Vad är SEO? Den kompletta guiden!

November 13, 2021   Christian Rudolf

Innehåll

 1. Vad definierar seo?
 2. Olika typer av seo
 3. Vad blir resultatet av en seo-satsning?
 4. Mer organisk trafik till din sajt
 5. Ökad försäljning
 6. Merförsäljning och återkommande kunder
 7. Fördelar och nackdelar med seo
 8. Fördelar med seo
 9. Nackdelar med seo
 10. Seo-förbättringar – ta din sajt till nya höjder
 11. Intern seo – förbättring av den egna sajten
 12. Sökordsanalys – en grundbult inom seo
 13. Varför är sökordsanalysen viktig vid seo?
 14. Sökordsanalys vid förbättring av sajtstruktur
 15. Optimering av innehåll
 16. Intern länkning
 17. Extern seo
 18. Länkbygge
 19. Marknadsföring på sociala medier eller smm
 20. Arbeta med influencers och opinionsbildare
 21. Forum
 22. De tekniska aspekterna av seo – teknisk sökmotoroptimering
 23. Vilken effekt (kpi-förbättring) kan du få av teknisk seo?
 24. Så här fungerar teknisk sökmotoroptimering
 25. Webbanalys – övervaka förändringar på och utanför sajten

Läs mer

Vad definierar SEO?

SEO (Search Engine Optimization) består av en uppsättning aktiviteter med syfte att förbättra en webbplats position i sökmotorernas sökresultat (Google, Bing, Yahoo, etc.) för relevanta sökord. Det resulterar i att hemsidan får mer ”organisk” trafik från sökmotorerna. Sökmotoroptimering är en synonym till SEO.

Olika typer av SEO

SEO kan delas in i tre typer baserat på vilka SEO-metoder som används – vita, gråa, och svarta. Varje metod använder olika typer av tekniker som direkt eller indirekt påverkar sökrobotarnas arbete. I vilken kategori metoderna hamnar beror dock på i vilken utsträckning de följer sökmotorernas riktlinjer.

 • Vit SEO – dessa metoder följer sökmotorernas riktlinjer till punkt och pricka. De avstår helt från alla försök att manipulera sökmotorernas algoritmer. Det gör emellertid att tillväxten sker förhållandevis långsamt. Denna typ av SEO kallas även ”white hat SEO”.
 • Grå SEO – dessa metoder följer sökmotorernas riktlinjer vad gäller teknisk-, OnPage- och innehållsoptimering. Men till skillnad från vit SEO tar grå SEO hjälp av A/B-tester och analyser för att förbättra sajtens innehåll och länkprofil för att på så sätt ranka högre i sökresultatet på kortare tid. Dessa grå metoder är inte förbjudna, men överanvändning kan leda till att sökmotorernas spamfilter aktiveras. Denna typ av SEO kallas även ”grey hat SEO”.
 • Svart SEO – dessa metoder bortser helt från sökmotorernas riktlinjer, vilket i 99 % av fallen leder till att domännamnet utesluts ur sökmotorernas index för alltid. Då risken att uteslutas är hög används dessa metoder enbart när ett stort antal webbplatser startas på samma gång. Denna typ av SEO kallas även ”black hat SEO”.

Du hittar Googles riktlinjer i Google Search Consoles hjälpcenter.

 

Vad blir resultatet av en SEO-satsning?

Av vilka anledningar gör man SEO och vilka resultat kan man få?

Mer organisk trafik till din sajt

Om din webbplats visas i toppen av sökresultatet (helst i topp 3 – där sajter får mest trafik) klickar användarna sig vidare till den och som resultat får sajten mer trafik. En del användare söker efter en produkt eller tjänst som de vill köpa med en gång, medan andra är i början av sin köpresa och enbart letar efter mer information. I vilket fall som helst måste du bemöta dessa sökningar för att din hemsida ska inta en ledande position i sökresultatet.

Exempel på hur framgångsrik seo kan se ut
Bilden visar hur en websida förändras om man gör rätt med sin SEO. Översta diagrammet visar hur trafiken utvecklas. Nedersta diagrammet visar hur många sökord sajten är på top10.

Ökad försäljning

En sökmotoroptimerad och användarvänlig webbsajt med ett varierat sortimentet, lämpliga priser och en snabb och enkel beställningsprocess kommer med stor sannolikhet att konvertera den inkommande trafiken till försäljning, beställningar och så vidare.

Merförsäljning och återkommande kunder

En användare kommer lättare ihåg en sökmotoroptimerad sajt med en genomtänkt sajtstruktur och praktiska sidor för varor eller tjänster. Det ökar även sannolikheten att hen vill återkomma till sajten. Om användaren dessutom är nöjd med sitt köp kan du utveckla relationen ytterligare med hjälp av exempelvis CRM-marknadsföring. Kunder uppskattar nämligen att få anpassat innehåll vid rätt tidpunkt. Detta innehåll ska vara så omfattande och professionellt som möjligt.

Fördelar och nackdelar med SEO

Med hjälp av sökmotoroptimering kan din sajt få mer organisk trafik från sökmotorer som Google. Men sökmotoroptimering har, precis som andra marknadsföringsåtgärder, både för- och nackdelar.

Fördelar med SEO

 • Du behöver inte betala för varje klick och besök till webbplatsen. Google debiterar dig inte för organiska klick, så du behöver inte betala för de besök som sökmotorn genererar. Det måste du dock göra vid kontextuell annonsering och användning av Adwords.
 • Användare har mer förtroende för det organiska sökresultatet än Google Ads. Därför är konverteringsfrekvensen för det organiska sökresultatet i genomsnitt högre än för PPC-trafik. När du sökmotoroptimerar din webbsajt förbättrar du flera komponenter – teknik, användarvänlighet, innehåll och länkar. Alla dessa aktiviteter leder till att konverteringsfrekvensen ökar.
 • Användarna söker själva efter den produkt, tjänst eller information de behöver. Det finns alltså inget behov av att ”värma upp” dem på samma sätt som vid annonsering. Därför är konverteringsfrekvensen för organisk trafik högre än vid annonsering.
 • Flexibelt urval av sökord. Du bestämmer själv vilka sökord och sökfrågor du vill bemöta på din sajt och ranka på i sökresultatet. Du kan exempelvis arbeta med en ganska stor lista med sökord och behandla en sökfråga i varje steg av kundförvärvstratten – utveckla varumärkesmedvetenheten, skapa efterfrågan, motivera till köp och arbeta med befintliga kunder.
 • Sajtens tekniska tillstånd förbättras. För att en hemsida ska ranka högt måste den uppfylla sökmotorernas krav. Genom att arbeta med sökmotoroptimering kan du anpassa din sajt till dessa krav genom att exempelvis öka hemsidans page speed och minska antalet fel som förhindrar köp och försämrar användarupplevelsen. Ju bättre, snabbare, säkrare och mer användarvänlig din sajt är, desto mer kommer kunderna (och sökmotorerna) att älska den.
 • Webbplatsens användbarhet förbättras. Sökmotorernas algoritmer tar alltmer hänsyn till användarvänligheten när de rankar sajter. I sökmotors ideala värld ska en användare efter ett klick kunna ta sig från sökresultatet till den önskade sidan och få all nödvändig information utan att behöva klicka sig runt på webbplatsen. Med hjälp av SEO kan du uppnå ett sådant resultat. Du kan även anpassa sajten till användarnas beteenden och önskemål, vilket innebär att antalet nöjda kunder ökar.

Nackdelar med SEO

 • Resultatet syns inte omedelbart. SEO innefattar flera faktorer, till exempel teknik, innehåll, länkar och användargränssnitt/UX. Det tar tid att förbättra alla dessa delar. Beroende på konkurrensnivån i din bransch kan det ta allt från 4 till 12 månader innan du ser resultat. Men med varje förbättring kommer din webbplats närmare och närmare de eftertraktade topp 10-placeringarna. Resultatet kommer sedan att hålla i sig och trafiken kommer att fortsätta att öka allt eftersom. Det enda du behöver göra är att underhålla sajten.
 • Kostnaderna för webbplatsutveckling är höga. Förbättringen av din webbplats sker i två steg – planering och genomförande. En SEO-specialist tar fram en plan medan du och/eller ett webbutvecklingsteam (front end-, back end-utvecklare och designers) genomför åtgärderna. Både planering och genomförande tar tid och kostar pengar. För att du ska kunna investera dina resurser så effektivt som möjligt i relation till det förväntade resultatet kan förbättringsåtgärderna även delas in i tre prioritetsordningar – kritiska, viktiga och bra att ha.
 • Låg efterfrågan inom vissa branscher. Antalet sökfrågor inom din bransch kan vara ganska få (antalet kan uppskattas med hjälp av Google Ads, Ahrefs eller Semrush). Om så är fallet är det kanske inte lämpligt att investera i ett fullfjädrat SEO-projekt. Det kan istället vara mer relevant att öka kunskapen om och uppmärksamheten kring produkten eller tjänsten.

SEO-förbättringar – ta din sajt till nya höjder

Google strävar ständigt efter att förbättra kvaliteten på sökresultaten, därför finns det alltid utrymme att arbeta med att förbättra din webbsajt. SEO-förbättringar kan grovt delas in i två delar – interna och externa. Genom att arbeta så aktivt som möjligt med både intern och extern optimering kan du nå de åtråvärda topp 3-placeringarna.

Intern SEO – förbättring av den egna sajten

Interna optimeringsåtgärder förbättrar webbplatsens interna komponenter och påverkar sajtens funktionalitet, utseende och innehåll. Dessa åtgärder består bland annat av:

 • Sökordsanalys – undersökning av vilka sökord och sökfrågor användarna använder i relation till din bransch.
 • Intern struktur – skapande av landningssidor, borttagning av dubbletter och ”skräp”-sidor, förbättring av navigation och ”nesting” (sidornas positioner i webbplatsens övergripande struktur).
 • Tekniska fel – tillägg av metataggar, borttagning av duplicerade metataggar, borttagning av trasiga länkar med en serversvarskod 404 eller 500 och åtgärder som ökar webbplatsens page speed.
 • Användbarhet – åtgärder som underlättar för användaren att ta sig från början av inköpstratten till slutet av inköpstratten och förbättrar upplevelsen av sajten.
 • Optimering av bilder och videor.
 • Sidrelevans – borttagning av sidor som svarar på samma användarfrågor.

 

Intern sökmotoroptimering är mycket tidskrävande och måste göras hela tiden då de flesta sajter löpande genererar nya fel. Den kan dessutom betraktas som nyckeln till projektets framgång, och då berör intern optimering inte ens positioner och trafik, utan fokuserar på användarupplevelsen. Webbplatsen ska vara av hög kvalitet, snabb, användarvänlig och förse användaren med den information hen vill ha.

Sökordsanalys – en grundbult inom SEO

Alla SEO-specialister börjar med att göra en sökordsanalys. Målet med en sökordsanalys är att förstå vad användare letar efter och skapa innehåll som svarar på deras sökfrågor. Resultatet av en sökordsanalys kallas ”semantisk kärna”.

Varför är sökordsanalysen viktig vid SEO?

Den används för att:

 • se vad användarna efterfrågar och för att ta reda på hur många som letar efter din produkt. Analysen hjälper dig även att identifiera vilka sidor du ska marknadsföra och vilka sidor som har lägre prioritet.
 • förstå hur konkurrensutsatt varje sökord är och hur svårt det kommer att vara att nå topp 1-3, topp 5 och topp 10.
 • hitta och skapa nya sidor baserade på användarnas sökbeteenden.
 • skapa en kampanjprioriteringsstrategi och analysera positioner för riktade sökfrågor.
 • justera länk- och innehållsstrategin baserat på den sökordsdata som erhållits.

Sökordsanalys vid förbättring av sajtstruktur

Denna typ av SEO-förbättring är extra relevant för bland annat:

 • E-handel
 • Aggregatorer
 • Tjänster
 • Produktsajter
 • Media
 • Forum

 

Sökmotorerna förbättrar ständigt sina algoritmer och visar de sidor som bäst matchar användarnas sökfrågor. Om du exempelvis söker efter ”grapefruktjuicer” ser du först de sidor som är mest relevanta för detta sökord.

Om du vill se din sajt i toppen måste du således ha en bred och tydlig sajtstruktur. För varje grupp av sökfrågor måste du skapa och optimera en relevant sida. Se bild för hur man tänker kring sin sajtstruktur.

Sajtstruktur

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att du inte behöver överdriva antalet sidor. Du måste prioritera sökorden och besluta vilka ord som behöver en separat kategorisida eller filtersida och vilka som behöver en servicesida eller produktsida. Annars finns det en riska att sidorna du skapar hamnar i konflikt med varandra. Gränsen mellan ”iPhone 12 mini” och ”iPhone 12 mini 128 GB” är exempelvis väldigt tunn. I detta fall blir ”iPhone 12 mini” en filtersida där alla iPhones 12 mini presenteras, och ”iPhone 12 mini 128 GB” blir en produktsida för en specifik iPhone mini.

Du kan analysera följande för att ta reda på vilka sidor du bör skapa:

 • Sökresultatet
 • Konkurrerande webbplatser
 • Sökfrågorna användarna använder
 • Efterfrågan på produkter/tjänster

 

För sajter med olika typer av produkter/tjänster i olika länder och städer eller företag med olika filialer etc. multipliceras antalet sidor i strukturen med antalet länder/städer/filialer. Innehållet på dessa sidor måste vara unikt. Kunder som letar efter en fotograf i New York och kunder som letar efter en fotograf i Tokyo är två helt olika målgrupper som behöver bearbetas på olika sätt.

Detta är en lång process. I stora projekt kan nya filtersidor för specifika städer och regioner skapas ett eller två år efter lanseringen av webbsajten. Det mesta av arbetet med att utöka webbplatsstrukturen måste dock göras så snabbt som möjligt för att uppnå önskad effekt på kort tid.

Optimering av innehåll

Vid innehållsoptimering genererar SEO-specialisten manuellt unika metataggar – titel, metabeskrivning och H1-rubriker – till de sidor som behöver sådana. Dessa metataggar baseras vanligtvis på long tail-sökord. Vid innehållsoptimering skapas även innehåll till de sidor vars uppgift är att svara på användarens sökfrågor. Detta innehåll ska vara både uttömmande och sakkunnigt. Om din hemsida tillhandahålla den information användarna söker behöver de inte lämna sidan för att leta upp informationen någon annanstans.

Innehållet behöver inte bestå av enbart text. Det kan även bestå av foton, videor, ljud, diagram, tabeller, listor, recensioner, omdömen, betyg och annat material som är nödvändigt för att ge användaren ett så fullständigt svar på sin sökfråga som möjligt.

Intern länkning

Det är inte bara viktigt att skapa sidor – det är också viktigt att organisera de interna länkarna på ett sätt som underlättar för användarna och Google bot att navigera sig vidare till andra sidor på sajten. Annars kanske sidorna inte indexeras och därmed aldrig visas i sökresultatet eller får någon trafik.

Det är vanligt att sökmotorer har svårt att indexera sidor som ordnats med hjälp av Java-skript, till exempel filtersidor. Användaren kan komma åt dem genom att välja ett filter eller klicka på en knapp, men sökroboten kan inte hitta sidorna eftersom den inte kan klicka på knappar eller välja ett filter. Sökrobotarna kan bara följa html-länkar (a href).

Extern SEO

Off site SEO innefattar de åtgärder som vidtas utanför en webbplats för att förbättra dess rankning i sökresultatet. Syftet med dessa off site-åtgärder är att visa Google hur användarna uppfattar webbplatsen, företaget eller produkten. Som ett resultat kan en genomtänkt extern SEO-strategi öka sajtens och dess sidors auktoritet och på så sätt hjälpa dig att ranka högre i sökresultat.

Var extra uppmärksam på följande aspekter av extern SEO.

Länkbygge

Länkbygge syftar till att få andra sajter att länka till din sajt. Googles algoritm förlitar sig mycket på externa länkar. Dessa länkar är som en rekommendation från en person till en annan. Varje länk som din webbplats får är ett bevis på din webbplats auktoritet. Du bör dock komma ihåg att kvalitet är viktigare än kvantitet. Du bör alltså endast samla länkar från betrodda webbplatser med en stor och relevant målgrupp. Låt säga att du är bilmekaniker eller astronaut och Elon Musk rekommenderar dig. Hans rekommendation kommer att öka din auktoritet avsevärt bland andra specialister inom ditt yrke. Men om du istället är agronom och får en rekommendation av Elon Musk skulle inga andra agronomer bry sig om rekommendationen.

Marknadsföring på sociala medier eller SMM

Det är mycket viktigt att ha en stark närvaro i sociala medier eftersom de kan användas för att kontrollera ditt rykte. Genom att publicera engagerande innehåll i dina sociala medier kan du dessutom nå en bredare publik. Om ditt innehåll lockar mycket social trafik och länkar kommer sökmotorerna definitivt att uppskatta det.

Arbeta med influencers och opinionsbildare

Att samarbeta med andra företag eller influencers är ett bra sätt att bygga upp ditt varumärke på. Om det görs på rätt sätt kan influencer marketing bidra till att stärka ditt varumärke och locka nya målgrupper till din webbplats. Ju mer ditt varumärke syns i användarnas sökfrågor, desto mer förtroende får sökmotorerna för dig och desto bättre positioner för icke-varumärkesmärkta kommersiella sökord får du.

Forum

Forumsidor som Quora, Reddit eller Stack Overflow är också bra ställen att marknadsföra en hemsida på. Där kan du delta i konversationer med riktiga användare och svara på frågor, vilket låter dig visa din erfarenhet och kunskap. Du kan dessutom lägga till en länk till din hemsida och driva ytterligare trafik till den. Du får även en värdefull extern länk till din sajt.

Länkbygge är en ständigt pågående process och kan liknas vid en kapprustning. Även om du redan är nummer ett i sökresultatet betyder inte det att arbetet är slutfört. Dina konkurrenter arbetar nämligen också med att locka externa länkar och rekommendationer till sina webbplatser för att ta sig till toppen.

De tekniska aspekterna av SEO – teknisk sökmotoroptimering

Målen med teknisk sökmotoroptimering:

 • Göra webbplatsen så tydlig och tillgänglig som möjligt för sökrobotar, det vill säga hjälpa Google, Bing, Yahoo och andra sökmotorer att bearbeta och tolka sajten och dess sidor på ett korrekt sätt.
 • Maximera webbplatsens laddningshastighet, säkerhet och sökresultatvisning för att öka användarvänligheten.

Vilken effekt (KPI-förbättring) kan du få av teknisk SEO?

 • Förbättring av beteendefaktorer (konverteringsfrekvens, avvisning, tid som spenderas på webbplatsen, antal visade sidor etc.).
 • Förbättring av indexering och rankning i sökresultaten (ökning av antalet sidor i Googles sökresultat). Detta är särskilt viktigt för stora webbplatser och onlinebutiker.
 • Ökning av organisk CTR, det vill säga klick från sökresultatet.
 • Förbättring av sajtens position i Googles organiska sökresultat. Webbplatsen visas i toppen för ett större antal sökfrågor.

Så här fungerar teknisk sökmotoroptimering

Vid teknisk SEO utför SEO-specialisten en revision av webbplatsen och överlämnar sedan förbättringsförslagen till andra specialister, till exempel programmerare, administratörer eller designers. Därefter påbörjas arbetet med att korrigera de problem som upptäckts under revisionen.

Exempel på tekniska förbättringsåtgärder:

 • Automatisk generering av titel, metabeskrivning och H1:or för alla sidtyper (kategorier, produkter, filter osv.).
 • URL:ernas utseende (läsbara och tydliga för användaren).
 • Optimera filter – skapa regler för hur filter-URL:er och metataggar ska se ut, samt vilka av dessa URL:er som ska synas och indexeras av sökmotorerna.
 • Förbättra laddhastigheten genom att förbättra serverprestandan och webbsajten.
 • Ta bort dubbletter med permanenta omdirigeringar, kanoniska, no index och no follow-instruktioner.
 • Skapa XML-webbplatskarta för bättre crawlning och indexering.
 • Ställ in flerspråkighet (om det finns två eller fler språkversioner eller regionala versioner av webbplatsen).
 • Optimering av paginerade sidor.
 • Optimering av serverns svarskod och sidhuvuden.
 • Ställa in mikrodata för produkter, kontakter, brödsmulor etc.

Webbanalys – övervaka förändringar på och utanför sajten

Alla SEO-åtgärder som görs på och utanför din webbsajt måste naturligtvis spåras, mätas och analyseras. En SEO-specialist övervakar ständigt förändringar i positioner, trafik, synlighet på webbplatsen, konverterings- och transaktionshastigheter, användarbeteende och avvisningsfrekvenser. Genom att upptäcka och förstå alla förändringar som sker på sajten och inom din nisch kan SEO-specialisten snabbt bemöta de förändringar som sker.

Det innebär att konstant analys, A/B-tester och övervakning av förändringar som orsakats av uppdateringar är ett måste för att hålla SEO-strategin uppdaterad och upprätthålla en stabil tillväxt.

Sökresultatet förändras hela tiden, vilket gör det helt omöjligt att ta fram en formel för SEO som alltid fungerar. Endast då kommer webbplatsen att växa på lång sikt.

Christian Rudolf

Hej! Jag heter Christian.

Fråga mig vad du vill om SEO!


Ställ en fråga till Christian

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Frågor


L

Min byrå vill lägga en lång text överst på våra kategorisidor för att ranka bättre i Google. För mig känns det inte helt rätt. Vad är din åsikt?

Lars Stråhlfors

Christian Rudolf

Lars: Bakgrund: Google kallar den typen av innehåll på kategorisidor för "secondary". Det är produkterna och länkarna till dem från kategorisidan som är primary. Det sagt skulle jag inte lägga det mindre viktiga innehållet som det första användaren ser när de landar på din kategorisida. Vill byrån absolut göra det, dölj innehållet och låt användaren välja om de vill läsa det eller inte. Det är Topdogs åsikt att kategoriinnehåll börjar bli en SEO metod som lever på lånad tid. Kan ni möta användaren på ett bra sätt och er sajt presterar bra tekniskt och en bra meny, tillför kategoritexten ytterst lite

Christian Rudolf

Varför ska du anlita Topdog för SEO?

Vi hoppas att du har fått en tydligare bild av vad SEO är och hur du kan arbeta med SEO-processen genom att läsa denna artikel om SEO. Om du känner att du behöver hjälp med att implementera SEO på din websida och i din organisation är Topdog ett utmärkt alternativ. I denna video förklarar vi varför.

Varför du skall anlita Topdog
 • Vad är SEO?

  SEO är en process där man förbättar teknik, content, externa länkar och användarupplevelse. Detta i syfte att förbättra ranking i Google och få mer trafik.

 • Vad kostar SEO?

  Kostnaden kan variera mellan några tiotusen kronor, upp tilll mångmiljonbelopp. Det som styr kostnaden är er ambition, nivån på er websida och vad ni önskar uppnå affärsmässigt.

 • Vad betyder SEO?

  SEO står för Search Engine Optimization. Kallas även sökmotoroptimering på svenska

SEO är en unik process

Author

Frida Tverelv

November 22, 2021

Hur jobbar man effektivt med SEO?

Author

Frida Tverelv

November 22, 2021

Organisk synlighet

Author

Frida Tverelv

November 22, 2021