Av |

Skillnaden på hur en Webbyrå och en SEO-byrå definierar SEO

Vad skiljer Webbyråers och SEO-byråers definition av sökmotoroptimering? Detta diskuterar Christian Rudolf nedan. Han tar också upp problem som detta medför samt föreslår en lösning som gör dig till en bättre kravställare.


Transkibering av video:

Sökmotoroptimering betyder olika saker beroende på sammanhang

Idag ska vi prata om olika definitioner av sökmotoroptimering. Ordet sökmotoroptimering eller SEO används av olika typer av aktörer som vill promota sina tjänster. Men i praktiken betyder det olika saker. Vi har till exempel två typer av aktörer som dominerar där det handlar om att ”göra” SEO. Men egentligen är det inte alltid så mycket göra. SEO-byråer, vilket hörs på namnet, gör SEO. Men även webbyråer gör SEO. Båda två använder ordet sökmotoroptimering eller SEO, men det betyder olika saker för de olika aktörerna.

För SEO-byrå betyder SEO ranking i Google

När en webbyrå säger ordet SEO eller sökmotoroptimering så menar de ofta det innehåll som ligger i den tekniska infrastrukturen, den förpackade infrastrukturen. De menar också att designen är indexerbar och avkodningsbar av Google. Men detta betyder inte att innehållet rankar.  Det betyder bara att Google kan förstå vad innehållet är. När däremot SEO-byråer eller digitala marknadsföringsbyråer använder ordet SEO så menar de att kundens innehåll ska ranka på toppen av Google och därmed attrahera trafik och måluppfyllelse.

Indexerbar innehåll är inte samma sak som rankande innehåll

Det är inte så många som tänker på dessa skillnader. Och detta beror på att webbyråer och SEO-byråer helt enkelt jobbar på olika sätt. Webbyråer bygger sajter, de rankar inte innehåll i Google. SEO-byråer bygger oftast inte sajter. Istället förbättrar de befintliga sajter så att innehållet rankar i Google. Jag tycker att den här distinktionen är viktig att förstå eftersom det leder till förvirring. Folk lyssnar på webbyråer och så hör de ranking och trafik och då blir det lite fel. Detta betyder inte att webbyråer gör fel i allmänhet. Det är en hygienfaktor att innehåll ska kunna indexeras och absolut inte oviktigt. Men det är i själva verket olika saker.

Definiera vad SEO är för att kunna sätta rätt förväntningar på SEO-projektet

När ni upphandlar tjänster från webbyrån är mitt råd att först definiera vad SEfO är, vad det betyder. När ni definierat vad SEO betyder kan ni sätta upp tydliga förväntningar på projektet tillsammans med webbyrån när ni träffar dem. Tack vare att ni vet vad SEO betyder kan ni direkt upptäcka om någon av förväntningarna inte kommer kunna uppfyllas. Då kan ni hantera detta redan innan ni kommer överens med webbyrån. På så sätt kan ni undvika att bli besvikna när projektet är över. Tack för mig, ha en fin dag!

Ägare & Sökmotorkonsult på Topdog SEO
Med +10000 timmar av Sökmotoroptimering och Processutveckling kan jag hjälpa ditt företag att skaffa sig ett försprång i Google!