Av | Publicerad

Uppdaterad: December 24, 2021

Kommunikation

Vad är kommunikation?

Kommunikation innebär ett utbyte av information i syfte att uppnå förståelse. I kommunikationsprocessen kodas budskap eller information av en avsändare som vidarebefordrar informationen till en mottagare som i sin tur avkodar informationen för att ge en respons till avsändaren. Informationen förmedlas antingen via en kanal eller ett kommunikationsmedium. Ett kommunikationsmedium är antingen bild, text, tal eller ljud – alla är nödvändiga medel för en lyckad kommunikation. Den vanligaste kommunikationsformen är dock med hjälp av ord, i muntlig eller skriftlig form. I de flesta fallen då kommunikation inträffar krävs att både avsändare och mottagare har en överlappande kommunikativ förmåga, såsom ett gemensamt språk. Kommunikationen är det starkaste verktyget för att lyckas samarbeta och förstå varandra.

Både avsändaren och mottagaren måste, för att förståelse ska uppstå, besitta en förmåga att lyssna och en förmåga att kommunicera.

I dag är vi i någon typ av ständig kommunikation med omvärlden – via digitalisering och sociala medier, vilket har fört folk närmare och ökat förståelsen för omvärlden.

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +15 år av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluder svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.