Av

Uppdaterad: Januari 27, 2023

Vad gör en SEO-projektledare?

Att vara SEO-projektledare innebär att man är ansvarig för planering, ledning och slutförande av ett projekt. Som projektledare blir man en central del av det interna projektteamet, som kan bestå av tekniker, redaktörer, beslutsfattare och externa partners till kunden.

Ansvar som projektledare inom SEO

Som projektledare kommer din roll att vara att styra och organisera SEO-projekt från start till mål. Du ansvarar för att resursplanera, organisera, bedöma fortskridandet av olika projektfaser samt koordinera leveranser. Du blir dessutom en central del av det interna projektteamet och den drivande parten i projektgruppen som ofta består av tekniker, redaktörer, beslutsfattare och externa partners till kunden såsom webbyråer, mediebyråer och reklambyråer.

Vad innebär rollen som projektledare?

Som projektledare är det ditt ansvar att ha kontroll över hur ett projekt planeras, leds och slutförs. Detta innebär att du har ansvaret för att organisera teamarbetet, resursplanering, målstyrning och understödja arbetet under olika faser. Du blir även en central del av det interna projektteamet som kan bestå av tekniker, redaktörer, beslutsfattare och externa partners till kunden såsom webbyråer, mediebyråer och reklambyråer.

Kompetenser som krävs av dig som projektledare

För att lyckas som projektledare krävs det goda skriv- och språkkunskaper i både svenska och engelska. Sociala färdigheter samt struktur, noggrannhet och en serviceinriktning är andra viktiga egenskaper du bör ha som projektledare. Du bör även ha en god förståelse av att sökmotoroptimera content och andra viktiga faktorer i företagets SEO-arbete.

Fördelar med att vara SEO-projektledare

Att vara projektledare inom SEO innebär många fördelar och är ett utmärkt sätt att kombinera din kreativa, analytiska och organisatoriska färdigheter. Bland de viktigaste fördelarna med att arbeta som projektledare är lönen, stimulerat affärsklimat, personlig utveckling samt chansen att bli chef.

Projektledarlön

För en projektledare är lönen vanligen högre jämfört med andra jobb, beroende på erfarenhet och tid som spenderats på företaget. Det finns tillfällen när projektledare tjänar det dubbla jämfört med andra anställda.
Stimuleringen av affärsklimat. Projektledare har ofta möjlighet att ta initiativ och bevisar ledarskap, vilket leder till motivation hos dina teammedlemmar och dem ger god energi att prestera bättret. Om du lyckas bevisa dig själv så kan du sikta mot chefsuppdraget.
Personlig utveckling. Arbete som projektledare ger dig möjligheten att vidga din erfarenheter på ett annorlunda vis som kanske inte skulle varit möjligt om du hade haft ett icke-chefsbefattning.

Nackdelar med att vara SEO-projektledare

Arbete som SEO-projektledare innebär ofta många pressade situationer och mycket stress. Förutom det ökade ansvaret som ligger på projektledaren, så kan man stöta på ett antal hinder när man arbetar med att styra organisationer. Detta inkluderar problem med budget, resurstilldelning, deadlines och olika samhällsregler som måste följas. Det kan ställa till problem om de befintliga riktlinjerna inte ändras för att möta kundens specifika behov, och att samarbeta med andra ansvariga kan vara svårt. Alla dessa faktorer kan leda till en hög grad av frustration som gör det svårt för projektledaren att ta itu med situationen effektivt.

Projektledaryrket sammanfattat

Som projektledare inom SEO har man många fördelar att ta del av, såsom en högre lön, ett stimulerat affärsklimat och personlig utveckling. För att nå framgång som projektledare krävs dock goda skriv- och språkkunskaper samt sociala färdigheter, struktur, noggrannhet och serviceinriktning. Det finns även hinder såsom problemhantering, press från chefer och kunder som man som projektledare måste hantera.

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.