Svedea

Svedea – Med Topdogs hjälp slår David Goliat inom försäkrings-SEO

Kund

Svedea är ett mindre försäkringsbolag som har ambitionen att vara bäst inom utvalda områden, som försäkringar för hund och snöskoter. En ambition som har gett mycket bra resultat på kort tid sedan starten.

Uppdrag

Topdog fick det utmanande SEO-uppdraget att placera Svedeas landningssidor i topp för affärsdrivande Google-sökningar inom företagets specialområden, i kamp med de stora jättarna som dominerar i försäkringsbranschen. Utöver det har vi även gjort ett content projekt.

Lösning

Topdog tog sig an utmaningen genom att lnoggrant planera ett förändringsprojekt avseende teknik, content och externa länkar . Med strategi, planering och processtyrt förändringsarbete gick det utmärkt att slå de stora drakarna i försäkringsbranschen.

Topdogs kund

Försäkringsbolaget Svedea är uppstickare i en bransch dominerad av jättar. Affärsmodellen är att ta marknadsandelar från de stora generalisterna genom att specialisera sig på vissa nischförsäkringar snarare än att behärska allt. Med djupgående sakkunskap och en genuin passion för nischen kan man leverera en försäkring som är perfekt anpassad till verkligheten för dem som är aktiva i nischen. Hundförsäkringar, MC-försäkringar och snöskoterförsäkringar är några exempel på nischer där Svedea är bäst i klassen. En annan idé är att konkurrera med priset genom att avstå från väldigt dyra försäkringsobjekt och skona försäkringskollektivet från kostnaden.

Topdogs uppdrag

Svedea ville synas i topp för värdedrivande Google-sökningar inom sina specialnischer. Konkret skulle det åstadkommas med hjälp av ett effektivt genomfört SEO-projekt..Topdog har gjort två olika uppdrag över tid: Dels att sökmotoroptimera Svedeas kommersiella landningssidor för att få dem att ranka i sökmotorn. Dels att ta fram ett brett och informativt kunskapsinnehåll inom Svedeas specialområden. Syftet med det här innehållet var dels att fungera som resurs för Svedeas kunder och blivande kunder, dels att uppnå en ”kritisk SEO-massa” på sajten, som stöd för att få de kommersiella landningssidorna att ranka i Google.

Topdogs lösning

Innan Svedeas SEO-satsning sjösattes tog Topdog fram kravspecifikationer, strategier och planeringar enligt Topdogs etablerade process för SEO och digital marknadsföring. Med projektmålen förankrade i företagets ledning hjälpte Topdog sedan till att genomföra förändringarna i samarbete med Svedeas egen organisation. Är det möjligt för David att besegra Goliat på i konkurrensutsatta digitala nischer? Ja, med spetskunskap och ett processtyrt arbete kan det gå. I Svedeas fall blev resultatet så lyckat att en konkurrerande SEO-byrå skrev om det i berömmande ordalag om Svedea, utan att veta att det var vi som hade gjort det.:

Svedea är ett utmärkt exempel på att det går att driva in affärer från Google även inom de mest konkurrensutsatta branscherna.

Smart länkbyggevälproducerat innehåll, bra Google Ads-kampanjer och aktivt arbete med att höja konverteringen är några av de saker som hjälpt Svedea att ranka nummer ett på flera av sina viktigaste sökord och generera mer försäljning via Google.

Hatten av till Svedea för ett bra jobb utfört!

Källa:https://viseo.se/blogg/forsakringsbolag-google-strategi/

Utvecklingen för Svedea.se i Google över tid:

Svedea SEO