Av

Uppdaterad: December 25, 2022

Vad är marknadsföring?

Marknadsföring är strategiska aktiviteter som företag genomför i syfte att fånga nya kunder och behålla befintliga. Det handlar om att väcka intresse, ge företaget ett ansikte utåt och skapa goda kundrelationer med hjälp av allt från olika event till annonsering och digital närvaro.

Varför bör du marknadsföra ditt företag?

Kunder och försäljning är en förutsättning för att ett företag ska gå runt. Och för att ditt företag ska få kunder krävs det att folk känner till det. Därför behöver du sprida ordet om företaget och vilka produkter eller tjänster det erbjuder – det vill säga marknadsföra det. Det är ett långsiktigt arbete för att både skaffa nya kunder och påminna befintliga kunder så att de handlar igen. Någon form av marknadsföring är i princip ett måste för att etablera ett företag, hålla det kvar på marknaden och få det att växa.

Vem ska marknadsföringen riktas till?

En grundregel för lyckad och effektiv marknadsföring är att den riktas till rätt personer. Därför är det viktigt att göra ett grundligt förarbete och så noga som möjligt specificera målgruppen för din produkt eller tjänst. Den kunskapen är vad som ska ligga till grund för hur, var och när du gör din marknadsföring. Ju tydligare bilden av målgruppen är, desto större är alltså chansen att göra bra och träffsäker marknadsföring.

När ska du marknadsföra ditt företag?

Marknadsföring är en färskvara och något du behöver göra kontinuerligt. Men vid vissa tidpunkter är det extra viktigt och då kan det krävas fler och / eller större insatser. Det kan exempelvis vara när företaget är nystartat, i samband med kampanjer och släpp av nya produkter eller inför högsäsong.

Hur skapar man bra marknadsföring?

Utgångspunkten för att skapa bra marknadsföring är att känna sin produkt, sin marknad och sin målgrupp. Du behöver förstå vad det är kunderna efterfrågar och i vilka kanaler du når dem. När du vet det kan du sammanställa en marknadsplan och anpassa marknadsföringen så att den faller inom de ramarna och skapar värde för dina kunder.

Vidare är det också viktigt att ha en tydlig målsättning och veta vad du vill uppnå med din marknadsföring. Glöm inte heller att alltid följa upp dina olika insatser och utvärdera vad som faktiskt fungerar och vad som inte gör det.

Vad är bra marknadsföring?

Bra marknadsföring fångar målgruppens uppmärksamhet. Och den genererar någon slags vinst till företaget – rent ekonomiskt eller i form av intresse, förtroende och gott rykte.

Vilka marknadsföringsmetoder finns det?

Det finns många olika sätt att marknadsföra sig på, och internet och sociala medier gör att möjligheterna är större än någonsin tidigare. Några av de främsta metoderna i dagsläget är:

 • Sökmotoroptimering (SEO); ett verktyg för att ge företaget bättre synlighet i Googles organiska sökresultat. SEO defineras här:
 • Sociala medier; ett sätt skapa en personlig relation till kunderna.
 • Innehållsmarknadsföring (content marketing); fånga målgruppen med hjälp av smarta strategier och redaktionellt innehåll som skapar värde. Kan yttra sig i olika former, såsom native advertising och inbound marketing.
 • Annonsering; marknadsföring på ett köpt utrymme. Antingen digitalt via t.ex. Google Ads, Facebook Ads, Instagram, banners och affiliatenätverk (annonsnätverk) eller analogt i t.ex. tidningar och på busshållplatser.
 • Direktreklam; riktad marknadsföring i form av t.ex. nyhetsmejl, sms, adresserad och oadresserad post
 • Gerillamarknadsföring; oväntad, kreativ och engagerande marknadsföring som syftar till att nå maximalt resultat med minimala resurser.
 • Word of mouth; kunder sprider ordet vidare till andra i sin omgivning. Når du hit har du lyckats med den initiala marknadsföringen.

Vilka metoder och marknadsföringsaktiviteter som bör användas beror på vilken produkt / tjänst och målgrupp det gäller samt den aktuella budgeten.

Framtidens marknadsföring

Det råder inga tvivel om att det är på Internet som en större del av framtidens marknadsföring kommer äga rum. Enligt SCB anger nästan 90 procent av Sveriges befolkning att de använder Internet i stort sett varje dag. Samtidigt avtar intresset för tryckta medier. Bra digital marknadsföring är därför framtidens marknadsföring. Att synas online via olika kanaler kommer att bli en nödvändighet för de flesta företag för att kunna stå sig i konkurrensen.

Detta kan bland annat innebära att:

 • Öka trafiken till hemsidan
 • Skriva en blogg
 • Annonsera på nätet
 • Släppa videos på  YouTube
 • Vara aktiv på  sociala medier
 • Använda affiliatemarknadsföring
 • Använda sig av nyhetsbrev

Exempel som visar hur viktigt det är att marknadsföra sig online:

 • Det görs över 77000 sökningar på Google i sekunden.
 • 61 procent av svenskarna googlar varje dag.
 • 74 procent använder sociala medier dagligen.
 • Det är runt 130 gånger så dyrt att nå 1000 människor via tryckta medier jämfört med Facebook Ads.
 • Små och medelstora företag som har en blogg får nästan 130 procent fler leads än de som saknar en blogg.
 • 81 procent av internetanvändarna litar på vad de läser i bloggar.
 • 6 av 10 människor anger att de föredrar att titta på video online jämfört med på TV.
 • Marknaden för digital reklam är värd runt 25 miljarder kronor per år i Sverige.
 • Den digitala annonsmarknaden i Europa har mer än fördubblats på sju år och den växer exponentiellt.
Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.