Webbanalys

  • 8 sätt en Webbredaktör kan hantera Not Provided
    Christian Rudolf
    april 13, 2014

    8 sätt en Webbredaktör kan hantera Not Provided

    Not provided är symtomet i din sökordsrapport i Google Analytics på Googles kryptering av sökresultats information. Det gör att du får mycket svårare att se hur dina besökare från Google hittar din webplats och därmed vilken information som intresserar dem. Detta är den kompletta guiden för att komma runt det problemet Google skapat med Not provided.