Anticimex

Anticimex – samordning av internationell SEO

Kund

Klassiska svenska skadedjursbekämparen Anticimex är idag en global koncern, med verksamhet i +20 länder, med flera verksamheter på programmet, som avfuktning & besiktning av byggnader. Anticimex är en av EQT:s viktigaste aktieinnehav.

Uppdrag

Anticimex behövde stärka sin närvaro i det lokala söket på marknaderna i Norge, Danmark och Spanien. Topdog fick i uppdrag att planera lokalt SEO-innehåll och se till att tekniken uppfyllde alla SEO-krav.

Lösning

Topdog tog fram en noggrann planering av SEO-innehållet för lokalt genomförande, på de olika språken samt höll i projektledning och uppföljning av Google-rankningar under projektets utförande. Vi såg även till att all teknik var SEO-säkrad.

Topdogs kund

Anticimex betyder ordagrant ”mot vägglöss”, och det var också där som detta välrenommerade företag tog sin början – i kampen mot vägglössen i 1930-talets Sverige. EQT-ägda Anticimex är idag en internationell koncern med ca 7000 anställda i 19 länder, verksamt inom inte bara skadedjurskontroll utan även områden som livsmedelssäkerhet, avfuktning, brandskydd och husbesiktning. I enlighet med tidens trender jobbar Anticimex på 2020-talet för att föra in mer hållbara arbetssätt, till exempel genom sensorstyrda råttfällor utan bekämpningsmedel och kontroll av fåglar med ljud och ljus.

Topdogs uppdrag

Anticimex ville stärka sin närvaro i lokala sökningar i Norge, Danmark och Spanien – alltså sökningar som relaterar till Anticimex tjänster ihop med en viss plats, till exempel ”skadedyrsbekæmpelse københavn” eller ”control de plagas madrid”. Lokalt sök är ett av de stora tillväxtområdena i Googles sökmotor under senare år, och med sin explicit kommersiella karaktär driver lokalt sök stora intäktsströmmar till lokala verksamheter. SEO-projektet bestod dels i att få på plats SEO-säkrad teknik för sajterna, dels i att säkerställa att Anticimex lokala organisation producerade innehåll som fungerade i Google, på de olika språken.

Topdogs lösning

Projektet genomfördes i samarbete med Anticimex globala organisation på berörda lokala kontor i Norge, Danmark och Spanien. Topdog hade helhetsansvaret för projektet och beskrev de tekniska förändringar som behövde genomföras för att kunna nå maximal SEO-effekt. Vi tog även fram en detaljerad planering av SEO-innehåll som den lokala organisationen kunde producera med sina detaljerade kunskaper om verksamheten. Med teknik och planering på plats, och med projektets målsättningar förankrade i företagsledningen, ansvarade Topdog även för projektledningen under genomförandet och för uppföljning av rankningen för de lokala sidorna på utvalda kommersiella sökfraser.