Av

Uppdaterad: December 24, 2021

Konvertering

Konvertering handlar om att få besökarna på ett företags hemsida eller i en app att göra det företaget vill att de ska göra. Det kan vara allt från att köpa en produkt eller ringa till kundtjänst, till att bli medlem eller ladda ned ett dokument.

Vad är konvertering?

Definitionen av konvertering är att förmå någon som besöker en webbplats eller använder en app att göra det man vill att hen ska göra. Det kan också handla om att få någon som läser ett e-postmeddelande att utföra en önskad handling.

En konvertering är när besökaren har genomfört en viss handling som gör att du kan säga att du uppnått ett på förhand definierat mål.

Exempel på konvertering

Exakt vad en konvertering är i praktiken varierar mycket från fall till fall. I grund och botten har det att göra med vilka mål du sätter upp. Vad vill du att dina besökare gör? Hur kan du ta vara på trafiken på bästa sätt?

Här är några exempel på vad en konvertering kan vara:

 • Genomfört köp
 • Anmält sig till nyhetsbrevet
 • Bli medlem
 • Ringa kundtjänst
 • Bett om offert
 • Kontaktat företaget
 • Bokat ett möte
 • Bokat en tjänst
 • Laddat ner en e-bok
 • Laddat ner en broschyr

Gemensamt för alla typer av konverteringar är att det handlar om att förstå kundens behov. Konvertering handlar om att företag möter kunderna. Det gäller att nå sina kunder, förstå deras mål samtidigt som du är medveten om företagets egna mål. Vad vill du få ut av din verksamhet och vad vill kunden ha? Här fungerar det inte att göra generaliseringar, utan det krävs data och statistik för att förstå kunderna och hur de fungerar. 

Varför är konvertering viktigt?

Att tänka på exempelvis en webbplats förmåga att konvertera är viktigt eftersom det handlar om att få ut så mycket som möjligt av de resurser som du investerar.

Det kostar pengar att få trafik till en webbsajt, oavsett om du gör det genom annonser, exempelvis i Google Ads eller i radio och tv, genom SEO eller sociala medier. Det krävs tid, pengar och tålamod. Därför är det smart att ta vara på de besökare som till slut kommer och försöka få till så många konverteringar som möjligt.

Konvertering och konverteringsgrad

Man brukar tala om konverteringsgrad när man sätter antalet konverteringar i relation till antalet besökare. Hur många av dem som exempelvis besöker en webbplats eller får ett visst e-postmeddelande går till handling och gör det du vill att de ska göra? Det är detta som kallas för konverteringsgrad.

Generellt kan vi säga att konverteringsgrad räknas ut med denna formel:

 • Konverteringsgrad = antal uppfyllda mål / antal besökare

Här är några exempel:

 • Konverteringsgrad i e-butik = Antal sålda produkter / antal besökare
 • För bilförsäljare = Antal bokade provkörningar / antal besökare
 • För en frisörsalong = Antal bokade klippningar / antal besökare

I Google Analytics räknas konverteringsgraden för e-handel ut så här:

 • Konverteringsgrad = antal ordrar / antal sessioner

Men det behöver inte nödvändigtvis vara antal sessioner som står i nämnaren i formeln. Det skulle lika gärna vara antal unika sessioner, antal användare eller antal unika användare.

Det är egentligen upp till dig att bestämma exakt hur du ska mäta konverteringsgraden. Viktigast är att du är konsekvent så att du kan mäta hur din konvertering utvecklas över tid.

Konverteringsoptimering – CRO

Konverteringsoptimering handlar om att öka antalet konverteringar, exempelvis på en webbplats. Det kallas även för CRO – Conversion Rate Optimization.

Genom att göra en konverteringsoptimering kan e-butiker och andra webbplatser komma fram till vad de bör ändra på för att öka antalet konverteringar utan att nödvändigtvis behöva öka mängden trafik. CRO handlar om att höja konverteringsgraden.

Rent praktiskt går det ut på att ställa en version av webbsajtens content mot en annan och mäta skillnaden i konvertering. Det kan handla om att ändra copy på sidan. Eller byta färg, text eller plats på en knapp (som även kallas CTA – Call to Action) i syfte att öka CTR och därmed antalet konverteringar.

Vi kan ta ett exempel:

Före konverteringsoptimering

 • En e-handel har 1000 besökare per dag och 15 konverteringar i form av ordrar per dag.
 • Denna e-butik har alltså en konverteringsgrad på 1,5 procent.
 • Låt oss anta att det genomsnittliga ordervärdet är 500 kronor.
 • Varje dag är det då en omsättning på 7500 kronor i butiken (15 x 500).

Efter konverteringsoptimering

 • Vår e-butik gör en CRO – konverteringsoptimering – för att öka antalet konverteringar.
 • I detta fall kom vi fram till att content med en mer direkt ton konverterade bättre och att gröna knappar var bättre än blå. OBS – detta är bara ett exempel.
 • Konverteringsgraden ökade från 1,5 procent till 2 procent.
 • På en dag innebär det 5 extra ordrar jämfört med tidigare. Ordervärdet ökade med 2500 kronor per dag, vilket motsvarar +33 % i omsättning.

SEO, content marketing och konverteringar

Begreppet konverteringar är mycket centralt när vi pratar om SEO och content marketing. En av de mest centrala delarna av både sökmotoroptimering och content marketing är att försöka svara på sökarens behov eller fråga.

Vad förväntar sig besökaren av innehållet på din webbplats när hen kommer dit från Google?

För att lyckas med content marketing och SEO måste du förstå vad besökarens vilja och behov är. Detta går hand i hand med konverteringar. För att din webbplats ska kunna konvertera är det en förutsättning att du i första steget lyckats attrahera rätt form av besökare och att du därefter kan uppfylla deras förväntningar. Då får du konverteringar.

Därför är det viktigt att ta ett helhetsgrepp om SEO och content marketing för att kunna öka konverteringsgraden och i slutänden antalet konverteringar.

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.