Blogg

  • Sök är fortfarande en marknadsmöjlighet i sin linda
    Christian Rudolf
    november 24, 2013

    Sök är fortfarande en marknadsmöjlighet i sin linda

    SEO är en marknadsföringsmöjlighet som fortfarande är ett tämligen outforskat område. Det betyder att möjligheterna är många och att framtiden ser ljus ut. Erik beskriver här utvecklingen av internet de 15 senaste åren utifrån en användares perspektiv.