SEO konkurrensanalys enligt Topdog

 • Få bättre koll med en konkurrensanalys
 • Tydliga, datadriva och mätbara mål
 • Tillförlitliga processer
 • Agila metoder som anpassas efter era behov
 • Skapa långsiktig och lyckad tillväxt

Kontakta oss idag!

Rating Rating Rating Rating Rating 5.0 / 5.0

25 kundomdömen

Behöver du hjälp med en konkurrensanalys?

 • Kontakta oss

  Kontakta oss för mer information om Konkurrensanalys.

 • Möte

  Vi bokar in ett möte och diskuterar hur vi kan hjälpa er.

 • Analys

  Vi gör en analys utifrån er unika situation.

 • Offertering

  Vi lämnar ett projekt- & kostnadsförslag.

En konkurrentanalys för SEO är konsten att identifiera och undersöka både dina egna och dina konkurrenters styrkor och svagheter vad gäller just sökmotoroptimering. Precis som en sökordsanalys är en grundlig konkurrentanalys en viktig förutsättning för ett framgångsrikt SEO-arbete.

Varför gör man en konkurrentanalys för SEO?

Det syftet med att göra en SEO konkurrentanalys är framförallt att få fram information om vilket innehåll som finns på dina konkurrenters hemsidor och hur det presterar i Google. Informationen kan du sedan utvärdera, analysera och använda för att förbättra din egen webbsida och hjälpa den att ranka högre hos Google. 

Kortfattat kan argumenten för att göra en konkurrentanalys för SEO sammanfattas så här:

 • Utvärdera ditt befintliga SEO-arbete och jämföra det med dina konkurrenters.
 • Identifiera svagheter och utrymme för förbättringar i din SEO-strategi.
 • Analysera styrkor och svagheter i dina konkurrenters SEO-arbete.
 • Skapa möjligheter för långsiktigt lönsam tillväxt. 

 

Processen handlar alltså om att lära sig och inspireras av sina konkurrenter, så att man kan själv kan bli bättre och därmed få lättare att lyckas. Man vill helt enkelt stjäla sina konkurrenters söktrafik genom att analysera vad och hur de gör för att ranka högt, och sedan göra det ännu bättre själv. 

Vem behöver göra en SEO konkurrentanalys?

En konkurrentanalys inriktad på SEO är framförallt ett centralt verktyg för alla som har en ambition att lyckas med sökmotoroptimering – till exempel mediebolag, e-handlare, startups av olika slag och B2B-företag. I dagens digitala samhälle, där en närvaro online är mer eller mindre ett måste för verksamheters överlevnad, kan en SEO konkurrentanalys dock sägas vara viktig för samtliga företag och organisationer som vill stå sig i den allt tuffare konkurrensen på marknaden. 

En analys av din egen och dina konkurrenters sökmotoroptimering är ett utmärkt sätt att utvärdera din egen verksamhet och närvaro på nätet i förhållande till dina konkurrenters. Det ger dig också ett bra underlag för att lära känna dina konkurrenter och därigenom se vad du behöver göra för att ranka bättre och öka din egen synlighet. 

Hur gör Topdog en konkurrentanalys?

På Topdog kan vi bistå med en SEO konkurrentanalys som ett steg i träffsäker sökmotoroptimering av din hemsida. Vi arbetar utifrån en heltäckande strategi som ger en detaljerad nulägesanalys, såväl som en övergripande helhetsbild. Alltid skräddarsytt efter just ditt företags unika behov. 

SEO konkurrentanalys via Topdog – så går det till

Topdog jobbar med en väl strukturerad process för sökmotoroptimering framtagen för att effektivisera de olika typer av SEO-aktiviteter vi jobbar med – däribland konkurrentanalyser. Nya samarbeten inleds alltid med ett möte där vi tillsammans med dig som kund går igenom er organisation, er verksamhet, er affärsmodell och målsättning samt gör en utökad analys av företagets unika behov. Vi tittar på styrkor och svagheter och skapar oss en bild av nuläget, såväl som önskat läge. 

Själva konkurrentanalysen består sedan av följande steg:

1. Identifiering av dina konkurrenter på Google

För att kunna genomföra en konkurrentanalys måste vi först veta vilka dina konkurrenter faktiskt är. Möjligen har du själv en bra uppfattning om detta, men eftersom definitionen av en konkurrent ur ett SEO-perspektiv ofta skiljer sig från den allmänna definitionen av en konkurrent, börjar vi alltid här.

När vi identifierar dina konkurrenter inom SEO tittar vi på vilka sajter som rankar bäst på de sökord som är aktuella för dig. Till vår hjälp har vi SEO-program som gör det möjligt att snabbt få fram data för stora mängder aktuella sökord – såväl primära som sekundära och potentiellt relaterade sådana. 

2. Analys av hur konkurrenterna presterar

Nästa steg är att analysera hur väl (eller icke väl) dina konkurrenter presterar på Google och andra sökmotorer. Här tittar vi framförallt på faktorer som: 

 • vilka sidor hos dina konkurrenter som driver mest trafik.
 • vilka sidor som rankar bäst för flest antal sökord.
 • vilken eller vilka sidor som har största procentuella andelen besökare i förhållande till det totala antalet.
 • vilka sökord som lockar flest besökare till dina konkurrenters olika sidor.

 

Precis som med analysen av vilka de faktiska konkurrenterna är, kan även detta resultat skilja sig markant från vad som ligger nära tillhands att tro. Inte sällan är det helt andra sidor än de man förutsätter som drar mest trafik, och ofta genom andra sökord än man först tror – varför det här steget är viktigt att genomföra.

3. Eliminera luckor i innehåll och SEO

Även de, ur ett SEO-perspektiv, bäst rankade företagen har ofta en eller flera blindspots att utnyttja – det vill säga luckor i sin SEO som du kan vända till egen fördel. 

För att hitta dessa luckor gör vi en kartläggning av dina konkurrenters sammanlagda SEO-landskap, med vilken vi får information om vilka sökord ni har gemensamt – och därmed konkurrerar om – och vilka ni inte delar. Detta görs särskilt för dina främsta konkurrenter, där du bara ligger en eller par placeringar efter i ranking. 

Genom att identifiera vilka sökord ni främst konkurrerar om, och vilka luckor som finns i dina konkurrenters SEO, kan vi ge dig en bild över vilket innehåll/vilka produkter som ligger i topp hos dina konkurrenter – och vad du kan göra för att ändra på det. Vilka blindspots du kan utnyttja som kan hjälpa dig att klättra högre i ranking.

4. Länkanalys

Länkar är en viktig del av sökmotorsoptimering, varför en utförlig länkanalys är en viktig del av en SEO konkurrensanalys. Här är framförallt externa backlinks – det vill säga länkar till din sida från externa domäner – värdefulla att jobba med. Google premierar sidor med en robust länkstruktur och lagom antal externa backlinks i innehållet. Såväl antal länkar som vilka länkar och vilka anchortexter man använder har betydelse. 

Topdogs länkanalys ger dig dels möjlighet att se hur mycket längre fram eller bak än egen din sajt en konkurrent befinner sig inom SEO, dels insikt i vad som ur SEO-synpunkt är en stor fördel/nackdel för dina konkurrenter. En analys av dina konkurrenters länktaktiker ger också underlag för inspiration till hur du kan stärka din egen. 

5. Analys av konkurrenternas förmågor

Slutligen gör vi en analys av hur dina konkurrenter ligger till i fråga om content, teknik, externa länkar och den övergripande användarupplevelsen. Vi tittar på hur innehållet är uppbyggt, vilken typ av innehåll som finns (text, bild, ljud, rörligt material etc) samt vilken kvalitet det håller. Vi analyserar också hur externa länkar används och samt hur rubriker och element som SEO-titel och metatext ser ut. 

Den data vi får fram jämför vi sedan med hur det ser ut för din sida i syfte att identifiera vilka svagheter och styrkor du har, och hur du utifrån det kan arbeta vidare med sökmotoroptimering av din hemsida. 

Effekt av en konkurrensanalys från Topdog

En SEO konkurrentanalys från Topdog ger dig flera fördelar i det fortsatta arbetet med att utveckla din verksamhet online och göra den än mer framgångsrik. Analysen genererar positiva och mätbara effekter som: 

 • du vet mer om era konkurrenters förmåga avseende SEO.
 • du vet hur du presterar i förhållande till dina konkurrenter.
 • du får insikt i dina konkurrenters SEO-strategier – eller brist på strategi.
 • du får en lista med möjligheter att exploatera som dels tjänar ditt intresse, dels slår mot dina konkurrenter SEO.

 

Resultatet av den färdiga konkurrensanalysen och den information vi fått fram går vi igenom tillsammans med dig efter slutfört arbete. Om så önskas kan vi också ta fram en handlingsplan med förslag på SEO-inriktade åtgärder som hjälper dig att nå längre och lyckas bättre än dina konkurrenter. 

Vad händer efter en färdig SEO konkurrensanalys?

När din SEO konkurrentanalys väl är färdig tar det praktiska arbetet med att sökmotoroptimera din hemsida vid. Analysen ger, i likhet med en sökordsanalys, värdefull data om vilka förutsättningar du har att jobba utifrån och hur du kan arbeta strategiskt för att stjäla dina konkurrenters söktrafik och få din egen sida att ranka högre.

Konkurrentanalys SEO via Topdog – för långsiktigt lönsam söktrafik

Vill du ha hjälp att genomföra en detaljerad, grundlig och träffsäker konkurrentanalys för SEO? Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss redan idag.

Vi har expertisen, kompetensen och tekniken som krävs för att erbjuda dig förstklassig Google sökmotoroptimering på samtliga plan – såväl med SEO konkurrentanalys, som med övriga SEO-aktiviteter. 

Våra kunder

Varför ska du anlita Topdog för en konkurrensanalys?

Vi på Topdog erbjuder

 • Trygga och tydliga processer för konkurrensanalys
 • Tydlig redovisning av analysresultatet
 • Anpassning till er situation och era processer
 • Genuint intresse för er som kund och er affär
 • Anpassning efter era förutsättningar
 • insikter som  leder till resultat
Varför anlita Topdog

Omdömen

Lämna omdöme