Av

Uppdaterad: December 24, 2021

Nyhetsbrev

Vad är Digitala nyhetsbrev? Digitala nyhetsbrev är ett meddelande som skickas ut från företag till kunder, leverantörer, personal eller konkurrenter i syfte att informera sina kunder om förändringar inom tjänsterna eller nyheter om företaget i sig. Nyhetsbrev gör det lättare för dig att nå ut till de kunderna du vill ska se ditt meddelande, det underlättar för alla på vägen. Det är en chans att få trafik till din hemsida. Med nyhetsbrev har du chansen att:

  • Se vad läsaren gillar och inte gillar med ditt företag och nyhetsbrev.
  • Lättare sätt att nå en specifik målgrupp
  • Respons som går att analysera
  • Integration med läsare blir lättare
  • Billigt och lätt att göra
  • Miljövänligt

Det har aldrig varit lättare att se vad som kunderna gillar än idag. Något man måste lägga på minnet är att det är fortfarande en text som måste vara läsbar och intressant. Nyhetsbrevet ska leda till någon form av information eller en känsla som man vill förmedla till kunden. Att nyhetsbrevet inte får vara för långt är en självklarhet för många, men inte för alla. Beroende på vad företaget gör, ändras längden och formen av brevet. Skulle man skicka för många blir det spam, skickar man för få blir företaget bortglömt. Genom att hitta ett grymt mellanrum och skriva bra innehåll, kan man undvika spam och fånga läsarens uppmärksamhet.

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.