får svar direkt i Google.

Konsekvensen blir fullt fokus på det översta resultatet, ”plats noll”. Värdet av resultaten längre ner minskar drastiskt.

Du som sajtägare kommer att behöva förbereda dig för detta genom att optimera din sajt så att den visas allt oftare på plats noll. Det är också bra att mäta framgångarna.

Cirkeldiagram som illustrerar SEO-trend 3; Fler zero-klick-sökningar

Ämnesauktoritet blir viktigare

Det blir allt viktigare att visa för Google att en webbplats täcker sin nisch fullt ut. Saknas viktiga ämnen inom nischen innebär det att sajtens kunskap på området inte är komplett. Dessutom kommer användarna då inte heller att bli fullt tillfredsställda, vilket är något som Google känner av.

Detta innebär att mer och bättre relevant innehåll behövs inom webbsajtens nisch. För e-handlare innebär det sannolikt att fler produkter behöver läggas till eftersom produkterna är det huvudsakliga innehållet i en webbshop. Sökmotoroptimering för en webbutik måste därför även inkludera sortimentet då det indirekt är en rankingfaktor.

Mindmap som illustrerar SEO-trend 4; Ämnesauktoritet

Exempel på sökningar, illustrerar SEO-trend 4; Ämnesauktoritet

Fler uppdateringar från Google

Google släpper allt fler större uppdateringar och det är en av de SEO trender som förväntas fortsätta under 2024.

Sökmotorn kämpar med en tilltagande ström av content från sajter världen över, inte minst på grund av att AI gjort det lätt att öka publiceringstakten avsevärt. Därför behöver Google anpassa sig genom att uppdatera algoritmen mer frekvent. Deras egen AI-teknik kommer också att bidra till att sökmotorn uppdateras alltmer effektivt för att även i fortsättningen kunna filtrera fram de mest relevanta resultaten.

En välgenomtänkt strategi för digital marknadsföring kommer att hjälpa din sajt att klara sig igenom alla dessa uppdateringar.

Lista över Googleuppdateringar, illustrerar Seo-trend 5; Fler stora uppdateringar i Google

Blackhat blir lättare?

Den långsiktiga trenden har länge varit att det blivit svårare och svårare att komma undan med blackhat-taktiker inom SEO. Ironiskt nog har det massiva tillflödet av content på senare tid gjort att Google tvingats ta vissa genvägar.

Ett exempel är att sajters auktoritet i större grad används för att utvärdera och ranka dess innehåll. Så även om sajten publicerar content av relativt låg kvalitet, exempelvis från AI, kan det ranka ifall webbplatsen är stor och stark. Till exempel en nyhetssajt eller LinkedIn.

Detta ”kryphål” har exempelvis casino affiliates dragit nytta av och framgångsrikt publicerat svenskt casino-content på amerikanska nyhetssajter. Och de kommer undan med det, än så länge i alla fall.

En brasklapp är dock att Google i mars 2024 introducerade en ny rankingpolicy som kallas för ”Site reputation abuse”, eller vardagligt ”Parasite SEO”, för att hindra exakt denna typ av missbruk av sajters auktoritet. Den träder i kraft 5 maj 2024.

Oavsett vad denna typ av content går för öde till mötes kan vi dra slutsatsen att (bra) länkar alltjämt kommer att vara viktiga under 2024 – kanske blir de rent av viktigare än vad de varit på ett tag.

Seo-trend 6; Blackhat blir lättare

→ Intresserad av 2023 års SEO-trender? Läs om dem här.

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.