Vad är sociala medier? – Den kompletta guiden

Uppdaterad Maj 02, 2023   Fabio Zammit

Innehåll

 1. Vad är sociala medier?
 2. Sociala medier har en nätverkseffekt
 3. Vilka olika typer av sociala medier finns det?
 4. Videogemenskaper
 5. Nätgemenskaper
 6. Fotodelningstjänster
 7. Mikrobloggar
 8. Diskussionsnätverk
 9. Tjänster för snabbmeddelanden
 10. Virtuella världar
 11. Bloggnätverk
 12. Strömningsnätverk
 13. Nätverk med begränsat tidsspann
 14. Wikies
 15. Vilka är fördelarna med sociala medier?
 16. Bättre kommunikation
 17. Starkare sociala nätverk
 18. En källa till kunskap
 19. Nytta för företag i sin marknadsföring
 20. Kan gynna karriären
 21. Snabb spridning av viktig information
 22. Nöje och avkoppling
 23. En inspirationskälla
 24. Möjliggör engagemang
 25. Finns några nackdelar med sociala medier?
 26. Risk för filterbubblor
 27. Kan leda till skeva skönhetsideal
 28. Kan användas för mobbning
 29. Beroendeframkallande
 30. Kan användas för att sprida desinformation
 31. Kan bli ett verktyg för uppvigling och hatbrott
 32. Barn kan fara illa
 33. Svårt att verifiera sanningen
 34. Vad är social media marketing (smm)?
 35. Varför är marknadsföring i sociala medier så kraftfullt?
 36. Fördelar
 37. Nackdelar
 38. Hur fungerar sociala medier-marknadsföring?
 39. Tips 1 – skapa en handlingsplan
 40. Tips 2 – skaffa en övergripande contentstrategi
 41. Tips 3 – sociala medier innebär två typer av kundrelation
 42. Tips 4 – skapa innehåll som delas – viral reklam
 43. Tips 5 – uppnå effektivitet genom segmentering
 44. Tips 6 – mät allt du bör mäta
 45. Vilka sociala medier finns det? – lista
 46. Intressanta fakta om sociala medier

Läs mer

Sociala medier gör det möjligt för människor över hela världen att kommunicera, dela information med varandra och ta del av enorma mängder användargenererat innehåll. I denna artikel tar Topdog en närmare titt på vad som menas med sociala medier, vilka olika sociala nätverk som finns, fördelar och nackdelar. Vi ska också titta på vad Social Media Marketing (SMM) innebär och hur det fungerar.

Sociala medier som fenomen är i sig intressant att titta på. De har en påverkan på våra samhällen genom den informationsdelning och det nätverkande som sker. Närmare 60 procent av jordens befolkning använder sociala medier. I Sverige använder nästan alla internetanvändare sociala medier – 84% av dem dagligen.

För dig som vill marknadsföra ett företags tjänster eller produkter är detta förstås en utmärkt möjlighet att nå ut till rätt målgrupp.

sociala medier, mobilappar

Vad är sociala medier?

Sociala medier, social media på engelska, ibland förkortat SoMe, är en typ av internetbaserade plattformar och applikationer som gör det möjligt för användare att skapa, dela och interagera med innehåll och information i realtid med andra användare.

Några av de mest kända sociala medierna är Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter och LinkedIn men det finns många fler.

Sociala medier har en nätverkseffekt

Nätverkseffekten spelar en central roll inom sociala medier. Med nätverkseffekten menas att nyttan av tjänsten ökar ju fler användare som ansluter sig.

Alla sociala medier är mer eller mindre uppbyggda som nätverk av användare. I takt med att allt fler ansluter sig desto mer ökar värdet av tjänsten – inte bara för användarna utan även för dig som är intresserad av digital marknadsföring genom sociala medier. Vi ska strax titta närmare på detta.

Vilka olika typer av sociala medier finns det?

Det finns mängder med olika typer av sociala medier. Ofta överlappar de olika formerna varandra.
Här är de vanligaste:

 1. Videogemenskaper
 2. Nätgemenskaper
 3. Fotodelningstjänster
 4. Mikrobloggar
 5. Diskussionsnätverk
 6. Tjänster för snabbmeddelanden
 7. Virtuella världar
 8. Bloggnätverk
 9. Strömningsnätverk
 10. Nätverk med begränsat tidsspann
 11. Wikis

Låt oss ge några exempel på hur dessa fungerar:

Videogemenskaper

Videogemenskaper, även kallat videodelningssajter eller videonätverk, är en typ av sociala medier som baseras på videofilmer. Användarna kan ladda upp egna videos eller titta på andras, lämna kommentarer och dela med sig av videoinnehåll.

Exempel: YouTube, TikTok, Instagram, Vimeo

Nätgemenskaper

Nätgemenskaper är en typ av socialt nätverk, ett nätverk av kontakter, där användarna kommunicerar med varandra över internet. Kallas även för internetgemenskap eller community.

Varje användare har en användarprofil till vilken man kan lägga ”vänner” eller kontakter som alltså formar själva nätverket. Användarna kan publicera olika former av innehåll, vilket varierar beroende på tjänst. Det kan exempelvis vara notiser, foton eller videos.

Exempel: Facebook, LinkedIn

Fotodelningstjänster

En fotodelningstjänst är ett slags socialt nätverk där användarna kan dela med sig av fotografier eller annat grafiskt material. Ibland överlappar denna kategori videodelningssajterna, exempelvis som på Instagram där både foto och video tillåts.

Exempel: Instagram, Pinterest, Flickr

Mikrobloggar

En mikroblogg är ett socialt nätverk som bygger på att användarna kan publicera korta uppdateringar med ett begränsat antal tecken. Ofta går det att länka till externa sajter eller media.

Exempel: Twitter, Tumblr

Diskussionsnätverk

Diskussionsnätverk är sociala nätverk i form av forum med olika ämnesspecifika diskussionstrådar.

Exempel: Reddit, Quora, Flashback

Tjänster för snabbmeddelanden

Även applikationer för snabbmeddelanden (direktmeddelandeapplikationer) brukar räknas till de sociala medierna. Dessa appar gör det möjligt för användarna att skicka meddelanden, ringa, spela in ljudmeddelanden och göra videosamtal.

Exempel: WhatsApp, Viber, Discord, Skype, Wechat, Facetime, Snapchat

Virtuella världar

Virtuella världar kan räknas till sociala medier. En virtuell värld är en datorbaserad värld där användare kan interagera med varandra genom en personlig avatar. Virtuella världar ligger i gränslandet mellan sociala medier och spel. Många datorspel har också element av sociala medier genom att det går att interagera med andra användare, skaffa ”vänner”, ha profiler och dela med sig av innehåll. I förlängningen och i en bredare form kan metaversum också räknas hit.

Exempel: Second Life, Roblox

Bloggnätverk

Bloggar räknas ibland till sociala medier. Det är webbplatser där användarna kan publicera egna artiklar, bilder och kanske även videos. Som regel finns sätt för användarna att interagera med varandra genom kommentarsfält och diskussionstrådar.

Exempel: WordPress, Blogger, Medium

Strömningsnätverk

Strömningsnätverk är en typ av sociala medier. Med dessa nätverk kan användarna streama sig själva eller något de gör live. Till exempel när de spelar ett spel eller visar upp detaljer ur sin vardag.

Exempel: Twitch, Instagram Live, YouTube Live

Nätverk med begränsat tidsspann

Ett nätverk med begränsat tidsspann är sociala medier där innehållet försvinner efter ett tag. På Snapchat till exempel kan användaren välja att en bild visas mellan 1 och 10 sekunder. Väljer man inte en tidsbegränsning så tas den automatiskt bort efter 30 dagar.

Exempel: Snapchat, Instagram stories

Wikies

Wikipedia och andra wikis klassas ibland som sociala medier. Det är uppslagsverk och kunskapsdatabaser som genereras av användarna. Interaktionen sker bakom fasaden genom versionshantering, granskning och redigering.

Exempel: Wikipedia, Wiktionary, Wikitravel, Wikimedia Commons

Vilka är fördelarna med sociala medier?

Sociala medier utmålas ibland i traditionella medier som skadligt men i det stora hela vill vi påstå att fördelarna överväger nackdelarna. Låt oss titta på de bägge perspektiven.

Här är de främsta fördelarna med sociala medier:

 1. Bättre kommunikation
 2. Starkare sociala nätverk
 3. En källa till kunskap
 4. Nytta för företag i sin marknadsföring
 5. Kan gynna karriären
 6. Snabb spridning av viktig information
 7. Nöje och avkoppling
 8. En inspirationskälla
 9. Möjliggör engagemang

Bättre kommunikation

Det är lätt att kontakta människor och hålla kontakten med familj, vänner och bekanta tack vare de sociala nätverken. Dessutom är det helt gratis.

Starkare sociala nätverk

Personer som använder sociala medier har ofta fler kontakter, även utanför själva plattformen. Sociala medier kan hjälpa människor att få kontakt med likasinnade.

En källa till kunskap

Sociala medier har gjort det lätt att inhämta information inom i princip varje område. Till exempel finns otaliga mängder videokurser och instruktionsvideos på YouTube.

Nytta för företag i sin marknadsföring

Företag, speciellt småföretag, har nytta av att kunna använda sociala medier för att nå ut till rätt målgrupp med relativt små medel.

Kan gynna karriären

Nätverkande och marknadsföring av sitt eget CV genom sociala nätverk som LinkedIn kan vara till nytta för karriären.

Snabb spridning av viktig information

Vid naturkatastrofer, terroristattentat, olyckor och andra händelser där snabb tillgång till information är viktigt kan sociala medier vara till stor nytta.

Nöje och avkoppling

Många använder sociala medier som tidsfördriv, exempelvis genom att använda Instagram, titta på videos på YouTube eller live streaming av spel på Twitch.

En inspirationskälla

Sociala medier är som en bottenlös brunn med inspiration och idéer. Plattformar som Pinterest och Flickr gör det möjligt för användarna att dela och ta del av foto, teckning, konst, hantverk, inredning med mera.

Möjliggör engagemang

Miljöaktivister, rättsorganisationer och politiska partier kan använda sociala medier för att sprida sitt budskap och kunna påverka samhället. Denna aspekt är speciellt användbar för människor i länder med begränsad yttrandefrihet.

Finns några nackdelar med sociala medier?

Här är de främsta nackdelarna med sociala medier:

 1. Risk för filterbubblor
 2. Kan leda till skeva skönhetsideal
 3. Kan användas för mobbning
 4. Beroendeframkallande
 5. Kan användas för att sprida desinformation
 6. Kan bli ett verktyg för uppvigling och hatbrott
 7. Barn kan fara illa
 8. Svårt att verifiera sanningen

Risk för filterbubblor

Det har argumenterats för att sociala medier kan göra att användare utsätts för en viss typ av budskap baserat på vad de tidigare visat intresse för. Dessa budskap reflekterar inte nödvändigtvis verkligheten vilket alltså kan leda till att användare hamnar i en ”bubbla” med förvrängd världsuppfattning.

Kan leda till skeva skönhetsideal

Med alla filter som finns lättillgängliga på många sociala medier är det lätt att få en skev uppfattning om hur människor faktiskt ser ut. Det kan leda till utseendefixering och i värsta fall till psykisk ohälsa.

Kan användas för mobbning

Barn och vuxna kan hängas ut på sociala medier på ett sätt som i praktiken innebär mobbning.

Beroendeframkallande

Många som använder sociala medier upplever att de impulsivt ”måste” kolla sina sociala medier-konton då och då under dagen. Det tar tid i anspråk och är distraherande.

Kan användas för att sprida desinformation

Personer och grupper som vill sprida falsk information, exempelvis för egen vinning, kan lätt göra det via sociala medier. Fake news hör till sociala mediernas tidevarv.

Kan bli ett verktyg för uppvigling och hatbrott

Upprorsmakare, rasister, främlingsfientliga organisationer och terrorister kan använda sociala medier för att sprida information eller utöva påtryckningar.

Barn kan fara illa

Utan rätt vägledning från föräldrar och andra vuxna kan barn lätt fara illa genom att de kan komma i kontakt med olämpligt material eller illasinnade personer på sociala medier.

Svårt att verifiera sanningen

Du kan inte alltid vara helt säker på vem personen i ”andra änden” är. Den som utsäger sig vara en viss person kan i själva verket vara någon helt annan och som driver sin egen agenda.

Förekomsten av ”troll” som agerar med egna sociala mediekonton å någon annans räkning är också ett problem.

Vad är Social Media Marketing (SMM)?

Social Media Marketing, förkortat SMM, är marknadsföring som görs via sociala medier. Det är en form av digital marknadsföring på sociala plattformar som exempelvis Facebook, Instagram, YouTube och Twitter.

Varför är marknadsföring i sociala medier så kraftfullt?

Styrkan i marknadsföring via sociala medier kan sammanfattas i tre ord: kontakt, interaktion och användardata:

1. Kontakt med rätt mottagare av marknadsföringen
Sociala medier i sig erbjuder en stor kontaktyta som företag kan använda för att nå ut till sina målgrupper. Varje plattform har sina karaktärsdrag. Till exempel kan annonsering som riktas till jobbsökande passa bra på LinkedIn. En medelålders genomsnittlig konsument kan ofta nås via Facebook medan en yngre publik lättare kan nås via exempelvis Snapchat eller TikTok.

2. Interaktion med användarna
Sociala medier är interaktiva till sin natur. Det skapar en god grogrund för annonsering (jämfört med passiva kanaler som exempelvis TV-annonser eller tidningsannonser). Det är möjligt att få målgruppen att interagera med reklamen och kanske till och med hjälpa till att sprida den vidare.

3. Användardata gör reklamen mer exakt
Varje användare genererar, publicerar och delar med sig mängder med information i sociala medier. Det kan vara information om intressen, ålder, yrke, ekonomisk status och så vidare. Det är en guldgruva i samband med annonsering eftersom det gör det möjligt för dig att skräddarsy annonserna för din målgrupp.

Fördelar

Det finns flera fördelar med Social Media Marketing:

 • Nå en stor målgrupp: Det är relativt lätt att nå ut till en stor publik genom sociala medier.
 • Starkare band till kunden: Skapa förtroende och intresse genom att engagera dig i din målgrupp.
 • Lägre kostnad: Det är ofta billigare att annonsera på sociala medier jämfört med traditionella annonseringskanaler.
 • Driva trafik direkt till hemsidan: Det digitala formatet gör det lätt att dela med sig av länkar och material som tar användarna till din webbsajt.
 • Möjlighet till organisk tillväxt: Marknadsföring kan, precis som användares inlägg, bli virala och få stor spridning utan extra annonseringskostnad.
 • Tillgång till data: Följ vad din målgrupp gör och hur den reagerar på din marknadsföring i sociala medier. Därefter kan du fatta beslut på hur du ska ändra reklamen.
 • Möjlighet till smal och bred annonsering: Du kan nå ut till en bred målgrupp men har även möjligheten att nischa ner annonseringen till en mycket snäv typ av användare.

Nackdelar

Samtidigt finns även vissa nackdelar med SMM:

 • Tidskrävande: Social Media Marketing är långt ifrån att bara trycka på en knapp. Bland annat krävs ofta mycket produktion av content.
 • Olikheter mellan plattformar: Det går sällan att använda samma reklam och strategi för två olika SoMe-plattformar. Det som fungerar på Twitter kan knappast återanvändas för TikTok och vice versa.
 • Negativ feedback: Sociala medier ger dig förvisso möjlighet att kommunicera bättre med kunderna, men baksidan av myntet är att de också kan sprida negativa budskap lättare offentligt.
 • Svårt att mäta ROI: Vad är en lyckad kampanj på sociala medier? Ökad försäljning? Fler klick? Fler följare? Fler delningar? De mål som du måste sätta upp kan ofta skilja sig från annan annonsering.

Hur fungerar sociala medier-marknadsföring?

Sociala medier-marknadsföring skiljer sig en hel del från annonsering via exempelvis Google Ads, för att inte säga traditionell annonsering.

Här är några av grundstenarna i SMM och tips på hur du kan tänka:

Tips 1 – Skapa en handlingsplan

Precis som med vilken annonsering som helst är det nyttigt att ha en handlingsplan. Så här kan den se ut:

 1. Sätt upp mål för din marknadsföring i sociala medier
 2. Lär känna din målgrupp (ålder, plats, sysselsättning, intressen och så vidare)
 3. Undersök vad konkurrenterna gör på sociala medier
 4. Bedöm hur ditt nuvarande SoMe-engagemang ser ut och hur det fungerar
 5. Skapa en tidsplan för att publicera innehåll
 6. Skapa bästa möjliga content
 7. Följ kampanjerna och justera din sociala medier strategin vid behov

Tips 2 – Skaffa en övergripande contentstrategi

Du kan få ut störst effekt av din marknadsföring i sociala medier om du synkroniserar den med din content marketing-strategi som du har för företagets webbplats.

Innehåll som du skapar för webbsajten, exempelvis informationssidor och artiklar i bloggen, kan användas som material till inlägg på sociala medier. Det du publicerar på till exempel Facebook, Instagram, LinkedIn eller Twitter kan i sin tur få större tyngd och effekt om det är uppbackat av rikligt material på webbsidan. Det är detta som ofta kallas content marketing.

Och framför allt – budskapen i dina olika kanaler bör vara samstämmiga. Det gäller inte bara content för webbplatsen och sociala medier utan även det som används i nyhetsbrev och eventuell traditionell marknadsföring.

Tips 3 – Sociala medier innebär två typer av kundrelation

Den ”klassiska” kundrelationen är den mellan företaget och kunden. På sociala medier kan det dessutom finnas en relation mellan kunder. Till exempel kan det hända att nöjda kunder tipsar andra om din produkt eller tjänst. Det omvända är givetvis också möjligt – att negativ information sprids. Detta är något du bör tänka på när du utformar din sociala medier strategi.

Tips 4 – Skapa innehåll som delas – viral reklam

Stoppar du in en krona i ena änden kan det tack vare sociala mediers nätverksfunktion komma ut mer i den andra änden. Folk delar gärna med sig av bra content och det kostar dig inget extra. Därför bör du tänka på att skapa intressant innehåll för att få ut så mycket som möjligt av din marknadsföring på sociala medier.

Tips 5 – Uppnå effektivitet genom segmentering

Eftersom det finns så pass mycket information om dina användare i sociala medier har du möjlighet att segmentera ganska hårt. Utforma riktad reklam till en nischad målgrupp för att få så god respons som möjligt.

Tips 6 – Mät allt du bör mäta

Tillgängligheten till detaljerad information vid annonsering på sociala medier är en guldgruva, men det kan också vara överväldigande. Se till att du på förhand vet vilka KPI:er du ska mäta.

Här är några av de viktigaste och vanligaste SMM-KPI:erna:

 • Engagemang – likes, kommentarer, klick, delningar
 • Visningar – hur många gånger ett inlägg visas
 • Räckvidd – hur många unika visningar ett inlägg har
 • Referenser – hur många besökare webbsajten får från sociala medier
 • Konverteringar – hur många användare som fullbordar ett köp

Vilka sociala medier finns det? – Lista

Här är en lista med världens mest använda sociala medier (antal användare i januari 2023):

 1. Facebook (2.96 miljarder)
 2. YouTube (2.51 miljarder)
 3. WhatsApp (2 miljarder)
 4. Instagram (2 miljarder)
 5. WeChat (1.31 miljarder)
 6. TikTok (1.05 miljarder)
 7. Facebook Messenger (931 miljoner)
 8. Douyin (715 miljoner)
 9. Telegram (700 miljoner)
 10. Snapchat (635 miljoner användare)
 11. Kuaishou (626 miljoner)
 12. Sina Weibo (584 miljoner)
 13. QQ (574 miljoner)
 14. Twitter (556 miljoner)
 15. Pinterest (445 miljoner)

Intressanta fakta om sociala medier

 • 59,4% av världens befolkning använder sociala medier.
 • 84% av internetanvändarna i Sverige använder sociala medier varje dag.
 • I snitt använder människor i åldrarna 16 – 64 sociala medier 2,5 timmar varje dag (2022) och siffran stiger. 2013 var motsvarande siffra 1 timme och 37 minuter.
 • 53,7% av människorna i världen anger att den främsta anledningen att de använder internet är för att hålla kontakt med familj och vänner.
 • I Sverige använder 34% av internetanvändarna YouTube varje dag, 53% minst varje vecka och 79% minst någon gång de senaste 12 månaderna.
 • 53% av svenska internetanvändare använder Facebook varje dag, 62% minst varje vecka och 71% minst någon gång de senaste 12 månaderna.
 • Instagram används av svenska internetanvändare till 48% varje dag, 55% minst varje vecka och 64% minst någon gång de senaste 12 månaderna.
 • 94,6% av världens internetanvändare i åldrarna 16 – 64 har använt sociala nätverk den senaste månaden.
 • 94,8% har använt chattprogram eller app.
 • 2022 användes i snitt 33,9% av företags budgetar för digital marknadsföring till Social Media Marketing.
 • 226 miljarder dollar spenderas årligen för annonsering på sociala medier.
 • Varje år ökar annonseringen i sociala medier med drygt 23%.

Källor:
Datareportal – Digital 2023: Global Overview Report

Internetstiftelsen – Svenskarna och internet


Läs också vår artikel om hur man får många likes på LinkedIn

Christian Rudolf

Hej! Jag heter Christian.

Fråga mig vad du vill om SEO!


Ställ en fråga till Christian

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Frågor


Varför ska du anlita Topdog?

Vi hoppas att den här artikeln har hjälpt dig att få en bättre förståelse för marknadsföring på sociala medier och hur det kan förbättra din marknadsföringsstrategi. Om du känner att du behöver hjälp med att komma igång med sociala medier-marknadsföring är Topdog ett utmärkt alternativ. I denna video förklarar vi varför.

Varför du skall anlita Topdog
 • Vilka sociala medier är populärast❓

  I Sverige är Facebook och Instagram populärast.

 • 🎩 Vad är social media marketing?

  När du väljer att marknadsföra dig på sociala medier, tex Facebook

 • 🐣 Hur fungerar marknadsföring på sociala medier?

  För nästan alla är sociala medier en betald annonskanal. Man köper sin uppmärksamhet helt enkelt.

 • 💰 Vad kostar sociala medier-marknadsföring?

  Tyvärr är detta som att fråga hur långt ett snöre är. Du behöver verktyg och system samt processer för göra dig själv intressant på sociala medier. Utöver det behöver du en ansvarig för marknadsföringskanalerna. Det betyder att det är en signifikant investering för de flesta företag att komma igång.

 • ⭐️ Vilka sociala medier använder företag?

  I sverige används Facebook och Instagram mest.

 • 🌸 Behöver man ha en social media manager?

  Företag behöver alltid en individ som är ansvarig. Det gäller även för sociala medier.

 • Vad finns det för fördelar och nackdelar med sociala medier?

  Till fördelarna hör bland annat bättre kommunikation, kunskapsspridning och att det är en källa till nöje och inspiration. Men det finns även en risk för desinformation, beroende och att vissa far illa.

 • Vem använder mest sociala medier?

  00-talisterna använder sociala medier mest av alla på dagsbasis. Andelen internetanvändare som använder sociala medier minst en gång i veckan är hög i de flesta åldersgrupper. 90% och uppåt för 60-talister och yngre.

 • Vad är farligt med sociala medier?

  Det finns risk att hamna i beroende, att bli uthängd, mobbad och att bli vilseledd av desinformation.

 • Varför lägger vi ut på sociala medier?

  Många lägger ut på sociala medier för det ger en möjlighet att skapa en bild av en själv så som man vill framställa sig inför andra.

 • Vilka åldrar använder sociala medier?

  Alla åldrar använder sociala medier. Lägst är användningen bland 20- och 30-talister där ”bara” 53% av internetanvändarna svarar att de använder SoMe minst en gång i veckan.