Sökmotoroptimering Göteborg med SEO-Byrån Topdog

 • Ordning och reda i er sökoptimering
 • SEO Byrå med Datadriva, Tydliga och mätbara mål
 • SEO konsulter med beprövad & gemensam process
 • Anpassad efter era omständigheter
 • Agil metod
 • Online i Göteborg

Kontakta oss idag

 • 0708 140 833
 • Kungsportsavenyen 21, 411 36, Göteborg
 • Måndag – Fredag | 09:00 – 18:00
Rating Rating Rating Rating Rating 5.0 / 5.0

25 kundomdömen

Våra kunder

Behöver ni hjälp med sökmotoroptimering i Göteborg?

 • Kontakta oss

  Kontakta oss för mer information om sökmotoroptimering i Göteborg.

 • Möte

  Vi bokar in ett möte och diskuterar hur vi kan hjälpa er.

 • Analys

  Vi gör en analys utifrån er unika situation.

 • Offertering

  Vi lämnar ett projekt- & kostnadsförslag för SEO (case)

Topdog är en SEO-byrå i Stockholm som är dedikerad till att hjälpa dig att nå ut till nya kunder och lyckas på Google. Att uppnå en hög ranking på Google är en investering som kan ge dig långsiktiga resultat. Genom att anlita en SEO-konsult från Topdog och dra nytta av våra tydliga processer för sökmotoroptimering kommer du att få en stark närvaro online, nå nya kunder och bibehålla framgång över tiden. Topdog har flertalet kunder i Göteborg och utöver väl fungeraned digitala processer besöker vi Göteborg.

Varje dag gör vi svenskar sammanlagt 50 – 70 miljoner sökningar i Google och hela 96 % av befolkningen i Sverige använder sig av Google i sin vardag. Detta är anlednignen till att det är viktigt att just ni syns i toppen av sökresultaten i Google. Syns ni inte i där finns risken att ni går miste om flera affärsmöjligheter.

Varför anlitar man SEO Byrån Topdog när man är från Göteborg:

 • Topdogs senioritet och expertis är svårslagen. Alla SEO-konsulter hos Topdog har över 10 års erfarenhet av SEO och Projektledning
 • Du kommer att arbeta direkt med en SEO-expert inom content eller SEO, utan några projektledare eller key accounts som står emellan dig och experten.
 • Det personliga engagemanget är något som Topdog lägger stor vikt vid.
 • De har en tydlig process för genomförandet av SEO och content marketing.
 • Topdog är skickliga på att driva projekt och projektledning, vilket resulterar i långsiktiga förändringar. De är också mycket duktiga på teknisk SEO och content.
 • Topdog har förmågan att anpassa sig till olika omständigheter hos sina kunder.
 • Vi hjälper våra kunder att snabbt skala upp deras marknadsföring online genom att till exempel öka takten på contentproduktionen eller genom att fokusera på teknikförbättringar och utveckling, vilket mäts genom ökad trafik och konverteringar i Google.

Hur arbetar SEO-byrån Topdog med sökmotoroptimering?

Vi menar att sökmotoroptimering är ett förbättringsprojekt som består av fyra faktorer: teknik, content, länkar och användarupplevelse. Det är dessa faktorer som vårt fokus när vi arbetar med SEO. Vi strävar alltid efter att ni som kund ska känna er trygga med oss, därför arbetar vi efter en tydlig process där kommunikation, samarbete och helhetstänk är av största vikt. På så sätt är vi på Topdog mycket flexibla och anpassar oss efter er situation och era SEO-mål.

Under vårt samarbete förklarar vi tanken bakom varje steg, vi hjälper er att skapa en tydlig planering redan från start samt att skapa insikt inom organisationen för att säkerställa att beslutsfattare förstår vad de får ut av att genomföra ett SEO-projekt, det vill säga dess värde. På så sätt kan de jämföra och fatta beslut om vilket av alla projekt som bör prioriteras. Då ett SEO-projekt involverar flera delar av en organisation kräver det att beslutsfattare är engagerade i projektet så att beslut kan tas och projektets parter samordnas.

Er trygghet är viktig för oss. Därför lämnar vi er inte vind för våg vid projektets slut, utan vi följer upp SEO-arbetet såväl under projektets gång som en tid efter projektets slut.

SEO-specialister inom många branscher

Topdog har lång erfarenhet som B2B SEO-byrå och även SEO riktad mot konsumenter såsom e-handel, handel, affiliate och resor. Vi kan därför tillhandahålla SEO-experter inom många olika områden. Det är viktigt att det SEO-företag man jobbar med är införstådd med vad som krävs för att lyckas inom just er bransch. Med Topdog säkerställs detta genom kunniga SEO-konsulter som justerar strategin efter era förutsättningar och behov.

Effekter av Topdogs SEO:

 • SEO-processen navigerar oss mot våra mål, vilket inkluderar förbättrad positionering, ökad söktrafik från Google och ökad konvertering.
 • Resultatet är en ökad omsättning som följd av dessa ansträngningar.
 • Er marknadsföring genererar ökad avkastning och värde.
 • Framgång säkras genom genomtänkta beslut baserade på insiktsfulla bedömningar.
 • Klarhet – Era arbetskollegor har en tydlig uppfattning om vad som bör genomföras och varför.
 • Rättmätig prioritering – Avvägt mot andra pågående projekt inom er organisation.
 • Genom detta samarbete stärks er organisations insikt om Google och SEO.

SEO tjänster du kan köpa av Topdog SEO i Göteborg

Lyckad SEO med långsiktiga och mätbara resultat

En viktig del inom sökmotoroptimering är att mäta framgång. Men hur mäter Topdog framgång inom SEO? Med hjälp av branschledande verktyg som Ahrefs och SEMrush kan vi under projektets gång se vilka sökord som passar er, men vi kan också mäta hur er hemsida rankar i Google och hur många besökare ni kan förväntas få i framtiden baserat på hur ni rankar i era sökord. På så sätt kan vi med lätthet se hur er hemsidas SEO förbättrats vid projektets slut. Vi genomför även en kvalitativ mätning av sajten genom att bland annat titta på er hemsidas innehåll: Hur ser det ut och hur väl det svarar det på besökarnas frågor? Med ett läsbart och värdefullt innehåll blir er hemsida bättre, vilket i sin tur resulterar i att allt fler användare återkommer. Den kvalitativa mätningen handlar med andra ord om sajten och dess användare, medan den kvantitativa mätningen mäter den framgång som härstammar från sajtens kvalitet.

Konkreta resultat från Göteborgsföretag:

Bilden nedan är från en kund vi jobbar med under 2023, som har sitt huvudkontor i Göteborg men arbetar internationellt med flera varumärken. Grafen visar antalet top 3 och top 4-10 positioner över tiden och hur det utvecklats efterhand som vi gjort sökmotoroptimering och Content marketing.

SEO projekt från ett företag i Göteborgsregionen

Andra effekter som vi uppnår i våra våra projekt:

 • Genom processen når vi vårt mål, vilket innebär att vi förbättrar vår ranking, ökar trafiken från Google och konverteringen för att öka försäljningen.
 • Det ger Er möjlighet att få ut ännu mer av vår marknadsföring.
 • Vi säkerställer framgången genom att fatta insiktsfulla beslut som ger oss kontroll.
 • Tydligheten är viktig, så att era kollegor vet vad som ska göras och varför det är viktigt.
 • Ni kan prioriterar rätt i förhållande till andra projekt inom er organisation för att optimera resultatet och effektivitet i ert företag.
 • Slutligen ökar vi kunskapen inom er organisation om Google och SEO genom denna process.

När bör ni kontakta oss?

Om något av följande påståenden passar in på er och er organisation är det hög tid att ni kontaktar oss.

 • Ni vill ranka högre i Google men vet inte hur ni ska gå tillväga
 • Ni har en SEO-strategi som inte fungerar
 • Ni har upptäckt att ni “duttar” för mycket när ni jobbar med sökmotoroptimering
 • Ni vill sökmotoroptimera er sajt men ni vet inte var ni ska börja
 • Ni vet inte vad den kommersiella nyttan av SEO är och vad ni kan uppnå med en SEO-strategi
 • Ni tycker inte att ni presterar inom SEO
 • Ni spenderar över 20 000 kronor i månaden på Adwords

Hjälp med SEO Göteborg

Topdog hjälper Svenska företag, i Sverige och internationellt med SEO, content, content marketing och webbanalys. Vill du ha en diskussion om ovanstående är du välkommen att maila eller ringa Christian på 0708 140833 eller [email protected]

Varför ska ni anlita Topdog för sökmotoroptimering i Göteborg?

Vi på Topdog erbjuder

 • Anpassning efter era unika förutsättningar
 • Trygga och tydliga seo-processer
 • Genomförande med er som leder till resultat
 • Genuint intresse för er som kund
 • Onlinemöten av hög kvalitet
 • Tydlig teknisk projektplanering
Varför anlita Topdog

Omdömen

Lämna omdöme
 • 📌 Kan jag jobba med lokal SEO i Göteborg?

  Du kan absolut jobba med lokalt SEO i Göteborg. TopDog hjälper dig med din sökmotoroptimering (SEO) i Göteborg. Att ranka högt i Google är en investering. Med våra tydliga processer för sökmotoroptimering får du ett robust resultat som hjälper dig att nå många nya kunder.

 • 👍 Vill du ha hjälp med sökmotoroptimering i Göteborg?

  En lyckad SEO utgår alltid från ditt företags behov och mål. TopDog har en fullständig process för en lyckad sökmotoroptimering. Vi hjälper dig att analysera behoven och lägga upp och fullfölja en skräddarsydd och heltäckande SEO-strategi.

 • ✅ Är det värt att göra SEO?

  Varje dag ställer vi svenskar mellan 50 och 70 miljoner frågor i Google. Varje dag! Är det värt att göra sökoroptimering? För de allra flesta företag är svaret ja.

 • Vad kostar en SEO konsult hos Topdogs SEO i Göteborg?

  Topdog har ett tydligt projektfokus och våra projekt brukar ligga på 250 000 SEK till en miljon. Vanligen under 6-12 månader. Våra timpriser varierar p senioritet 1000-1800 SEK/h