Av

Uppdaterad: December 07, 2022

Vad är användarengagemang?

Användarengegemang, även kallat user engagement och customer engagement, är ett begrepp inom sökmotoroptimering som används för att beskriva de sätt på vilka användarna aktivt interagerar med sajten. Det används också som ett samlingsnamn för de mätvärden som används för att mäta hur användarna interagerar med innehållet.

Användarengagemang

Varför är användarengagemang viktigt för SEO?

Syftet med SEO är inte bara att inta toppositioner i Googles sökresultat och driva mer lönsam trafik till sajten. Det handlar också om att få användarna att engagera sig i och interagera med innehållet. Klick kan ske av misstag. Interaktionen är alltid avsiktlig och visar hur intresserade användarna är av sajtens innehåll, produkter och tjänster.

Inkommande länkar – en viktig rankingfaktor

Inkommande länkar är en av de viktigaste rankingfaktorerna inom SEO. Det betyder att någon har tagit del av ditt innehåll och känt att det var tillräckligt bra och trovärdigt för att använda det som källa. Faktum är att den mest värdefulla interaktionen sker då användare:

  • länkar till ditt innehåll.
  • delar ditt innehåll plattformar som ökar din räckvidd.
  • uppmuntrar andra användare att interagera med ditt innehåll på olika sätt.

Även om delningar i sociala medier inte är en rankningsfaktor som direkt påverkar din sökmotoroptimering för Google driver delningarna mer trafik till hemsidan.

Dwell time – mäter sökmotorns effektivitet

Dwell time mäter hur länge användarna tittar på en webbsida innan de klickar tillbaka till sökresultatet. Detta mått hjälper sökmotorerna att avgöra om de sökresultat som de tog fram tillfredsställde användarens behov. För sökmotorerna är det med andra ord ett mått på deras effektivitet. Det innebär att ju mer tid användarna spenderar på din sajt, desto mer trovärdig anses den vara i Googles ögon, vilket resulterar i högre ranking.

Så kan du mäta user engagement

Användarengagemang kan vara svårt att mäta eftersom du behöver samla in, spåra och analysera rätt data. Du måste även förstå vad datan visar. Nedan följer olika mätvärden som kan användas för att mäta user engagement.

Klickfrekvens (CTR)

Innan användarna kan börja interagera med sajtens innehåll måste de först klicka sig vidare till sajten. På så sätt kan du börja med att mäta hemsidans CTR. Det ger dig en indikation på hur mycket grundläggande engagemang din sajt skapar hos användaren.

Antal sidvisningar

Genom att undersöka hur många sidvisningar din webbplats har fått under en specifik tidsperioden kan du se om användarengagemanget ökat eller minskat.

Populärt innehåll

I Google Analytics och Google Search Console kan du undersöka vilka sidor på din webbplats som engagerar användarna mest. På så sätt kan du ta reda på vilken typ av innehåll som engagerar användarna och vilka sidor du behöver förbättra.

Nya och återkommande besökare

Nya besökare är alltid bra. Det innebär fler potentiella kunder som du kan konvertera till återkommande besökare. Det är dock minst lika viktigt med återkommande besökare. Återkommande besökare är engagerade besökare.

Avvisningsfrekvens

Genom att studera avvisningsfrekvensen (bounce rate) kan du se hur många användare som går in på din hemsida och sedan lämnar den istället för att klicka sig vidare på sajten.

Det kan dock vara svårt att avgöra vad som är en bra avvisningsfrekvens, eftersom det beror på sajtens syfte. Om syftet är att tillgodose besökarnas informationsbehov, så kan det anses positivt att användaren klickar sig in på din sajt, läser artikeln och sedan lämnar. Det betyder att du tillgodosett deras behov. Det kan också vara en indikation på att användaren inte hittar det hen är ute efter.

Det är därför ofta mer effektivt att spåra såväl uppåtgående som nedåtgående avvisningsfrekvenstrender och kombinera dem med andra mätvärden så som sessionslängd.

Genomsnittlig sessionslängd

Den genomsnittliga sessionslängden ger dig en tydlig bild av hur länge användarna befinner sig på webbplatsen. Även här finns det inget bra eller dåligt värde. Sessionslängdena ska ses som trender och kan med fördel spåras över tid.

Antal konverteringar

Konvertering är ett av de viktigaste mätvärdena då de tydligt visar hur väl du lyckats engagera användarna. Var uppmärksam så att du inte fastnar i fällan att enbart mäta slutmål så som antalet försäljningar eller telefonsamtal. Spåra även mikrokonverteringar som hjälper användarna att förflytta sig längre ner i säljtratten, till exempel registrering för nyhetsbrev, en nedladdning eller en webbinariumanmälan.

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.