Av

Uppdaterad: September 21, 2020

Vad avgör vad användarna klickar på i Googles sökresultat?

Vad avgör vad användarna klickar på i Googles sökresultat? Det här diskuterar Christian Rudolf  i videon nedan. Han tar också upp varför dessa faktorer är så viktiga samt berättar hur man kan utnyttjar dem för att ranka högre.


Transkribering av videon:

Googles användare utvärderar innan de klickar

Utvärdering är kanske att ta i, det sker väldigt intuitivt och fort, men det sker ändå någon typ av utvärdering. Det finns en undersökning som är publicerad på Search Engine Land som är ganska intressant. Den visar tre saker. 

Description och varumärke i Google

Den viktigaste faktorn i denna utvärderingsprocess är description. 62% användarna i den här undersökningen säger att description är viktig. Den andra och näst viktigaste faktorn är varumärket. Jag tror att det handlar om igenkänningsgrad. Det är viktigt att användaren känner igen varumärket, inte att ni tycker att ni har ett varumärke, för det ökar benägenheten att klicka. Ni som gör mycket i Adwords vet detta. Ett känt varumärke leder till högre CTR vilket leder till lägre klickkostnader. 

Använd en träffsäker titel och en förstärkande description

Den tredje faktorn är titeln. Det betyder inte att man ska slarva med titeln eller description, eller på något sätt slarva med någonting. Man ska till och med göra varumärkesannonsering så att era användare känner igen er när de är i sökresultatet. Ni ska ha och skriva en klickvänlig titel och sedan ska ni ha en description som förstärker budskapet som finns i titeln. Om budskapet i titeln exempelvis är “billigt” så måste ni fortsätta att prata om “billigt” i description och när Googles användare landar hos er måste ni dessutom i H1:an bekräfta att de har hamnat på rätt sida och att det handlar om “billigt”. Det är så man får saker och ting att fungera. 

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.