Consector, numera Lånekoll

Consector – Från botten till Toppen av Google

Kund

Consector, numera Lånekoll, är en ledande aktör inom förmedling av lån och krediter på nätet. Genom att representera en stor gemenskap av låntagare kan man lyckas bättre i förhandlingen med banken än vad en enskild låntagare skulle göra.

Uppdrag

Uppdraget bestod i att lyfta Consectors landningssidor från en nivå nära noll till den absoluta toppen i Googles sökningar inom segmentet, som är ett av de mest värdefulla – och därmed svåraste.

Lösning

I ett SEO-samarbete med Consector ansvarade Topdog för teknik, innehåll, användarupplevelse, länkanskaffning och projektledning. Resultatet är en trafik från Google som skulle ha kostat över 20 MSEK att köpa.

Topdogs kund

Consector, numera Lånekoll, är en låneförmedlare på nätet med en genuin drivkraft att förbättra användarens totala lånesituation. Ett slags fackförbund som med sin centrala position kan föra låntagarens talan i prisförhandlingar med med bankerna. Genom att samla sina lån på ett ställe och få riktigt bra lånevillkor kan Consectors användare både sänka räntekostnaderna och minimera de totala avgifterna för sina lån och krediter. Consector är ett entreprenörsdrivet bolag som på 6–7 år har klivit fram och etablerat sig som en av Sveriges ledande låneförmedlare.

Topdogs uppdrag

Topdogs uppdrag var att hjälpa Consector att attrahera värdefull webbtrafik till deras kommersiella landningssidor inom lån och krediter. Men det här segmentet råkar vara ett av de allra svåraste (hårdast konkurrensutsatta) i svenska Google. Om man till exempel väljer att annonsera i Adwords kan man få betala så mycket som 300 kronor per klick för trafiken. Det är alltså värt en hel del för en aktör som Consector att synas i toppen av Googles organiska sökningar inom segmentet och få del av den omfattande ”gratistrafik” som slussas vidare den vägen. En värdig utmaning!

Topdogs lösning

Att dominera sökningarna inom ett av de tuffaste segmenten i svenska Google kräver spetskunskap. Det krävs också en SEO-satsning som är både målinriktad och långsiktig. Projektet måste täcka in alla delar som ingår i lyckad SEO: teknik, innehåll, användarupplevelse och länkar. För att klara alla bitar tog Topdog först fram en tydlig strategi och projektplan utifrån vår beprövade SEO-process. Topdog tog sedan också ansvaret för att strategin genomfördes enligt plan. Med den här lösningen lyckades Topdog ta Consectors sajt från ingenstans till en organisk trafik som skulle kosta över 20 MSEK per år om den köptes via Adwords.