Av

Uppdaterad: Oktober 07, 2022

Vad kostar SEO?

Många företag och organisationer som står inför ett SEO-projekt funderar – vad kostar SEO? I denna artikel med tillhörande video förklarar jag vad sökmotoroptimering kostar och vad du kan förvänta dig att få ut av det pris du betalar.

Vad är kostnaden för SEO? Pris för sökmotoroptimering?

Frågan vad SEO kostar är egentligen komplex. Det beror på att alla sajter är olika. Omfattningen av sökmotoroptimeringen måste anpassas efter varje enskilt projekt och företag. Det finns inget ”one size fits all” inom sökoptimering detta då alla företag och branscher är olika

Låt oss ta ett exempel.

Ibland behöver det inte kosta alltför mycket. Tänk dig till exempel en liten nischad webbsajt för en restaurang i en medelstor svensk stad där konkurrensen inte är särskilt stor. Här behövs troligtvis bara en ringa mängd resurser för att ranka högt upp i Google för lokala sökningar.

I andra änden av spektrumet kan du tänka dig en stor e-handel med tusentals produkter inom exempelvis kläder och mode. Målgruppen finns kanske både i Sverige och utomlands och konkurrensen är hög på alla plan. Här kommer det att krävas omfattande insatser för att ranka högt och brett och få stora mängder organisk trafik.

Däremellan finns ett stort antal webbplatser, företag och branscher med olika komplexitet och där konkurrensen i Google och andra sökmotorer är olika hård.

Ju mer omfattande uppdrag och ju större konkurrens inom det område som sajten verkar, desto mer kostar SEO.

Olika sätt att prissätta sökmotoroptimering

Dessutom finns det olika sätt att prissätta SEO:

  • SEO-byråer som säljer SEO på retainer
  • Sökordsbaserad / resultatbaserad prissättning
  • Konsulter som jobbar med sökmotoroptimering i projektform

Kostnad för retainer

Kostnaden för en retainer brukar ligga på 10 000 – 15 000 kronor per månad, ibland betydligt mer. De som jobbar på detta sätt fakturerar med andra ord en summa varje månad så länge som du betalar för deras SEO. Enligt denna modell blir det lätt till ett evighetsprojekt, en brunn utan botten. Fjärran från vad vi kan kalla för effektiv SEO.

Månadskostnaden kan upplevas som överkomlig, men det finns en stor hake. Leveransen i denna typ av optimering handlar oftast till större delen av länkar och rapportering. Länkarna är dessutom vanligtvis “hyrlänkar” som tas bort så snart du slutat betala.

Däremot görs det sällan särskilt stora förändringar och förbättringar av din webbsida trots att det nästan alltid är nödvändigt för att sökmotoroptimeringen ska bli bra. Anledningen är att den typen av insatser är tidskrävande då det kräver en stor insats av kunden.

Vill du ha mycket gjort på din webbsida är det troligt att retainers är ett dåligt alternativ.

Sökordsbaserad & resultatbaserad prissättning

Det är inte ovanligt att byråer lägger upp SEO-projektet utifrån ett antal utvalda sökord. Därefter kan kostnaden debiteras enligt en av följande metoder:

  • Månadskostnad per sökord
  • Betalning för sökord som rankar

Det förekommer till exempel att det kostar 100 kr – 500 kr per sökord som byrån jobbar med, ofta inom ramarna för ovan nämnda retainer. Alternativt att det sker debitering i form av en ”success fee” när ett sökord eller en sökfras rankar i Google topp 10, topp 5 eller topp 3.

Det kan låta bra, men tyvärr är det sällan det. Till att börja med är det väldigt få bolag som kan få ut robusta resultat genom att endast ranka på några få utvalda sökord. Verkligheten i Google är mer komplex. Sajten som helhet snarare än några få sökord har betydelse för hur du lyckas i Google. Hit hör hur trovärdig webbplatsen är, dess användargränssnitt, design, hastighet – ja mängder med faktorer spelar roll.

För det andra finns ett inbyggt incitament hos byråer att jobba med lätta sökord för att snabbt kunna visa resultat och plocka hem ersättningen. Detta gynnar dock inte dig som kund på något sätt.

Utöver detta finns risken att byrån väljer billiga men dåliga länkar för att hålla de egna utgifterna så låga som möjligt. Detta är något som kan vara direkt skadligt för din webbsida.

För att lyckas med SEO behöver du se sökmotoroptimeringen som en process och då är det rent av skadligt att reducera ner den till en handfull utvalda sökord.

Pris för SEO-konsult

Den tredje gruppen är den typ av konsulter som vi på Topdog tillhör. Här finns ingen månadskostnad utan hela sökmotoroptimeringen är upplagd som ett projekt med tydligt definierad början och slut.

Priset för att använda en SEO-konsult är känt på förhand genom den offert som du får. Kostnaden för denna typ av sökmotoroptimering beror alltså helt och hållet på projektets omfattning.

Ofta säljer konsulter in ett helhetsprojekt som innefattar content, användarupplevelse, teknik, insikt och genomförande. Priset som ges omfattar då projektet från början till slut.

Så vad kostar det? Det handlar ofta om ganska mycket pengar, hundratusentals kronor, ibland miljonbelopp. I grund och botten bygger detta pris på konsultarvodet för konsulten som i Sverige brukar ligga någonstans i intervallet 800 – 1500, men ibland upp mot 2200 kronor per timme.

I ett sådant optimeringsprojekt fokuserar man mer på en tydlig strategi, tydlig genomförandeprocess och mycket förbättringar av webbsidan. Och oftast en mindre mängd länkar, kanske inga alls.

Detta påverkar priset för SEO

Vad är det då som driver kostnaderna? I princip handlar det om att ju fler aktiviteter som krävs desto högre kostnad.

Låt oss bortse från en länkfokuserad optimering med betalning via retainer och fokusera på mer seriösa SEO-projekt istället. Det är denna typ av upplägg som verkligen ger din webbsajt en chans att lyfta i rankingen så att du får en omfattande mängd organiska besökare.

Återigen: Fler aktiviteter = mer kostnader. Vilka kan då dessa aktiviteter vara? Här är en lista:

1. Omfattningen av sökordsanalys

Varje sökmotoroptimering bör utgå från en rejäl sökordsanalys som visar vad din målgrupp söker på. Användarna vänder sig till Google för att få svar på sina frågor. Kan du svara på frågorna på ett bra sätt har du möjlighet att ta del av denna söktrafik.

Här handlar det inte om att hitta en handfull sökord att ”boosta” och därefter kanske ge SEO-byrån en ersättning för att de lyckas. Nej, vad det handlar om är att skapa en heltäckande bild över alla de sökord och ämnesområden som är relevanta för din sajt och din målgrupp.

Denna sökordsanalys kan vara allt ifrån ett femtiotal ord upp till tiotusentals ord och fraser. Analysen ligger sedan till grund för förändringar på sajten och för content som ska produceras.

Ju mer omfattande sökordsanalys desto mer kostar SEO eftersom det tar tid att analysera och hitta lämpliga mönster som passar kundens affär.

Exempel på en sökordsanalys för denna sajten
Exempel på en sökordsanalys för denna sajten

2. Insikt hos kunden över vilka förändring som behöver ske

Sökmotoroptimering handlar till större delen om att få till olika slags förbättringar på en webbplats. Här är det viktigt att kunden får en insikt i vilka förbättringar som behöver ske för att projektet ska lyckas.

I vilken utsträckning som kunden är villig att ”committa” till projektet avgör därför också priset. I de flesta fall behöver man nämligen allokera interna resurser inom organisationen för att kunna utföra förändringarna fullt ut. Och det kostar givetvis pengar i form av personalresurser.

3. Projektplanering

Varje seriöst SEO-projekt utgår från en gedigen projektplanering. Här ska optimeringens samtliga delar definieras. Det ska framgå vad som ska göras, vem som ska göra det och när. Planeringen kan vara svår eftersom den måste anpassas till kundens förutsättningar. Varje kund har sina specifika förutsättningar. En väl genomförd projektplanering tar tid och bidrar därmed till kostnaden för SEO.

4. Tekniska krav

Sökmotoroptimering handlar till viss del om teknisk optimering och förbättring. Vad denna del av SEO kostar beror på i vilket skick webbsajten är i startläget, hur strukturen är eller bör bli samt hur omfattande sajten är. Kanske har kunden redan följt best practices. Eller så måste allt göras om från grunden.

De tekniska kraven är fundamentalt olika mellan exempelvis en landningssida för en målare i Stockholm och en tillverkare av skruvar med en sökbar onlinekatalog med tusentals produkter.

Hur dessa tekniska krav ser ut bidrar starkt till sökmotoroptimeringens pris.

5. Genomförande av tekniska krav

Sökmotoroptimering är till större delen ett hantverk som måste genomföras av människor. Det finns inga program som magiskt kan optimera en webbplats så att den blir bra. Viss programvara hjälper till att samla in data som kan ligga till grund för analys, men själva analysen och genomförandet av de tekniska kraven är ett manuellt jobb.

Något som det sällan pratas om är att en stor del av de tekniska förändringar som görs på en hemsida resulterar i att något annat går sönder och måste åtgärdas. Därför krävs det ordentligt med tid för att testning och QA av den kod som implementeras på sajten.

Återigen – tid är pengar och här beror kostnaden för SEO mycket på hur omfattande tekniska förbättringar som måste göras. Inte så sällan behöver en webbyrå användas för att genomföra vissa ändringar.

6. Krav på UX – användarupplevelse

De senaste 10-15 åren eller så har alla seriösa SEO:are fokuserat på att skapa intressant content som svarar på sökarnas frågor. Det gäller alltjämt, men på senare tid har Google börjat premiera en annan aspekt också: användarupplevelse – UX.

Google förstår om dina besökare vänder i dörren ifall de inte hittar rätt bland allt ditt välskrivna content. Är sidan inte mobilanpassad, snabb och enkel att navigera och kunden ger upp spelar det inte någon roll hur välskrivna SEO-texter du har.

Vilka förbättringar som måste göras för att förbättra UX påverkar alltså priset på SEO.

7. Genomförande av UX

Själva genomförandet av UX är det ofta en webbyrå som gör. Ibland kan företaget använda utvecklare in-house för att genomföra förbättringarna.

Vi på Topdog jobbar ofta med mockups för att framföra vilka krav på förbättringar som krävs för att innehåll, teknik och konverteringar ska kunna samverka. Dessa mockups går sedan till en designer och därefter tar en utvecklare vid. Slutligen testkörs förändringarna innan de körs ut live.

Vad SEO kostar med avseende på de UX-förbättringar som ska göras beror mycket på vad som måste göras. Att till exempel hastighetsoptimera sajten kan gå relativt snabbt medan det tar tid att utveckla en ny navigering som känns intuitiv och som fungerar.

8. Contentproduktion

Merparten av resurserna i en sökmotoroptimering behöver i typfallet läggas på contentproduktion. Utan bra innehåll har Google inget att gå på för att ranka din sajt för olika söktermer.

Sökordsanalysen som gjorts har lett till en projektplan som innehåller en contentplan. Denna ligger sedan till grund för ett omfattande arbete med contentspecifikationer för skribenter eller personal, korrektur, redigering, formatering och publicering. Till detta jobb hör även att se till så att allt content på sajten länkas ihop på ett smart sätt genom internlänkning.

För webbshoppar är produkterna också en del av innehållet. Här handlar det mycket om att skapa unika produkttexter, kategoritexter och varumärkestexter för att göra sajten intressant och unik.

Ju mer content som behövs desto högre pris för SEO.

9. Mätning och uppföljning

De förbättringar som görs inom sökmotoroptimering genomförs ofta gradvis under projektets lopp. Det kan ofta pågå i ett halvår, ett år eller två innan det är helt genomfört. Under denna tid är det viktigt att mäta framstegen och följa upp.

Vad som ska mätas har på förhand definierats genom projektplanen och det varierar mellan olika slags projekt. Ofta handlar det om att mäta vilka framgångar som gjort i rankingen för några av de viktigaste sökorden och fraserna. Man kan också mäta hur mängden organisk trafik ökar.

Denna mätning är viktig som feedback på att projektet går åt rätt håll. Den fungerar också ofta som motivation för ledningen att sökmotoroptimeringen var rätt satsning – den ger ju resultat!

Själva datainsamlingen är ofta automatisk när man väl lagt upp parametrarna, men det behövs resurser för att analysera resultatet och återkoppla. Är det en mer omfattande sökmotoroptimering ja då blir kostnaden för mätning och uppföljning naturligen också större.

10. Kalibrering och förbättringar i takt med att projektet fortskrider

Med en solid plan skapas förutsättningar för att kunna genomföra optimeringen från början till slut utan att hålla på och ”dutta”. Det går att allokera resurser för att kunna jobba målmedvetet och effektivt.

Likväl behövs alltid vissa kalibreringar och förbättringar i takt med att projektet fortskrider. Det kan dyka upp tekniska aspekter som gör att vissa tekniska förbättringar måste omdesignas. Eller så har en förändring påverkat något annat på sajten. Det är normalt, men måste åtgärdas. Därför behöver tid allokeras för denna typ av kalibreringar, något som påverkar priset, ofta beroende på hur omfattande och komplex sajten är.

11. Projektledning och genomförande både hos byrå och hos kund

Det är viktigt att inse att ingen väl genomförd Google-optimering i världen sker helt per automatik bara för att en konsult tagit på sig uppdraget. Det är sällan möjligt för kunden att lämna ifrån sig nycklarna till en byrå och säga ”lös vår SEO”.

För att sökmotoroptimeringen ska bli bra behövs en dialog med ledning och personal i organisationen. Det handlar om att förstå behoven, målgruppen och vilka alternativ som finns.

Många gånger krävs insatser hos kunden för att genomföra vissa delar av optimeringen. Det kan handla om att IT-personalen uppdaterar kod eller att marknadsavdelningen laddar upp eller till och med skriver content. Ofta är kunden den största delen av SEO-projektet.

Hur stor del som byrån respektive kunden ska göra i projektledning och genomförande påverkar priset – kundens egna kostnad och den avgift som ska betalas till konsulten och eventuell webbyrå.

12. Då och då behövs det även externa länkar

Till skillnad från SEO med retainer som ofta använder länkbygge som främsta verktyg använder professionella sökmotorkonsulter sig relativt sällan av länkar, om ens alls.

Ibland behövs dock även så kallad off page SEO, speciellt inom nischer med hård konkurrens och där är det svårt att få länkar på naturlig väg. Är ditt bolag verksamt inom ett konkurrensutsatt område kan det därför behöva budgeteras för visst länkbygge också.

För att bygga länkar behövs främst tid för att söka efter av länkmöjligheter, följt av outreach. Men även ofta contentproduktion för de länkartiklar som ska publiceras. Många webbplatser tar dessutom betalt för att låta publicera en artikel där och den kostnaden varierar från sajt till sajt.

Priset för länkbygge beror således dels på hur många länkar som behövs, dels vilken typ av sajter de ska publiceras på.

Hur mycket ska man betala för SEO?

Allt detta mynnar ut i frågan – hur mycket ska man betala för SEO? Svaret ”det beror på” är lika tråkigt som uppenbart. Hur mycket du ska lägga på din sökmotoroptimering beror på hur stor webbsajt du har, inom vilken nisch den är verksam, hur stor konkurrensen är och vilka mål du har med din SEO.

Generellt sett gäller att ju mer resurser du lägger desto fortare kommer resultatet.

Vi brukar rekommendera att avsätta rejält med resurser och planera sökoptimeringen väl från början till slut för att inte hamna i ett läge där den upplevs som ett evighetsprojekt. För det behöver den inte vara. Det är en investering som man kan räkna på. Det går att ta fram ett ROI på SEO som projekt och beräkna hur snabbt investeringen betalar sig självt. Kontakta mig gärna så ska jag visa konkreta exempel!

Tänk på den gömda kostnaden inom SEO

Eftersom sökmotoroptimering i mångt och mycket handlar om att förbättra en webbplats behövs det ofta även teknisk kunskap för att genomföra dessa förändringar.

Vissa företag har egna resurser genom en IT-avdelning, men även där en sådan finns är det inte alltid den är lämpad för uppgiften. Räkna med att behöva lägga en del av SEO-budgeten på att anlita en bra webbyrå som kan genomföra de tekniska förändringar som sökmotorkonsulten rekommenderar.

Tips – Undvik billig SEO!

Ditt företag och din webbsajt förtjänar en riktig sökmotoroptimering. Det är en investering som garanterat ger avkastning på sikt. Som sagt – det går faktiskt att räkna på.

Tyvärr är det många bolag som frestas av att köpa billig SEO. I bästa fall blir det ungefär som IKEA – du får göra det mesta själv. I värsta fall blir det rent av skadligt för din webbplats. Den tappar ranking, du tappar kunder och kanske till och med blir portad från Google.

Det finns “billiga” byråer som kräver uppåt 24 månaders bindningstid. Det kan bli mycket dyrt om byrån inte kan leverera enligt förväntan och du då ändå tvingas betala för en tjänst som är i det närmaste värdelös. Du som kund måste alltid kunna kliva av ifall det blir fel, för det kan det givetvis bli ibland.

Och för allt i världen, undvik retainers! Ofta är det samma sökmotoroptimerare som erbjuder billig SEO med dåliga resultat som använder sig av just retainers.

Nej, billigast SEO ”på riktigt” blir det när den är i form av ett väldefinierat projekt. Du som kund ska veta från början till slut vad som ingår, vad som ska göras och vad du kan förvänta dig för resultat.

Gör du det får du även fördelen att målen med projektet blir tydliga. Det blir lättare att allokera resurser och genomföra de förändringar som behövs. När det är klart kan du luta dig tillbaka och glädjas åt att du blivit färdig med din sökmotoroptimering.


Transkribering av videon:

Hej. Jag heter Christian. Jag driver en content och SEO-byrå som heter Topdog. Idag ska vi prata om hur mycket SEO kostar. Det är såklart en ganska svår fråga. Det är ungefär som att fråga ”hur långt är ett snöre”? Anledningen till att frågan är svår att besvara är att alla branscher är olika. Alla webbsidor är olika. Alla företag är olika. Alla keywords är olika. Det finns också olika värde och olika aktörer.

Att besvara frågan ”hur mycket kostar SEO?” är lite problematiskt. Men jag ska göra ett försök. Jag ska göra försöket genom att illustrera marknadens två ytterligheter. Det finns två ytterligheter i marknaden. Ett: Ni har SEO-byråer som säljer SEO på retainer. En månadskostnad på 10 till 15 000. Ibland lite mer också. Det är ena änden av marknaden. Den andra änden av marknaden är att du har konsulter. Sådana som vi, som jobbar helt annorlunda. Man har inte retainers. Man sätter ihop projekt med tydliga mål och en tydlig story och strategi. Här har vi de två ytterligheterna. Faktum är att de flesta bolag finns på de här två ytterligheterna. Det finns inte så många i mitten. Det är ganska svårt att vara där.

Hur besvarar detta frågan hur mycket sökmotoroptimering kostar? Det gör det egentligen inte. Det besvarar frågan: Vilket alternativ har jag? Vill jag lägga ganska lite pengar, eller ganska mycket pengar? Det finns olika fördelar och nackdelar med de olika typerna. Om du jobbar med de som har en retainer är leveransen väldigt mycket länkar. Rapportering också. Men det görs inte så många förändringar på din webbsida. Det beror på att det är väldigt tidskrävande att göra detta. Till exempel om du vill göra mycket off site-SEO kan detta vara ett bra alternativ. Vill du ha mycket gjort på din webbsida är det troligt att retainers är ett dåligt alternativ. Den andra delen av marknaden – konsulterna i större projekt, oftast mycket pengar som till och med kan vara miljonbelopp. Där fokuserar man mer på en tydlig strategi, tydlig genomförandeprocess och mycket förbättringar av er webbsida. Och oftast mindre mängd länkar, kanske inga alls.

Så, hur ska du då tänka för att få det pris du vill ha? Den första faktorn du ska tänka på är att det inte ska vara någon bindningstid. Bindningstid är en av de sakerna som gör SEO-projekt extremt dyrt. Anledningen till att du inte ska ha någon bindningstid är att det ska ges möjlighet för dig att ta dig ur ett avtal där du gjort ett felaktigt val. Det händer oss alla. Alla människor begår misstag och gör felaktiga val. Då måste man få lov att korrigera detta till ett normalt pris. Det vill säga att man behöver ha en normal uppsägningstid på en till tre månader i sitt avtal. Samma gäller leverantören. Ibland får man en felaktig kund och då måste man få lov att komma ur det också.

Det andra är förbättring av webbsidan utifrån användarnas perspektiv. Det är underskattat av de flesta byråer. Att göra mycket förbättringar på webbsidan betalar sig oftast bättre i det långa loppet än att addera länkar. Alla webbsidor, 99 procent i alla fall, har ganska många förbättringar de kan göra utifrån ett SEO-perspektiv.

Den tredje faktorn handlar om automatisering. Så som SEO görs idag är det ganska mycket manuellt jobb. Till och med om du har en byrå med ett länknätverk så lägger de tid på att skapa content och få ut det i sitt länknätverk. Det du kanske ska tänka på är att vissa delar av din sida kan automatiseras. Man kan bygga en grundstruktur, automatisera den och skala upp den. Lättast kan du se detta kring e-handel när man bygger olika sidor för sina produkter och därmed kan skala upp den fortare. Detta gör faktiskt, om man kan åstadkomma detta, att SEO:n blir billigare. Visst det kan vara mycket pengar ut för att bygga detta i processer och teknik, men när du byggt det kan du rulla ut och möta hundratusentals sökningar samtidigt. Även om det är en initial kostnad är det på lång sikt i själva verket ganska billigt.

En bra grundregel att hålla reda på inom SEO är att i SEO betalar man framgång i förskott. Du betalar idag och skördar imorgon. Du investerar idag och skördar imorgon. Av det skälet favoriserar jag projekt. Med det sagt kan det fortfarande vara så att retainer passar dig och ditt företag bättre. Jag hoppas att du fått en lite tydligare bild av vad SEO kan kosta för dig och har du frågor är det bara att höra av dig. Hej.

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.