Av

Uppdaterad: Juli 19, 2023

Hur viktigt är content marketing för din SEO?

Varje år släpper sökmotorerna (läs: Google) flera uppdateringar. Den röda tråden i nästan alla algoritmuppdateringar är att innehåll av hög kvalitet blir allt viktigare för hur en sajt ska lyckas. Välplanerad innehållsmarknadsföring utfört av en kompetent content marketing-byrå kan vara avgörande för att ranka bra.

Fallstudie ger insikt i algoritmen

I samband med varje uppdatering siar SEO-experterna om vilka de nya rankingfaktorerna är. Vad ska jag ändra på min webbplats för att den ska ranka bra? Vad ska jag göra för att återta en förlorad position?

Det finns vedertagna teorier men exakt hur algoritmen fungerar är det bara Google som känner till. Då och då bidrar välgjorda fallstudier med värdefulla insikter om vad som sker under huven på sökmotorn.
Search Engine Land publicerade en fallstudie på hur informativt content påverkar en webbplats prestanda i SERP:en.
Studieobjektet var en e-handelssajt som jobbat med en SEO-strategi sedan 2017. I ett nötskal byggde strategin på:

  • teknisk SEO, främst att göra webbplatsen snabbare och lättare för sökmotorerna att indexera, och
  • att förbättra webbplatsens informativa innehåll.

Innehållet förbättrades genom att omorganisera informationssidor och lägga till nya. Därefter skapade man interna länkar från dessa sidor till webbplatsens kategorisidor.
Resultatet gav en dramatisk effekt. Synligheten i SERP:en blev över fyra gånger så stor. Försäljningen som ett resultat av organisk trafik ökade 2,5 gånger!

positivt resultat av SEO-strategi

Den valda SEO-strategin gav ett påtagligt resultat för webbshopen: Bättre ranking i Google och mer trafik. Källa: Search Engine Land.
Dippen som du ser i grafen kom i samband med att Google släppte sin så kallade Medic Update. Ett drygt halvår senare släpptes en ny algoritmuppdatering och så började e-shoppen åter nå nya höjder utan att ha bytt SEO-strategi. Den valda vägen visade sig vara rätt.

Sidor med bra information spelade central roll

Det är lätt hänt att dra felaktiga slutsatser kring vad som ledde till ett så gott resultat i rankingen. Kan vi vara säkra på att det var företagets valda strategi för content marketing som var anledningen till framgången?

Ja. Fallstudien gav nämligen insikt i vad som händer om man plötsligt tar bort alla de där välskrivna informativa sidorna och deras länkar till andra sidor på webbplatsen.

Företaget som drev webbshopen ingick i en större koncern där ett av de andra bolagen drev en konkurrerande e-handelsplats. Det beslutades att de två e-butikerna skulle slås ihop. Den nya webbsajten skulle inte ha kvar något av informationsinnehållet från den tidigare sajten.

Sagt och gjort. Webbplatsen plockade bort alla sina informativa sidor. Istället lade man in redirects till huvudsidan. Bara några dagar senare var informationssidorna borta från SERP:en.

avindexerat

Google avindexerade de borttagna sidorna. Källa: Search Engine Land.

Resultatet var väntat. Bortplockade sidor försvinner från sökresultaten. Mer intressant var då att se effekten på hela webbplatsen. Tre veckor efter att informationssidorna plockats bort hade webbplatsen tappat nästan en tredjedel av sin synlighet bland sökresultaten och därmed även viktig trafik. Detta trots att de borttagna sidorna endast hade stått för runt 1 procent av synligheten i SERP:en innan de togs bort!

Negativ effekt utan informationssidor

Hela webbplatsen påverkas negativt när informationssidorna tas bort. Källa: Search Engine Land.
Både huvudsidan och olika kategorisidor började tappa sin ranking i sökresultaten efter att webbplatsens sidor med informativt innehåll tagits bort.

Men fanns det verkligen ett samband eller var det något annat som låg bakom tappet?
Ja, sambandet var äkta. Det visade sig att webbplatsens prestanda i SERP:en var direkt kopplad till just dessa borttagna sidor.

Företaget bakom webbshopen hade lagt märke till tappet och beslutade att testa att lägga upp de borttagna sidorna igen som ett kul test. Tre veckor senare hade webbsajten återhämtat hela sin ranking:

återhämtad ranking

E-shoppen har återhämtat sin ranking tre veckor efter att informationssidorna återinförts. Källa: Search Engine Land.

Därför är content marketing viktigt

Resultatet från fallstudien är övertygande. Den visar inte bara att content är viktigt utan att sidor med gott om nyttig information kan få en hel webbplats att lyfta. Det är ett exempel på hur content marketing kan vara viktigt för din SEO. Detta gäller även för företag som bedriver business to business, och då i synnerhet specialiserad B2B content markering.
Men varför är det så?

Det finns flera teorier. Den troligaste anledningen är att informationssidorna förde vidare en massa länkkraft till övriga delar av webbplatsen. Hälften av webbplatsens alla länkar pekade mot informationssidorna. När de togs bort lade man förvisso in redirects men troligtvis tappade man inte bara en del av länkkraften på vägen utan även länkarnas sammanhang.

Kanske tappade även webbplatsen en del av sin auktoritet (E-A-T) i Googles ögon, men det är förstås svårt att bevisa.

Summa summarum: Content marketing strategier är viktigt för SEO. Alla typer av webbplatser kan tjäna på denna typ av strategi, inte bara e-handelssajter. Skapa bra och informationsrikt innehåll och kom ihåg att lägga in interna länkar därifrån till strategiska delar av webbplatsen.

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.