Av

Uppdaterad: Maj 27, 2023

Fyra Sökmotorexperters Bästa SEO-råd till Svenska Ehandlare

Inom Sökmotoroptimering finns det mycket kunskap om hur man gör för att få kommersiell trafik från Google till din ebutik. När man surfar runt bland ehandlare inser man också att gapet mellan de som driver ehandel och de som jobbar med internetmarknadsföring är rätt stort. För några veckor sedan gjorde Judith och jag en video där vi diskuterade fem kronketa SEO tips för ehandlare och i denna posten följer jag upp med fler konkreta tips från de svenska Sökmotormarknadsförare som jag vet är duktiga på just ehandel och Google. Så, ladda din Ipad med denna blogposten, beväpna dig med en kopp kaffe och luta dig tillbaka så du enkelt kan insupa kunskapen i denna blogposten

Nu till SEO-råd för Svenska E-handlare

Stefan Svensson Jobbat på TestFreaks i 5 år och tagit TestFreaks från 0-6 miljoner besökare i månaden. Jobbar i dagsläget som Senior konsult på Curamando som investerar i e-handlare och har i dagsläget allt från vitvaror till vinterkläder i portföljen. .

Oavsett hur du får trafiken till din sajt se till att dina kunder är nöjda med informationen du har och att de konverterar. Från ett SEO perspektiv är det väldigt viktigt att om du får trafik på ett ord att de inte studsar tillbaka och väljer en konkurrent. Alltså bli inte girig och satsa på stora ord om du inte verkligen planerar att ha en relevant landningssida, så som e-handlare handlar de ofta om att du vill t.ex. ranka på ett varumärke men när kunderna kommer in så har du ett alldeles för begränsat produktutbud för att konvertera ordentligt och dina besökare studsar tillbaka och väljer en annan sajt. Det här kommer straffa dig både på kort och lång sikt.

 1. Dokumentera ert arbete väl, ha release hantering och skriv ned vilka förändringar som görs på sajten och när. Dokumentera ert inlänkningsarbete så ni vet vilka länkar ni får och när ni får dem. Går någonting fel kan ni snabbt undersöka vilka länkar som kan vara riskfaktorer och ha orsakat problemen.
 2. Förstå Internetmarknadsföring! Även om du inte har möjlighet att ha både SEO, PPC, Display etc. experter inhouse se till att du har en väldigt god förståelse för varje del så att du blir en smartare inköpare.
 3. Testa, testa, testa. Du måste jobba med A/B och/eller mutlivariattester som en löpande del av din online närvaro.
 4. Bli en mästare på data, lev för att samla och tolka data du har om dina besökare, vilka är mest lönsamma, minst lönsamma, mest benägna på att bli återkommande besökare osv.
 5. Skriv inte ”SEO texter, skriv världens bästa produktbeskrivningar som är informativa och ger era besökare anledning att bli kunder.
 6. Använd er av ”social proof”, så som recensioner, för att öka konverteringen och få fylligare produktsidor som kan ge er mer trafik.
 7. Titta inte bara på era konkurrenter,

Magnus Foss(MF) är senior SEO-konsultSEO byrån Visits och en gammal kollega till mig från WGP. Magnus har en lång och gedigen karriär inom Sök i Sverige och nästan 10 års erfarenhet av att förbättra websidors ranking i Google. Jag ställde några konkreta frågor till Magnus i ämnet SEO för ehandlare  för att få ur Magnus essensen av hans kunskaper och insikter

CR:Hur skulle du värdera SEO i förhållande till andra typer av internetmarknadsföring, tex PPC, affiliate eller sociala medier, för en e- handlare?

MF:Generellt anser jag att SEO är en av de mest värdefulla kanalerna. Grejen är att en väl genomförd Sökmotoroptimering till stor del driver sig själv och man kan lägga energi på andra kanaler. Bra SEO gör dessutom att man blir mer exponerad mot många andra kanaler och kan på det sättet lättare få till samarbeten som inte är direkt kopplade till SEO. Till exempel så ökar ju exponering i Googles serp brand awareness för det egna varumärket och det i sin tur gör att man blir omtalad i andra media.

CR:Vilka är dina bästa SEO tips för en ehandlare?

MF:

 1. Se till att siten är gjord ”by the book”,dvs. lägg tid på att göra allting rätt, bra möjlighet att styra titlar, h1:or, individuella descriptiontagar, möjlighet att göra olika typer av listor, lägga alttexter på bilder, skapa interna länkar mellan produkter mm. När väl detta arbete är gjort har siten mycket goda möjligheter till bra ranking, inlänkar till siten kommer sedan att ge maximal effekt. Om man t.ex. köper länktjänster av ett seobolag så kommer det att bli dyrare ju sämre onpage SEO man har eftersom det krävs mer länkkraft för att ranka upp siten.
 2. Fokusera på svansen. Om man t.ex. driver en kamerabutik så är det smartare att fokusera på specifika sökfraser t.ex. ”Köpa panasonic Lumix GF3” än att fokusera på generella ordet ”Panasonic”. Det är lättare att ranka på den specifika frasen och den som söker på den frasen har ett transactional mindset, dvs hon/han är aktivt på väg att köpa en kamera.

CR: Vilka ehandlare i Sverige tycker du gör bra SEO och varför?

MF:
– Bokus gör ett bra jobb, de har en välstrukturerad site och de rankar bra (det är ju trotts allt det viktigaste).
– MrGizmo samma sak här rankar bra, har bra intern länkstruktur och OK teknisk SEO.

MF: En reminder när man köper SEO:

När en e-butik köper seo-tjänster är det viktigt att den de köper av börjar med att gå igenom webbplatsen (om man inte med säkerhet vet att allt är bra gjort). Eftersom grunden är så pass viktig för det fortsatta arbetet och för framgången av detta, det ger både mycket bättre effekt och det sparar pengar.

Se också till att du har bra koll på orden du vill ranka på. Använd din adwordkampanj för att hitta vilka ord som är transactional och informational, dvs vilke som initalt leder till köp och vilka som bara speglar sökarens behov av information. På länge sikt tycker jag även att ehandlare bör jobba med de orden där syftet är information och därmed påverka köpbeslutet. Med hjälp av Adwords retargeting kan man efter att sökaren besökt er ehandel, påverka dem lättare till ett köpbeslut. Retargeting trafik är en mycket billig kanal för transaktioner.

Urban Grotherus  (UG) är forummaster på SEO-Forum, Sveriges största samlingsplats för SEO intresserade. Utöver det är Urban frilansande SEO konsult i Södra Sverige med ca 10 års erfarenhet av SEO. Jag ställde några konkreta frågor till Urban i ämnet SEO för ehandlare  för att få ur Magnus essensen av hans kunskaper och insikter.

CR: Hur skulle du värdera SEO i förhållande till andra typer av internetmarknadsföring, tex PPC, affiliate eller sociala medier, för en e-handlare.

UG: Då jag har en tonvikt mot lite mindre aktörer när det gäller optimering är SEO och PPC de viktigaste kanalerna för att generera besökare. Sociala medier kräver mer en dubbelriktad kommunikation som en del av mina kunder inte anser sig ha tid med och faktiskt inte har heller. Och att använda sociala medier enbart för en envägskommunikation är knappast en konstruktiv lösning.  Jag försöker dock alltid se till att de i alla fall skall skaffa en mer företagsinriktad blogg, men mer om det längre ned.

Återstår då SEO och PPC.

Skillnaden mellan de båda är att en välgjord optimering av en webbplats ofta ger resultat mer permanent men PPC drar kostnader hela tiden. Kostnader som dessutom är ökande desto fler som börjar använda det inom samma branschsegment. Nu kan en del invända att den dagen man inte har ett avtal med ett SEO-företag att även effekterna av den optimeringen försvinner. Vilket till viss del stämmer men inte för allt. Har man sedan under avtalets gång engagerat kunden i arbetet med optimeringen kan han simma och klara sig hyfsat även om vattenskidorna försvinner.

PPC är ett utmärkt sätt att snabbt marknadsföra en webbplats på och kan även ses som ett bra komplement till SEO. För även om topplaceringar nås organiskt så ger PPC även det besökare och det ibland i sådan omfattning att det kan anses synnerligen dumt att även använda dem metoden.

Man kan göra A/B-testning mellan de PPC och organisk optimering för att studera den största effektiviteten mellan olika placeringar och anpassa vilket av sätten som det skall läggas mest resurser på. För i slutändan är det trots allt ROI som bör vara det vägledande. Vilken metod ger konvertering och till viket pris?

Givet de förutsättningar jag skrev inledningsvis så är SEO och PPC de källor för internetmarknadsföring som jag anser vara de mest adekvata. Därmed inte sagt att sociala medier skall negligeras. Jag har tidigare haft beröring med verksamheter där Twitter skulle ha utgjort en utmärkt marknadsföringskanal. Då tänker jag på försäljningen som är koncentrerad mot bl.a. begagnade produkter. Där skulle Twitter och även Facebook vara ett utmärkt sätt att snabbt nu ut till tilltänkta kunder.  Men då det var aktuellt för mig senast fanns inget av det.

CR: Vilka är dina bästa SEO tips för en ehandlare?
UG: Gräv där du står!Något som inte bara e-handlare bör tänka på är att initialt titta lite mer på nuläget. Ofta har de flesta jag kommer i kontakt med genom arbetet en bild av vad de vill uppnå och vilka ord/fraser som är de aktuella för att nå målen. Däremot brister det ofta i hur det ser ut nu. Hur hittar besökarna till webbplatsen, vilken bounce rate är det, hur är konverteringen? För att bara ta några saker man bör titta på.

 1. Ingångsord
  När det gäller hur besökarna hittar till webbplatsen nu brukar jag titta på de 50 till 100 översta ingångsorden, jämföra det med vilken placeringen de har organiskt. Ofta upptäcker man en uppsjö av begrepp som finns från plats 11 organiskt och nedåt som man med enkla medel kan lyfta upp till topp 10. Det kan räcka med en korrigering i title, några raders text till eller en internlänk.
  Vart och ett av orden i sig kanske inte ger ett så stort värde men sammantaget kan de här myrstegsorden ge en minst lika stor relevant trafikökning till en lägre insats än de som på pappret verkar mer attraktiva.
 2. Bounce rate
  Boune eller avvisningsfrekvensen är även den viktig att titta på. Jag börjar med att titta på de sidor som ligger över 50% för att se om det finns saker som kan åtgärdas snabbt. Ibland kan det vara så enkelt att produkten helt enkelt har utgått och det finns ingen länk på den sidan till en motsvarande produkt. Ibland krävs det lite mer arbete och tankemöda för att få minska avvisningsfrekvensen, men det bör vara en av de allra första åtgärder vid optimering.Nu är ingångsorden och bounce rate faktorer som kontinuerligt behöver följas upp och åtgärdas, inte bara initialt.
 3. Sikta högt
  Ibland brukar råden vara att man skall sikta in sig på de lättare orden först, för att sedan gå mot de tyngre mer attraktiva.
  En felaktig strategi för sökmotoroptimering i enligt mitt sätt att se på det, eller för att nyansera det lite mer. De viktigaste begreppen bör ligga med i hela tänket när det gäller optimering.  Att det kan ta tid att nå upp på dem är en sak men finns de inte med i helheten vid optimeringen så lär man aldrig lyckas med dem.
 4. Optimera inte mot indexsidan
  Mycket tillspetsat kan man säga att första sidan inte är den optimala för att få upp på nyckelbegrepp.  Dess bredare produktsortiment man säljer, dess olämpliga blir det. Förutom den tekniska begränsningen av antal tecken i title till exempel så blir relevansen lägre om man försöker få index-sidan placera sig bra till på flera vitt skilda nyckelord. Att försöka kompensera det med ett rikare textinnehåll gör sidan svåröverskådlig för en besökare och därmed rätt så ointressant. Interlänkningen försvåras dessutom om man länkar till förstasidan från undersidor. En besökare lär snarare bli smått irriterad om hen hela tiden på första sidan när hen klickar på länkar som finns på undersidorna för de produkter som är intressanta.

Förhoppningsvis kan en del av mina tips underlätta arbetet. Och de som vill ha mer organiserad hjälp är jag väldigt sökbar!

Vill du följa Urban på Twitter hittar du honom här

Per Eriksson är SEO-specialist på MediaAnalys i Kalmar. För er som inte känner till det är MediaAnalys ett av de större SEO-bolagen i Sverige. Per började arbeta med SEO hösten 2009 efter en C-uppsats om sökmotoroptimering på Google. Per hade den stora vänligheten att ge oss sina SEO tips för ehandlare.

CR:Vilka är dina bästa SEO tips för en ehandlare?

Det finns så oerhört mycket bra saker att tänka på när man jobbar med SEO och e-handel. Här är en checklista för er som vill börja jobba med att ranka bättre i Google.

1. Se till att sajten har en logisk, enkel och grund menystruktur som är tillgänglig för både sökmotorer och besökare utan tekniska krav på Javascript, Flash m.m.

2. Investera i design, attraktivt innehåll och förhöjd användarupplevelse som får besökaren att stanna längre på webbplatsen. Hjälp besökaren med val och navigation – använd call-to-action element.

3.Använd Google Suggest, Analytics och AdWords Keyword Tool för att ta fram en lista med vilka sökord (Sökordsanalys) som ni ska arbeta med. Här kan ni vinna mycket trafik genom att även välja breda sökfraser och Long Tail-ord (människor söker ofta som dom tänker och inte efter det språk som används på webben). Sedan Google nu infört SSL-anslutning vid sökningar för inloggade användare och därmed inte visar refererande sökord i Analytics måste man våga testa sig fram med sökord, allt från produktnamn till kombinerade ord som bildar sökfraser.

5. Skapa unikt och värdefullt innehåll på webbplatsens alla sidor, kategorisidor som om oss-sidor, med rubriker, brödtexter, listor, bilder, filmer m.m. Framhäv varje sökord i rubriker, brödtexter och alt-attribut på den sida ni vill få synlighet på dem och övertyga sökmotorerna om att just er webbplats är den mest relevanta för dem.

6. Skapa relevanta titlar och description-texter för samtliga sidor i shoppen och försök få med varje sökord i dessa element på dess optimerade sida.

7. Integrera shoppen i sociala medier och hjälp besökarna att blir sociala deltagare. Få aktiva besökare att twittra, länka, dela på facebook, Google+ m.m.

8. Sätt upp en intern blogg i en underkatalog och skriv intressanta blogginlägg. I var tredje eller fjärde inlägg kan ni skapa interna länkar till kategorier och produkter där även länkar för sökord kan utnyttjas. Detta kan ni tjäna otroligt mycket på för länkstruktur och för att internt rösta för vilken sida som är mest relevant för ett sökord.

Detta är några av de enklaste och absolut mest fundamentala bitarna inom grundläggande SEO som du kan komma väldigt långt på för att få bra organisk synlighet. Många missar tyvärr dom här bitarna och ni kan slå era konkurrenter på fötterna ganska enkelt nu när Googles Panda-uppdatering slår till allt mer och mer mot lågkvalitativa webbplatser.

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.