Av

Uppdaterad: December 24, 2023

10 steg till en strategi för e-handels-SEO

Vill du driva mer organisk trafik till din e-handel, öka lönsamheten och få verksamheten att växa? Då är den här artikeln för dig. I artikeln kommer du att få lära dig mer om teoretiska och praktiska aspekter av e-handels-SEO. Du kommer också att få konkreta tips och råd som du kan applicera på din sajt.

Att arbeta med sökoptimering har blivit allt viktigare för e-handelsbutiker. Av de 50–70 miljoner googlesökningar som dagligen görs i Sverige är ca 10 procent redo att klicka på köp. Med hjälp av SEO kan du som e-handlare nå dessa användare i precis rätt ögonblick. Det innebär att du genom att optimera din hemsida kan driva värdefull organisk trafik till din sajt, öka konverteringsgraden och sälja mer.

Vad är SEO för e-handelssajter?

Ehandels SEO är primärt teknisk SEO. Detta beror på att ehandlarnas primära innehåll är produkter och det är primärt genom teknik och UX/UI som man säkerställer att de blir relevanta, ofta och bättre, för Google.

Varför är sökmotoroptimering av e-handelssajter betydelsefullt?

När användarna gör en sökning i Google visas sökresultatet på sökmotorns resultatsida (SERP, Search Engine Results Page).

Högst upp (och längst ner) i SERP:en visar sökmotorn betalda annonser. De sökresultat som visas under de översta annonserna är organiska sökresultat (se skärmdumpen ovan). Det är här din e-handel ska synas. Ju högre upp din sajt befinner sig bland de organiska sökresultaten, desto mer organisk trafik får den, dvs desto mer konverterar websidan.

Enligt en undersökning som gjordes för några år sedan besöker endast 4,8 % sida två i sökresultatet oavsett vilken sökmotor de använde. Endast så lite som 1,1 % besökte sida tre. År 2020 hade antalet besök på sida två i Googles resultatlista sjunkit till så lite som 1 %. Med hänsyn till det låga antalet som besöker sida två och tre inte svårt att förstå var talesättet ”det bästa stället att gömma ett lik på är sida 2 i Googles sökresultat” härstammar ifrån.

Även en sajts placering på sökresultatets första sida har betydelse för hur många användare som klickar på sajten. Den bästa placeringen, topp 1, i Googles resultatlista (SERP) får 32,5 % – 72 % av trafiken. Den näst bästa placeringen, topp 2, får 17,6 % – 40,1 % av trafiken. Femte och sjätte plats får i genomsnitt 5 % – 12 % av trafiken. Plats 10 och över får 0,1 % – 2 % av trafiken. Det innebär att ju högre upp i sökresultatet en sajt hamnar, desto mer organisk trafik får den.

Varumärkets betydelse vid sökmotoroptimering

Varumärket har stor betydelse för SEO då Googles användare är mer benägna att klicka på en länk de känner igen. De är i själva verket mer än dubbelt så benägna att klicka på den organiska förstaplatsen om det är ett känt varumärke, jämfört med en okänd webbsida. Det innebär att det är lite lättare att göra SEO med ett starkt varumärke att luta sig mot. Det kan dessutom vara mer lönsamt för kända varumärken att göra SEO.

Datan visar vilka klickfrekvenserna är för de olika positionerna i Google för ehandlare

Google kan således framstå som partiska vad gäller varumärken, eftersom Googles användare ofta vill klicka på ett varumärke de känner igen. Ju mer varumärkeslänkar det finns i toppen av Googles sökresultat, desto mer upplever användarna att deras fråga besvaras på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om CTR från Google.

Sökordsanalysen – en viktig del av e-handelssajtens SEO

Ett av de första och viktigaste stegen i ett SEO-projekt är att göra en sökordsanalys, det vill säga att undersöka vad användarna söker, i Google, i relation till sajten och branschen. Det är även nödvändigt att initialt göra en analys av konkurrerande företag och deras sajt.

Varför görs en sökordsanalys?

Med hjälp av sökordsanalysen är det möjligt att skapa sig en förståelse för användarnas beteenden i Google, vilka sökord de använder och vilka sökord du bör fokusera på när du gör SEO. Dessa sökord behövs när du optimerar sajten och arbetar med dess innehåll, struktur och länkar.

Tips! Skapa ett särskilt dokument där du samlar alla sökord. Det här dokumentet kan du sedan använda när du exempelvis optimerar sajtens kategorisidor, filter, innehåll, produkter, metataggar, rubriker samt produkt- och kategoribeskrivningar.

Med utgångspunkt i användarnas sökfrågor kan du förstå vilket innehåll du behöver ta fram och var i sajtstrukturen innehåller ska placeras. Sökordsanalysen visar också vilken prioritet sökorden har, vilket också påverkar var i sajtstrukturens hierarki de ska placeras.

Det är viktigt att förstå avsikten bakom sökningen, eftersom det återspeglar var i köpresan eller inköpstratten de befinner sig. Avsikten kan vara både rättfram och åsyfta intressen som sträcker sig utöver själva söktermen.

Till exempel:
En användare som söker på ordet ”sneakers” befinner sig troligtvis i trattens övre del – utforskningsstadiet. Det innebär att användaren fortfarande utvärderar olika alternativ och är därmed inte redo att köpa något än.

Om användaren istället använder söktermen ”Nike Air sneakers svart storlek 41” signalerar det att denne redan bestämt vilket märke, vilken färg, storlek och modell hen vill ha och är därmed redo att klicka på köp. Dessa söktermer brukar hamna under kommersiella avsikter och bör finnas med i sökordsanalysen.

Nedan ser ni ett exempel på hur en sökordsanalys kan se ut:

Exempel på hur en sökordsanalys kan se ut. Detta är bara en liten del av ett dokument

Hur du hittar rätt sökord för din e-handel

Hur ska du gå tillväga för att ta fram en fullständig lista över sökord? Hur ska du välja vilka sökord som är bäst för din sajt?

Insikter om sökordsanalys

Sökord kan delas in i fyra kategorier – informational, navigational, commercial och transactional. De som är av primärt intresse för ehandlare är commercial och Transactional. Exempel är ”köpa sneakers” eller ”Blå klänning”

Verktyg för sökordsanalys för e-handel

Det finns flera olika verktyg och program som underlättar insamlingen av sökord och sökfraser. Nedan ser du de mest populära verktygen. Du kan hitta fler verktyg i vår artikel om olika verktyg för sökmotoroptimering.

Google Keyword Planner

En bra start i sökordsanalysen är Googles sökordsplanerare (Google Keyword Planner). Med hjälp av detta verktyg kan du hitta de sökord som ligger närmast din huvudprodukt i betydelse. En nackdel med detta verktyget är att det kräver att du kör Google Ads.

I Googles sökordsplanerare är det även möjligt att se ordens sökvolym och hur stor konkurrensen om orden är. Glöm inte att ange vilket land och språk du är intresserad av.

Du kan ta reda på hur konkurrensutsatta sökorden är under fliken Keyword Competition Rank. Där presenteras hur konkurrensutsatta sökorden är i Google Ads-annonserna.

Du bör även undersöka hur mycket sökorden kostar i Adwords för att avgöra hur konkurrensutsatt sökordet är. Det visar hur mycket annonsörer spenderar på betalda annonser. Ju högre siffra, desto mer konkurrensutsatt är ordet.

Ahrefs

Ett annat användbart verktyg vid sökordsanalyser är Ahrefs. Börja med att ange vilket land och vilken sökmotor du är intresserad av. De har ca 130 miljoner svenska sökord och sökordskombinationer i sin databas. Det är den största sökordsdatabasen på svenska.

I Ahrefs är det möjligt att samla in information om både huvudsakliga sökord och sökord som kan vara relevanta. Det vill säga andra lämpliga ord relaterade till användarens avsikt och de huvudsakliga sökorden.

Om sajten redan rankar i Google är det även möjligt att se vilka sökord den redan rankar på. Bredvid sökordet visas även en URL till den sida som rankar på ordet.

Genom att analysera hur väl sajten rankar i nuläget kan du se huruvida trafiken kommer från dina huvudsökord eller inte.

Optimering av e-handelns sajtstruktur

En grundläggande åtgärd som görs vid många framgångsrika SEO-projekt är optimering av e-handelns sajtstruktur. En tydlig och lättnavigerad struktur underlättar för såväl användaren som sökmotorn när den genomsöker din sajt.

Enligt best practice ska en liten e-handelssajt struktureras på ett sätt som gör det möjligt för användaren att nå vilken produkt som helst via startsidan i max 2-3 klick. På en större sajt bör användaren nå alla produkter via startsidan i max 3-4 klick. Gäller det en stor marknadsplats bör användaren kunna nå vilken produkt som helst via startsidan i max 4-5 klick.

En sajt som struktureras enligt nedan gör användarupplevelsen bättre, vilket förbättrar användarvänligheten och sajtens ranking i Google. Den här strukturen gör det även lättare för sökmotorerna att genomsöka webbplatsen, vilket är viktigt för sajtens rankning.

Nedan ser du ett exempel på en dålig sajtstruktur. Den gör användningen onödigt komplicerad och försvårar sökmotorernas genomsökning av sajten.

Nedan ser du ett exempel på en enkel och tydlig sajtstruktur att sträva efter.

Optimering av e-handelns URL:er

När du byggt en sajtstruktur på sökordsdatan är det enkelt att konstruera en bra url-struktur. Både för användarna och för SEO. Url.er på en ehandelsajter behöver vara relevanta i relation till det innehåll som finns på URL:en och om möjligt innehålla ett huvudsökord. Undvik att använda långa URL:er då Google inte kan läsa hur många tecken som helst.

Hur ser en sökmotoroptimerad URL ut? Den är kort och har en liknande struktur som följande exempel ”Lenovo-smartphone”: sajt.se/smartphone/varumarke-lenovo

I ovanstående exempel kan du tydligt se URL:ens hierarki . Först anges produktens kategori ”smartphones”, sedan underkategorin ”smartphones lenovo”. Denna struktur är tydlig både för användaren och Google. I exemplet kan du dessutom se att URL:en innehåller sökord som hjälper sökmotorn att avgöra sidans relevans.

Här är ett exempel hur en URL inte ska utformas:

 • sajt.se/c23/i-12240485859403

Produktsidornas URL:er ska dock struktureras på ett annat sätt eftersom produkterna ofta återfinns i flera kategorier, till exempel i huvudkategorin och i kategorin ”försäljning”. I detta fall ska du inte ange hela sökvägen i URL:en.

Produktsidans URL ska vara enkel och tydlig:

 • {huvuddomän} + {produktmodellnamn}.

Så här kan ska URL:en se ut:

 • sajt.se/smartphone-huawei-p-smart-pro-chrystal

Så här ska URL:en inte se ut:

 • sajt.se/smartphone/smartphone-huawei/smartphone-huawei-huawei-p-smartpro-chrystal

Värt att notera är att kortare url:er är bättre än längre.

On-page-optimering för e-handelssajter

Det finns många On-page-faktorer som påverkar sajtens ranking. I den här delen berättar vi mer om de viktigare faktorerna som Google använder när de bedömer hur en websida skall ranka

Optimering av metadata

En av de första sakerna en sökmotor uppmärksammar när den rankar en webbplats är sidornas title, description och rubrikerna H1-H6. Den information som visas på sökmotorns resultatsida baseras i själva verket på webbsidans title och description.

Rekommendationer kring metatitel:

 • Måste vara relevant för sidan, det vill säga stämma överens med sidans innehåll.
 • Bör skrivas med sidans huvudsökord i åtanke (1 till 3 sökord).
 • Måste vara unik både externt och internt, det vill säga att den inte ska matcha andra webbplatsers metatitlar eller andra metatitlar på din webbsajt.
 • Titeln ska vara mellan 50 till 70 tecken lång.
 • Använd inte speciella symboler såsom bockar, asterisker och så vidare.

Rekommendationer kring metabeskrivning:

 • Måste vara relevant för sidan.
 • Bör skrivas med sidans huvudsökord i åtanke.
 • Måste vara unik såväl externt som internt.
 • Beskrivningens storlek – från 130 till 170 tecken.
 • Bör innehålla en uppmaning till handling.
 • Bör innehålla de viktigaste fördelarna med produkten och/eller företaget.
 • Bör innehålla specialtecken (bockar, asterisker, etc.) som väcker uppmärksamhet.

Rekommendationer kring H1:

 • Måste vara relevant för sidan.
 • Bör skrivas med sidans huvudsökord i åtanke.
 • Måste vara unik såväl externt som internt.
 • Bör inte vara en kopia av metatiteln.
 • Bör inte innehålla mer än ett sökord.
 • Använd endast en H1-rubrik per sida.

Här kan du läsa vår artikel om vår process för att optimera Titles och description på ett användare och seo vänligt sätt.

Det är mycket tidskrävande att skriva och lägga in metataggar manuellt oavsett e-handelssajtens storlek. Varje kategori, produkt, filter och så vidare ska ha en egen uppsättning unika metataggar och h1-rubriker. I många fall kan det handla om hundratals och till och med tusentals sidor som alla ska förses med unika metataggar. Arbetet med metataggar kan effektiviseras med hjälp av script eller plugins som fyller sidorna med en unik title och description enligt en förutbestämd mall. Topdog rekommenderar att man bygger en sådan funktion om den inte finns, innan man börjar optimeringen.

Låt säga att vi ska lägga till en metabeskrivning för en smartphone-sida och tar hjälp av ett ”inbyggt minne” -filter.

 • 8 Gb
 • 16 Gb
 • 32 Gb
 • 64 Gb
 • 128 Gb
 • 256 Gb
 • 512 Gb
 • 1 Tb

I följande exempel har varje sida redan tilldelats en unik H1-rubrik då den bildades när sidan skapades:

Mallen för metatiteln kan se ut så här:

Köp [sidtitel] i [varumärke] webbutik till bästa pris

Mallen för metabeskrivningen kan se ut så här:

[Sidtitel] till konkurrenskraftiga priser från 199 SEK i [varumärke] webbutik ⭐ Beställ nu ☎: 11-111 111 11. [Sidtitel] i webbutiken ⭐ Delbetala ✈ Levererar över hela världen ➦ Garanti

E-handelns innehåll (SEO-texter)

Bland det svåraste du kan göra när du driver en e-handel är att sökmotoroptimera sajtens produkt- och kategorisidor. Innehållet måste vara av hög kvalitet för att kunna marknadsföra din webbplats på ett effektivt sätt. Men till skillnad från ett vanligt blogginlägg måste du på produkt- och kategorisidor också ta hänsyn till det som är specifikt för just e-handelsinnehåll. Dessa texter ska inte vara tusen ord långa men ändå vara fulla av användbar fakta relaterade till en viss produktkategori eller en viss produkt. Denna fakta, textinnehåll skall göra det lättare för användaren att köpa

Genom att skriva SEO-texter av hög kvalitet visar du för såväl användare som sökmotorer att du är expert inom ditt område.

Här är tre viktiga taktiker att använda sig av vid on-page-SEO och framtagning av SEO-texter:

Innehållets längd

För att visa sökmotorerna att du vet vad du talar om måste texten ha en viss längd.

Börja med att göra en sökning i Google på de sökord du är intresserad av. Leta sedan upp de fem första toppsajterna i resultatlistan och titta närmare på hur mycket text de har. Därefter räknar du ut den genomsnittliga textlängden. Denna genomsnittliga textlängd kan du sedan använda som ett riktmärke när du skriver dina egna texter.

Google lägger lite mer vikt vid sökord som nämns överst på en webbsida. Se därför till att placera dina huvudsökord i toppen av sidan. Du kan exempelvis placera dem bland de första 100 orden i produkt- eller kategoribeskrivningarna.

LSI-sökord

LSI-sökord (Latent Semantic Indexing) består av ord och fraser som är nära besläktade med ditt huvudsökord och som beskriver produkten ytterligare. Dessa ord ska finnas med i innehållet.

Låt oss säga att du optimerar webbplatsens kategorisida för ”smartphones”. Förutom att använda de viktigaste sökorden för din sajt måste du använda ytterligare LSI-sökord i SEO-texten. Återigen, som i de två föregående punkterna, kommer vi att hitta flera ord när vi analyserar konkurrenternas innehåll.

För att hitta dessa sökord, kan du göra extra sökordsanalys över vilka ord som är relevanta. Du kan tex bara kolla vilka ord de sajterna som finns i toppen, genom att använda Ahrefs sökordsfunktioner.  Nedan ser ni en skärmdump på datan från Ahrefs som visar intressanta ord att använda i texten på en kategorisida om klänningar.

Sökord som behöver finnas i texten på en kategorisida om klänningar hos en ehandlare

Förutom att skapa innehåll till kategorisidorna måste du även lägga till innehåll på de produktsidor som tillhör dina flaggskeppsprodukter. Du bör alltså sträva efter att alla produktsidor ska ha sådant innehåll.

Att skriva detaljerat innehåll för alla produktsidor är resurskrävande även för små e-handlare. Börja därför med att skriva innehåll för dina topprodukter.

Mikrodata (micro-markup)

Mikrodata hjälper Google att förstå sajtens innehåll. Det påverkar även hur sajten visas i sökresultatlistan. Korrekt markup kan resultera i att stjärnor, priser, lagerstatusar och andra element visas på SERP:en. Sajtens organiska CTR (Click through rate eller klickfrekvens) kan då öka med 1 % – 30 %. Det kan i sin tur generera mer trafik till sajten och ökar dess konversionsgrad (försäljning).

Så här ser en sajt ut i Googles SERP med micro-markup för ett fråga/svar-block och ”brödsmulor” (ett sätt att visa sidhierarkin med exempelvis pilar där varje sektion har en länk till den specifika sektionen):

Följande element på webbsajten bör ha micro-markup:

 • Recensioner och produktbetyg
 • Produktdiagram
 • ”Brödsmulor”
 • Kontaktinformation
 • Produkttillgänglighet
 • Frågor och svar (FAQ)

Copy som vinner klicket från Google

Som tur är finns det några ord och fraser som nästan magnetiskt drar åt sig användare.

Här är några av de bästa orden och fraserna du kan använda på dina produkt- och kategorisidor för att locka till dig mer uppmärksamhet:

 • X % rabatt (25-75 % rabatt)
 • Garanti
 • Billigt
 • Fri frakt
 • REA

Leveransinformation

De flesta e-handelssajter har en separat sida som beskriver företagets leveransmetoder och villkor. Det är dock viktigt att denna information också återfinns på varje produktsida. På så sätt behöver inte användarna hoppa fram och tillbaka mellan sidor och distraheras från att genomföra köpet.

Specificera följande leveransinformation:

 • Leveransalternativ
 • Tillgängliga upphämtningsplatser och hemleverans
 • Om det är fri frakt
 • Leveransvillkor
 • Detaljerad leveransinformation

Nedan ser du ett exempel på hur leveransinformationen kan se ut på en produktsida:

Teknisk SEO för e-handelssajter

Teknisk SEO har stor betydelse för alla webbplatser, men kanske ännu större betydelse för e-handelssajter. Det beror på att e-handelssajter tenderar att ha många sidor som påverkar sajtens ranking. Rankingen påverkas särskilt mycket om sidorna innehåller olika fel.

De flesta sidor på en e-handelswebbplats har få backlinks (det vill säga länkar till sajtens sida från en annan sajt), men mycket trafik. Det innebär att det kan vara svårt att snabbt hitta eventuella fel. För att snabbt hitta eventuella fel kan du använda speciella analysverktyg. Du kan exempelvis använda följande verktyg:

Program

 • ScreamingFrog
 • Netpeak Spider

Tjänster

 • Ahrefs
 • SEMrush
 • DeepCrawl
 • OnCrawl
 • JetOctopus

Tips! Använd något av programmen ovan vid felsökning av webbplatsen. På så sätt kan du vara säker på att du hittar 99,9 % av de sidor som har felaktigheter.

Screaming Frog

Innan du börjar använda programmet måste du ladda ner det från deras officiella webbsajt. Det kan användas av såväl Mac OS-användare som Windows-användare (Netpeak Spider saknar Mac OS-version).

När installationen slutförts öppnar du programmet, skriver in sajtens webbadress i sökfältet och klickar på start, sedan skannar programmet sajten.

Nedan följer vanliga fel som programmet finner efter en skanning:

 • Brutna interna sidor (404 & 500 sidor)
 • Brutna externa länkar
 • Sidor utan secure protocol (http-sidor)
 • Duplicerade metataggar och rubriker (titel, beskrivning, H1)
 • Sidor som saknar metataggar och rubriker (titel, beskrivning, H1)
 • Sidor med redirects (301,302, etc.)
 • Stora och tunga bilder
 • Sidor som laddar långsamt

När skanningen är slutförd är det dags att korrigera felen.

Korrigering av tekniska fel på e-handelssajter

SEO-felen på är indelade i två kategorier – fel som SEO-specialister och content managers kan lösa på egen hand och fel som endast kan lösas av programmerare.

Brutna länkar

Det finns två typer av brutna länkar – i sajtens content och i sajtens HTML templates. Om det exempelvis finns en länk i en produktbeskrivning, artikel eller ett blogginlägg som länkar till en kategori som inte finns, får användaren felmeddelandet ”404 not found”. En content manager eller SEO-specialist kan då gå in i texten och ta bort den brutna länken eller ersätta den med en annan.

Om den brutna länken istället finns någonstans i sajtens meny, i andra block, eller i sajtens footer och så vidare kan endast en programmerare ta bort länken, då det kräver att hen åtgärdar problemet i sajtens HTML template.

Duplicerade titlar, beskrivningar och H1:or

Om programmet finner duplicerade titlar, beskrivningar och H1:or kan det bero på en av följande tre saker:

1. CMS-systemet fungerar inte som det ska och därför har hela sidor och dess metataggar duplicerats. Till exempel:

 • sajt.se/smartphones/apple/
 • sajt.se/apple/smartphones/
 • sajt.se/smartphones/apple/
 • sajt.se/smartphones/Apple/

I detta fall måste en programmerare ta bort eller fixa de delar av sajtens script (sajtens kod) som orsakar dupliceringen.

2. Sajten genererar ett stort antal URL:er med likadana metataggar. Om sajten innehåller en söksträng som inte är stängd för sökmotorer så inkluderas sidor som:

 • sajt.se/search-result=apple
 • sajt.se/search-result=aple
 • sajt.se/search-result=aplle
 • …och så vidare.

I dessa fall kan en SEO-specialist stänga sådana sidor så att de inte indexeras i robots.txt-filen (som du hittar på sajt.se/robots.txt) med en enkel instruktion: Disallow: *search-result* and all URLs containing the “search-result” part will be closed from search engines.

3. Det kan finnas sidor på sajten där all metadata av någon anledning bara kopierats. Till exempel: kategorin ”Apple smartphones” har titeln ”Försäljning av Apple smartpones” men alla produkter i kategorin har samma titel, det vill säga ”Försäljning av Apple smartphones” istället för ”Försäljning av iPhone 11”, ”Försäljning av iPhone 12” osv. I detta fall kan problemet lösas på två sätt:

 • En SEO-specialist eller content manager kan skriva om alla metataggar i kategorin manuellt så att de stämmer överens med produktsidorna.
 • En programmerare kan ta fram ett script baserad på sajtens OnPage-formel, som byter ut alla metataggar och H1:or automatiskt.

Sajtens laddningshastighet – load time

Ett av de vanligaste problemen på en e-handelssajt är dess laddningshastighet. Google har länge sagt att en sajts laddningshastighet är en av många faktorer som de utgår ifrån då de utvärderar en webbplats. Men webbsajtens laddningshastighet är inte bara viktig ur ett SEO-perspektiv. Hastigheten påverkar även försäljningen. Enligt en undersökning som Radware har gjort ökar sannolikheten att besökaren överger sajten och kundvagnen med 29,8 % om sajten är långsam.

Här följer några av de vanligaste faktorerna som påverkar en sajts laddningshastighet:

 • Tunga e-handelsplattformar: En del e-handelsplattformar är i sig långsamma på grund av tung kod, det vill säga många onödiga skript. Till skillnad från CMS utvecklat för bloggar såsom WordPress, kan du inte bara installera en plugin som förbättrar din e-handelssajts hastighet.
 • Stora och tunga bilder: Högupplösta produktbilder kanske uppskattas av dina kunder men de gör att din sajt laddar mycket långsammare.
 • Långsamma webbhotell och servrar: När det kommer till webbhotell får du vad du betalar för. Långsamma webbhotell kan sänka din sajts topphastighet.

Du kan undvika dessa problem genom att kontinuerligt förbättra sajten, optimera skript och komprimera bilder. Anything that will maximize these 2 metrics and lead them to the indicator “less than 3 seconds” or at least “less than the main competitors in the TOP”:

Optimera dina bilder

Genom att komprimera sajtens bilder kan du öka laddningshastigheten markant. Använd gärna WebP-format vid komprimering av bilder. Du kan med fördel ta hjälp av sajter som TinyPNG. Den optimala filstorleken är 50-100 kb.

Du bör också anpassa bildernas filnamn till sökmotorerna. Genom att förse bilden med ett tydligt filnamn underlättar du för sökmotorerna och hjälper dem att förstå vad bilden visar. Bildernas filnamn bör därför innehålla produktnamnet och lämpliga sökord (om det är möjligt) som till exempel ”nike-svarta-sneakers.png”. Du bör alltså inte döpa bilden till IMG125403.png.

Optimera bilderna ytterligare med hjälp av en ”alt” –text. Det är en kodrad som talar om för webbläsaren vad bilden visar. Då sökmotorerna läser bildens alt-text kan det vara en god idé att inkludera ett par sökord även här, förutsatt att det förefaller lämpligt. Var kortfattad och undvik att mata texten med sökord.

Antal sidor indexerade sidor i Google

För att förtydliga vad vi kommer att diskutera i denna del vill jag börja med ett målande exempel.

Låt oss säga att du bestämmer dig för att börja odla vete och du går till biblioteket för att hitta information om hantverket. Bibliotekarien erbjuder dig tre olika alternativ:

 • En liten broschyr med koncis information om odling av vete.
 • En liten bok som beskriver veteodling i generella drag.
 • En stor encyklopedi med tusentals sidor och detaljerad information om odling av alla typer av växter i världen.

Jag är ganska säker på att du skulle välja alternativ två.

Samma logik kan appliceras på sökmotorer. Det vill säga att ju fler sidor som finns registrerade i sökmotorns index (kategorier, underkategorier, produkter), desto bättre anses din sajt vara på att erbjuda produkter. Du ska dock inte låta sökmotorn indexera dina sidor hur som helst. Försök att ha lika många sidor i sökmotorns index som dina konkurrenter. För att ta reda på hur många av dina konkurrenters sidor som finns i sökmotorernas index kan du skriva in ”site:” följt av sajtens webbadress i Googles sökfält:

Alla sidor i indexet måste vara unika och innehålla det som användarna letar efter.

Ett vanligt misstag som många gör när de vill öka antalet indexerade sidor är att låta sökmotorn indexera alla filtersidor. Till exempel alla sidor i filtret ”färg” och ”material” på en sajt som säljer smartphones. Det resulterar i ett stort antal sidor som exempelvis:

 • iphone-svart-metall
 • iphone-svart-plast
 • iphone-svart-glas
 • iphone-vit-metall
 • iphone-vit-plast
 • iphone-vit-glas

Hur många människor tror du söker på ”iphone vit plast”? Svaret är noll.

En sida som denna är därför helt värdelös för Google och skapar bara oreda bland sökresultaten. När ett stort antal sidor plötsligt kommer in i indexet blir sökmotorn förvirrad.

Ju fler värdelösa sidor en sajt har, desto mindre intresserad blir Google av den. En sådan lösning leder alltså aldrig till något bra.

Filterkombinationssidor kanske får relevant trafik från kategorisidor, men de är inte relevanta för användarna. Det resulterar i att avvisningsfrekvensen ökar, vilket i sin tur påverkar webbplatsens position och trafik.

Ett annat sätt att öka antalet sidor på är att låta produkter som inte längre är tillgängliga finnas kvar.

Om du använder denna strategi kan sidorna utformas på följande sätt:

 • Alla produkter som finns i lager måste visas på första sidan så att användarna ser dem först.
 • Om produkten inte längre tillverkas, är slut hos leverantören eller inte längre tas in måste användaren erbjudas ett annat alternativ. Du kan lägga till ett block som talar om att produkten inte längre finns, men att det finns ett annat liknande alternativ med samma egenskaper.

Innehållsmarknadsföring för e-handelssajter

Innehållsmarknadsföring eller content marketing kan hjälpa dig att få mer trafik och öka din försäljning. Men hur kan du använda dig av content för att ranka högre och generera mer trafik till din e-handelssajt?

Starta en företagsblogg

Ett alternativ är att skapa en företagsblogg. Det gör det möjligt för dig att använda informativa sökord hämtade från din sökordsanalys och skapa kvalitativt innehåll kring såväl sökorden som dina produktsidor.

Om du får slut på bloggidéer kan du använda speciella verktyg som hjälper dig att komma fram till vad du ska skriva om. Ett sådant verktyg är answerthepublic. Där kan fylla i det ämne du vill skriva om i sökrutan och specificera vilket land och språk du är intresserad av.

Sajten genererar då ett stort antal sökord relaterade till det ämne du skrev in i sökfältet.

Ett annat verktyg är Ahrefs. När du analyserar ett sökord kan du klicka vidare på någon av de andra valen i menyn för att se sekundära sökord och sökfraser. Dessa kan du sedan skriva artiklar om.

Men det är inte allt. Det finns ytterligare ett sätt att hitta ett bra ämne att skriva om inom din bransch. Gå till ”Content Explorer” -> ”sort by relevance” i Ahrefs. Där kan du se vilka artiklar med ditt sökord som genererar mest trafik just nu.

Använd sociala medier

Genom att lägga upp och dela intressant innehåll i dina sociala medier ofta kan du påverka rankingen av din sajts produkt- och kategorisidor positivt. Din närvaro i sociala medier påverkar troligen din sajtens trovärdighet.  Bättre trovärdighet ger fler länkar naturligt. Dessa länkar påverkar din närvaro i Google positivt.

Tips! Ha knappar för delning i sociala medier på sajtens produktsidor.

Samarbeta med influencers och opinionsledare

Influencers och opinionsledare är de som uttalar sig i sociala medier och andra kanaler. De anses ofta vara en auktoritet inom sin bransch och har många följare i sociala medier. På så sätt kan de påverka attityder och handlingar hos sina läsare och följare.

Det kan definitivt vara av värde att samarbeta med personer som många människor litar på och som inte direkt konkurrerar med dig och din sajt. Ett sådant samarbete kan både öka trafiken till din sajt och din försäljning. En influencer-kampanj kan ta olika former och resultera i till exempel blogginlägg, videor, Instagram-inlägg och så vidare.

Ur ett SEO-perspektiv spelar influencers en viktig roll. De genererar backlinks till sajten och ökar varumärkeskännedomen. Huvudmålet i en influencer-kampanj är att de ska länka till din produkt från sin sajt eller sina sociala medier. För att nå dit behöver du hitta influencers vars tematik passar ditt budskap och bygga en relation till dem. Det kan du göra på olika sätt. Du kan exempelvis dela och kommentera deras inlägg, skicka gratis produkter eller kontakta dem direkt.

Vid ett betalt samarbete med influensers får du inte glömma att säkerställa att länkarna innehåller attributet rel = ”sponsored”. Utan detta attribut bryter länken mot Googles Webmaster Guidelines. Notera att Google även betraktar produkter som doneras till influencers som betalda produkter.

Du behöver även annonsmärka innehåll enligt svensk marknadsföringslagstiftning om du betalar någon för att publicera innehåll om ditt företag eller produkter.

Skapa videoinnehåll

Inkludera gärna videor i din marknadsföringsstrategi. Hela 90 % av konsumenterna menar att videoinnehåll hjälper dem att fatta ett köpbeslut. I diagrammet nedan kan du se hur ordervärdet ökar i takt med antalet visade produkter i videoformat.

Länkstrategi

Länkar är fortfarande en central rankingfaktorer i Google. Det är därför viktigt att ha en gedigen länkstrategi som generar länkar utan att du behöver tänka på det. Nedan är några exempel på olika taktiker inom länkar som en strategi kan innehålla

Brutna länkar till dina sidor

Med hjälp av Ahrefs kan du hitta din sajts backlinks (länkar från externa sajter), såväl hela som brutna. Du kan även laga de brutna länkarna direkt i programmet.

En av de billigaste länkbyggesåtgärderna du kan göra är att reparera brutna inkommande länkar.

Leta efter domäner som gärna länkar.

En sajt som är beredd att länka till dina produkter kallas givardomän. För att nå toppen i Googles sökresultat måste du få länkar från lika många kvalitetsdomäner som dina konkurrenter. Ta reda på vilka webbplatser som länkar till dina konkurrenter, men inte till dig och kontakta dem. Även här kan du ta hjälp av Ahrefs. Du hittar enkelt sådana länkar när du analyserar dina konkurrenter utifrån givardomäner.

Länkar från dina leverantörer och distributörer

Om du är återförsäljare kan du kontakta dina leverantörer, säljare och distributörer och be dem att länka till din webbplats via sina sajter. Som återförsäljare är det ett effektivt sätt att skaffa länkar på.

Lokal SEO för e-handelssajter

Lokal Sökoptimering för e-handelssajter innebär att du sökmotoroptimerar dina produkter och din verksamhet för att visas i platsspecifika sökningar. Lokal SEO är endast relevant för dig som, utöver en e-handelssajt, har en eller flera fysiska butiker och utlämningsställen. Då 46 % av alla sökningar som görs i Google är relaterade till lokalt innehåll är det viktigt att du har en tydlig och stabil lokal SEO-strategi.

.

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.