Av

Uppdaterad: Juni 09, 2020

Ruth Länsman: Om att arbeta med Topdog

I den här videon berättar Ruth Länsman, Digital Business Specialist på Ambea, om sina erfarenheter av att samarbeta med oss på Topdog.

 
 

”Ni är väldigt duktiga och generösa med er kunskap. Och ni har genuin glädje i ämnet och genuin välvilja för oss som kunder.”

 
Transkribering av videon:
 
Vad anser du vara era största utmaningar för att genomföra detta?
För vår del tror jag att det handlar om att vi har begränsat med interna resurser. Så jag var bekymrad över de tekniska delarna, att vi skulle kunna tillgodose dem. Men även den redaktionella delen, att producera tillräckligt mycket innehåll för att möta behovet eller kunna uppnå det vi vill.
 
När vi träffades upplevde jag att ni ville göra mycket själva.
Ja, precis, det stämmer. Vi ville göra mycket själva.
 
Och det var en av era grundtankar. Vi kom överens om att vi skulle hjälpa er med olika typer av krav, processer, insikter och lite utbildning.
Ja, precis.
 
Är det så du själv skulle definiera projektet?
Ja, precis. Ni har gett oss verktygen för att komma igång och ni har hjälpt oss med analys, strategi och de här delarna. Sedan tror jag att för att det ska lyckas och att det ska bli en del av organisationen så är det viktigt att vi tar ägandeskap själva, hela organisationen. Inte att det bara är jag som sitter på SEO-kunskapen eller SEO-delarna, utan att vi i projektet ser till att mina kollegor och medarbetare också lär sig vad det faktiskt handlar om och får en större förståelse. Det tycker jag faktiskt att vi har uppnått i det här projektet.
 
Hur upplevde dina kollegor SEO-projektet? Det var ganska många som var engagerade. Jag tror att vi har haft möten med åtta eller nio personer.
Ja, jag har velat att vi ska jobba ganska brett därför att jag vill ha en bred förankring av SEO:n. Att man har en bred förståelse inom organisationen för vad SEO är, vad det handlar om och varför det är viktigt. Det tycker jag att vi har uppnått.
 
Jag tror att det på sina håll har varit lite olika reaktioner som det såklart blir när man kommer med något nytt och när man kommer med nya arbetssätt och förhållningsregler för hur man ska göra saker. Till en början tror jag att vissa har tyckt att det har varit ganska överväldigande. Vi ska skriva väldigt många texter och det skapar en del osäkerhet och frågan “hur ska vi kunna göra detta?”, när man möts av det första gången. Sedan tror jag att vi ändå, tillsammans med er, har lyckats landa i olika sätt att skriva texter på. “Hur ska vi skriva hundra texter om samma sak som ska vara unika? Hur genomför man det på ett vettigt sätt?”. Det känns helt orimligt. Men då har vi tillsammans med er kunnat resonera oss fram till lösningar som faktiskt känts genomförbara.
 
Det har varit lite toppar och dalar i vissa sammanhang. Andra som har varit lite mer involverade i bakgrunden har haft känslan av att: “ja, men vad skönt, äntligen gör vi det här och nu händer det saker”.
 
Det som jag tycker har varit jättebra är förankringsdelarna. Och ni är väldigt duktiga och generösa med er kunskap. Alltså vad SEO handlar om och det uppskattar vi väldigt mycket, att ni delar med er väldigt mycket av er kunskap. Det finns ingenting som ni inte vill berätta om. Det känns inte som om ni försöker tjäna pengar på oss på det sättet, utan ni har genuin glädje i ämnet och genuin välvilja för oss som kunder.
 
Ni har varit otroligt engagerade i oss som kunder. Det måste jag säga. Det har varit kul att jobba med er och ni har tyckt att det har varit roligt att jobba med oss.
 
Jag skulle absolut rekommendera Topdog till andra. Jag tycker att det har varit väldigt kul att jobba med er och dessutom tycker jag att ni är otroligt duktiga på att förankra SEO i bredare delar av organisationen, till fler kollegor. Om man vill ha en djupare förståelse för Sökmotoroptimering tycker jag absolut att man ska jobba med Topdog.
 


 
SEO-projekten var knutna till sajterna Nytida och Vardaga.
 
→ Tips: Se även videon där Ruth delar sina tankar och råd kring att göra SEO.

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.