Av

Uppdaterad: December 24, 2021

Så fungerar FAQ-schema i Google

Google använder strukturerade data för att visa frågor och svar från webbplatsers FAQ direkt i sökresultaten. Rätt använt ger denna teknik din webbplats ökad chans att synas bland sökresultaten. Nyligen uppdaterade Google riktlinjerna för FAQ Schema.

Låt oss titta på vad FAQ Schema är, varför det används och hur du gör för att följa Googles nya riktlinjer.

Vad är FAQ Schema?

FAQ Schema är ett sätt att med hjälp av strukturerad data få Google att visa frågor och svar från din webbplats direkt i SERP:en. FAQ Schema kallas även för FAQ strukturerade data och FAQPage Schema.

Det är en logisk fortsättning på Googles ambitioner att låta strukturerade data avgöra hur sökresultaten visas.
Så här kan det se ut i Googles sökresultat:

Exempel på FAQ schema i Google
Exempel på FAQ Schema i Google. Frågor och svar visas som flikar strax under sökresultatet.

Du kan använda FAQ Schema på vilken sida som helst på webbplatsen och det kan användas var som helst på sidan – inte bara på en särskild FAQ-sida. Däremot är det viktigt att alla frågor och svar är unika. Mer om detta lite längre ner.

FAQ Schema fungerar i alla länder och på alla språk som Google stödjer. Dessutom visas denna typ av resultat på alla typer av enheter – desktop, mobil och surfplatta.

Varför använder man FAQ Schema?

Med hjälp av FAQ structured data kan din webbplats få ett betydligt större utrymme i Googles sökresultat. Även om rankingen inte förbättras kommer själva sökresultatet att ta mer plats. Det leder till bättre klickfrekvens (Click Through Rate – CTR) och därmed fler besökare till webbsidan.

FAQ Schema gör att din webbplats får större uppmärksamhet i SERP:en. När någon söker svar på en fråga som finns med i din FAQ kommer Google ibland att även visa andra frågor och svar från samma FAQ – direkt i sökresultaten.

Det kan förvisso hända att den som söker viss information nöjer sig med svaret som visas i Googles sökresultat. Ändå finns bra argument för att använda denna typ av strukturerade data:

  • Google skriver ”visa fler” så att fler frågor och svar visas. Här finns chans att fånga intresset för hela sidan.
  • Ibland skriver Google ”Visa mer på” och webbplatsens namn tillsammans med länk längst ner. Ökar chansen till klick – nu har du minst två länkar i Googles resultat.
  • Om du har länkar i din FAQ, t.ex. internlänkar till andra sidor är de klickbara direkt i Googles resultat.
  • Resultat som rankar sämre än din sida hamnar ännu längre ner i Google. Vissa konkurrenter kanske till och med trillar över till nästa sida.

Dessutom hjälper FAQ Schema sökmotorernas spindlar att lättare kategorisera innehållet på webbplatsen. Det är i princip bara bra.

Hur använder man FAQ Schema?

Till att börja med bör FAQ Schema endast användas på sidor med relevant innehåll för frågorna och svaren.

En ganska vanlig taktik är att lägga in en samling relaterade frågor och svar i botten av en artikel eller sida. Detta är ett utmärkt exempel på när det är bra att använda FAQ Schema.

Ta reda på vilka frågor folk söker efter. Fundera på vilka frågor som är viktigast och vilka som har störst sökvolym. Dessa bör du lägga först eftersom Google i ursprungsläget bara visar de tre första frågorna.

Ta en titt på vilka frågor konkurrenterna använder. Tips: Det finns en stor chans att dina konkurrenter ännu inte använder FAQ Schema. Se det som en möjlighet till försprång!

Det finns vissa villkor för vilka sidor som får använda FAQ Schema. Ett krav är exempelvis att användarna själva inte får ges möjlighet att skriva in egna svar på sidan.

För att lägga in FAQ Schema kan du använda:

  • JSON-LD
  • Microdata

Google rekommenderar JSON-LD men accepterar även Microdata. Detaljerade instruktioner finns i Googles riktlinjer för FAQ strukturerade data. Vill du få hjälp med scriptet kan du använda en generator för FAQ Schema. Använder du WordPress finns även insticksmoduler, t.ex. den här.

Google uppdaterar riktlinjerna för FAQ Schema

I början av mars meddelade Google att man uppdaterat sina riktlinjer för hur FAQ Schema ska användas. Hädanefter ska FAQ Schema endast användas för unika frågor och svar.

Har du samma frågor och svar i olika FAQ på flera ställen på samma webbplats ska FAQ Schema endast användas i ett av fallen.

Google vill med andra ord bara se unikt innehåll i de FAQ som är märkta med strukturerade data.

Googles uppdatering innebär ökad tydlighet för användarna. Hädanefter får varje webbplats endast en chans att svara på en särskild fråga. Det leder till ökad eftertanke och mindre spam.

Allt detta är i linje med Googles strävan att förbättra användarupplevelsen.

Kontrollera att du följer Googles riktlinjer

Om du använder FAQ Schema är det viktigt att du går igenom webbplatsens innehåll.

Ta reda på vilka sidor som redan använder strukturerad data för FAQ. Notera vilka frågor och svar som är markerade och ta bort strukturerad data där det förekommer mer än en gång.

Tänk på att Google ser på webbplatsen som en helhet. Samma fråga och svar får alltså inte ens förekomma på två separata undersidor.

Om du använder FAQ schema är det viktigt att ta Googles riktlinjer på allvar. Bryter du mot riktlinjerna finns en stor risk att ingen av sidans FAQ:er visas i Googles resultat. Det leder i sin tur till en kraftigt minskad antal visningar i SERP:en och troligtvis även färre besökare.

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.