Av

Uppdaterad: November 16, 2021

Google Trends berättar hur framgångsrik du är på marknadsföring

Ett av mina absoluta favoritverktyg för att ganska snabbt förstå en bransch är Google Trends. Informationen som man kan få ut ur verktyget är ”Efterfrågan på de varumärken som finns i den branschen”, eller ”hur väl företagens marknadschefer lyckas med att bygga efterfrågan för sitt företag”. Bäst förklaras Google Trends och hur man använder det med ett liveexempel.

Nedan ser du ett exempel från en bransch jag känner väl, som tar ca 3o sekunder att få fram:

Grafen visar tydligt hur skickliga Unibet är på att bygga efterfrågan på sin produkt!
Grafen visar tydligt hur skickliga Unibet är på att bygga efterfrågan på sin produkt!

Hur analysera denna Google Trend graf?

Unibet är den som lyckas bäst med sin marknadsföring överlag. Grafen visar att efterfrågan på Unibet i Google är mycket större än för t ex Betsson. Det är en marknadsbudget och en marknadschef som bygger denna efterfrågan. Talen är relativa till varandra och en slutsats man kan dra är att efterfrågan på Unibet i Google är mer än 100 % större än för Betsson. Unibet är marknadsledare i Sverige (om man bortser från Svenska Spel).

Betsson och Unibet lyckas just nu bättre än de andra med sin marknadsföring. Det beror troligen att Betsson och Unibet aktivt marknadsför sig kring FotbollsVM och de andra gör inte det i samma utsträckning. Ni ser detta på de kraftiga uppticken i grafen den senaste månaden. Man kan se uppticken hos alla men då Unibet och Betsson har en oddsprodukt, är effekten störst där.
De senaste 2-3 åren har uppstickarna som Leo Vegas och Mr Green lyckats mycket bättre än de etablerade aktörerna med sin marknadsföring. De har tagit en position. Kanske är inte konkurrensen i Gamblingsegmentet, så hård som alla påstår i Sverige. Det har funnits utrymme för fler och min gissning är att detta utrymme inte är slut ännu.

Google Trends grafen säger inget om marknadsbudgetar. En förklaringsfaktor kan nämligen vara att Unibet inte alls är skickligare än Betsson på marknadsföring, bara att deras marknadsbudget är dubbelt så stor som Betsson.

Fler frågeställningar som grafen ger upphov till
Varför lyckas inte de större bolagen som Betsson och Unibet bättre när deras marknadsbudgetar är enorma. Uppstickarna lyckas ju bevisligen komma in på marknaden och ha effekt på kunderna?

Kvartal 2 är historiskt sett ett problemkvartal för de stora aktörerna. De två vinstvarningar som Betsson gjort har bägge kommit under kvartal 2. De stora ticken uppåt den senaste månaden är mönsterbrytande. Det man kan göra är att sätta den datan i relation till tidigare  kommunicerade finansiella mål. Kanske finns det utrymme för positiva vinstvarningar under augusti, från både Unibet och Betsson.

Man kan tex sätta Google Trends grafen i relation till Unibets aktiekurs. Där ser ni att priset på Unibet, inte är marginellt högre än vad det var i November förra året. Det säger såklart inte så mycket om förväntningarna i marknaden. Marknadens aktörer kan redan ha prisat in Fotbolls-VM men det är ett exempel på hur man kan sätta varumärkesdata i Google, i paritet med annan data och börjar dra slutsatser eller besvara sina frågor om en bransch bättre.

En annan bransch med intressant data är klädbranschen online:

Zalandos anmärkningsvärda varumärkesresa
Zalandos anmärkningsvärda varumärkesresa

Nu är det ingen bransch jag kan men det är en anmärkningsvärd resa för Zalando. Från ingenting till i princip marknadsledare på två år. Vad är det Nelly  och Zalando gjort rätt? Jag kan inte branschen så bra men min gissning är massiva mängder TV köp för att skapa medvetande om varumärke och erbjudande. Bägge har säkert lönsamhetsproblem i det korta perspektivet men deras konkurrenter har valt att inte göra detta. De är säkert lönsammare men mycket mindre. Frågan är dock hur de skall överleva i framtiden branschen mognar och tillväxten faller. Hur skall de få volym i sin affär? Ni som kan branschen får gärna hjälpa mig tolka grafen i en kommentar nedan.

Datan är ganska grov men tillförlitlig. Google förstår skillnader mellan olika typer av sökningar, fastän de är lika i ord. Kolla exemplet nedan så ser ni tydligt att Google kan skilja på sökningar som är lika men som betyder olika saker.

Google kan skilja på sökningarnas syfte, trots att de är lika
Google kan skilja på sökningarnas syfte, trots att de är lika

Du kan din egna bransch bäst. Leta fram datan och sätt dig och fundera över den, kombinera med annan data du har och börjar dra slutsatser om din egna bransch och vad aktörerna gör.

Ett möjligt problem som bör nämnas är att för vissa branscher, finns det alldeles för lite sökdata för att kunna dra några slutsatser. Om du ser kurvor som är ”ryckiga” så antyder det lite för lite data för att dra slutsatser.

Behöver du hjälp att tolka datan, så hör av dig. Analys, ekonometri och förvaltning var vad jag sysslade med innan jag började med internet så några rimliga slutsatser skall jag nog kunna vaska fram åt dig!

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.