Av |

Vad är Content marketing?

Content marketing (innehållsmarknadsföring), är en marknadsföringsmetod som bygger på att skapa förtroende och lojalitet genom att förse sin utvalda målgrupp med relevant och värdeskapande innehåll. Det är ett sätt att marknadsföra sig på som går väldigt väl ihop med vår tids digitala vardag där vi konsumerar stora mängder content och (till största delen) själva kan påverka och välja vilken typ av innehåll och budskap vi vill ta del av.

Definition av content marketing

Content marketing innebär marknadsföring med hjälp av innehåll som är värdefullt för mottagaren. Själva begreppet myntades av Joe Pulizzi och han definierar det så här:

“Content marketing är ett strategiskt tillvägagångssätt för marknadsföring fokuserat på skapa och distribuera värdefullt, relevant och konsistent innehåll för att attrahera och behålla en tydligt definierad publik – och ytterst för att driva lönsam kundhandling.”

Content marketing handlar med andra ord om att kontinuerligt skapa, publicera och sprida innehåll till sin specifika målgrupp. Och inte vilket innehåll som helst – det ska vara kvalitativt innehåll utformat utifrån vad kunden efterfrågar snarare än vad företaget vill förmedla. Det är ett långsiktigt arbete som rätt utfört bygger förtroende och skapar lojala kunder, såväl nya som gamla.

När använder man content marketing?

Innehållsmarknadsföring är en utmärkt metod att använda närhelst det finns behov av att jobba varumärkesbyggande. Det är en långsiktig process som kan inledas lika väl i uppstart som när företaget är etablerat.

Oavsett vilket stadie organisationen befinner sig i är det viktigt att göra ett grundläggande förarbete; att kartlägga och specificera den aktuella målgruppen, formulera syfte och mål samt utarbeta en strategisk plan utifrån dessa. Det gäller också att från första början ha med i beräkningen att, oavsett om man väljer att göra det inhouse eller anlitar en contentbyrå, kräver det resurser i form av tid och/eller pengar att regelbundet skapa och sprida kvalitativt innehåll.

Typer av content marketing

Grundläggande för att kunna sätta content marketing i praktiken är en förståelse för vad content betyder och vilka olika typer det finns. Den svenska översättningen är “innehåll” och termen rymmer (redaktionellt) material i olika format; text, bild, ljud och video.

Content är alltså allt från skrivna artiklar och samtal i en podcast till en rörlig video på Youtube eller en bild på Instagram. Budskapet kan vara tips, inspiration, råd, intervjuer eller fakta – det är fritt fram att vara hur kreativ som helst så länge resultatet är givande för målgruppen att ta del av och är anpassat för att publiceras i de kanaler där målgruppen befinner sig.

En förutsättning för att genomföra engagerande och effektiv content marketing är att företaget känner och förstår sin målgrupp väldigt väl. Då har man de bästa möjligheterna att fatta rätt beslut kring vilken typ av innehåll som kommer att tas emot väl av målgruppen och i vilka kanaler det bör publiceras i för att det i förlängningen ska leda till affärsnytta.

Content marketing för b2b och b2c

Content marketing kan användas inom både b2b och b2c. Det gäller bara att möta och tillfredsställa den specifika målgruppens behov genom att anpassa innehåll och kanaler. Inom b2c är det exempelvis vanligt att publicera och sprida tips, råd och kuriosa i sociala medier, bloggar och podcasts medan det inom b2b istället oftare rör sig om webinarier, fallstudier och forskningsrapporter i branschtidningar och nyhetsmejl.

Exempel på content marketing

Det finns en uppsjö av exempel på content marketing. För att visa några listar vi här tre svenska företag som vi tycker gör ett bra jobb:
ICA
Erbjuder content som underlättar, utbildar och inspirerar kunderna. Detta bland annat i form av olika appar och kundtidningen Buffé

IKEA
Driver bloggen Livet hemma med tips, inspiration och instruktioner för olika DIY:s.

Sportamore
Inspirerar och utbildar sin målgrupp inom allt från träningstips till mode och trender i sitt digitala Magazine

Content marketing och SEO

Google är världens största sökmotor men Google kan även ses som en matchningstjänst mellan de som producerar innehåll och de som söker svaren på sina frågor. När man ser Google på det sättet blir Google av yttersta vikt inom Content Marketing. Får man inte sitt innehåll på rätt plats i Google tappar man +95% av värdet av sin content marketing.

Anledningen till det är att när en artikel väl fått sin plats i Google ligger den ofta där i flera år och generar trafik (värde) åt varumärket som är avsändare. Content marketing utan Sökmotoroptimering är sällan lönsamt men med bra SEO, kan det vara bland det mest lönsamma en marknadsförare kan göra.

Ägare & Sökmotorkonsult på Topdog SEO
Med +10000 timmar av Sökmotoroptimering och Processutveckling kan jag hjälpa ditt företag att skaffa sig ett försprång i Google!