Av |

Teknisk SEO

Teknisk SEO är de åtgärder man kan vidta för att förbättra rankningen för innehåll som redan finns på sajten (content). De flesta webbsajter innehåller stora mängder tekniska fel, ofta kritiska fel, vilket försvårar för Google och försämrar rankningen. Numera finns det många förbättringar man kan göra på sajten, utöver att korrigera rena fel. Teknisk SEO är en nödvändighet inom varje SEO-projekt. Att enbart arbeta med bra innehåll räcker inte. Det handlar inte enbart om att rätta tekniska fel, utan att bygga en skalbar teknisk lösning. Teknisk SEO är kärnan i Topdogs SEO-erbjudande.

 

Om den här listan innehåller problem som du känner igen, då är det teknisk SEO du behöver:

 • Lyckas med internationell SEO.
 • Förbättra hastigheten på sidan (load time).
 • Hitta alla fel, som redirects, 404, 5xx, osv.
 • Optimera navigationen på en e-handelssida.
 • Säkerställa att filtren på e-handelssidan fungerar i Google.
  Hantera sitemaps (html, xml).
 • Automatisera innehåll.
 • Få till en responsiv webbsida (mobilanpassning).
 • Applicera schema-markup.
 • Lösa dupliceringsproblem och implementera kanoniska URL:er (canonicals).
 • Använda Javascript utan att försämra rankningen.
 • Implementera PWA (progressive web applications).
 • Använda AMP (accelerated mobile pages).

 

Teknisk SEO, kallas ofta för onpage SEO.

 

Om du behöver hjälp eller råd inom teknisk SEO, kontakta Christian Rudolf på 0708 140833 eller [email protected]!

Det egentliga problemet med teknisk Sökmotoroptimering

Teknisk SEO är svårt. Det räcker oftast inte att använda standardiserade system, som Semrush, och hitta lite fel här och där. För att verkligen lyckas med teknisk SEO krävs tre saker:

 1. Förståelse för målgruppen och dess sökbeteenden
 2. Förståelse för hur webbtekniken interagerar med Google
 3. Process för genomförande  av tekniska ärenden.

 

Det är framförallt genomförandet av SEO som ofta är problematiskt. Tekniken innehåller många detaljer, och du måste få alla detaljer precis rätt för att helheten skall fungera (toppranking). Små tekniska fel stjälper ofta stora SEO-projekt.

 

Enligt Topdogs erfarenhet är det också vanligt att förbättringar som genomförs leder till att andra delar av sajten går sönder. De flesta teknikavdelningar i Sverige har dåliga Q&A-processer (dvs. processer för att säkerställa att inget går sönder när man implementerar tekniska förbättringar). Det här stökar till det för SEO. Förmodligen är det en anledning till att många affärschefer inte tror på teknisk SEO utan bara vill jobba med content. De har gjort dåliga erfarenheter, och de drar felaktiga slutsatser av detta.

Hur gör Topdog Teknisk SEO?

 

Topdog har en process i två steg för teknisk SEO:

 1. Teknisk planering och genomlysning (SEO audit)
 2. Genomförande av tekniska förbättringar.

 

Teknisk planering & genomlysning (SEO audit)

 

För att förstå vad som behöver göras måste Topdog analysera webbsidan och skaffa sig en förståelse för vilka användarna är. Vi skapar därefter “ärenden” för de åtgärder som behöver genomföras. Helst vill vi skapa dem inne i kundens projektstödsystem, t.ex. Jira eller Trello. Som alternativ kan vi använda särskilda mallar i Google Docs för att dokumentera ärendena, varpå kunden själv lägger in ärendena i sitt projektstödsystem.

 

Därefter går vi igenom alla ärenden med dem som skall genomföra de tekniska förbättringarna. Det kan vara det interna tekniska teamet eller en webbyrå. Då tar vi också fram uppskattad resursåtgång, prioriteringar och en tidsplanering (ofta i form av ett Gantt-schema).

 

Genomförande av tekniska förbättringar

I den här fasen är Topdog projektledare tillsammans med en intern resurs och driver det tekniska förbättringsprojektet enligt den tidplan som togs fram i den föregående fasen.

 

Det vanligaste arbetssättet när vi genomför förbättringar är en iterativ, cyklisk, arbetsgång. Den kan se ut så här:

 

 1. Vi håller ett projektmöte där vi går igenom planerade ärenden och skapar tillräckligt mycket insikt hos dem som skall genomföra dem.
 2. Under en tvåveckorsperiod genomförs ärendena. Topdog hjälper till att besvara frågor och hjälper utvecklarna att lösa tekniska problem som kanske inte upptäcktes i det föregående steget.
 3. Ändringarna releasas till produktionsmiljön.
 4. Topdog säkerställer att ändringringarna är korrekta på utvecklingsmiljön och kontrollerar att inget annat gått sönder
 5. Ändringar lanseras live
 6. Topdog kontrollerar ändringarna på webbsidan och kontrollerar att inget annat gått sönder
  Vi håller nästa projektmöte, där de genomförda ändringarna gås igenom och nya ärenden initieras enligt tidplanen.

 

Om du är intresserad av vår process för teknisk sökmotoroptimering är du välkommen att kontakta Christian Rudolf på 0708 140833 eller [email protected]!

 

Fler SEO tjänster från Topdog

Outreach & bygga länkar 

-Länkar är lite mindre viktigt idag men det är en aktivitet som kompleterar teknisk SEO väl.

Strategi för SEO

-När vi vill ha en helhetstrategi för content, länkar, teknik och användarupplevelse

Lokal SEO -För de företagen med närvaro i större delen av landet. Såhär gör man för att öka efterfrågan lokalt

Internationell Sökmotoroptimering

-Om du skall skala din affär till fler länder behövs det implementeras teknik. Denna tekniknen bygger en starkare grund för din websida och det tar kortare tid att nå framgång.

Sökordsanalys

-Insikter i sökbeteenden hos dina kunder, gör att du får bättre teknisk seo, då den tekniska infrastrukturen kan byggas mer exakt.

Sökmotoroptimering för ehandlare

Produkter är kärnan i innehållet för ehandlare. Det gör att SEO för ehandlare nästan enbart handlar om hur tekniken förbättrar innehållet och hur du skalar ditt innehåll mha teknik.

 

Ägare & Sökmotorkonsult på Topdog SEO
Med +10000 timmar av Sökmotoroptimering och Processutveckling kan jag hjälpa ditt företag att skaffa sig ett försprång i Google!
 • iab sweden
 • webbdagarna
 • internetworld
 • DAGENS MEDIA
 • DiGital
 • BREAKIT