Svedea

Svedea Content Marketing

Kund

Svedea är försäkringsbolaget som specialiserar sig på djur och fordon. Just därför kan de erbjuda sina kunder specialanpassade och rimligt prissatta försäkringar inom dessa områden

Uppdrag

Svedea ville stärka sitt varumärke. De vände sig till Topdog för en kostnadseffektiv lösning i form av content marketing i Google.

Lösning

Topdog tog fram en content marketing strategi och analys över Svedeas potentiella användare i Google. Topdog hjälpte också till till att implementera denna content strategi avseende content och teknik.

Kund

Svedea är försäkringsbolaget med spetskompetens. De specialiserar sig på fordons- och djurförsäkringar, och det är allt annat än en slump att de har över 250 000 nöjda kunder. Det är svårt att erbjuda ett bra skydd om man varken har kunskap eller erfarenhet inom ett område, men det är just vad Svedea har. De kan erbjuda sina kunder mer trygghet än andra försäkringsbolag, och rimligt prissatta försäkringar.

Svedea content marketing
Exempel på synligheten i Google för en av de många artiklar vi tog fram i Svedeas content marketing projekt. Denna artikel generar kring 1000 klicks varje månad och pratar om bilförsäkring, besiktning och körförbud

Topdogs Uppdrag

Svedea ville hitta en kostnadseffektiv lösning för att stärka sitt varumärke och öppna dörrarna för fler kunder, och vände sig därför till oss på Topdog. Vårt uppdrag var att ta fram en content marketing strategi och innehåll som riktade sig till personer som även skulle kunna vara intresserade av Svedeas försäkringar. Med rätt innehåll leder Google användarna direkt till Svedeas hemsida, och användarna får den information de behöver. Samtidigt som de förknippar innehållet med Svedeas varumärke.  Att hjälpa Googles användare när de behöver är en strategi som absolut stärker varumärket, kontra att använda annonser som trycks i ögat på användare av mediasajter.

Topdogs Lösning

Uppdraget krävde noggrann planering, och Topdog ansvarade för att skriva tekniska SEO krav, länkar och skapandet av innehållet. Först var vi tvungna att ta reda på vilka sökord personer som kan vara intresserade av Svedeas försäkringar använder. Analysen resulterade i specifika ämnesområden utifrån användarnas sökbeteende, och vi skapade innehåll därefter. Topdog såg därmed till att innehållet rankar högt och attraherar nu tiotusentals klick via Google varje månad. På så sätt stärks Svedeas varumärke, utan att de behöver sluta fokusera på det som de är bäst på.

Exempel på teknik som implementerades, se pilarna, i detta projektet

Svedea teknik
Dessa sitelinks bygger på en teknisk lösning som implementerades på Svedea.se i detta projektet. Detta är också ett bra exempel där content och teknik interagerar med varandra. H2:orna i detta artikel är skrivna för att synas som sitelinks.

Exempel på content som attraherar mycket trafik till Svedea varje månad är denna artikel om körförbud.