Av

Uppdaterad: December 24, 2021

Vad är positionering?

Positionering är en marknadsförings- och försäljningsstrategi med syfte att styra konsumenter till att välja ett visst varumärke framför dess konkurrenter. Väl gjord positionering ger varumärket en unik position på marknaden. Det kan motivera högre priser, skapa kundlojalitet och leda till fler återkommande kunder.

Definition – vad betyder positionering?

Definitionen av positionering är att företag och organisationer skapar en särskild position i konsumenternas medvetande. Syftet är att få dem att välja en viss produkt eller ett särskilt varumärke. Positionering betyder med andra ord hitta en lucka på marknaden och fylla den.

Positionering och marknadsföring

Positionering är en viktig del av företagets marknadsföring. Själva arbetet med positioneringen utgår från kundernas perspektiv.

Tänk efter – inom många områden finns det mängder med alternativ för kunderna att välja bland. Vad är det egentligen som får dem att välja ett visst märke eller en viss produkt?

Positionering handlar om att kunderna ska kunna identifiera företaget och dess erbjudande, att sticka ut på något sätt från konkurrensen. Därför är positionering viktigt för marknadsföringen.

Med hjälp av positionering kan företaget påverka konsumenternas köpbeteende. Det kan vara avgörande för hur varumärket står sig på marknaden.

Positionering
Positionering handlar om att identifiera vad kunderna vill ha och vad företaget kan erbjuda utöver vad konkurrenterna erbjuder. Därefter kan företaget positionera sig där. Källa: feedough.com[HW1]

Positioneringsstrategi

Det är viktigt att lägga upp en positioneringsstrategi. I positioneringsstrategin bestämmer företaget vilken position företagets produkter eller tjänster ska ha. Genom att skapa en positioneringsstrategi har företaget möjlighet att styra så att erbjudandet är i linje med dess övriga strategiska mål.

Givetvis går det att hoppa över strategisk positionering, men det leder ofta till oönskade resultat. När ett företag inte utformar en positioneringsstrategi kommer en positionering onekligen ändå att ske eftersom kunderna alltid skapar sig en uppfattning av företaget.

Tyvärr är positionering utan positioneringsstrategi sällan i linje med företagets önskemål.

Positioneringsarbetet

Det finns många sätt att genomföra positioneringsarbetet på. I grund och botten handlar det om att skapa kundvärde. Kunderna måste förstå varför just ditt företags produkter eller tjänster är bättre än konkurrenternas.

Till att börja med kan företaget identifiera möjliga skillnader i kundvärde. Hur skiljer sig företagets erbjudande från konkurrenternas? Skillnaderna kan lyftas fram som fördelar och säljargument.

Exempel på kundvärde som företaget kan identifiera:

  • Lägre priser än konkurrenterna.
  • Fler fördelar till samma pris jämfört med konkurrenterna.
  • Något som konkurrenterna inte kan erbjuda.

När företaget har kartlagt sina konkurrensfördelar är det dags att välja ut ett antal av dessa. Det går nämligen sällan att kommunicera alla fördelar på ett effektivt sätt.

När företaget väl har valt ut ett antal konkurrensfördelar är nästa steg att kommunicera dessa till marknaden genom marknadsföring och i andra kontakter med kunderna.

Givetvis måste företaget också kunna leva upp till den positionering som man byggt upp i kundernas medvetande för att det ska vara långsiktigt hållbart.

Marknadspositioner – skaffa en position på marknaden

Det är inte sällan som så att det mest kända varumärket också är det som har störst marknadsandelar. Visst kan det bli lite som hönan och ägget. Var det positioneringen som ledde till en större marknadsandel? Eller är känner folk till företaget så väl bara för att det är störst?

Ofta är det en växelverkan. Hur som helst: marknadspositionering är mycket viktigt för hur kunder och potentiella kunder upplever företaget och dess produkter. En väl genomförd positionering leder nästan alltid till en starkare position på marknaden.

Det finns två typer av positionering som företaget måste undvika:

  • Underpositionering: Företagets kommunikation är otydlig. Konsumenterna förstår inte företagets position.
  • Överpositionering: Företaget är för strikt i sin positionering vilket gör att konsumenterna får en alltför snäv bild av erbjudandet.

Exempel på positionering

Det finns många exempel på bra positionering att hämta inspiration från.
Här är några sätt att positionera företaget på:

  • Stil: Det går att anspela på stil och livsstil snarare än på konkreta produktfördelar. Vanligt inom modebranschen men även för positionering av drycker, bilar med mera.
  • Problemlösare: Ett företag kan positionera sig och sina produkter som en lösning på de problem och utmaningar kunden har. Detta är en vanlig positioneringsstrategi.
  • Stort varumärke: Ett sätt att positionera sig är genom att skapa ett stort varumärke som täcker flera olika produkter. Här kan vi till exempel tänka oss många livsmedelsproducenter.
  • Egenskaper: Fokusera på en eller några särskilda egenskaper hos produkten. Det kan till exempel vara en mobilkamera med extra hög upplösning eller en elbil med lång räckvidd.
  • Enkelhet: Att framhäva företagets erbjudande som enklare och mer rakt på sak än konkurrenternas.

Positionering och SEO

Nu för tiden söker de flesta av oss information om produkter och företag online. Det börjar som regel med en sökning i Google. Därför är det viktigt att den positionering företaget valt också syns i Google.  Läs mer om hur sökmotoroptimering fungerar här:

Först och främst måste företaget och företagets produkter synas på de sökord och söktermer som kunderna söker på. Det kräver bland annat att företagets positionering reflekteras i innehållet på företagets webbplats. Företagets content marketing måste genomsyras av den positionering man valt.

Samtidigt räcker det inte att ranka bra. Resultaten som dyker upp bör visas på ett sätt som är förenligt med företagets positionering. Det påverkar du bland annat genom att skriva en bra titel och meta description.

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.