Contentanalys

 • Ordning och reda i ert content-projekt
 • Tydliga, datadriva och mätbara mål
 • Hitta förbättringsområden med contentanalys
 • Agila metoder som anpassas efter era förutsättningar
 • Få bättre förståelse för dina användare och deras köpresa

Kontakta oss idag!

Rating Rating Rating Rating Rating 5.0 / 5.0

25 kundomdömen

Behöver du hjälp med en contentanalys?

 • Kontakta oss

  Kontakta oss för mer information om contentanalys.

 • Möte

  Vi bokar in ett möte och diskuterar hur vi kan hjälpa er.

 • Analys

  Vi gör en analys utifrån er unika situation.

 • Offertering

  Vi lämnar ett projekt- & kostnadsförslag.

Contentanalys för ökad synlighet i Google

En förutsättning för att du ska lyckas med din sökoptimering i Google, är att din hemsidas innehåll är relevant – det vill säga att det både speglar vad användarna söker och vad ditt företag erbjuder. När du gör en content audit hos Topdog får du konkret information om hur du ska optimera ditt content för högre ranking hos Google.

Vad är contentanalys?

Contentanalys, eller content audit, är en process för att systematiskt analysera och bedöma en webbplats innehåll. Syftet med detta är att du ska få insikter om hur innehållet behöver uppdateras, utvecklas eller tas bort för att bättre möta din målgrupp i Google och öka din trafik, till sajten.. Det kan i sin tur ge dig verktyg till att utveckla din digitala strategi och content marketing, så att din organisation mer effektivt kan skapa det innehåll som målgruppen söker.

Varför gör man en contentanalys?

Förbättring av nuvarande content
Att uppdatera och förbättra din webbplats befintliga innehåll leder inte bara till ökad synlighet och mer trafik, utan även till en ökning av potentiella kunder. Med rätt insikter från contentanalysen i kombination med nödvändiga förbättringar av innehållet, kan ditt gamla innehåll omformas så att det både blir relevant för dagens och framtida användare.

Hitta sökord som leder fel
Ifall din hemsidas innehåll baseras på fel sökord får det konsekvensen att du går miste om såväl trafik som kunder. Ett av contentanalysens främsta syften är därför att identifiera vilka de felaktiga sökfraserna är, och till vad de ska bytas ut för betydligt bättre resultat.

Upptäcka missade sökord
Ett vanligt snedsteg när det kommer till SEO optimering är att man missar väsentliga sökord för ens affär och därmed inte lyckas fånga upp de användare som kan konverteras till kunder. Contentanalysen ger svar kring vilka sökord du ska lägga mer fokus på, och vilka nya sökbeteenden som uppkommer och du behöver optimera innehållet för.

Koppla innehåll till kundens köpresa
En viktig funktion som analysen fyller är att hjälpa dig att kartlägga vad för slags innehåll som behöver produceras för att stötta hela kundens köpresa – inte bara det första steget in på hemsidan. På så sätt kan du säkerställa att ditt företag är en relevant och heltäckande källa inom ert ämnesområde.

Identifikation av problem
Ibland kan en hemsidas innehåll eller utformning skapa problem som förvirrar sökmotorerna och leder till att hela sajten hålls tillbaka. Genom contentanalysen identifieras problemen så att de kan åtgärdas.

Bättre förståelse för vad användarna söker
En av de främsta lärdomarna som contentanalysen ger är insikter om vad användarna faktiskt söker och vilka ämnen de engageras mest av. Det gör att du kan omforma gammalt content och skapa framtida artiklar utifrån faktiska användarbeteenden istället för hur du tror att de agerar.

Hitta kopplingen mellan content och marknadsföring
När contentanalysen är genomförd kommer du att ha fått information om hur väl ditt material stämmer överens med kundens köpresa och vilken inverkan det har på din verksamhets tillväxt. Denna information kan du sedan använda för att utforma din marknadsföringsstrategi.

Strategi för produktion av innehåll
Utan att lägga fokus på SEO är det lätt att över tid skapa innehåll som konkurrerar ut annat redan existerande material på hemsidan. Contentanalysen hjälper dig att avgöra vad för slags innehåll du bör skapa, och vad som rentav motverkar företagets långsiktiga mål.

Topdogs process för content audit

1. Sökordsanalys
Vi genomför en sökordsanalys om en sådan inte redan finns. Den visar vilka sökord som är relevanta för er affär och ligger sedan till grund för hela auditen.

2. Sajtstruktur
Tillsammans går vi igenom hur er hemsidas innehåll ska struktureras utifrån sökordsanalysen, inklusive hur olika delar bör kopplas samman och varför vissa inte fungerar.

3. Användarupplevelse
Är det något som saknas för att besökaren ska få en optimal användarupplevelse? Vi identifierar vad och hur detta kan åtgärdas.

4. Kundresa
Vi analyserar hur användarens köpresa fungerar tillsammans med innehåll och struktur.

5. Process för förbättring och skapande av innehåll
En handlingsplan tas fram för hur innehåll ska förbättras och skapas i fortsättningen.

6. Koppling content och annan marknadsföring
Vi kommer med förslag på hur hemsidans content kan flätas samman med övrig marknadsföring för att företaget ska nå sina långsiktiga affärsmål.

7. Uppföljning
Eftersom Googles algoritmer inte är helt förutsägbara krävs ett agilt förhållningssätt. Därmed följer vi upp och hjälper till att löpande justera för bästa möjliga resultat.

Vad resulterar en content audit med Topdog i?

När du anlitar Topdog för att göra en contentanalys får du:

 • insikter om era kunders beteenden
 • reda på befintliga problem med ert content
 • en konkret handlingsplan för vad ni behöver göra härnäst
 • en bra grund för att driva ett content projekt som dramatiskt förbättrar ert innehåll.

 

Vi är en contentbyrå som ser till att din sajt får det lyft som krävs för att den både ska bringa lönsamhet och utgöra en bra grund för din organisations digitala närvaro framöver. Med tydliga processer och lång erfarenhet inom SEO ger vi dig datadrivna insikter och en konkret åtgärdsplan som ger långsiktiga resultat – allt baserat på era unika affärsmål.

Våra kunder

Varför ska du anlita Topdog för en contentanalys?

Vi på Topdog erbjuder

 • Trygga och tydliga processer för content analys
 • Tydlig redovisning av resultatet
 • Anpassning till er situation, affär och era processer
 • Genuint intresse för er som kund och er affär
 • insikter som  leder till resultat
 • Dokumentation har fokus på genomförandefasen
Varför anlita Topdog

Omdömen

Lämna omdöme