Av

Uppdaterad: November 28, 2022

Vad ska en SEO strategi innehålla 2024?

Vad ska en SEO strategi innehålla? Vilka frågor besvarar TopDog inför varje SEO-projekt? Christian Rudolf avslöjar i videon nedan och förklarar varför frågorna har så stor betydelse för ett framgångsrik SEO-projekt.


Transkribering av video:

SEO är text, teknik, användaruppleveser och externa länkar

Hur gör TopDog en SEO-strategi till dig? SEO är inte SEO, SEO är andra saker. Vi definierar SEO som content, text, teknik, användarupplevelse och externa länkar till din sajt. Och ska du lyckas bra är det viktigt att du tar dig till toppen, för det är på topp fem i Googles sökresultat som 80-90 prcent av klicken finns. Man kan inte bara dutta sig till topp nionde platsen. Man behöver ta sig till topp fem, eller till och med topp tre. Man måste jobba med alla dessa faktorer. Man kan inte jobba med en. Visst i undantagsfall kan det räcka, men i majoriteten av fallen gör det inte.

SEO handlar om att förbättra 500 faktorer

Detta speglar också att SEO inte är ett SEO-projekt. Sökmotoroptimering är egentligen ett förbättringsprojekt. Google säger att det finns ungefär 500 faktorer de utvärderar en sida efter. Så för att ta sig till toppen behöver man förbättra dessa 500 faktorer inom de fyra områdena. Detta leder till en del konsekvenser. När vi tar fram strategi, så handlar det om att säkerhetsställa att strategin enkelt kan kopplas till handlingar, förbättringar. För blir det inga förbättringar, så blir det bara en pappersprodukt. Så förbättringar är viktiga att tänka på.

SEO-projekt börjar med att kritiska frågor besvaras

Så vad gör vi då? Jo, vi tar fram svaren på ett antal frågor. Vad behöver göras inom dessa fyra områden: teknik, content, länkar och användarupplevelse? Hur ska det göras? Vad har ni för omständigheter? När ska det göras? Det behöver göras en planering tillsammans med er för det är ni som kommer att genomföra merparten av dessa förändringar. Vem ska göra vad? Denna ”vem” måste få feedback på de ärenden som behöver genomföras.

Ranka innehåll på Google är en specialistkompetens

För att åstadkomma detta projekt behöver man också räkna på ekonomin av SEO. Hur mycket kommer man tjäna, och hur mycket resurser går det åt? Ledningen brukar veta om vilka risker som kan uppstå i det här projektet så att man bättre kan adressera dem innan de händer. Så här gör TogDog SEO-strategier. Det kräver att vi besvarar dessa fyra frågor. Det är för att företaget så snabbt som möjligt ska ta sig in i genomförandet av projektet. Det är också viktigt då det ofta är vi som ska hjälpa till att genomföra förändringarna. Det är en specialistkompetens att ranka innehåll i Google. Utan en bra planering kommer båda parterna springa runt som yra höns när vi försöker genomföra saker och ting. Den här processen, att besvara dessa fyra frågor, är nödvändig för att samarbetet ska fungera. Kan man inte finna svaren på dessa frågor, då kan man inte heller samarbeta. Och kan vi inte samarbeta då kan vi inte heller dra nytta av vår expertis. Då kan vi inte åstadkomma förändring för er.

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.