Av

Uppdaterad: December 23, 2021

AMP-Allt du behöver veta för att förstå Googles senaste standard

Googles nya standard AMP är ett slags lightversionav den gamla HTML-standarden för innehåll på webbsidor. AMP har funnits ett tag, men nu får standarden ökad betydelse, och för den som ägereller driver en webbplats kan det finnas anledning att se om sitt hus.
AMP står för Accelerated Mobile Pages, och syftet framgår av namnet: att webbsidan ska laddas in snabbare när en användare öppnar den i sin mobiltelefon. Detta kan i sin tur leda till att sidan rankar bättre i Googles sökresultat jämfört med motsvarande sida som bygger på full HTML.
Här ska vi gå igenom lite mer på djupet vad AMP är för något, och se hur det kan påverka olika typer av webbplatser, som e-handlare, affiliates och bloggare.

AMP-sidor visas nu i sökresultaten

Fram till helt nyligen var AMP en standard som inte användes så mycket. Den riktade sig i första hand till nyhetssajter, och Google listade AMP-artiklar enbart i sina nyhetskaruseller. Men nu har det ändrats, och sidor byggda på AMP visas numer även i de vanliga sökresultaten på Google, oberoende av vilken typ av sajt de ligger på.
Google vill förbättra läsarens upplevelse
Googles mål är att visa sökresultat med så relevant och
bra innehåll som möjligt för den som söker. Om du söker
efter något och får upp en webbsida som laddar
långsamt, då är det en negativ upplevelse för dig, och
därmed är det även negativt för Google. Redan vid
laddningstider på mer än ett par sekunder börjar
användarna reagera. Det är en otålig målgrupp.
För mediabolagen har laddningstiderna traditionellt inte
varit högsta prio. För att få ut största möjliga intäkter ur
trafiken till sina sidor har man hittat på alla möjliga sätt
att visa annonser på sidan – fler annonser på själva
sidan, tidsstyrda popups med annonser i, externa
annonsskript och så vidare. Detta leder förstås till tunga
sidor som laddar långsamt (relativt sett) och därmed
inte ger bästa möjliga användarupplevelse. Så har
trenden sett ut, och så ser det oförändrat ut i dagsläget.
Få aktörer inom media satsar några betydande resurser
på att korta ned sina laddningstider.
Det är för att komma tillrätta med det här som Google
har skapat AMP. Nu börjar AMP-sidor alltså att listas i de
vanliga sökresultaten, och förmodligen kommer de inom
en snar framtid att ges bättre rankning på grund av sin
garanterade snabbhet. Därmed är det klart att du som
förfogar över en trafikström från Google kan behöva
göra vissa anpassningar. Gärna innan trafiken börjar
minska.
Så påverkas du av AMP
AMPs ökade betydelse kan påverka dig på tre olika sätt.
Hur du sedan vill rätta dig efter detta beror på viken typ
av verksamhet du bedriver på nätet.
Tre förändringar i och med AMP:
 Ökad komplexitet – Att driva en webbplats blir
hela tiden mer komplicerat. Idag måste till och med
en ensam bloggare hänga med i webbteknikens
utveckling, och för stora sajter tillkommer olika
typer av integration med andra system, stöd för
olika enheter och appar, hantering av spam-attacker
med mera. Med ökad komplexitet följer ökade
driftkostnader. AMP passar perfekt i den här
trenden och bidrar till den.
 Mindre söktrafik – Om du vill hålla nere
komplexiteten och väljer att ignorera AMP, kommer
trafikflödet från Google till din sajt ändå att
påverkas av AMP. Det är ingen tvekan om att AMP-
sidor kommer att gynnas i sökningarna, om inte idag
så i morgon. Därmed missgynnas den som inte
stöder AMP. Inte aktivt men indirekt. Mer trafik till
konkurrenterna betyder mindre trafik till dig.
 Mindre kontroll – Om du väljer att koda dina
webbsidor enligt AMP-standarden innebär det att
du tackar nej till ett antal funktioner som du har
vant dig vid, till exempel popups. Din verktygslåda
för interaktion med läsarens köpresa väger lättare.
AMP stöder bara en delmängd av HTML-standarden,
och bara en delmängd av JavaScript.
Så påverkas publicister
Det är inte många publicister i Sverige idag som har
hoppat på AMP-tåget. Därmed ser vi än så länge inga
stora effekter av AMP. Det finns ingen konkurrens från
det hållet.
Men så snart en och annan sajtägare börjar
implementera den här standarden, börjar också
trafikflödena att förändras. Inte minst om Google i
samma veva börjar gynna snabba sidor i sina
sökresultat. Och så snart trafikflödena förändras,
kommer fler och fler sajter känna sig nödgade att
implementera AMP för att inte hamna efter. Så uppstår
en trend.
Men en viktigare förändring för publicister är lägre
lönsamhet för den enskilda webbsidan. När det inte
längre är möjligt att fylla sidan med annonser av olika
slag enligt ovan, blir det svårare att extrahera värdet ur
trafiken som besöker sidan.
Å andra sidan, om det här faktiskt leder till att
användarnas upplevelse förbättras, ja då kanske Googles
användare blir mer benägna att välja en AMP-sida från
sökresultatet, vilket kan kompensera för den sänkta
lönsamheten med högre trafik. Dessutom skulle det
kunna leda till att färre användare på nätet känner sig
manade att installera annonsblockerare, vilket i sin tur
skulle öka lönsamheten för de annonser som du ändå
har plats för.
Så påverkas e-handlare
I det korta perspektivet är e-handlarna de som påverkas
minst av AMPs inträde på scenen. De har nämligen
redan fokus på användarupplevelsen. Men det är inte
alla e-handlare som fokuserar på sidor som laddar
snabbt, så när konkurrenterna slänger in AMP på sina
sajter kan det ändå få en effekt på dina trafiksiffror.
En annan risk är att de som bygger e-handlarnas
tekniska plattformar släntrar efter när det gäller att
implementera AMP i sina system. Den dag du inser att
du faktiskt behöver AMP, ja då finns det en risk att din
leverantör börjar bläddra i almanackan.
Så påverkas bloggare
Bloggare är ofta duktiga på att skriva men mindre
bevandrade inom det tekniska. Ökad teknisk
komplexitet kan bli ett stort problem för en bloggare,
speciellt för den som har valt att blogga på egen domän.
Om utrullningen av AMP leder till minskade trafikflöden,
som vi pratade om högre upp, kan det påverka
motivationen för bloggare. Det skulle kunna leda till
färre bloggare totalt sett, men framför allt kommer det
att knuffa den bloggande communityn i händerna på de
stora bloggplattformarna som Facebook och Blogspot.
Så påverkas affiliates
En affiliate är egentligen en publicist, men eftersom
affiliatens affärsmodell bygger på att skicka besökarna
vidare till annonsörerna och få dem att handla där, är
affiliates känsligare än andra publicister för
förändringar i Google.
Affiiates har förfinat konsten att jobba med topplistor
och popups, två tekniker som båda påverkas av AMP.
Popups går antagligen bort helt, och topplistorna
kommer du att tvingas förenkla en hel del. Även den
avancerade fintrimningen av innehållet som duktiga
affiliates jobbar med kan försvåras. Med AMP kommer
antagligen en hel del analysverktyg att falla bort.
När det gäller lönsamheten för en webbplats är det
antagligen affiliates som kommer att påverkas mest

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.