Av

Uppdaterad: Mars 01, 2023

SEO, branding och varumärkesbygge – Topdog förklarar sambanden

Det är ingen hemlighet att SEO och branding är två viktiga marknadsföringsstrategier. Men vad många kanske inte inser är hur nära sammanflätade dessa två strategier är. När de används tillsammans bildar de ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att lyckas med din digitala marknadsföring.

I den här artikeln kommer vi att utforska hur SEO och branding hänger ihop, vilken inverkan de har på varandra och hur du kan kombinera strategierna i din marknadsföring. När du förstår förhållandet mellan SEO och branding kan du skapa en effektiv strategi som hjälper ditt företag att nå sina mål snabbare än någonsin!

SEO, branding och varumärkesbygge
Foto: Mikael Blomkvist

Vad är SEO, branding och varumärkesbyggande?

SEO och branding, även kallat varumärkesbyggande, är viktiga komponenter i en framgångsrik marknadsföringsstrategi. SEO står för Search Engine Optimization (sökmotoroptimering) och handlar om att optimera en webbplats eller webbsida för att öka dess synlighet i sökmotorernas resultatsidor (SERP). Det innebär att man med hjälp av sökordsanalyser, innehållsoptimering, länkbygge, UX och tekniska åtgärder ser till att webbplatsen visas högre upp i resultaten.

Branding å andra sidan handlar om att bygga ett varumärke genom att skapa en varumärkesidentitet som kunderna känner igen och kommer ihåg. Det omfattar saker som logotypdesign, färger, typsnitt, budskap och webbplatsens övergripande utseende och känsla.

Vad är kopplingen mellan SEO och branding?

Förhållandet mellan SEO och varumärkesbyggande är tudelat. Å ena sidan kan SEO hjälpa dig att bygga upp ditt varumärke genom att öka företagets synlighet i Google, vilket i bästa fall leder till mer trafik till din webbplats. Om SEO görs på rätt sätt kan det resultera i att människor som söker efter det du erbjuder lätt kan hitta dig.

Å andra sidan, branding kan ha en positiv inverkan på SEO genom att öka klickfrekvensen (CTR) på din webbplats i sökmotorns resultat. En starkt varumärke kan också hjälpa dig att bygga upp förtroende och trovärdighet hos dina kunder, vilket leder till mer försäljning och konverteringar.

Du kan dessutom använda ditt varumärke för att rikta in dig på specifika sökord relaterade till din verksamhet. Om du till exempel driver en klädbutik kan du använda ditt varumärkesnamn eller slogan som sökord för att fokusera på kunder som söker efter just dina produkter. Det bidrar till att fler människor hittar och känner igen ditt företag i sökresultaten, vilket leder till ökad trafik och konverteringar. Det betyder att kombinationen av SEO och branding är viktig för att driva trafik till din webbplats och öka varumärkeskännedomen.

Hur mycket klickar Googles användare beroende på position och webbsida

I händelse av att du inte låter SEO och branding arbeta i symbios blir effekten av ditt arbete inte lika slagkraftig. Det vill säga, om du gör SEO för att öka synligheten i Googles SERP, men din webbplats saknar verkliga varumärkeselement, minskar sannolikheten att folk kommer ihåg din webbplats eller besöker den igen. På samma sätt kommer varumärkeskännedomen att bli lidande om inte SEO-optimeringen är korrekt – du missar gynnsamma positioner i sökresultatet.

Om du då bygger ett starkt varumärke är det mer sannolikt att folk kommer ihåg ditt företag och söker efter din webbplats när de behöver något som är relaterat till det du erbjuder. I sin tur kan ett effektivt SEO-arbete bidra till att stärka ditt varumärke genom att säkerställa att Google-användare hittar till din webbplats när de använder söktermer relaterade till din verksamhet.

Varför är det viktigt att förstå förhållandet mellan SEO och varumärkesbyggande?

Att förstå förhållandet mellan SEO och varumärkesbyggande är viktigt för alla framgångsrika marknadsförare. Genom att kombinera båda delarna kan du skapa en kraftfull marknadsföringsstrategi som hjälper ditt företag att nå sina mål snabbare än någonsin.

Genom att förstå hur SEO och varumärkesbyggande fungerar tillsammans kan du se till att fler människor hittar din webbplats på sökmotorer och att dessa besökare kommer att komma ihåg ditt varumärke. Kombinationen av ökad synlighet och varumärkeskännedom kan hjälpa dig att få mer trafik, öka försäljningen och bygga upp ett framgångsrikt företag.

8 sätt SEO och branding påverkar varandra

  1. SEO kan hjälpa dig att bygga upp ditt varumärke genom att öka synligheten i sökmotorerna och få mer trafik till din webbplats vid rätt tillfälle.
  2. Ett starkt varumärke kan ha en positiv inverkan på SEO genom att öka klickfrekvensen i sökmotorresultaten.
  3. Effektivt varumärkesbyggande kan användas för att rikta in sig på specifika sökord som är relaterade till ett företag, vilket hjälper kunderna att lättare hitta dig i sökresultaten.
  4. Bra SEO-metoder är viktiga för ett framgångsrikt branding eftersom det bidrar till att människor som söker efter det du erbjuder lätt kan hitta dig på nätet via olika kanaler, t.ex. sökmotorer eller sociala medieplattformar som Facebook eller Instagram osv.
  5. Genom att använda relevanta sökord som matchar användarens sökintentioner i metatitlar, metabeskrivningar, innehåll och rubriker kan du få bättre placeringar i sökmotorerna, vilket ökar varumärkeskännedomen.
  6. En stark varumärkesidentitet skapar förtroende hos kunderna, vilket leder till bättre engagemang och konverteringsfrekvens när den kombineras med SEO.
  7. Optimerat innehåll behövs inte bara för att förbättra rankningen utan också för att se till att besökarna kommer ihåg namnet på din webbplats när de delar med sig av informationen.
  8. För att skapa en framgångsrik och långsiktig strategi är det viktigt att se till att kopplingen mellan SEO och varumärkesbyggande upprätthålls, t.ex. genom att använda samma budskap, stil, språk, bilder och färger på alla plattformar.

7 praktiska råd för att skapa en strategi som nyttjar både SEO och branding

1. Skapa en sökmotoroptimerad webbsajt från start

En väl utformad och optimerad webbplats är grunden för alla framgångsrika SEO- och varumärkesstrategier. Det innebär att du måste se till att din webbplats är utformad på ett sådant sätt att den gör det lättare för användarna (och sökmotorerna) att snabbt och effektivt hitta det de letar efter, samtidigt som den ger en trevlig upplevelse med bilder, videor och annat innehåll av hög kvalitet. Det kan du göra genom att använda relevanta sökord, metatitlar, metabeskrivningar, texter och rubriker. Att ha en estetiskt tilltalande webbplats med högkvalitativa bilder och videor skapar också en positiv varumärkesidentitet i kundernas ögon samtidigt som det signalerar till Google att webbsidan är användarvänlig och trovärdig.

2. Lär känna din målgrupp

Om du förstår vem din målgrupp är och vilken typ av innehåll som tilltalar dem kan du anpassa dina SEO-och varumärkesstrategier därefter. Genom att göra marknadsundersökningar och sökordsanalyser kan du lära dig mer om deras behov, önskemål, intressen, beteenden och preferenser. Dessa insikter talar om för dig hur du bättre kan nå dem både ur ett SEO- och varumärkesperspektiv.

3. Använd bra verktyg för sökordsanalys

Att använda verktyg som Google Keyword Planner eller Ahrefs är nödvändigt för att identifiera vilka sökord som är populära bland din målgrupp. Denna information kan du sedan använda för att skapa skräddarsydda blogginlägg, produktbeskrivningar eller inlägg i sociala medier som uppmanar målgruppen att besöka din webbplats eller ta del av dina erbjudanden.

4. Investera i bra innehåll med hög kvalitet

För att dra nytta av både SEO:ns och varumärkesbyggandets fördelar är det viktigt att du har innehåll av hög kvalitet. Bra innehåll bidrar till att locka fler kunder samtidigt som du visar upp din expertis inom olika ämnen relaterade till din bransch. Det är därför viktigt att du tar dig tid att skapa innehåll som har värde för besökarna snarare än innehåll vars funktion är att fylla ett tomrum. Se dessutom till att varje artikel har strategiskt placerade sökord så att innehållet dyker upp när google-användare söker efter lösningar relaterade till deras behov.

5. Använd sociala medier

Att dra nytta av olika sociala medieplattformar som Instagram, Facebook, Twitter, YouTube eller LinkedIn är ett annat bra sätt att både öka synligheten och förbättra ditt varumärkes närvaro på nätet. På dessa plattformar kan du dela intressant innehåll om dina produkter eller tjänster för att nå fler potentiella kunder samtidigt som du skapar en engagerande upplevelse som återspeglar ditt företags värderingar. För att lyckas med detta krävs noggrann planering och förståelse för hur SEO fungerar på varje plattform för att se till att du använder de mest effektiva sökorden och hashtaggarna.

6. Dra nytta av innehållsmarknadsföring

Innehållsmarknadsföring är en av de mest effektiva strategierna för att nyttja SEO och varumärkesbyggande samtidigt. Kvalitetsinnehåll som blogginlägg, videor eller poddar kan hjälpa dig att visa upp din expertis samtidigt som du håller dig relevant för olika ämnen inom din bransch och lockar fler människor till din webbplats. Genom att använda strategiskt utvalda sökord i innehållet förbättrar du dessutom synligheten på sökmotorernas resultatsidor samtidigt som du hjälper kunderna att bli mer informerade om vad ditt företag erbjuder.

7. Utvärdera åtgärderna regelbundet

Se till att regelbundet utvärdera aktiviteterna genom att spåra mätvärden relaterade till synlighet på sökmotorns resultatsidor samt engagemangsnivåer på olika plattformar, t.ex. sociala medier eller blogginlägg, så att du vet om dina ansträngningar fungerar och var förbättringar behöver göras vid behov. Detta steg bör bli en del av din löpande strategi så att du snabbt kan justera taktiken i enlighet med användarnas beteendeförändringar eller aktuella trender.

Sammanfattning

Det är uppenbart att SEO och branding är två sidor av samma mynt. För att maximera deras inverkan är det viktigt att förstå hur de arbetar tillsammans och ha dem båda i åtanke när du tar fram din marknadsföringsstrategi. Genom att skapa en effektiv webbplatsdesign, undersöka din målgrupp, använda sökordsverktyg, investera i kvalitetsinnehåll och mäta aktiviteterna regelbundet kan du skapa en effektiv långsiktig strategi för att driva mer organisk trafik till din webbplats och samtidigt skapa gynnsam varumärkesmedvetenhet. Om du anammar dessa tips har du en chans att uppnå bra resultat med dina kombinerade SEO- och brandingsatsningar.

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.