Content marketing strategi

 • Ordning och reda i er innehållsmarknadsföring
 • Tydliga, mätbara och långvariga resultat
 • Skräddarsydd strategi med beprövade processer
 • Agila metoder som kan anpassas efter era förutsättningar
 • Öka konverteringsgraden med en stabil content marketing-strategi

Kontakta oss idag!

Rating Rating Rating Rating Rating 5.0 / 5.0

25 kundomdömen

Behöver du hjälp med en content marketing strategi?

 • Kontakta oss

  Kontakta oss för mer information om content marketing strategi.

 • Möte

  Vi bokar in ett möte och diskuterar hur vi kan hjälpa er.

 • Analys

  Vi gör en analys utifrån er unika situation.

 • Offertering

  Vi lämnar ett projekt- & kostnadsförslag.

Lyckad Content marketing-strategi!

En förutsättning för att ditt företag ska lyckas med sin innehållsmarknadsföring är att den bygger på en genomtänkt strategi. Topdog är contentbyrån i Stockholm som ger dig en content marketing-strategi som hjälper er att uppnå era långsiktiga affärsmål.

 • Skräddarsydd strategi med fokus på SEO och er affär.
 • Strategin byggs på data
 • Mätbara och långvariga resultat
 • Förbättrad kundresa
 • Ökad varumärkeskännedom och fler konverteringar

Vad är en content marketing-strategi?

En content marketing-strategi är en plan för vilken typ av innehåll som ska produceras och publiceras på en hemsida för att skapa högsta möjliga värde för användaren. Att använda hemsidans innehåll som marknadsföringsmetod är nämligen ett effektivt sätt att skapa varumärkeskännedom och engagemang hos besökaren, inte minst när det kommer till content för B2B-företag. Istället för att marknadsföra enskilda produkter gör ni reklam för varumärket genom er expertis och relevans, vilket i slutändan leder till att användaren tänker på er när den behöver produkten eller tjänsten ni erbjuder. Eftersom de flesta användare vänder sig till Google när de vill få en fråga besvarad går content marketing och sökmotoroptimering i Google,  hand i hand – det är ofta tack vare sökmotoroptimering som besökaren hittar till webbplatsen från första början. 

Vad är syftet med en content marketing-strategi?

Den främsta anledningen att ha en content marketing-strategi är att säkerställa att det innehåll som produceras fyller sitt syfte och skapar värde för användaren. Om ditt företag lägger tid och resurser på att skapa innehåll utan att veta om det faktiskt är relevant är risken stor att ni kastar pengar i sjön. Finns det däremot en tydlig strategi kommer ni snart märka av att trafiken till hemsidan ökar och att användarna delar vidare innehållet, vilket i sin tur leder till fler konverteringar och bättre varumärkeskännedom

 

Vad innehåller en content marketing-strategi från Topdog?

Nulägesanalys och problemformulering

Vi börjar med att göra en nulägesanalys som ger oss underlag till utformningen av strategin. Med kunskap om er målgrupp, era konkurrenter samt vilka styrkor och brister er verksamhet har blir det enklare att avgöra vilka åtgärder som ger störst effekt.

 

Formulering av värdeerbjudande, story & mål

Genom att identifiera vad er målgrupp värdesätter kan vi formulera vad som ska vara innehållets röda tråd och vad målsättningen med satsningen är (uttryckt som kommersiella mål, konverteringsmål eller KPI:er). Vi utgår från er befintliga marknadsföring så att innehållet ska gå i linje med er varumärkesidentitet.

 

Åtgärder för att nå målen

Vi identifierar vilka handlingar som krävs för att målen ska uppfyllas. Utöver att skapa själva innehållet kan det handla om olika tekniska åtgärder eller att ta fram kravställningar för teknik och content.

 

Handlingsplan

Tillsammans utarbetar vi en handlingsplan för hur målen ska nås så snabbt som möjligt. Allt bygger på en agil process där aktiviteterna justeras beroende på vad de ger för resultat.

 

Business case

För att säkerställa att åtgärderna är lönsamma tar vi fram ett business case. Där estimerar vi hur stora resurser de kommer att kräva och sätter det i relation till mervärdet förändringarna förväntas ge.

Topdogs process för att skapa en content marketing-strategi

 

 1. Förarbete

Inför samarbetet behöver vi så mycket information som möjligt om er verksamhet, era långsiktiga affärsmål och vad ni hoppas uppnå med satsningen.

 

 1. Nulägesanalys

Med hjälp av data undersöker vi hur er aktuella onlinenärvaro ser ut. Syftet är att ta reda på vad som fungerar bra, om det finns några problem och vilka förbättringsområdena är.

 

 1. Skiss på strategi

Utifrån målgruppens sökbeteenden och er målsättning med marknadsföringen börjar vi forma en story som ligger till grund för innehållet som ska produceras.

 

 1. Kundavstämning

Vi presenterar de insikter vi har kommit fram till utifrån förarbetet och analysen i ett avstämningsmöte. Det här är ett tillfälle för oss att tillsammans med er reflektera över helheten och göra eventuella justeringar.

 

 1. Konkretisera aktiviteter

Vi identifierar vilka aktiviteter som krävs för att målen ska uppnås.

 

 1. Planering

En plan över hur och när åtgärderna ska genomföras tas fram, inklusive ansvarsfördelning.

 

 1. Avstämning 

Återigen tar vi ett avstämningsmöte där vi går igenom planeringen för att bekräfta att vi har samsyn på strategin.

 

Våra kunder

Varför ska du anlita Topdog för en Content marketing strategi?

Vi på Topdog erbjuder

 • Trygga och tydliga processer för Loggfilanalys
 • Tydlig redovisning av analysresultatet
 • Anpassning till er situation och era processer
 • Genuint intresse för er som kund och er affär
 • Anpassning efter era förutsättningar
 • insikter som  leder till resultat
Varför anlita Topdog

Omdömen

Lämna omdöme