Av |

SEO-Strategi 2020

En SEO-strategi beskriver var ni är idag, vart ni vill ta er (ert mål) och hur ni kommer dit. SEO, eller sökmotoroptimering, är ett eget kunskapsområde, och det är flera faktorer som påverkar SEO: content, teknik, användarupplevelse och länkar. Hur man förbättrar de faktorerna är därmed en viktig ingrediens i varje strategi för sökmotoroptimering. Strategin behöver dessutom vara anpassad till ert företags specifika situation, och den behöver innehålla både en handlingsplan och en ansvarsfördelning.

 

Om du behöver hjälp att skapa en SEO-strategi, kontakta Christian Rudolf på 0708 140 833 eller [email protected]!

 

Vem behöver en strategi för SEO och varför?

 

Varje dag görs ca 50-70 miljoner sökningar i svenska Google. I ca 10 % av dessa har användaren “pengarna i handen” och är redo att spendera dem. Med de förutsättningarna behöver i princip alla svenska företag och organisationer ha en aktiv strategi för Google. Med det finns vissa typer av företag som behöver en SEO-strategi mer än andra. 

 

Om du känner igen dig i någon av beskrivningarna nedan, är du en av de som bör kontakta Topdog och diskutera hur en SEO-strategi kan genomföras för just er:

 

 • Ni spenderar +20 000 SEK i månaden på Adwords.
 • Det “duttas” med er SEO och det händer alldeles för lite, alldeles för långsamt.
 • Ni har en SEO-strategi, men den fungerar inte i verkligheten.
 • Ni vet inte riktigt var ni skall börja med er SEO.
 • Du känner att ni inte har så bra koll på den kommersiella nyttan av SEO och vad man kan uppnå med en SEO-strategi.
 • Du som VD tycker inte att ni presterar inom SEO och det saknas tydlighet och relevanta KPI.er.

Hur skapar Topdog en modern SEO-strategi 2020?

 

Grunden i Topdogs SEO-filosofi är att SEO är ett förbättringsprojekt. Det är framför allt fyra faktorer som behöver förbättras: teknik, content, länkar och användarupplevelse. Därför är grunden i våra SEO-strategier hur nuläget ser ut för dessa faktorer. Strategin ska besvara följande frågor för var och en av faktorerna:

 • Vad skall göras?
 • Hur skall det göras?
 • Vem skall göra det?
 • När skall det göras?

 

Utöver det behövs:

 • Tydliga mål i form av vilka sökord (Keywords) som är viktiga
 • En ekonomisk analys
 • Översikt av risker och ansvar.

 

SEO-strategin måste anpassas efter era specifika förutsättningar, och de ansvariga för olika delar i strategin måste få rätt information, så att de kan fatta rätt beslut kring aktiviteterna i strategin.

 

Lyssna på Christian beskriva hur Topdog gör SEO-strategier

 

Vill du hellre läsa vad jag säger i videon, finner du en transkribering av videon längst ned på sidan.

Topdogs strategi i SEO-processen

 

Den stora svårigheten inom SEO är inte att veta vad som behöver göras. Det svåra är genomförandet. Därför är det viktigt att dokumentationen som beskriver strategin inte blir en pappersprodukt. Fokus hos dokumentationen måste ligga på att göra genomförandet av SEO lite mindre svårt. Topdogs SEO-strategier görs sällan i Powerpoint, utan som ärenden i kundens projektstödsystem. Ärendena tas fram i möten där vi tillsammans skapar insikt om vad som behöver göras. Vi ser också till att de som är ansvariga för att genomförandet lyckas kan fatta välgrundade beslut genom hela processen.

 

Topdogs SEO-process beskrivs i bilden nedan. Den består av en SEO-strategi, eller SEO-planering, som vi föredrar att kalla den. Planeringen skall leda fram till ett genomförande där Topdog oftast ansvarar för att genomföra strategin i samarbete med er organisation. Därefter skall målen nås.

 

Exempel från Topdogs SEO-strategier

Grunden i en SEO strategi är sökordsanalysen. Nedan har du ett exempel på en sökordsanalys som Topdog tar fram. Det som är viktigt med sökordsanalyser är att orden grupperas efter syfte, dvs i en grupp, skall alla orden ha samma destination (url)

sökordsanalys seo strategi

 

När man vet vad som är viktigt (nyckelord) kan man också sätta tydliga mål i SEO-strategin. Nedan har ni ett exempel på hur vi gör.

Mål SEO-strategi
Hur vi på Topdog sätter tydliga mål när vi tar fram SEO-strategier

 

Vilket värde Sökmotoroptimering har, är viktigt. Det är nämligen så att SEO måste prioriteras mot andra projekt internt. Alla företag har knappa resurser och måste välja var resurser skall läggas i varje givet ögonblick

Värde av SEO strategin
Värdet av det man gör är viktigt när man vill att ett projekt genomförs. Bilden visar ett sätt att få fram värde av SEO

 

Denna sökordsanalys skall sedan vara grunden till den sitestruktur som är optimal. Det kan också vara hur man strukturerar en specifik folder på webbsidan.

 

SEO strategi sitestruktur
När man vet beteendent hos de användarna man vill möta i Google, kan man bygga en site och url struktur som är optimal.

 

Kärnan i SEO-strategin är handlingsplanen. Det beror på att det är många åtgärder som behövs genomföras och det kan vara många inblandade i ett SEO-projekt. SEO är ju flera saker, tex teknik, användarupplevelse, content och länkar. Att få alla i gå i ungefär takt och i samma riktning kräver en tydlig planering.

SEO-strategi planering
Bilden visar en planering i Google doc, med vad, hur, vem, resurser och beroenden. Syftet är att denna planering skall kopieras in i ett projektstödsystem.

 

Case för SEO kan vara viktigt. När ledningen vet kostnader, potential och risker, är de benägna att fatta beslut om SEO. Enligt Topdogs erfarenheter är det viktigt att ledningen fattar ett beslut om SEO. Det ökar sannolikheten för succe dramatiskt. Det beror på att SEO berör flera avdelningar i ett företag och det är först när ledningen fattat ett beslut som dessa avdelningar kan gå i samma riktining i ungefär samma takt.

SEO strategi case
Ofta, när man vill påverka en ledning att prioritera ett projekt och avsätta rätt mängd resurser, behöver man göra ett case. Här ser ni ett exemple på ett investeringscase för SEO. Perioden är på 3 år men Topdog kan ta fram case enligt era riktlinjer

 

Om du gillar hur Topdog gör SEO-strategier och vill veta mer , kontakta Christian Rudolf på 0708 140 833 eller [email protected]!

Andra tjänster från Topdog SEO

Teknisk SEO 

-Detta är grunden inom sökmotoroptimering för större sajter. Vill man nå framgång med detta krävs det strategi, planering och en plan för att förändra sin tekniska infrastruktur

Länkbygge

-Länkar är fortfarande en viktig del av Google. Vill man inte vara utelämnad åt SEO bolagens länknätverk, behövs det en länkstrategi för att uppnå det man vill

Internationell SEO

-När man skall skala sin affär utomlands behövs det en internationell seo-strategi. Man vill säkerställa att man har en struktur där det man byggt upp, hjälper en i de nya länderna man skall lansera i.

Lokal sökmotoroptimering -Strategi för lokalt sök är viktig för de som har en stor närvaro lokalt, tex hantverkare, restaurangkedjor, begravningsbyråer, bygger bostadsrätter osv

Sökordsanalys  – Viktig då detta är själva grunden i en strategi för sökmotoroptimering

SEO för ehandel – Detta är en speciell typ av SEO strategy då en ehandlares innehåll är produkter och sökmotoroptimering för ehandel handlar om hur dessa struktureras.

 

Transkribering av video för SEO-strategi

Nedan finner du hela videon i textform

 

Vad behöver du veta om Topdogs SEO-strategier?

 

SEO är inte SEO. SEO är andra saker. Låt mig förklara. Vi definierar SEO som: content – text, teknik, användarupplevelse och externa länkar till din sajt. Ska du lyckas bra med SEO, det vill säga ta dig till toppen, och det är viktigt att ta sig till toppen, för det är på topp fem som 80-90 procent av alla klicks finns, kan man inte bara “dutta” sig till en nionde plats, man behöver ta sig till topp fem eller till och med topp tre. Man måste jobba med alla dessa fyra faktorer. Du kan inte bara jobba med en. Det kommer inte att räcka. Visst, i undantagsfall, absolut, men som helhet inte alls. Våra SEO-strategier speglar de här omständigheterna. De speglar också att SEO inte är ett SEO-projekt. SEO är egentligen ett förbättringsprojekt. 

 

Google säger att det finns ungefär 500 faktorer de utvärderar en sida efter. Så för att ta sig till toppen behöver man förbättra dessa 500 faktorer inom de här fyra områdena. Det leder till ett antal konsekvenser. När vi tar fram strategier så handlar det om att säkerställa att strategin enkelt kan kopplas till handlingar, förbättringar. För blir det inga förbättringar så blir det bara en pappersprodukt. Så förbättringar är viktiga att tänka att på och det ska vara enkelt att ta sig dit. 

 

SEO-strategi är svaret på dina frågor

Vad gör vi då? Jo, vi tar fram svaren på ett antal frågor: vad behöver göras inom dessa fyra faktorer: teknik, content, länkar, användarupplevelse? Hur ska det göras? Alltså, vad är era omständigheter? När ska det göras? Det behöver göras en planering tillsammans med er för det är ni som kommer att genomföra merparten av dessa. Vem? Vem måste få ge feedback på de ärenden som behöver genomföras. För att åstadkomma detta projekt behöver man också räkna på ekonomin. Hur mycket kommer man tjäna och hur mycket resurser kommer det att gå åt? Ledningen brukar dessutom veta vilka risker som kan uppstå i det här projektet så att man bättre kan analysera dem i början av projektet innan de har hänt. Så här gör Topdog SEO-strategier. Det kräver att vi besvarar dessa fyra frågor och det är för att företaget ganska fort ska kunna ta sig in i och genomföra projektet. Det är också viktigt då det ofta är vi som ska hjälpa till att genomföra detta. Det är en specialistkompetens att ranka innehåll i Google. Utan en bra planering kommer vi båda att springa runt som yra höns när vi försöker genomföra saker och ting. Den här processen, att besvara de fyra frågorna, är nödvändig för att samarbetet ska fungera. Kan man inte finna svaren på dessa frågor så kan man inte heller samarbeta, och kan vi inte samarbeta då kan du inte heller dra nytta av vår expertis och vi kan inte åstadkomma förändring för er. Det är såhär vi tänker kring SEO-strategier. Välkommen.

 

 

 

Ägare & Sökmotorkonsult på Topdog SEO
Med +10000 timmar av Sökmotoroptimering och Processutveckling kan jag hjälpa ditt företag att skaffa sig ett försprång i Google!
 • iab sweden
 • webbdagarna
 • internetworld
 • DAGENS MEDIA
 • DiGital
 • BREAKIT