Av

Uppdaterad: November 28, 2021

3 insikter som gör marknadschefer till kungar på sök

Förutsättningarna för marknadsföring har förändrats i grunden de senaste tio åren. Sök är en självklar del i varje medveten marknadschefs planering, och för att fatta rätt beslut behövs också rätt kunskap. För att ”sök” ska vara en effektiv marknadsföringskanal, är det vissa grundläggande aspekter som jag tycker du ska känna till.

Du begår ett misstag om du ser Google som vilket marknadsföringsinstrument som helst. Google är ett monster på nätet. De är närmast ohotade inom det de gör. De har idag i princip monopol på den konverterande trafiken på nätet.

Insikt 1: Genom din dåliga närvaro i Google blir konkurrenternas satsningar på Google effektivare

Varumärkesmarknadsföring är en viktig del av SEO-strategin. Där byggs ett företags varumärke och det presenterar vad företaget, produkten, varumärket står för och vilket som är deras löfte till deras kunder. Kundens resa från upplysning till avslut ser ut enligt bilden nedan:
Kundens resa från upplysning till avslut
Genom Googles dominans har säljprocessen förändras under det senaste decenniet. Google är numera en självklar del av kundens varumärkes- och köpresa. Branding är givetvis nödvändigt och viktigt att göra bra, men om inte strategin för ”sök” finns på banan kommer din budget att få betydligt sämre effekt. Den enkla anledningen till det är att du inte syns tillräckligt bra i det avslutande momentet i köpet, nämligen i Google. Det får användaren i många fall att välja en konkurrerande produkt.
 Bruten, icke fungerande säljfunnel
Med bristande närvaro och synlighet i Googles sök är det mycket troligt att kunden under sin köpresa väljer en av era konkurrenter som syns bättre. Problemet blir då delat: Inte enbart förstör ni för er själva och sätter krokben för er egen mediabudget. Ni bereder också vägen för att era konkurrenter ska kunna tjäna mer på varje investerad sökkrona.

Insikt 2: Sök är ett nollsummespel

Google skapar inte efterfrågan, den aggregerar endast redan existerande efterfrågan. Efterfrågan skapas genom din övriga annonsering, i TV eller annan media. I varje givet ögonblick finns det bara en viss mängd given efterfrågan i Google, och det betyder att en kund till dig är en kund mindre till dina konkurrenter.

Google Nollsummespel
Mer trafik och bättre placeringar i Google innebär inte bara fler kunder och mer affärer till dig. Det innebär färre kunder till dina konkurrenter. Därmed kan du knapra marknadsandelar i din bransch.

Med den insikten är Google mer än bara sök, där du slåss om att locka nya kunder. Google blir också en kanal där du effektivt kan skapa konkurrensfördelar för din uppdragsgivare.

Insikt 3: Googles användare längtar efter att få klicka på en länk från ett brand

Ett stort varumärke har i Google en fördel inom SEO, som du kan se i grafen nedan. Det handlar om igenkänning, för ju mer renommerad en webbplats är, desto troligare är det att användaren kommer klicka på den länken i Googles sökresultat. Det här gäller för alla former av sökmarknadsföring – det gäller synlighet du köper dig till och synlighet som sker organiskt. Detta ger er en fördel inom SEO.
Hur mycket klickar Googles användare beroende på position och webbsida
Om utfallet av köpt annonsering i Google innebär att användarna klickar på dina länkar kommer priset i Adwords att sjunka. Det beror helt enkelt på att Google ger populära annonser fördelar, i form av lägre klickkostnad.

I det organiska, alltså naturliga, söket är fördelen också tydlig. Känner användarna att de helst klickar på en av dina länkar, går det betydligt smidigare att förtjäna din plats i toppen av sökresultatet, och det innebär att du på lång sikt inte behöver spendera lika mycket pengar på sökordsoptimering på google av er hemsida.

Förstår du dessa tre insikter kring sök, har du som marknadschef en bra grund att stå på. Du kan lättare bygga integrerade strategier med andra medier och förstå det ekosystem du måste agera inom.

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.