Av |

Digital Marknadsföring

Vad är digital marknadsföring?

Digital marknadsföring, digital marketing, online marknadsföring och online marketing, kärt barn har många namn. Oavsett vilken benämning du använder är innebörden det samma. Marknadsföring online omfattar alla marknadsföringsinsatser som görs via digitala plattformar som exempelvis sökmotorer, sociala medier och e-post.

Medan traditionell marknadsföring sker med hjälp av tryckta annonser, telefonförsäljning eller fysisk marknadsföring, sker digital marknadsföring med hjälp av elektronik. Den digitala utvecklingen har därmed skapat oändliga marknadsföringsmöjligheter för företag att sprida sitt budskap och nå potentiella kunder. Det krävs dock mycket taktiskt och analytiskt arbete samt en tydlig marknadsplan för att på ett effektivt sätt nå ut till rätt målgrupp.

Digital marknadsföring

Olika typer av online marknadsföring

Digital marknadsföring omfattar som sagt all marknadsföring som sker elektroniskt och online. Här ser du ett antal exempel på olika typer av digital marknadsföring.

Sökmotoroptimering, SEO

Sökmotoroptimering (SEO), även kallat search engine optimization på engelska, omfattar de metoder som används för att utforma en webbplats på ett sätt som får den att ranka högre i sökmotorernas sökresultat och på så sätt generera mer trafik till sajten. SEO som utförs på ett korrekt sätt kan även resultera i ökad försäljning och varumärkeskännedom.

Content Marketing

Content Marketing, även kallat innehållsmarknadsföring, är en digital marknadsföringsmetod med syftet att skapa varumärkesmedvetenhet, trafiktillväxt, leads och kunder genom att skapa förtroende och lojalitet genom att förse sin utvalda målgrupp med relevant och värdeskapande innehåll.

Social Media Marketing

Social Media Marketing (SMM) är en marknadsföringsmetod som omfattar marknadsföring som sker på webbplatser och i andra digitala kanaler, där användare kan interagera och bidra med eget innehåll (user generated content), till exempel LinkedIn, Facebook och Instagram. Målet med SMM är att producera innehåll som får läsaren att engagera sig och konvertera, men även sprida innehållet vidare på sociala medier, samt att öka varumärkeskännedomen, leda trafik till företagets hemsida och generera leads.

Pay Per Click (PPC)

PPC är en marknadsföringsmetod som innebär att ett företag köper en annonsplats i en digital plattform för att driva trafik till företagets webbplats. Företaget betalar ofta plattformen för varje klick annonsen genererar. En av de vanligaste typerna av PPC är Google Ads, som låter företag betala för de bästa platserna på Googles resultatsidor. Andra kanaler där företag kan använda PPC är bland annat Facebook, Twitter och LinkedIn.

Affiliate Marketing

Detta är en typ av digital marknadsföringsmetod där företag betalar någon annan för att de ska göra reklam för företagets produkter eller tjänster på deras webbsajt.

Native Advertising

Native är typ av digital marknadsföring består av annonser som smälter in i sin omgivning, det vill säga att de liknar innehållet på webbplatsen genom att ha samma ton och utformning. För att skilja dessa annonser från det redaktionella innehållet har ofta annonserna en annan utformning såsom en inramning eller en text som anger att det är köpt eller sponsrat. Dessa annonser finner du ofta i sociala medier, eller som rekommenderat innehåll på en webbsida.

E-postmarknadsföring

E-postmarknadsföring är ytterligare ett sätt för företag att kommunicera med sina kunder. Företag skickar ofta e-post för att marknadsföra innehåll, rabatter och evenemang samt för att få människor att besöka företagets webbplats.

Sponsrat innehåll

Sponsrat innehåll innebär att ett företag betalar ett annat företag eller en publicist för att skapa och marknadsföra innehåll som diskuterar företagets varumärke eller tjänst på något sätt. En särskilt populär form av sponsrat innehåll är influencermarknadsföring som innebär att ett företag ”sponsrar” en influencer för att publicera inlägg eller göra en video relaterat till företaget på influencerns egna sociala medier. En annan typ av sponsrat innehåll är blogginlägg eller artiklar skrivna för att belysa ett ämne eller en tjänst relaterat till ett företag.

Varför är digital marketing viktigt?

Idag är digital marknadsföring avgörande för ett företags varumärkeskännedom. Den digitala närvaron har i själva verket blivit så vanlig att dagens konsumenter numer förväntar sig att företag ska ha någon form av närvaro online, det vill säga, ha en webbsida och finnas i sociala medier. Särskilt då konsumenterna använder dessa kanaler för att hitta information om företaget och dess produkter. Det innebär kort och gott att företagare måste anamma vissa aspekter av digital marknadsföring för att kunna konkurrera om konsumenternas uppmärksamhet.

Eftersom det finns flera olika typer av digital marknadsföring är det möjligt att experimentera med en mängd olika marknadsföringsmetoder. Ytterligare en fördel med digital marknadsföring jämfört med traditionell marknadsföring är att det är lättare att mäta marknadsföringsaktiviteternas framgång och dess avkastning med hjälp av olika mätverktyg och instrumentpaneler.

Digital marketing

Vem jobbar med marknadsföring online?

Idag utförs digital marknadsföring av flera olika yrkesroller både inhouse och av digitala marknadsföringsbyråer. I små företag är det vanligt att en person utför många av de olika digitala marknadsföringsmetoderna som beskrivs ovan samtidigt och på egen hand. I större företag kanske varje digital marknadsföringsmetod sköts av en specialist som enbart fokuserar på en eller två specifika metoder och kanaler. Men eftersom det krävs såväl kunskap som erfarenhet för att lyckas med digitala marknadsföringskampanjer väljer allt fler att använda sig av en digital marknadsföringsbyrå. Dessa byråer är specialiserade på onlinemarknadsföring och erbjuder flertalet tjänster som kan stötta upp ett företags digitala marknadsföring.

Exempel på yrken inom digital marknadsföring

  • SEO-specialist
    SEO-specialistens huvudsakliga uppgift är att få företaget att synas så högt som möjligt på sökmotorernas resultatsidor, öka trafiken från sökmotorer till sajten och på så sätt öka företagets försäljning. Med hjälp av olika metoder för sökmotoroptimering arbetar SEO-specialister direkt med sajtens innehållsskapare för att säkerställa att innehållet fungerar bra i sökmotorerna.
  • Content Marketing specialist
    Innehållsmarknadsföringsspecialister skapar digitalt innehåll. De håller ofta reda på företagets bloggkalender och tar fram olika typer av innehållsstrategier för företagets digitala kanaler. Dessa personer arbetar ofta tätt tillsammans med andra avdelningar för att säkerställa att de produkter som företaget lanserar representeras i varje digital kanal.
  • Social Media Manager
    En Social Media Manager hanterar företagets sociala kanaler. De skapar exempelvis ett inläggsschema och följer upp hur många som interagerar med inläggen. Social Media Managern arbetar ofta tätt ihop med Content Marketing specialisten för att utveckla en strategi för vilket innehåll som ska publiceras i vilket socialt nätverk.

Vem har nytta av att göra digital marknadsföring?

Digital marknadsföring kan fungera för alla företag i alla branscher. Oavsett vad ett företag säljer och vilken målgrupp företaget har kan digital marknadsföring leda till snabbare identifikation av en målgrupps behov, men också bidra till skapandet av värdefullt onlineinnehåll som leder till fler köp eller ökad varumärkeskännedom. Det betyder dock inte att alla typer av företag bör implementera en digital marknadsföringsstrategi på samma sätt.

Digital marknadsföring inom B2B

Det digitala marknadsföringsarbetet för business-to-business (B2B) företag består ofta av att generera leads med målet att någon ska prata med en säljare. Av den anledningen är den digitala marknadsföringens roll att attrahera och konvertera leads via exempelvis företagets webbsajt och affärsfokuserade kanaler såsom LinkedIn.

Digital marknadsföring inom B2C

När ett business-to-consumer (B2C) företag arbetar med digital marknadsföring är målet oftast att locka människor till företagets webbplats och få dem att bli kunder. Av den anledningen är marknadsföringens fokus på att bygga en påskyndad köpresa, från det ögonblick den potentiella kunden kommer till webbsajten till det ögonblick klickar på köp. För B2C-företag kan sociala kanaler som Instagram och Facebook ofta vara mer värdefulla än företagsfokuserade plattformar såsom LinkedIn.

Ägare & Sökmotorkonsult på Topdog SEO
Med +10000 timmar av Sökmotoroptimering och Processutveckling kan jag hjälpa ditt företag att skaffa sig ett försprång i Google!