Vad är Content Marketing? Den kompletta guiden

Uppdaterad Februari 24, 2024   Christian Rudolf

Innehåll

 1. Vad är content marketing?
 2. Vad är definitionen av content marketing?
 3. Vad är syftet med content marketing?
 4. Detta kan uppnås med innehållsmarknadsföring:
 5. Vad finns det för typer av content marketing?
 6. Seo
 7. Inbound marketing
 8. Native marketing
 9. Sociala medier
 10. E-postmarknadsföring
 11. Hur gör man content marketing?
 12. Vad är en content marketing-strategi?
 13. Hur kan topdog hjälpa dig med content marketing?
 14. Tjänster topdog erbjuder inom innehållsmarknadsföring:
 15. Vad bidrar topdogs tjänster inom content marketing till?
 16. Content marketing & seo
 17. Varför fungerar seo så väl med content marketing?
 18. Hur gör man för att ens content ska ranka i google?
 19. Så lyckas du med content marketing
 20. Exempel på content marketing
 21. Ikea ideas
 22. Elgigantens köpguider
 23. Lensway – optikguiden
 24. Postnord portal
 25. Portsgroup

Läs mer

Vad är content marketing?

Content marketing, eller innehållsmarknadsföring, är en marknadsföringsmetod som syftar till att skapa förtroende och lojalitet genom att förse den valda målgruppen med relevant och värdefullt innehåll. Metoden går väl ihop med vår tids digitala livsstil där vi konsumerar stora mängder information online och till stor del själva kan välja vilken typ av innehåll och budskap vi vill ta del av.

Vad är definitionen av content marketing?

Content marketing är en marknadsföringsstrategi som innebär att man skapar och producerar innehåll som användaren faktiskt vill konsumera. Det är en typ av marknadsföring som inte uttryckligen främjar själva varumärket, utan snarare stimulerar användarens intresse för dess produkter eller tjänster.

Vad är syftet med content marketing?

Syftet med content marketing är att skapa förtroende för ett varumärke genom att besvara användarens frågor, till skillnad mot traditionell marknadsföring som bygger på att presentera ett visst varumärke eller en produkt i ett bra ljus. Att skapa innehåll utifrån vad kunden själv efterfrågar istället för vad företaget vill förmedla sätter varumärket i en helt ny position. Om kunden associerar varumärket med expertis inom det aktuella området ökar chansen markant att den kommer att välja just det företagets produkter när det är dags för köp.

Detta kan uppnås med innehållsmarknadsföring:

 • generering av leads
 • fler konverteringar och försäljningar
 • bättre relation med dina kunder
 • ökad varumärkeskännedom
 • budskap får större genomslagskraft
 • minskar negativa kopplingar till varumärket
 • ökning av länkar från andra hemsidor
 • innehåll för sociala medier och mejlutskick
 • effektivisering av kundresan.

Vad finns det för typer av content marketing?

Det finns flera olika sätt att arbeta med content marketing, men vad de alla har gemensamt är att de kräver content, det vill säga innehåll. Välproducerat och högkvalitativt innehåll är en förutsättning för att ni ska uppnå fördelarna med marknadsföringen, men hur ni sedan ska gå tillväga beror på vad det är för produkt eller tjänst ni erbjuder. Nedan går vi igenom några vanliga metoder för att nå ut med innehållet:

SEO

SEO, eller sökmotoroptimering på svenska, är ett samlingsbegrepp för tekniker som syftar till att optimera en hemsida så att den ska bli lättare för Googles algoritmer att läsa av. Lyckas du med SEO:n kommer din hemsida ranka högre bland Googles sökresultat och leda till att du får nya besökare via sökmotorn – som sedan kan omvandlas till kunder.

Inbound marketing

Inbound marketing är en metod där man attraherar kunder genom att utgå från hur användare agerar i sin research- och köpprocess på internet – från att de söker information till att de bestämmer sig för att köpa en produkt eller tjänst. Inbound och content marketing påminner därmed mycket om varandra. Skillnaden är att content marketing främst fokuserar på själva innehållet medan inbound marketing tar ett helhetsgrepp där innehållet spelar en viktig roll.

Native marketing

Native annonsering är en typ av content marketing som innebär att innehållet publiceras i en redaktionell kontext för att öka dess informationsvärde. En artikel från ett företag kan exempelvis publiceras i ett nyhetsflöde och anpassas både utseende- och tonmässigt så att det ska kännas naturligt för konsumenten att ta del av den.

Sociala medier

Att använda sig av sociala medier som en del av sin content marketing-satsning är ett effektivt sätt att engagera målgruppen. Det som utmärker det innehåll som publiceras på sociala medier är att det måste skräddarsys efter den aktuella plattformen för att ge bäst resultat.

E-postmarknadsföring

I jakten på nya kunder är det lätt att glömma bort de befintliga. Genom e-postmarknadsföring kan du dela innehåll, förse dina kunder med personliga erbjudanden och uppmana dem att interagera med ditt varumärke på olika sätt.

Hur gör man content marketing?

1. Definiera mål
Först behöver ni bestämma vad som ska uppnås med content marknadsföringen. Det kan till exempel vara att öka trafiken till er hemsida, försäljningstillväxt eller stärka ert varumärke.

2. Gör målgruppsanalys
Vilken är er främsta målgrupp? För att kunna nå den krävs en målgruppsanalys där ni tar reda på vad de befinner sig i livet, vad de behöver och vad de själva anser vara värdefullt.

3. Sätt KPI:er
KPI, eller Key Performance Indicators, är de nyckeltal som ni utgår från när ni ska spåra och mäta hur väl satsningen presterar. För att KPI:erna ska vara verkningsfulla behöver de både spegla företagets mål och det som är viktigt för målgruppen.

4. Välj kanaler utifrån målgruppen
När ni ska välja vilka kanaler innehållet ska publiceras i är det av högsta vikt att kanalen är målgruppens förstahandsval. I många fall kan det krävas mer än en kanal för att få tillräcklig spridning.

5. Budget
När ni har definierat mål och vilka aktiviteter som behöver genomföras kan ni skapa en realistisk och hållbar budget.

6. Planering
Gör en planering för vad som ska produceras och när det ska publiceras. Utan deadlines är det annars lätt att projektet rinner ut i sanden.

7. Produktion av innehåll
När innehållet väl ska produceras är det viktigt att produktionen av innehåll skalas upp så snabbt som möjligt för att ge resultat, särskilt om ni väljer att satsa på SEO. Ifall ni inte har tillräckligt med tid att producera innehållet själva bör ni överväga att anlita en SEO-byrå  för produktionen av innehåll, så att investeringen kan börja ge avkastning.

8. Distribuera innehållet
Det sista steget är att publicera innehållet i valda kanaler. Köpt annonsering är i många fall ett bra alternativ, oavsett plattform. SEO är dock det alternativ som långsiktigt ger mest för pengarna, men det kan vara svårt att få till utan rätt kompetens.

Vad är en content marketing-strategi?

En content marketing-strategi är en plan för hur innehållsmarknadsföringen ska genomföras för att bli lönsam. I den ingår allt från identifiera vad målgruppen vill ha och företagets egna mål till att planera vad för slags innehåll som ska produceras och publiceras. Att ha en strategi för innehållsmarknadsföringen är ett sätt att säkerställa att det inte läggs tid och resurser på aktiviteter som inte ger någon effekt. Och att de aktiviteter som gör det bidrar till att uppfylla era långsiktiga affärsmål.

Hur kan Topdog hjälpa dig med content marketing?

Topdogs huvudmål är att skapa affärsnytta för företag genom content marketing – oavsett om det gäller en specifik punktinsats eller att genomföra en större satsning. Det som utmärker oss som content byrå, är att vi har stor genomförande kompetens. Genomförande av content marknadsföring är det stora problemet i marknaden därute.

Tjänster Topdog erbjuder inom innehållsmarknadsföring:

Definition av mål
Det är inte helt enkelt att veta vad som är en rimlig målsättning om ni tidigare inte har genomfört några content marketing-projekt. Vi besvarar era frågor om vad som är möjligt utifrån era unika förutsättningar.

KPI:er
Vilka nyckeltal behöver ni ha koll på för att avgöra hur väl en aktivitet har presterat? Vi ser till att ni drar rätt slutsatser av er statistik så att ni får koll på hur ni ska gå vidare därnäst.

Content marketing-strategi
Behöver ni hjälp att att lägga upp en strategi för er content marketing-satsning? Med Topdog får ni en skräddarsydd strategi som bygger på data och går i linje med era långsiktiga affärsmål.

Contentanalys för olika kanaler
Det finns alltid en anledning till att innehåll inte presterar som det ska – och den är inte omöjlig att ta reda på. Genom en content audit hjälper vi er att definiera brister och förser er med en handlingsplan för hur de ska åtgärdas.

Utvärdering och effektivisering av contentprocesser
Hur kan er produktion av content förbättras så att den blir mer effektiv och ger bättre resultat? Vi utvärderar era processer och ger er handfasta tips om hur ni ska gå tillväga.

Köpt annonsering & native advertising
Vill ni att er annonsering ska nå en bredare publik? Topdog producerar annonser som driver mer trafik till er sajt och leder till fler konverteringar.

Produktion av innehåll
Vi genomför större projekt där vi hjälper er att skala upp produktionen av högkvalitativa SEO-texter på kort tid, även inom B2B content marketing. På så sätt går det betydligt snabbare tills Google förstår varför just er hemsida är relevant och börjar premiera den med en högre placering bland sökresultaten.

Projektledning
Har ni möjlighet att producera innehållet själva men vill ha hjälp att lägga upp arbetet så att det genomförs så effektivt som möjligt? Oavsett projektets omfattning kan Topdog bidra med expertis och projektledning.

Vad bidrar Topdogs tjänster inom content marketing till?

 • fler återkommande besökare till er hemsida
 • uppskalning av er content-produktion
 • försäkran om att innehållet presterar väl i Google
 • mer effektiva processer
 • fler konverteringar och ökad försäljning.

 

Content marketing & SEO

Att skapa och förbättra innehåll utifrån Googles algoritmer – det vill säga SEO – är ett av de mest effektiva sätten att få mer trafik till en hemsida. Många varumärken kan med ganska små medel nå snabba resultat, vilket inte bara genererar trafik utan även att användarna förbättrar sin relation till varumärket.

Ta gärna del av vårt webbinar om content marketing och SEO från den 15/12-2021. Här finner du dessutom presentationen.


Varför fungerar SEO så väl med content marketing?

Den främsta anledningen till att SEO är en så framgångsrik metod tillsammans content marknadsföring är den att förkortar och förenklar användarnas sökprocess. Till skillnad mot andra marknadsföringsmetoder gör SEO att användarna når innehållet vid precis rätt tidpunkt; när de själva söker upp informationen. Att det sker på användarens eget initiativ gör att personens förhållningssätt till företaget förändras – det blir inte längre bara ett varumärke utan en solklar källa till värdefull information.

Hur gör man för att ens content ska ranka i Google?

För att ert innehåll ska få en bättre position bland Googles sökresultat behöver en rad olika pusselbitar falla på plats. I vissa fall kan det handla om hur texten är utformad, i andra fall om hemsidans struktur. Nedan är några av de viktigaste delarna att se över:

Tema & content
Innehållet behöver vara välstrukturerat och enkelt att ta till sig för såväl Google som användaren. Ha hela tiden i åtanke att användaren med största sannolikhet har klickat sig in på sidan för att den är på jakt efter viss information – inte nöjesläsning. Ingressen bör därför sammanfatta vad texten kommer att handla om och vad läsaren får ut av att läsa den. Glöm inte heller att användaren troligtvis konsumerar innehållet via en mindre skärm och måste därför anpassas därefter.

Sökordsanalys
För att ni ska kunna säkerställa att ni når rätt användare krävs en sökordsanalys som identifierar frekventa sökord och fraser, så att ni i nästa steg kan koppla samman dem med innehållets tema. Därutöver behöver ni även undersöka vilka relaterade ord som är viktiga att integrera så att Google ska anse att innehållet är relevant. Några användbara verktyg för detta är Ahrefs, keywordtool.io och Google search console.

Title tag & meta description
Det finns en direkt koppling mellan hur hemsidans titel och beskrivning är utformad och hur många som kommer att klicka på just den länken hos Google. Förutom att de aktuella sökorden måste finnas med i både titel och beskrivning är det viktigt att innehållets nytta säljs in till användaren. Var inte rädd för att använda emojis och andra tecken eftersom de drar till sig blicken – med fler klick som följd.

Headers
Varje rubrik ska innehålla minst ett sökord och beskriva vad stycket kommer att handla om. Detta kan till exempel göras genom att formulera rubriken som en fråga. Det gör nämligen att användaren snabbt får bekräftat om stycket innehåller den information som den söker.

Interna länkar
Att lägga in internlänkar till och från andra delar av sajten är nödvändigt för att få en viss artikel att ranka. Länkarna gör dessutom att användaren lätt kan klicka sig vidare till andra artiklar inom samma ämne, på så sätt stärks relationen till ert varumärke ytterligare. Om ni vill leta upp befintliga artiklar som ni kan länka till och från kan ni exempelvis använda Ahrefs eller Google search console.

Så lyckas du med content marketing

Topdog har genom åren dragit in miljoner klick via Google till våra kunder med hjälp av SEO och innehållsmarknadsföring. Vill få några konkreta tips på hur du också kan lyckas med content marketing? Då ska du titta på denna video:


I videon går vi igenom:

1. Fundera på vilka frågor sökarna har
Bakom varje sökning i Google döljer sig en fråga. Genom att förstå vad sökarna frågar kan du utforma content som ger rätt svar.

2. Undersök vad användarnas syfte är
Vad är sökarnas behov? Vill de köpa något, informera sig eller hitta rätt bland olika val? När du vet det kan du utforma innehåll som svarar mot detta behov. En titt bland de översta tre resultaten i Google ger en fingervisning om vad som förväntas av ditt content. Därefter tillför du ditt perspektiv på detta och bidrar med unikt och värdefullt innehåll.

3. Strukturera ditt content
För att du ska lyckas med content marketing behöver du ha rätt struktur på ditt innehåll. De underrubriker som du skapar ska hjälpa användarna att navigera. Varje underrubrik kan återspegla en av sökarens frågor och svaret kommer sedan i den efterföljande paragrafen. Bra struktur gör det också enkelt för användarna att scrolla och snabbt hitta rätt.

4. Använd dig av teknik som stödjer ditt innehåll
Du behöver även teknik som stödjer innehållet för att lyckas med content marketing. Exempelvis att sidan är snabbladdad. Ett annat exempel är att använda teknik för att ta upp mer plats och få bättre synlighet i Googles resultat.

5. Förpacka och designa ditt content
Du behöver ofta mer än bara en text för att lyckas. Förpackning, design och branding är viktigt för att göra ditt content aptitligt och trovärdigt.

6. Ta besökaren ett steg längre i kundresan
Att ranka högt och få många besökare är sällan ett mål i sig. Du behöver även ”bygga in” någon form av funktion som tar besökarna ett steg närmare mot ditt mål att göra dem till kunder. Det behöver inte nödvändigtvis vara att köpa något direkt utan kan exempelvis vara att skriva upp sig på företagets nyhetsbrev.

Exempel på content marketing

Ikea Ideas

Ikea har en sektion på sin hemsida som heter Ikea Ideas, med över 3 400 sidor med inredningstips, lösningar för olika hem och DIY-projekt. Utöver att den fungerar som inspiration för användare som vill uppdatera sina hem finns länkar till produkterna som figurerar i artiklarna.

Första sidan på Ikeas Ideas och inspiration
Första sidan på Ikeas contentsatning Ikea Ideas and inspiration

 

Resultat: Ca 75 000 besökare från Google varje månad och stigande

Såhär presterar Ikeas contentsatsning i Google
Google tycker om Ikeas content

Utöver trafiken generar innehållet löpande uppmärksamhet från media, bloggare och internet. Grafen nedan visar hur andra sajter länkar till Ikeas content.

Graf som visar hur många som länkar till Ikeas content
Graf som visar hur många som länkar till Ikeas contentsatsing över tiden.

 

Elgigantens köpguider

Elgiganten har skapat köpguider som hjälper användare att välja produkter som passar deras behov och livsstil. Förutom att användarna blir mer benägna att köpa de produkter som Elgiganten erbjuder minskas antalet returer eftersom de får hjälp under köpprocessen.

Skärmdump från sektionen om strykjärn från Eliggantens content satsning
Sektionen om strykjärn från Elgigantens köpguide

Resultat: Elgigantens köpguider får ca 120 000 klicks från Google varje månad

Graf som visar hur mycket trafik Elgigatens köguider får från Google

Även Eligigantens köpguide är populär, som ni ser på grafen nedan får de löpande länkar från andra sajter, vilket betyder att innehållet är uppskattat

Lensway – Optikguiden

Lensway har en blogg som de kallar Optikguiden, där de besvarar frågor om ögon och optik. Samtidigt som innehållet gör Lensway mer förtroendeingivande som varumärke får de möjlighet att marknadsföra sina egna produkter – utan att kännas påträngande.

Skärmdump från Lensways content satsning optikguiden
Lensways contentsatsning – Optikguiden

 

Tyvärr är Optikguidens sajtstruktur uppsatt så att den inte är enkel att mäta med externa verktyg så ni får lita på Topdogs åsikt att det är bra.

PostNord Portal

Topdog har genomfört ett projekt åt PostNord där vi producerade landningssidor och content för deras plattform Portal Business, för ett koncept vi döpte till Leveransguiden. Vi skapade en stor content sektion som besvarar alla funderingar som kan tänkas uppstå i samband med att företagare ska skicka eller ta emot paket, exempelvis, tull, logistik och funktionella digitala processer Denna minskar tröskeln för användare som funderar på att använda PostNords digitala tjänster. Det som är speciellt med denna satsningen är att man lyckats attrahera mycket trafik fastän det är inom b2b. Det som är speciellt med b2b SEO är att det ofta inte finns så mycket trafik i Google men att den är mycket värdefull.

Postnords contentsatsning för b2b, leveransguiden
Förstasidan på Postnords b2b-contentsatsning.

 

Effekten i form av relevant trafik har varit massiv. Nedgången i diagrammet beror på att Postnord valde att flytta en del innehåll till Postnord.se

Såhär utvecklar sig Postnords b2b satsning i Google
Synligheten för Postnords digitala b2b contentsatsning

 

Även internet tar positivt emot innehållet. Grafen nedan visar hur många som länkar över tiden till Leveransguiden.

Antalet andra sajter som länkar till Leveransguiden över tid
Antalet sajter som länkar till innehållet på Leveransguiden

Portsgroup

Portsgroup är ett B2B-företag inom varumärkessäkerhet som förser företag med skräddarsydda säkerhetslösningar och varumärkeskydd.och registering av varumärken. Eftersom företagen sällan vet exakt vad de behöver för skydd på förhand spelar innehållet på Portsgroups hemsida en viktig roll under köpprocessen. Köparna gör en längre kundresa och där spelar innehållet en viktig roll. Det är Topdog som har hjälpt Portsgroup att producera innehåll och göra SEO.

Resultat är flera hundra klick extra varje månad

Graf som visar hur Portsgroup utvecklas i Google under deras contentsatsning

Christian Rudolf

Hej! Jag heter Christian.

Fråga mig vad du vill om SEO!


Ställ en fråga till Christian

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Frågor


Varför ska du anlita Topdog för content marketing?

Vi hoppas att den här artikeln har hjälpt dig att få en bättre förståelse för vad content marketing är och hur det kan förbättra din marknadsföringsstrategi. Om du känner att du behöver hjälp med att implementera content marketing på din webbsida är Topdog ett utmärkt alternativ. I denna video förklarar vi varför.

Varför du skall anlita Topdog
 • Vad är content marketing❓

  Content marketing är en marknadsföringsmetod som går ut på att skapa förtroende och lojalitet hos användare genom innehållet som publiceras i företagets kanaler.

 • 🪄 Hur gör Topdog content marketing?

  Topdog fokuserar på att skapa innehåll som leder till återkommande besökare eftersom sådana är mer benägna att köpa, dela, länka och rekommendera.

 • ⭐️ Varför gör man content marketing?

  Innehållsmarknadsföring är ett sätt att få kunder att själva söka sig till företaget eftersom innehållet gör att de ser varumärket som en källa till värdefull information. Det ökar i sin tur chansen att användaren tänker på det företaget i en köpsituation.

Vi gör Content Marketing på dessa platser i Sverige: