Av

Uppdaterad: Maj 18, 2023

Optimal domänstruktur i internationell SEO

Vad är optimal domänstruktur vid internationell SEO? Detta diskutera Christian Rudolf  i videon nedan. Han tar också upp vilken betydelse domännamnen har för kundens uppfattning av en webbsida. 


Transkribering av video:

Vad betyder det? 

Det innebär helt enkelt hur man ska strukturera sin domän när man har en sajt på flera språk. Det finns två alternativ. Man kan ha exempelvis topdog.se för den svenska sajten. Man kan också ha topdog.nu/se eller se.topdog.nu. Generellt sett är de lika bra, alla fungerar. 

Toppdomänen ger bästa intrycket till användaren

Om vi hjälper ett företag blir det oftast inte ett ärende att fixa om man har till exempel se.topdog.nu. Det är tillräckligt okej för att man ska kunna jobba med det. Men, jag föredrar faktiskt att ha topdog.se, alltså toppdomänen för det landet. Anledningen till det är att när man kollar vad användarna klickar på i sökresultaten så skickar domänen eller URL:en en signal till användaren. En toppdomän ger helt enkelt ett bättre intryck till användaren. 

Topdog.se kan ge högre click-through-rate på Google

Jag tror, jag har ingen data på detta, utan det är min åsikt, att topdog.se ser bättre ut och är mer klickvänlig än se.topdog.nu . Och det även om de båda domänerna presterar likvärdigt rent tekniskt i Google. Därför försöker jag alltid välja topdog.se, plastsmurf.se eller widget.se framför några andra konstigheter. Det gäller hela URL:en. Den ska tydligt visa vad man kommer till och det beror på att jag tror att det påverkar CTR från Google. Kan man påverka CTR från Google så har man en liten, liten, liten långsiktig fördel. SEO handlar om att bygga många små fördelar tills man har piskat alla konkurrenter. Därför tycker jag att det är viktigt att man väljer en likvärdig struktur på domännamnet topdog.se . Tack för mig.

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.