Av

Uppdaterad: Januari 17, 2021

Vad är HTTP?

HTTP är ett kommunikationsprotokoll som används för att ladda webbsidor på Internet via World Wide Web (WWW). Med hjälp av HTTP kan din dator, smartphone, surfplatta eller annan enhet kommunicera med servrar så att din webbläsare kan läsa in innehållet (content) från olika hemsidor.

Vad betyder HTTP?

HTTP betyder HyperText Transfer Protocol. Vi kan dela upp det i sina beståndsdelar:

 • Hypertext: En text som har så kallade hyperlänkar (eller kort och gott ”länkar”) vilka kopplar ihop texten med andra texter. Den vanligaste användningen av hypertexter är på World Wide Web men de används även bland annat på intranät.
 • Transfer: Ordet transfer i HTTP indikerar att det handlar om att skicka och ta emot information.
 • Protocol: Ett protokoll är en slags överenskommelse mellan två eller fler enheter om hur kommunikationen ska gå till. För att HTTP ska fungera måste det finnas regler och det är det ”protocol” i namnet syftar på.

När används HTTP?

HTTP används när en webbläsare (HTTP-klient) ska hämta innehåll från en webbserver. Vanligtvis handlar det om HTML-filer och bilder, men det kan även handla om andra typer av filer, till exempel video eller zip-filer.

Hela World Wide Web är uppbyggt av denna typ av nätverkskommunikation (samt det nyare protokollet HTTPS – se nedan). HTTP styr hur data hämtas och skickas mellan hemsidor och servrar runt hela världen. Man kan säga att HTTP fungerar som en slags sändare mellan din dator och den server som har informationen som eftersöks – en slags mellanhand.

Vem använder HTTP?

Varje gång HTTP används finns det alltid två parter; en klient och en server:

 • Klienten är vanligtvis en webbläsare, till exempel Safari, Chrome, Microsoft Edge eller Firefox.
 • HTTP-server är mjukvara som finns på en webbserver. Denna webbserver kan i sin tur innehålla en eller flera webbsidor, till exempel genom webbhotell, VPS eller dedikerad server.

Hur används HTTP?

Så här använder klient och server HTTP steg för steg:

 1. Du som användare anger en webbadress i adressfältet eller klickar på en länk i din webbläsare.
 2. Klienten (webbläsaren) skickar en HTTP-förfrågan till en HTTP-server.
 3. HTTP-servern tar emot förfrågan.
 4. Servern bearbetar förfrågan.
 5. Därefter skickar servern tillbaks ett HTTP-svar till klienten (webbläsaren).
 6. Klienten (webbläsaren) tar emot svaret och visar innehållet på skärmen.

I själva verket fungerar HTTP genom olika slags förfrågningar:

 • GET: Klienten ber servern att skicka en viss fil, till exempel en HTML-sida eller en bild. Detta är det vanligaste HTTP-kommandot.
 • HEAD: Klienten ber servern att berätta mer om innehållet utan att skicka över det.
 • POST: Klienten ber servern att lagra viss information, till exempel i samband med uppladdning av fil eller då ett formulär skickas.
 • PUT: Klienten laddar upp en fil på servern. Det kan hända att servern nekar förfrågan.
 • DELETE: Klienten säger åt servern att ta bort en fil. Används nästan aldrig.
 • TRACE: Klienten ber servern att skicka tillbaks förfrågan. Kan användas för att kontrollera ifall tredje part manipulerat den ursprungliga förfrågan.
 • OPTIONS: Visar en lista över serverns samtliga HTTP-kommandon.
 • CONNECT: Omvandlar förfrågan till en TCP/IP-tunnel, till exempel för att möjliggöra SSL/HTTPS.
 • PATCH: Ett sätt att delvis byta ut innehållet i en fil på servern.

Visste du att det endast är GET och HEAD som samtliga HTTP-servrar måste ha stöd för?

HTTP statuskoder

När en klient gör en förfrågan via HTTP svarar webbservern alltid med en statuskod så att webbläsaren (klienten) vet vad som gäller. HTTP-statuskoderna kan grupperas i fem kategorier:

 • 1xx: Servern har mottagit meddelandet.
 • 2xx: Servern har mottagit meddelandet och accepterat förfrågan.
 • 3xx: Servern dirigerar om förfrågan. Detta kallas även för redirect eller omdirigering.
 • 4xx: Fel som har med klienten att göra.
 • 5xx: Fel som har med servern att göra.

Varje typ av statuskod specificeras mer i detalj genom ett exakt nummer. Här är några av de vanligaste HTTP-statuskoderna:

 • 200: Servern har accepterat HTTP-förfrågan från klienten.
 • 301: Servern har permanent dirigerat om förfrågan till en annan adress (URI). Denna kod kan användas till exempel om ett blogginlägg har bytt adress internt på webbplatsen. Den fungerar även för att dirigera om trafik till en annan server.
 • 404: Servern kunde inte hitta den sida som klienten efterfrågar.
 • 503: Vanligt felmeddelande när servern inte kan svara på förfrågan från klienten. Det kan till exempel inträffa om serverns resurser är otillräckliga för att hantera de förfrågningar som kommer in.

HTTPS ersätter HTTP

Idag är det allt fler hemsidor som använder HTTPS istället för HTTP. Orsaken är att HTTPS är mycket säkrare än HTTP genom att det använder kryptering av överföringen via SSL. Detta görs för att skydda den information som skickas så att obehörig tredje part inte kan komma åt den. Dessutom har Google sagt att sidor rankar högre med HTTPS än med HTTP. Dina besökares säkerhet och din webbplats chanser att ranka bättre i Google är alltså två bra argument för att använda HTTPS istället för HTTP.
Du känner igen hemsidor som använder HTTPS istället för HTTP genom att det finns ett hänglås i adressfältet i webbläsaren.

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.