Ambea

Ambea – Projektplanering SEO & utbildning

Kund

Ambea är en ledande omsorgskoncern med över 25.000 medarbetare i Norden och varumärken som Vardaga, Nytida och Klara. Ambea vision är att vara kvalitetsledande i allt och göra världen lite bättre för den enskilda människan.

Uppdrag

Ambea ville lyfta två av sina största sajter i sökmotorerna, men det nödvändiga kunnandet saknades i organisationen. Topdog fick därför i uppdrag att SEO-utbilda personalen och sätta upp ramarna för SEO-projektet. Så Ambeas personal kunde genomföra SEO-projektet.

Lösning

Topdog utbildade Ambeas medarbetare i tre av de områden som bra SEO kräver: teknik, innehåll och design. Vi använde vår beprövade process för SEO och digital marknadsföring för att ställa upp krav på SEO-projektet och skapa en genomtänkt arbetsgång.

Topdogs kund

Ambea är en omsorgskoncern inom vård och omsorg som sköter boenden, stöd, utbildning och bemanning åt kommuner i Sverige, Norge och Danmark. Företaget som är börsnoterat på Stockholmsbörsen har ca 900 anläggningar med mer än 25.000 anställda runt om i Norden, bland annat i Saltsjöbadens gamla sanatorium där allting började en gång för över 100 år sedan. Nyckeln i Ambeas arbete är kvalitet i alla detaljer och ett löpande hållbarhetsarbete. Kvaliteten rapportera i kvartalsvisa kvalitetsrapporter och definieras som slutanvändarnas upplevda kvalitet enligt egen bedömning.

Topdogs uppdrag

Ambea ville förbättra sin närvaro i Google och styra upp trafiken som kommer till webbplatserna från sökmotorn. Det gällde särskilt sådana sökfraser som deras klienter och blivande klienter kan förväntas använda när de gör sin research, så att klienten till exempel hittar rätt äldreboende med så god precision som möjligt. Den här ambitionen skulle förverkligas på två av Ambeas sajter, till att börja med. Uppdraget var lite speciellt genom att Ambea ville att den egna organisationen själv skulle genomföra SEO-satsningen i så stor utsträckning som det bara gick.

Topdogs lösning

Med hjälp av vårt kunnande inom SEO och vår långa erfarenhet av agila processer för just SEO och digital marknadsföring kunde Topdog hjälpa Ambea med det här. Vi tog fram en projektplanering och kravspecifikation för projektet som var så tydliga att Ambea på egen hand skulle klara att genomföra projektet och uppnå de resultat som överenskommits och förankrats i ledningen. Kraven som vi satte upp omfattade SEO-områden som teknik, design och content, men även de processer som skulle följas under arbetets gång för att säkra kvaliteten i slutresultatet. Innan projektet rullades igång utbildade Topdog också Ambeas personal i att genomföra alla de aktiviteter som krävdes för att ta bolaget framåt SEO-mässigt.