Av

Uppdaterad: December 24, 2021

SEO är ett business case

Christian Rudolf berättar om varför vi på Topdog anser att SEO är ett business case, samt vilka faktorer som är viktiga vid genomförande av förändringsprojekt.

Transkribering av video:

Idag ska vi prata om att SEO är ett business case. Den viktigaste faktorn för att driva förändring, all förändring – inte bara inom SEO, är att kunden, chefen eller ledningsgruppen vet värdet av den förändring som sker. Vet de värdet fattar de andra typer av beslut än vad de har gjort historiskt, och därmed kan man få ett annat utfall.

De ska fatta beslut rörande SEO

Det finns också en annan faktor när det gäller sökmotoroptimering. SEO är nämligen inte en sak, det är flera saker; SEO är content, teknik, länkar och användarupplevelse. Så det är ganska komplext, det är flera avdelningar inblandade. Därför måste chefsgrupper eller ledningsgrupper fatta beslut rörande SEO, annars kan man aldrig få de här avdelningarna att fungera tillsammans, och därmed kan man inte få det lyckade utfall som man vill ha.

Viktiga faktorer för att skapa sitt business case

Så för att skapa ett business case är den viktigaste faktorn så klart värdet . Det är mycket det som ledningsgruppen fattar beslut utifrån. Den andra faktorn vi vill veta är vilka risker det finns, så att det kan värdera projektet korrekt. Och för att få fram värde och risker, och även resursåtgång – värdet kan ju vara negativt om det krävs för mycket resurser – så behöver man ta reda på:

  • Vad ska göras?
  • Hur ska det göras? Alltså vilka omständigheter finns runtomkring.
  • Vem ska göra det?
  • När ska det göras?

Och det är så här man får ihop det här business caset. De företag som tänker så här versus att göra SEO i allmänhet, det är de som kommer att lyckas. För när du får med dig ledningsgruppen, då fattar de de nödvändiga förändringsbesluten. Sedan behöver han eller hon som sköter SEO:n – och de olika avdelningarna – egentligen bara exekvera på de besluten. Och det är så man lyckas åstadkomma de här jobbiga förändringarna och därmed får det utfall man vill ha, versus att dutta lite med SEO.

Det här är anledningarna till varför vi tror att SEO är ett business case, och att det business caset är nödvändigt för att åstadkomma de nödvändiga förändringarna.

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.