Av

Uppdaterad: November 18, 2023

Hyr seniora Sökmotorkonsulter från Topdog

Att anlita en sökmotorkonsult eller sökmotoroptimerare är ett stort beslut som inte bör fattas lättvindigt. En bra och pålitlig SEO-expert kan spara dig tid och förbättra din webbplats medan en oseriös sökmotoroptimerare kan skada din webbplats rykte. Om du funderar på att anlita en sökmotoroptimerare bör du göra det i ett så tidigt skede som möjligt särskilt om du planerar att göra om designen på din webbplats eller när du planerar att lansera en helt ny webbsajt. Då är det möjligt att se till att sajten blir så sökmotorvänlig redan från början. Självklart kan en SEO-expert även förbättra en befintlig webbplats.

Varför anlitar man sökmotorkonsulter från Topdog?

 • Topdogs senioritet och expertis inom digital marknadsföring och hur man genomför förändringar. Alla SEO sökmotorkonsulter hos Topdog har +10 års erfarenhet.
 • Man jobbar direkt med en expert inom content eller sökoptimering. Topdog inga projektledare eller key accounts mellan dig och experten.
 • Det personliga engagemanget
 • Topdog har en tydlig process för genomförandet av SEO och content som bygger på insikt och därefter genomförande. Ingen ändrar på sig utan att först förstå varför
 • Topdog är bra på att driva projekt/projektledning och därmed skapa bestående förändring.
 • Topdogs sökmotorkonsulter är mycket bra på teknisk SEO och content.
 • Topdog är bra på att anpassa sig till olika omständigheter hos sina kunder och driva SEO och content som projekt
 • Topdog hjälper kunderna skala upp fortare exempelvis genom att accelerera contentproduktionen eller genom fokuserad teknikförbättring/utveckling som mäts genom Google dvs mer trafik och konverteringar.
 • Sökmotorkonsulterna hos Topdog har ett fokus på att förbättra er affär online.

Vad gör Topdogs sökmotorkonsulter?

seo-konsultTopdogs sökmotorkonsulter hjälper dig att få din sajt att synas i så högt som möjligt i Google Sök, öka trafiken till sajten samt att öka sajtens konverteringsgrad. Att göra SEO är en process och när processen fungerar kan du nå de där åtråvärda topplatserna och dominera ditt segment.

Att sökmotoroptimera en sajt är komplicerat då det är många delar och aktiviteter som ska fungera tillsammans. Vi menar att SEO består av fyra delar: teknik, länkar, content och användarupplevelse. För att lyckas med sökmotoroptimering måste man arbeta med alla fyra då det är först i toppen av Google som du får den avkastningen på SEO investeringen som du önskar.. Sökmotoroptimeringens alla delar ska dessutom integreras i verksamheten och samverka med marknadsföringen. Ett framgångsrikt projekt kräver därför anpassade processer och metoder som fungerar.

Det är i det processtyrda arbetet som Topdogs styrka finns. Vi är vana vid att arbeta med både stora och små företag såväl nationellt som internationellt. Vi har även stor erfarenhet av olika typer av SEO, vilket har resulterat i våra väl beprövade metoder och processer som kan anpassas till olika situationer. När ni anlitar oss kan ni därför känna er trygga i att vi kan anpassa SEO-projektet efter er verksamhet och era behov.

Exempel på tjänster och projekt som Topdogs SEO konsulter genomför hos våra kunder:

Hur arbetar Topdogs sökmotoroptimerare?

Under vårt samarbete förklarar våra sökmotorkonsulter tanken bakom varje steg. Vi hjälper er att skapa en tydlig planering och skapa insikt inom organisationen kring varför förbättringar bör göras. Det är viktigt för oss att alla involverade, men framför allt ledningen är införstådda med varför de bör göra SEO. Detta då beslutsfattare gärna vill veta vad de får ut av att genomföra ett SEO-projekt för att kunna jämföra och fatta beslut om vilket av alla projekt som ska prioriteras. Ett SEO-projekt involverar dessutom flera delar av en organisation, vilket innebär att ledningen måste engageras i projektet för att fatta beslut, samordna projektets olika parter och säkerställa att projektet går framåt.

När ni anlitar oss på Topdog börjar våra konsulter för sökmotoroptimering, med att se över era interna arbetsprocesser. De gör även en analys av sajten och ta fram en handlingsplan för SEO-projektet. Under projektets gång arbetar våra sökmotorkonsulter både agilt och iterativt med olika insatser och mål. Våra SEO-experter mäter och följer upp varje aktivitet och anpassar metoden till nästa aktivitet.

En seo-process i två delar

Topdogs beprövade processer för lyckad sökmotoroptimering består två faser, en planeringsfas och en genomförandefas.

I planeringsfasen skapar vi en projektplan med punkterna:

 • Vad är värdet av SEO för er? Vad får ni ut av ett SEO-projekt?
 • Vad ska göras?
 • Hur ska det göras?
 • Vem ska göra vad? Hur mycket resurser behövs?
 • När ska det göras?
 • Vad är målet med projektet?
 • Vilka risker finns?

I genomförandefasen realiseras de förbättringsåtgärder som vi har kommit fram till tillsammans under planeringsfasen. Genomförandet sker med hjälp av era resurser, det vill säga att ni står för majoriteten av de praktiska aktiviteterna eftersom ni känner er verksamhet bäst. Vi på Topdog bidrar framförallt med vår expertis i form av bland annat kunskap, projektledning, mätning och kalibrering under den här delen av projektet. 

När bör ni anlita Topdog som er sökmotorkonsult?

Många av våra kunder kontaktar oss när de:

 • planerar att lansera en ny hemsida eller göra om er befintliga sajt.
 • vill nå de åtråvärda topplatserna i Google inom ett specifikt segment.
 • vill öka sin sajts konverteringsgrad. 
 • har en SEO-strategi som inte fungerar.
 • har upptäckt att de “duttar” för mycket när de arbetar med sin sökmotoroptimering.
 • vill arbeta mer med SEO men inte vet hur de ska gå tillväga.
 • vill förstå den kommersiella nyttan av SEO.
Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.