Teknisk SEO med Topdog

Kontakta oss idag

 • 0708 140 833
 • Götgatan 94, 118 62 Stockholm
 • Måndag – Fredag | 09:00 – 18:00
Rating Rating Rating Rating Rating 5.0 / 5.0

pa 4 kundomdömen

Behöver ni hjälp med Teknisk Sökmotoroptimering?

 • Kontakta oss

  Kontakta oss för mer information om teknisk SEO.

 • Möte

  Vi bokar in ett möte och diskuterar hur vi kan hjälpa er.

 • Analys

  Vi gör en teknisk analys utifrån er unika situation.

 • Offertering

  Vi lämnar ett projekt- & kostnadsförslag.

Teknisk SEO, ofta kallat onpage SEO, är de åtgärder man kan vidta för att förbättra rankingen för innehåll som redan finns på sajten (content). De flesta webbsajter innehåller stora mängder tekniska fel, ofta kritiska fel, vilket försvårar för Google och försämrar rankningen. Numera finns det många förbättringar man kan göra på sajten, utöver att korrigera rena fel. Teknisk SEO är en nödvändighet inom varje SEO-projekt. Att enbart arbeta med bra innehåll räcker inte. Det handlar inte enbart om att rätta tekniska fel, utan att bygga en skalbar teknisk lösning. Teknisk SEO är kärnan i Topdogs SEO-erbjudande.

Om den här listan innehåller problem som du känner igen, då är det teknisk SEO du behöver:

 1. Lyckas med internationell SEO
 2. Förbättra hastigheten på sidan (load time)
 3. Hitta alla fel, som redirects, 404, 5xx, osv.
 4. Optimera navigationen på en e-handelssida
 5. Säkerställa att filtren på e-handelssidan fungerar i Google
 6. Hantera sitemaps (html, xml)
 7. Automatisera innehåll
 8. Få till en responsiv webbsida (mobilanpassning)
 9. Applicera schema-markup
 10. Lösa dupliceringsproblem och implementera kanoniska URL:er (canonicals)
 11. Använda Javascript utan att försämra rankningen
 12. Implementera PWA (progressive web applications)
 13. Använda AMP (accelerated mobile pages)

Om du behöver hjälp eller råd inom Teknisk SEO, tveka inte att kontakta oss! Vi jobbar med kunder i hela Sverige, exempelvis i Stockholm, Uppsala, Göteborg ochMalmö.

Det egentliga problemet med teknisk Sökmotoroptimering

Teknisk SEO är svårt. Det räcker oftast inte att använda standardiserade system, som Semrush, och hitta lite fel här och där. För att verkligen lyckas med teknisk SEO krävs tre saker:

 1. Förståelse för målgruppen och dess sökbeteenden.
 2. Förståelse för hur webbtekniken interagerar med Google.
 3. Process för genomförande av tekniska ärenden.

Det är framförallt genomförandet av SEO som ofta är problematiskt. Tekniken innehåller många detaljer, och du måste få alla detaljer precis rätt för att helheten skall fungera (toppranking). Små tekniska fel stjälper ofta stora SEO-projekt.

Enligt Topdogs erfarenhet är det också vanligt att förbättringar som genomförs leder till att andra delar av sajten går sönder. De flesta teknikavdelningar i Sverige har dåliga Q&A-processer (dvs. processer för att säkerställa att inget går sönder när man implementerar tekniska förbättringar). Det här stökar till det för SEO. Förmodligen är det en anledning till att många affärschefer inte tror på teknisk SEO utan bara vill jobba med content. De har gjort dåliga erfarenheter, och de drar felaktiga slutsatser av detta.

Hur gör Topdog Teknisk SEO?

Topdog har en process i två steg för teknisk SEO:

 1. Teknisk planering och genomlysning (SEO audit)
 2. Genomförande av tekniska förbättringar

Teknisk planering & genomlysning (SEO audit)

För att förstå vad som behöver göras måste Topdog analysera webbsidan och skaffa sig en förståelse för vilka användarna är. Vi skapar därefter “ärenden” för de åtgärder som behöver genomföras. Helst vill vi skapa dem inne i kundens projektstödsystem, t.ex. Jira eller Trello. Som alternativ kan vi använda särskilda mallar i Google Docs för att dokumentera ärendena, varpå kunden själv lägger in ärendena i sitt projektstödsystem.

Därefter går vi igenom alla ärenden med dem som skall genomföra de tekniska förbättringarna. Det kan vara det interna tekniska teamet eller en webbyrå. Då tar vi också fram uppskattad resursåtgång, prioriteringar och en tidsplanering (ofta i form av ett Gantt-schema).

Genomförande av tekniska förbättringar

I den här fasen är Topdog projektledare tillsammans med en intern resurs och driver det tekniska förbättringsprojektet enligt den tidplan som togs fram i den föregående fasen.

Det vanligaste arbetssättet när vi genomför förbättringar är en iterativ, cyklisk, arbetsgång. Den kan se ut så här:

 1. Vi håller ett projektmöte där vi går igenom planerade ärenden och skapar tillräckligt mycket insikt hos dem som skall genomföra dem.
 2. Under en tvåveckorsperiod genomförs ärendena. Topdog hjälper till att besvara frågor och hjälper utvecklarna att lösa tekniska problem som kanske inte upptäcktes i det föregående steget.
  Ändringarna releasas till produktionsmiljön.
 3. Topdog säkerställer att ändringarna är korrekta på utvecklingsmiljön och kontrollerar att inget annat gått sönder.
 4. Ändringar lanseras live.
 5. Topdog kontrollerar ändringarna på webbsidan och kontrollerar att inget annat gått sönder.
 6. Vi håller nästa projektmöte, där de genomförda ändringarna gås igenom och nya ärenden initieras enligt tidplanen.

Vad är Teknisk SEO?

När vi talar om teknisk sökmotoroptimering menar vi att man granskar webbsajten och åtgärdar de problem som kan påverka möjligheten för Googles spindlar att genomsöka din sajt. Om du börjar med att arbeta med sajtens tekniska sökmotoroptimering har du en stadig grund att stå på när du arbetar vidare med sajtens innehåll, länkar och användarupplevelse.

Här är några exempel på vanliga problem och lösningar relaterade till teknisk SEO.

Googles index

För att din webbsajts innehåll ska visas i Google resultatlistor måste det inkluderas i Googles index. Googles index innehåller en lista med information om alla sajter som Google känner till. Om något finns i Google index är det sökbart och dyker upp som ett sökresultat och finns det inte i indexet går det inte att hitta via Google. Om du vill se vilka av din webbsajts sidor som finns i Googles index kan du göra en sökning på site:minwebbplats.com.

Robots.txt

Med hjälp av Robots.txt kan du kontrollera vilket innehåll sökmotorernas spindlar och andra sökrobotar ska ha tillgång till. Robots.txt används bland annat för att för att minska belastningen på en server, för att undvika att inaktuella sidor eller ett specifikt innehåll visas på ett vilseledande sätt bland sökresultaten även om sidorna är tillgängliga för allmänheten.

XML sitemap

En XML sitemap är en karta över alla sidor på din webbsajt. Om någon av din sajts sidor inte har några interna länkar inom sajten försvårar det indexeringen av den. En XML sitemap visar din webbplats viktiga sidor och säkerställer att Google kan hitta och genomsöka dem.

Kort laddtid

Ingen gillar när en webbsajt laddar långsamt, inte ens Google. Korta laddtider betyder hög kvalitet och Google mål är att leverera resultat av hög kvalitet. Det kan därmed vara värdefullt att se över din sajts hastighet.

Mobilvänlig webbplats

Google gynnar webbsajter som är användarvänliga och eftersom vi använder mobilen allt oftare blir en sajt som anpassar sig till den enhet som används allt viktigare. Sträva därför efter att ha en webbsajt som är såväl mobil- som datorvänlig.

HTTP svarskoder

HTTP-statuskoder är responskoder som skickas ut av webbplatsservrar till en webbsajts besökare för att hjälpa till att identifiera orsaken till ett problem när webbsajten inte fungerar som den ska. Dessa responskoder består av tre siffror, exempelvis 301, 302, 404 och 500. Om dessa koder är inkorrekta kan Google välja att indexera, avindexera eller uppdatera informationen om din sajt baserat på vilken kod som visas. Det är därför viktigt att koderna är korrekta.

URL:er

Din hemsidas URL:er påverkar när och hur väl den syns i Google. Genom att placera ett av dina nyckelsökord i URL:en blir din sajt mer relevant och får fler klick. URL-adressen bör inte vara för lång, utan helt bara innehålla ett sökord eller en sökfras.

Kanoniska länkar

En kanonisk länk är ett HTML-element som talar om för Google vilken version av sajten eller URL-adressen som ska indexeras i de fall det finns fler. Flera dubbletter av samma innehåll kan sänka din hemsidas position i sökmotorernas resultatlistor.

SSL-certifikat

SSL eller Secure Sockey Layer är den teknik som används för att kryptera trafiken mellan din webbsajts server och dess besökare. Din sajt har ett giltigt SSL-certifikat om din sajts URL-adress börjar med https://. Förutom att skydda känsliga uppgifter såsom lösenord och kortuppgifter är SSL-certifikat numer en rankningsfaktor.

Plattform

Innan du skapar och lanserar din webbsajt bör du tänka igenom ditt val av plattform. Välj ett CMS som passar dina behov. Är det en informationsbaserad webbsajt eller en e-handelssida?

Läs mer

Våra kunder

 • Ambea logotyp
 • Flygresor logotyp
 • Snusbolaget logotyp
 • Svedea logotyp

Varför ska ni anlita Topdog för Teknisk SEO?

Vi på Topdog erbjuder

 • Trygga och tydliga processer
 • Tydlig teknisk projektplanering
 • Genomförande med er som leder till resultat
 • Genuint intresse för er som kund
 • Anpassning efter er unika situation
 • Anpassad till er teknikavdelning
Varför anlita Topdog

Vanliga frågor om teknisk sökmotoroptimering

 • Vem behöver man teknisk SEO?

  I princip alla websidor har mycket tekniska fel, som ställer till det för Google. Utöver det behöver i princip alla websidor förbättra sin tekniska infrastruktur för att bättre möta kraven från Google

 • När gör man teknisk Sökmotoroptimering?

  Det går bra att göra det närsom. Det som begränsar teknisk SEO är oftast mängden tillgängliga teknikresurser och det är denna tillgång som dikterar villkoren för ett projekt kring teknisk SEO

 • Vad kostar teknisk SEO?

  Det beror såklart på felen och förbättringarna som behöver göras. Utöver det, storleken på websidan. En stor websida kan ha mkt stor teknisk komplexitet. Vi på Topdog jobbar oftast med större websidor och våra tekniska projekt brukar ligga på 100 000-500 000 SEK. Utöver det tillkommer tekniskresurser.

 • Behövs verkligen teknisk SEO?

  Ja, det är teknisk seo som får ert innehåll att hamna på rätt plats i Google