SEO-Strategi med Topdog

Kontakta oss idag

 • 0708 140 833
 • Sankt Erikksgatan 37 , 112 34 Stockholm
 • Måndag – Fredag | 09:00 – 18:00
Rating Rating Rating Rating Rating 5.0 / 5.0

pa 4 kundomdömen

Behöver ni hjälp med er SEO-strategi 2021?

 • Kontakta oss

  Kontakta oss för mer information om SEO-strategi 2021.

 • Möte

  Vi bokar in ett möte och diskuterar hur vi kan hjälpa er.

 • Analys

  Vi gör en analys utifrån er unika situation.

 • Offertering

  Vi lämnar ett projekt- & kostnadsförslag.

En SEO-strategi beskriver var ni är idag, vart ni vill ta er (ert mål) och hur ni kommer dit. SEO, eller sökoptimering, är ett eget kunskapsområde, och det är flera faktorer som påverkar SEO: content, teknik, användarupplevelse och länkar. Hur man förbättrar de faktorerna är därmed en viktig ingrediens i varje strategi för sökmotoroptimering. Strategin behöver dessutom vara anpassad till ert företags specifika situation, och den behöver innehålla både en handlingsplan och en ansvarsfördelning.

Om du behöver hjälp att skapa en SEO-strategi i exempelvis Stockholm, Uppsala, Göteborg eller Malmö, tveka inte att kontakta oss!

Vem behöver en strategi för SEO och varför?

Varje dag görs ca 50-70 miljoner sökningar i svenska Google. I ca 10 % av dessa har användaren “pengarna i handen” och är redo att spendera dem. Med de förutsättningarna behöver i princip alla svenska företag och organisationer ha en aktiv strategi för Google. Med det finns vissa typer av företag som behöver en SEO-strategi mer än andra.
Om du känner igen dig i någon av beskrivningarna nedan, är du en av de som bör kontakta Topdog för att diskutera hur en SEO-strategi kan genomföras för just er:

 • Ni spenderar +20 000 SEK i månaden på Adwords.
 • Det “duttas” med er SEOoch det händer alldeles för lite, alldeles för långsamt.
 • Ni har en SEO-strategi, men den fungerar inte i verkligheten.
 • Ni vet inte riktigt var ni skall börja med er SEO.
 • Du känner att ni inte har så bra koll på den kommersiella nyttan av SEO och vad man kan uppnå med en SEO-strategi.
 • Du som VD tycker inte att ni presterar inom SEO och det saknas tydlighet och relevanta KPI.er.

Hur skapar Topdog en modern & bra SEO-strategi 2021?

Grunden i Topdogs SEO-filosofi är att SEO är ett förbättringsprojekt. Det är framför allt fyra faktorer som behöver förbättras: teknik, content, länkar och användarupplevelse. Därför är grunden i våra SEO-strategier hur nuläget ser ut för dessa faktorer. Strategin ska besvara följande frågor för var och en av faktorerna:

 • Vad skall göras?
 • Hur skall det göras?
 • Vem skall göra det?
 • När skall det göras?

Utöver det behövs:

 • Tydliga mål i form av vilka sökord (Keywords) som är viktiga
 • En ekonomisk analys
 • Översikt av risker och ansvar.

SEO-strategin måste anpassas efter era specifika förutsättningar, och de ansvariga för olika delar i strategin måste få rätt information, så att de kan fatta rätt beslut kring aktiviteterna i strategin.

Topdogs strategi i SEO-processen

Den stora svårigheten inom SEO är inte att veta vad som behöver göras. Det svåra är genomförandet. Därför är det viktigt att dokumentationen som beskriver strategin inte blir en pappersprodukt. Fokus hos dokumentationen måste ligga på att göra genomförandet av SEO lite mindre svårt. Topdogs SEO-strategier görs sällan i Powerpoint, utan som ärenden i kundens projektstödsystem. Ärendena tas fram i möten där vi tillsammans skapar insikt om vad som behöver göras. Vi ser också till att de som är ansvariga för att genomförandet lyckas kan fatta välgrundade beslut genom hela processen.

Topdogs SEO-process beskrivs nedan. Den består av en SEO-strategi, eller SEO-planering, som vi föredrar att kalla den. Planeringen skall leda fram till ett genomförande där Topdog oftast ansvarar för att genomföra strategin i samarbete med er organisation. Därefter skall målen nås.

Exempel från Topdogs SEO-strategier

Grunden i en SEO strategi är sökordsanalysen. Nedan har du ett exempel på en sökordsanalys som Topdog tar fram. Det som är viktigt med sökordsanalyser är att orden grupperas efter syfte, dvs i en grupp, skall alla orden ha samma destination (url).

sökordsanalys seo strategi

När man vet vad som är viktigt (nyckelord) kan man också sätta tydliga mål i SEO-strategin. Nedan har ni ett exempel på hur vi gör.

Mål SEO-strategiHur vi på Topdog sätter tydliga mål när vi tar fram SEO-strategier

 

Vilket värde Sökmotoroptimering har, är viktigt. Det är nämligen så att SEO måste prioriteras mot andra projekt internt. Alla företag har knappa resurser och måste välja var resurser skall läggas i varje givet ögonblick.

Värde av SEO strateginVärdet av det man gör är viktigt när man vill att ett projekt genomförs. Bilden visar ett sätt att få fram värde av SEO

 

Denna sökordsanalys skall sedan vara grunden till den sitestruktur som är optimal. Det kan också vara hur man strukturerar en specifik folder på webbsidan.

SEO strategi sitestrukturNär man vet beteendent hos de användarna man vill möta i Google, kan man bygga en site och url struktur som är optimal.

 

Kärnan i SEO-strategin är handlingsplanen. Det beror på att det är många åtgärder som behöver genomföras och det kan vara många inblandade i ett SEO-projekt. SEO är ju flera saker, tex teknik, användarupplevelse, content och länkar. Att få alla i gå i ungefär takt och i samma riktning kräver en tydlig planering.

SEO-strategi planeringBilden visar en planering i Google doc, med vad, hur, vem, resurser och beroenden. Syftet är att denna planering skall kopieras in i ett projektstödsystem.

 

Att ta fram SEO-case kan vara viktigt. När ledningen vet kostnader, potential och risker, är de benägna att fatta beslut om SEO. Enligt Topdogs erfarenheter är det viktigt att ledningen fattar ett beslut om SEO. Det ökar sannolikheten för succé dramatiskt. Det beror på att SEO berör flera avdelningar i ett företag och det är först när ledningen fattat ett beslut som dessa avdelningar kan gå i samma riktning i ungefär samma takt.

SEO strategi caseOfta, när man vill påverka en ledning att prioritera ett projekt och avsätta rätt mängd resurser, behöver man göra ett case. Här ser ni ett exemple på ett investeringscase för SEO. Perioden är på 3 år men Topdog kan ta fram case enligt era riktlinjer

Om du gillar hur Topdog gör SEO-strategier och vill veta mer, tveka inte att kontakta oss! 

Läs mer

Våra tjänster relaterade till SEO-strategi 2021

Våra kunder

 • Ambea logotyp
 • Flygresor logotyp
 • Snusbolaget logotyp
 • Svedea logotyp

Detta innehåller en SEO-strategi från Topdog

Vi erbjuder:

 • Tydliga och trygga processer som levererar
 • Datadrivna strategier
 • Tydliga genomförandeprocesser
 • Anpassning efter era förutsättningar
 • Tydlig målsättning
Så här gör Topdog SEO-strategier

Omdömen

Lämna omdöme

Vanliga frågor om Topdogs SEO strategier

 • Hur gör Topdog en SEO-strategi?

  Våra SEO-strategier skall besvara dessa frågor: a) Vad skall göras b) Hur skall det göras c) Vem skall göra det, d) När skall det göra. Utöver att besvara dessa frågor har vi djupa diskussioner för att säkerställa att kunden till fullo förstår strategin. Det man också behöver inkludera är hur sammarbetet mellan Topdog och kunden skall se ut när man genomför strategin. För att SEO-strategin skall lyckas behöver man ofta dessutom diskutera "Ekonomi" med ledningsgruppen, så de kan fatta ett beslut om att genomföra strategin

 • Vem behöver en strategi för sökmotoroptimering?

  Topdog har en grundregel som säger att om du spenerar mer än 20000 SEK i månaden på Adwords, då brukar det löna sig med en SEO-strategi.

 • När tar man fram en strategi för sökmotoroptimering?

  När man vill slutta dutta med SEO och verkligen lyckas skapa sig kommersiell framgång & en kommersiell fördel genom sök

 • Vad består en SEO-strategi av?

  En strategi från Topdog består av a) Vad skall göras b) Vem skall göra detta c) Hur skall det göras d)När skall det göras. Vi diskuterar också ekonomi & risker. Ofta tar vi också fram ett case som vi diskuterar med ledningsgruppen. De aspekter som vi analyserar praktiskt är teknik, content, användarupplevelse och länkar

 • Vad kostar en SEO-strategi

  Beroende på omfattning, bransch, komplexitet kostar en SEO-strategi från Topdog 75KSEK till 300KSEK